Külföldi állampolgár utazási költsége

Kérdés: Adható adómentesen hazautazási költség egy EU-s állampolgárnak, aki egyébként Magyarországon rendelkezik lakcímkártyával, a lakcíme Budapesten van, de Franciaországba szeretne hazautazni? A munkavállaló a lakcímkártyán kívül regisztrációs igazolással rendelkezik Magyarországon. Hogyan állapítható meg, hogy a magyar lakcím állandónak vagy ideiglenesnek minősül, ha erre vonatkozóan semmi nem található a lakcímkártyán?
Részlet a válaszából: […] Az Európai Unió állampolgára magyarországi tartózkodásának jogi kérdéseit a 2007. évi I. tv. ren-dezi.Az Európai Unió állampolgára érvényes úti okmánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal jogosult Magyarországra beutazni, és 180 napon belül 90 napot meghaladó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 26.

Görögországban végzett munka közterhei

Kérdés: Hol kell megfizetnie az adót, illetve a járulékokat annak a munkavállalónak, aki május 1-jétől november 1-jéig 183 napot meghaladóan Görögországban végez munkát? A munkavállaló állandó lakóhelye Magyarországon van, a görögországi foglalkoztatója pedig dán illetékességű. Milyen jogszabályok vonatkoznak rá?
Részlet a válaszából: […]  A 883/2004/EK rendelet 11. cikke (3) bekezdésének a) pontjaértelmében a rendelet hatálya alá tartozó munkavállalóra abban az államban terjedki a biztosítás, amely államban a munkavégzésre sor kerül. Ebből következően amunkavállaló biztosítási és járulékfizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 29.

Angol állampolgárságú kft.-tagok járulékai

Kérdés: Milyen járulékokat kell fizetni egy kft. angol állampolgárságú, személyesen közreműködő tagjai részére rendszeresen kifizetett jövedelem után abban az esetben, ha a tagok Nagy-Britanniában nyugdíj- és egészségbiztosítással rendelkeznek, és havonta 1-2 hetet tartózkodnak Magyarországon? Amennyiben nem szükséges nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot fizetni a Magyarországon kifizetett tagi jövedelem után, milyen bizonylattal igazolhatják az uniós biztosításukat az érintett tagok?
Részlet a válaszából: […] ...EU-állampolgár elsődlegesen abban a tagállamban minősülbiztosítottnak, ahol biztosítási jogviszonyban áll. Feltételezzük, hogy azangol állampolgárságú személyek nagy-britanniai nyugdíj- és egészségbiztosításaazt jelenti, hogy Angliában biztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 19.

Német állampolgárságú ügyvezető jutalma

Kérdés: A 90 százalékos költséghányad figyelembevételével kell-e elszámolni egy magyar cég német állampolgárságú ügyvezetője részére év végén fizetett jutalmat? Az ügyvezetőnek Németországban teljes munkaidős állása van, évente 3-4 alkalommal jön Magyarországra, és a magyar cégtől tiszteletdíjban részesül. Kell-e utána ehót fizetni Magyarországon, ha Németországban teljes munkaidőben dolgozik, és ott biztosított?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben tiszteletdíjban részesülő választotttisztségviselőről (ügyvezetőről) van szó, akinek esetleges év végi "jutalma" is- alapul véve a felek között fennálló jogviszonyt - szintén tiszteletdíjnakminősül. A tiszteletdíj az Szja-tv. 25. §-a értelmében nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 19.