Egyszemélyes kft.

Kérdés: Van valamilyen járulékkedvezmény abban az esetben, ha egy egyszemélyes kft. bevételei teljesen megszűntek a veszélyhelyzet miatt, és nem tartozik a mentesített ágazatokba?
Részlet a válaszából: […] Kifejezetten az egyszemélyes vállalkozásokra vonatkozóan nincs járulékfizetési kedvezmény. Egyelőre kizárólag a meghatározott mentesített ágazatokban működő társas vállalkozók mentesülhetnek bizonyos közteherfizetési kötelezettségeik alól.A NAV által 2020. március 26-án...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.

Egyszemélyes kft.

Kérdés: Alapíthat egyszemélyes kft.-t egy betéti társaság egyedüli beltagja, vagy a két cég nem működtethető párhuzamosan? Amennyiben működhet egyidejűleg a két cég, akkor a tag dolgozhat munkaviszonyban a kft.-ben? Milyen közterheket kell megfizetnie a tagnak a munkaviszony után?
Részlet a válaszából: […] A betéti társaság beltagja minden további nélkül alapíthat kft.-t, még akkor is, ha az új cégben ő lesz az egyedüli tulajdonos, erre vonatkozóan sem a Ptk., sem egyéb jogszabályok nem tartalmaznak kizáró szabályokat.A Ptk. 3:90. §-a kizárólag arról rendelkezik, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 17.

Egyszemélyes kft. tulajdonosának jogviszonya

Kérdés: Helyesen történik a jogviszonyok meghatározása, illetve bejelentése annál az egyszemélyes kft.-nél, amelynek a tulajdonosa alapítói határozat alapján tagi jogviszonyban művezetőként közreműködik a cég tevékenységében, ügyvezetőként viszont nem vesz fel jövedelmet, így ezt a tevékenységet semmilyen jogviszonyban nem jelenti be? A társasági szerződés nem rendelkezik a személyes közreműködésről.
Részlet a válaszából: […] Az ismertetett tényeket alapul véve helyes a jogviszonyok elbírálása és a társadalombiztosítási bejelentés is. Ugyanis a társaság tevékenységében nem munkaviszony és nem megbízási jogviszony keretében személyesen közreműködő - nem saját jogú nyugdíjas - tag biztosított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 28.

Egyszemélyes kft. ügyvezetőjének jogviszonya

Kérdés: Helyesen járt el az egyszemélyes kft. ügyvezetője jogviszonyának meghatározásában a cég 2009 és 2011 között, ha a vezető tisztségviselő a feladatok ellátásáért nem vett fel jövedelmet, a bejelentése pedig személyesen közreműködő tagi jogviszonyként történt, tekintettel arra, hogy a cégben művezetőként tevékenykedett? A személyes közreműködési kötelezettség nem szerepelt a társasági szerződésben.
Részlet a válaszából: […] ...(2) bekezdése értelmében e tevékenységét- a megbízásra vonatkozó szabályok szerint, vagy- munkaviszonybanláthatta el, azzal, hogy az egyszemélyes kft. tagja csak a társasági szerződés kifejezetten erre utaló rendelkezése alapján létesíthetett munkaviszonyt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 25.

Egyszemélyes kft. ügyvezetőjének járulékai

Kérdés: Milyen járulékokat kell megfizetni egy egyszemélyes kft. ügyvezetője után abban az esetben, ha máshol rendelkezik heti 40 órás munka­viszonnyal? Mi lesz a járulékalap ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A Gt. rendelkezéseinek értelmében a társas vállalkozás ügyvezetését munkaviszony, illetve a Ptk. szerinti megbízási jogviszony keretében lehet ellátni. Amennyiben az ügyvezető munkaviszony keretében látja el a tevékenységét, természetesen a részére ténylegesen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 21.

Egyszemélyes kft. tagjának jogviszonya

Kérdés: Helyesen jár el az az egyszemélyes gazdasági társaság, amelynek a tagja - a társasági szerződés külön rendelkezése szerint - munkaszerződés alapján, 4 órás részmunkaidőben látja el az ügyvezetői feladatokat, illetve ugyanezen részmunkaidős munkaviszony keretében a cég főtevékenységéhez kapcsolódó kozmetikusi feladatokat is? A cégnek nincs másik munkavállalója. Elegendő ebben az esetben a 4 órás munkaidő?
Részlet a válaszából: […] Annak semmilyen jogi akadálya nincs, hogy az egyszemélyes társaság tagja 4 órás munkaszerződéssel lássa el az ügyvezetői és a cég főtevékenységéhez kapcsolódó feladatokat is. Azonban a rendelkezésünkre álló adatokból nem állapítható meg, hogy elegendő-e minderre a 4...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 21.

Egyszemélyes kft. tagjának jogviszonya

Kérdés: Milyen jogviszonyban végezheti a bevételszerző tevékenységet egy egyszemélyes kft. tagja abban az esetben, ha nincs alkalmazottja, minden munkát ő csinál, és egy másik cégnél rendelkezik heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal? Végezhető a személyes közreműködés díjazás nélkül? A cégben a tag végzi az ügyvezetői feladatokat is megbízási szerződés alapján, "0" forint tiszteletdíj ellenében. Keletkezik járulékfizetési kötelezettsége a személyes közreműködés miatt abban az esetben, ha nem vesz fel jövedelmet? Kaphat béren kívüli juttatásokat a tag (Erzsébet-utalvány, önsegélyező pénztári befizetés) abban az esetben, ha nem vesz fel jövedelmet?
Részlet a válaszából: […] A kft. tagjai által - nem választott tisztségviselőként - végzett személyes munkavégzés mellékszolgáltatásnak minősülhet, ha nem munkaviszonyon vagy polgári jogi jogviszonyon alapul. A mellékszolgáltatás teljesítésének feltételeit a társasági szerződésben kell szabályozni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 26.

Egyszemélyes kft. tulajdonosának munkaviszonya

Kérdés: Állhat munkaviszonyban a saját cégével egy egyszemélyes kft. tulajdonosa?
Részlet a válaszából: […] Igen, semmi akadálya annak, hogy az egyedüli tulajdonos tag a társaság tevékenységébe tartozó feladatokat munkaviszony keretében lássa el. Amennyiben ő a társaság vezető tisztségviselője (ügyvezetője), e tisztséget csak akkor láthatja el munkaviszonyban, ha erről a társasági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 18.

Egyszemélyes kft. ügyvezető tagjának személyes közreműködése

Kérdés: Közreműködhet a társaság tevékenységében munkaviszony keretében egy egyszemélyes kft. tagja, aki az ügyvezetői teendőket az alapító okiratban foglaltak szerint szintén munkaviszonyban látja el? Kell bejelentést tenni ebben az esetben a T1041 jelű nyomtatványon? Az ügyvezetést és a személyes közreműködést külön kell jelenteni és nyilvántartani?
Részlet a válaszából: […] ...nincs akadálya annak, hogy az egyszemélyes kft. tagja az ügyvezetés mellett munkaviszony keretében működjék közre a társaságban. Ennek érdekében viszont a munkaszerződésében, munkaköri leírásában az erre vonatkozó kitételeknek is szerepelnie kell. Ennek hiányában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 27.

Egyszemélyes kft. tagjának és ügyvezetőjének járulékai

Kérdés: Keletkezik-e a T1041 számú nyomtatványon bejelentendő biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya egy egyszemélyes kft. tagjának, illetve az ügyvezetőnek, aki nem tagja a társaságnak, ha mindketten rendelkeznek heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal? Meg kell fizetni a járulékokat a minimálbér után? Kell fizetni egészségügyi szolgáltatási járulékot az ügyvezető után, ha időközben nyugdíjba vonul?
Részlet a válaszából: […] A kérdés két részben válaszolható meg. A társaság nem ügyvezető tagjával kapcsolatosan azt kell elmondani, hogy amennyiben a kft.-ben semmilyen formában nem végez munkát, a társaság tevékenységében személyesen nem működik közre, esetében biztosítási és járulékfizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 6.
1
2