Egyszerűsített foglalkoztatott külföldi foglalkoztatása

Kérdés: Kiküldheti az EU-n belül található kapcsolt vállalkozásának telephelyére az egyszerűsített foglalkoztatás keretén belül dolgozó munkavállalóit a munkáltató? Amennyiben igen, kizárólag alkalmi munkavállalókat, vagy esetleg turisztikai idénymunkásokat is? A külföldi munkavégzés idejére kell-e A1 jelű igazolványt igényelni?
Részlet a válaszából: […] ...forma a magyar jog szabályai szerint megengedett, főszabályként azonban az Európai Unió területén keresőtevékenységet végző EU-állampolgár nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy valamely tagállam szabályai szerint ne legyen (kötelezően vagy önkéntesen)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Külföldi állampolgár utazási költsége

Kérdés: Adható adómentesen hazautazási költség egy EU-s állampolgárnak, aki egyébként Magyarországon rendelkezik lakcímkártyával, a lakcíme Budapesten van, de Franciaországba szeretne hazautazni? A munkavállaló a lakcímkártyán kívül regisztrációs igazolással rendelkezik Magyarországon. Hogyan állapítható meg, hogy a magyar lakcím állandónak vagy ideiglenesnek minősül, ha erre vonatkozóan semmi nem található a lakcímkártyán?
Részlet a válaszából: […] Az Európai Unió állampolgára magyarországi tartózkodásának jogi kérdéseit a 2007. évi I. tv. ren-dezi.Az Európai Unió állampolgára érvényes úti okmánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal jogosult Magyarországra beutazni, és 180 napon belül 90 napot meghaladó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 26.

Többes jogviszony az Európai Unióban

Kérdés: Létesíthet két teljes munkaidős állást egy időben az Európai Unió két különböző államában egy magyar állampolgárságú magánszemély? Ha igen, akkor milyen feltételekkel köthető meg a két szerződés, ha az egyik munkahely Ausztriában, a másik pedig Magyarországon van? Melyik tagállamban kell megfizetni a közterheket ebben az esetben? A munkavállaló mindkét munkahelyén munkaidőkeretben dolgozik, egyik héten 3 munkanapot Magyarországon, 2 napot Ausztriában, a másik héten pedig fordítva, az állandó lakóhelye Magyarországon van, de Ausztriában is rendelkezik ideiglenes lakcímmel.
Részlet a válaszából: […] ...a szolgáltatások szabadságát, illetve a személyek szabad mozgását deklarálják. A ? személyek szabad mozgása azt jelenti, hogy minden EU-állampolgár szabadon lépheti át az országhatárokat, és bárhol letelepedhet, akár tartósan is, jogosult az adott ország...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 24.

Görögországban végzett munka közterhei

Kérdés: Hol kell megfizetnie az adót, illetve a járulékokat annak a munkavállalónak, aki május 1-jétől november 1-jéig 183 napot meghaladóan Görögországban végez munkát? A munkavállaló állandó lakóhelye Magyarországon van, a görögországi foglalkoztatója pedig dán illetékességű. Milyen jogszabályok vonatkoznak rá?
Részlet a válaszából: […]  A 883/2004/EK rendelet 11. cikke (3) bekezdésének a) pontjaértelmében a rendelet hatálya alá tartozó munkavállalóra abban az államban terjedki a biztosítás, amely államban a munkavégzésre sor kerül. Ebből következően amunkavállaló biztosítási és járulékfizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 29.

Külföldiek foglalkoztatása

Kérdés: Hogyan módosultak a külföldiek foglalkoztatására vonatkozó jogszabályok? Milyen szabályokat kell alkalmazni kiküldetés esetén?
Részlet a válaszából: […] ...az E 101 érvényességének lejártát követőnaptól kerülhet csak kiadásra. Az Európai Unió területén keresőtevékenységetvégző EU-állampolgár nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy valamely tagállamszabályai szerint ne legyen (kötelezően vagy önkéntesen) biztosított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 10.

Amerikai és angol állampolgárok biztosítása

Kérdés: Milyen engedélyek alapján foglalkoztathatja egy 100 százalékos magyar tulajdonban lévő nyelviskolát működtető gazdasági társaság munkáltató az angol és amerikai állampolgárságú nyelvtanárait? Biztosítottá válnak-e valamilyen államközi vagy egyéb egyezmény alapján? Milyen közterheket kell megfizetni a részükre kifizetett jövedelem után, illetve kell-e utánuk tételes vagy százalékos ehót fizetni? A magyarországi tartózkodás munkáltató által átvállalt költségeinek van-e adózási, társadalombiztosítási terhe?
Részlet a válaszából: […] Kérdezőnk ugyan nem nevezte meg azt a jogviszonyt, amelynekkeretében a nyelvtanárok foglalkoztatása megvalósul, azonban úgy véljük, hogyesetükben munkaviszonyról van szó, már csak azért is, mivel munkáltatónaknevezi a nyelviskolát működtető társaságot. A hatályos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 30.

Angol állampolgárságú kft.-tagok járulékai

Kérdés: Milyen járulékokat kell fizetni egy kft. angol állampolgárságú, személyesen közreműködő tagjai részére rendszeresen kifizetett jövedelem után abban az esetben, ha a tagok Nagy-Britanniában nyugdíj- és egészségbiztosítással rendelkeznek, és havonta 1-2 hetet tartózkodnak Magyarországon? Amennyiben nem szükséges nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot fizetni a Magyarországon kifizetett tagi jövedelem után, milyen bizonylattal igazolhatják az uniós biztosításukat az érintett tagok?
Részlet a válaszából: […] ...EU-állampolgár elsődlegesen abban a tagállamban minősülbiztosítottnak, ahol biztosítási jogviszonyban áll. Feltételezzük, hogy azangol állampolgárságú személyek nagy-britanniai nyugdíj- és egészségbiztosításaazt jelenti, hogy Angliában biztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 19.

Német állampolgárságú ügyvezető jutalma

Kérdés: A 90 százalékos költséghányad figyelembevételével kell-e elszámolni egy magyar cég német állampolgárságú ügyvezetője részére év végén fizetett jutalmat? Az ügyvezetőnek Németországban teljes munkaidős állása van, évente 3-4 alkalommal jön Magyarországra, és a magyar cégtől tiszteletdíjban részesül. Kell-e utána ehót fizetni Magyarországon, ha Németországban teljes munkaidőben dolgozik, és ott biztosított?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben tiszteletdíjban részesülő választotttisztségviselőről (ügyvezetőről) van szó, akinek esetleges év végi "jutalma" is- alapul véve a felek között fennálló jogviszonyt - szintén tiszteletdíjnakminősül. A tiszteletdíj az Szja-tv. 25. §-a értelmében nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 19.

Vizitdíj

Kérdés: Melyek a legfontosabb tudnivalók a vizitdíjjal kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] ...igénybe vehető szolgáltatásokközé, illetve olyan személy számára nyújtja a háziorvos, aki nem jogosult azellátás igénybevételére (EU-állampolgárként vagy nemzetközi egyezmény alapjánsem).Az Eb-tv. rendelkezése szerint a vizitdíj az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 10.

EU-kártya használata

Kérdés: Hogyan használható a gyakorlatban az EU-kártya, és milyen sajátosságok vannak a különböző országokban?
Részlet a válaszából: […] ...tartózkodik, illetve dolgozik. A munkavállalók ahozzájárulást adójellegű befizetés formájában teljesítik. A Dániában munkátvállaló EU-állampolgárok a belépésüktől számított hat hétig nem jogosultakingyenes orvosi ellátásra, illetve kórházi kezelésre. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 30.
1
2