Német állampolgár ügyvezető

Kérdés: Német állampolgár magánszemély megbízási jogviszony keretében ügyvezetőként történő foglalkoztatása mellett mire figyeljen az a kettő nem kapcsolt viszonyban álló magyarországi társas vállalkozás, akik nem rendelkeznek külföldön telephellyel? A német ügyvezető Magyarországon lakcímmel nem rendelkezik, állandó lakóhelye és a létérdek központja Németországban van. Németországban nem rendelkezik állami egészségbiztosítással, csak magánnal, jövedelmet csak a kettő magyarországi székhelyű vállalkozás juttat részére, mindketten a minimálbér összegét többszörösen meghaladó összegben. A német ügyvezető tevékenységét a magyarországi jelenlétén túl az Unió területén több országból el tudja látni home office keretében, de egyik országban sem tölt 183 napot. Van valamilyen kötelezettsége a német állampolgárnak annak nyilvántartására, hogy az egyes országok területén milyen mértékű munkavégzés történt részéről? A1-es igazolás hiányában a magyar munkáltatókat milyen adók és járulékok terhelik? Van jelentősége annak, hogy az önálló jogkörű német ügyvezető egyedül vagy más, szintén önálló jogkörrel rendelkező magyar állampolgár ügyvezető mellett látja el tevékenységét?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt kezdjük az adózással. A kérdésben említett körülmények alapján – a német-magyar kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény (2011. évi LXXXIV. tv.) 14. cikkének előírásait figyelembe véve – a kapott jövedelem után az adófizetési kötelezettség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Egyszerűsített foglalkoztatott külföldi foglalkoztatása

Kérdés: Kiküldheti az EU-n belül található kapcsolt vállalkozásának telephelyére az egyszerűsített foglalkoztatás keretén belül dolgozó munkavállalóit a munkáltató? Amennyiben igen, kizárólag alkalmi munkavállalókat, vagy esetleg turisztikai idénymunkásokat is? A külföldi munkavégzés idejére kell-e A1 jelű igazolványt igényelni?
Részlet a válaszából: […] ...forma a magyar jog szabályai szerint megengedett, főszabályként azonban az Európai Unió területén keresőtevékenységet végző EU-állampolgár nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy valamely tagállam szabályai szerint ne legyen (kötelezően vagy önkéntesen)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Külföldi állampolgár utazási költsége

Kérdés: Adható adómentesen hazautazási költség egy EU-s állampolgárnak, aki egyébként Magyarországon rendelkezik lakcímkártyával, a lakcíme Budapesten van, de Franciaországba szeretne hazautazni? A munkavállaló a lakcímkártyán kívül regisztrációs igazolással rendelkezik Magyarországon. Hogyan állapítható meg, hogy a magyar lakcím állandónak vagy ideiglenesnek minősül, ha erre vonatkozóan semmi nem található a lakcímkártyán?
Részlet a válaszából: […] Az Európai Unió állampolgára magyarországi tartózkodásának jogi kérdéseit a 2007. évi I. tv. ren-dezi.Az Európai Unió állampolgára érvényes úti okmánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal jogosult Magyarországra beutazni, és 180 napon belül 90 napot meghaladó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 26.

Többes jogviszony az Európai Unióban

Kérdés: Létesíthet két teljes munkaidős állást egy időben az Európai Unió két különböző államában egy magyar állampolgárságú magánszemély? Ha igen, akkor milyen feltételekkel köthető meg a két szerződés, ha az egyik munkahely Ausztriában, a másik pedig Magyarországon van? Melyik tagállamban kell megfizetni a közterheket ebben az esetben? A munkavállaló mindkét munkahelyén munkaidőkeretben dolgozik, egyik héten 3 munkanapot Magyarországon, 2 napot Ausztriában, a másik héten pedig fordítva, az állandó lakóhelye Magyarországon van, de Ausztriában is rendelkezik ideiglenes lakcímmel.
Részlet a válaszából: […] ...a szolgáltatások szabadságát, illetve a személyek szabad mozgását deklarálják. A ? személyek szabad mozgása azt jelenti, hogy minden EU-állampolgár szabadon lépheti át az országhatárokat, és bárhol letelepedhet, akár tartósan is, jogosult az adott ország...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 24.

Görögországban végzett munka közterhei

Kérdés: Hol kell megfizetnie az adót, illetve a járulékokat annak a munkavállalónak, aki május 1-jétől november 1-jéig 183 napot meghaladóan Görögországban végez munkát? A munkavállaló állandó lakóhelye Magyarországon van, a görögországi foglalkoztatója pedig dán illetékességű. Milyen jogszabályok vonatkoznak rá?
Részlet a válaszából: […]  A 883/2004/EK rendelet 11. cikke (3) bekezdésének a) pontjaértelmében a rendelet hatálya alá tartozó munkavállalóra abban az államban terjedki a biztosítás, amely államban a munkavégzésre sor kerül. Ebből következően amunkavállaló biztosítási és járulékfizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 29.

Külföldiek foglalkoztatása

Kérdés: Hogyan módosultak a külföldiek foglalkoztatására vonatkozó jogszabályok? Milyen szabályokat kell alkalmazni kiküldetés esetén?
Részlet a válaszából: […] ...az E 101 érvényességének lejártát követőnaptól kerülhet csak kiadásra. Az Európai Unió területén keresőtevékenységetvégző EU-állampolgár nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy valamely tagállamszabályai szerint ne legyen (kötelezően vagy önkéntesen) biztosított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 10.

Amerikai és angol állampolgárok biztosítása

Kérdés: Milyen engedélyek alapján foglalkoztathatja egy 100 százalékos magyar tulajdonban lévő nyelviskolát működtető gazdasági társaság munkáltató az angol és amerikai állampolgárságú nyelvtanárait? Biztosítottá válnak-e valamilyen államközi vagy egyéb egyezmény alapján? Milyen közterheket kell megfizetni a részükre kifizetett jövedelem után, illetve kell-e utánuk tételes vagy százalékos ehót fizetni? A magyarországi tartózkodás munkáltató által átvállalt költségeinek van-e adózási, társadalombiztosítási terhe?
Részlet a válaszából: […] Kérdezőnk ugyan nem nevezte meg azt a jogviszonyt, amelynekkeretében a nyelvtanárok foglalkoztatása megvalósul, azonban úgy véljük, hogyesetükben munkaviszonyról van szó, már csak azért is, mivel munkáltatónaknevezi a nyelviskolát működtető társaságot. A hatályos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 30.

Angol állampolgárságú kft.-tagok járulékai

Kérdés: Milyen járulékokat kell fizetni egy kft. angol állampolgárságú, személyesen közreműködő tagjai részére rendszeresen kifizetett jövedelem után abban az esetben, ha a tagok Nagy-Britanniában nyugdíj- és egészségbiztosítással rendelkeznek, és havonta 1-2 hetet tartózkodnak Magyarországon? Amennyiben nem szükséges nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot fizetni a Magyarországon kifizetett tagi jövedelem után, milyen bizonylattal igazolhatják az uniós biztosításukat az érintett tagok?
Részlet a válaszából: […] ...EU-állampolgár elsődlegesen abban a tagállamban minősülbiztosítottnak, ahol biztosítási jogviszonyban áll. Feltételezzük, hogy azangol állampolgárságú személyek nagy-britanniai nyugdíj- és egészségbiztosításaazt jelenti, hogy Angliában biztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 19.

Német állampolgárságú ügyvezető jutalma

Kérdés: A 90 százalékos költséghányad figyelembevételével kell-e elszámolni egy magyar cég német állampolgárságú ügyvezetője részére év végén fizetett jutalmat? Az ügyvezetőnek Németországban teljes munkaidős állása van, évente 3-4 alkalommal jön Magyarországra, és a magyar cégtől tiszteletdíjban részesül. Kell-e utána ehót fizetni Magyarországon, ha Németországban teljes munkaidőben dolgozik, és ott biztosított?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben tiszteletdíjban részesülő választotttisztségviselőről (ügyvezetőről) van szó, akinek esetleges év végi "jutalma" is- alapul véve a felek között fennálló jogviszonyt – szintén tiszteletdíjnakminősül. A tiszteletdíj az Szja-tv. 25. §-a értelmében nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 19.

Vizitdíj

Kérdés: Melyek a legfontosabb tudnivalók a vizitdíjjal kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] ...igénybe vehető szolgáltatásokközé, illetve olyan személy számára nyújtja a háziorvos, aki nem jogosult azellátás igénybevételére (EU-állampolgárként vagy nemzetközi egyezmény alapjánsem).Az Eb-tv. rendelkezése szerint a vizitdíj az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 10.
1
2