tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott EU-állampolgár tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Külföldi állampolgár utazási költsége

Kérdés: Adható adómentesen hazautazási költség egy EU-s állampolgárnak, aki egyébként Magyarországon rendelkezik lakcímkártyával, a lakcíme Budapesten van, de Franciaországba szeretne hazautazni? A munkavállaló a lakcímkártyán kívül regisztrációs igazolással rendelkezik Magyarországon. Hogyan állapítható meg, hogy a magyar lakcím állandónak vagy ideiglenesnek minősül, ha erre vonatkozóan semmi nem található a lakcímkártyán?
Részlet a válaszból: […]regisztrációs igazolást állít ki. A regisztrációs igazolás a bejelentkezés tényét és időpontját tanúsítja.A regisztrációs eljárásban tett bejelentés alapján a lakcímkártyát postán küldik meg. A lakcímkártyán a természetes személy lakcímadata jelenik meg. Az Nyt. alapján lakóhelynek annak a lakásnak a címe minősül, ahol a természetes személy él, míg tartózkodási hely annak a lakásnak a címe, ahol lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül a polgár három hónapnál hosszabb ideje tartózkodik.A munkavállaló hazautazási költségének megtérítési kötelezettségét a munkáltató számára a 39/2010. Korm. rendelet írja elő. A rendelet alkalmazásában munkába járásnak minősül a közigazgatási határon kívülről történő napi munkába járás, illetve a hazautazás.A rendelet alapján hazautazás a munkahelyről legfeljebb hetente egyszer, az általánostól eltérő munkarend esetén havonta négyszer a lakóhelyre történő oda- és visszautazás.A munkába járás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6261

2. találat: Görögországban végzett munka közterhei

Kérdés: Hol kell megfizetnie az adót, illetve a járulékokat annak a munkavállalónak, aki május 1-jétől november 1-jéig 183 napot meghaladóan Görögországban végez munkát? A munkavállaló állandó lakóhelye Magyarországon van, a görögországi foglalkoztatója pedig dán illetékességű. Milyen jogszabályok vonatkoznak rá?
Részlet a válaszból: […]biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége Görögországban áll fenn. Természetesen más volna a helyzet, amennyiben kiküldetésről lenne szó (tehát az említett dán cég a szokásos tevékenységét Magyarországon végezné, és mint itteni alkalmazottját Görögországba küldené ki munkavégzésre), hiszen ebben az esetben a már említett rendelet 12. cikke értelmében 24 hónapig továbbra is Magyarországon állna fenn a biztosítási kötelezettsége. Az adófizetési kötelezettség meghatározása során a Görögországgal[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3756

3. találat: Német állampolgárságú ügyvezető jutalma

Kérdés: A 90 százalékos költséghányad figyelembevételével kell-e elszámolni egy magyar cég német állampolgárságú ügyvezetője részére év végén fizetett jutalmat? Az ügyvezetőnek Németországban teljes munkaidős állása van, évente 3-4 alkalommal jön Magyarországra, és a magyar cégtől tiszteletdíjban részesül. Kell-e utána ehót fizetni Magyarországon, ha Németországban teljes munkaidőben dolgozik, és ott biztosított?
Részlet a válaszból: […]azaz utána nem lehet élni - az önálló tevékenységből származó jövedelemnél elszámolható - 10 százalék költséghányad kedvezménnyel. Az érintett ügyvezetőre hazánkban - tekintettel németországi jogviszonyára - még akkor sem terjed ki a biztosítás, amennyiben havi tiszteletdíja a minimálbér 30 százalékát eléri. Járulékfizetési kötelezettség tehát vele kapcsolatban fel sem merülhet, de a havi 1950 forint tételes egészségügyi hozzájárulást - feltéve, hogy tiszteletdíja eléri a fenti összeghatárt - le kell róni utána. A kifizetett jövedelmet viszont csak akkor terhelné 11 százalékos egészségügyi hozzájárulás, ha az érintett belföldinek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1834

4. találat: Angol állampolgárságú kft.-tagok járulékai

Kérdés: Milyen járulékokat kell fizetni egy kft. angol állampolgárságú, személyesen közreműködő tagjai részére rendszeresen kifizetett jövedelem után abban az esetben, ha a tagok Nagy-Britanniában nyugdíj- és egészségbiztosítással rendelkeznek, és havonta 1-2 hetet tartózkodnak Magyarországon? Amennyiben nem szükséges nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot fizetni a Magyarországon kifizetett tagi jövedelem után, milyen bizonylattal igazolhatják az uniós biztosításukat az érintett tagok?
Részlet a válaszból: […]felmerülhet díjazásuk után a 11 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetésének kötelezettsége is. Százalékos mértékű egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség terheli ugyanis a céget a Tbj-tv. szerinti belföldi magánszemélynek juttatott, az összevont adóalapba tartozó jövedelem esetében az adóelőleg megállapításánál figyelembe vett összeg után, amennyiben a jövedelem után a fennálló biztosítási jogviszonyra tekintettel járulékfizetés nem áll fenn [Eho-tv. 2. § a) pontja és (5) bekezdése]. Kérdés tehát, hogy a Tbj-tv. értelmében az angliai állampolgárságú személyek belföldinek minősülnek-e. A Tbj-tv. 4. § u) pontjának 2. alpontjába foglalt fogalommeghatározás szerint belföldinek bármely EU-tagállam állampolgárai akkor minősülnek, ha legalább a külön jogszabály szerinti tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, 2007. július 1-jétől pedig akkor, ha a 2007. évi I. tv. szerinti szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolják, és az Nyt. szerint bejelentett lakóhellyel rendelkeznek. Mivel az ismertetett jogszabályi feltételek meglétének vizsgálatához szükséges pluszinformációkkal nem rendelkezünk, a belföldi minőséget olvasónknak kell a leírtak figyelembevételével eldöntenie. Amennyiben az angol állampolgárságú tagok az előzőek értelmében belföldinek minősülnek, a következő lépésben azt kell megvizsgálni, hogy a Magyarországon megszerzett jövedelmük adóelőleg alapját képezi-e. Ennek megítéléséhez a Magyar Népköztársaság és Nagy-Britannia között a kettős adóztatás elkerülésére kötött egyezmény (1978. évi 15. tvr.) előírásait kell segítségül hívni. Az egyezmény 15. cikke értelmében az angol állampolgárságú magánszemély magyarországi nem önálló munkából származó jövedelme Magyarországon adóztatható, kivéve ha az angol illetőségű magánszemély a vonatkozó adózási évben nem tartózkodik összesen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1833