Jogviszonyok

Kérdés: Milyen jogviszonyban foglalkoztatható a legkedvezőbben egy kivaalany kft. tulajdonos-ügyvezetője, aki jelenleg "0" forintos megbízási jogviszonyban látja el a tevékenységét, illetve a felesége, aki nem tagja a társaságnak, és ugyancsak megbízás alapján havi 60.000 forintos díjazás ellenében végzi a jövedelemszerző tevékenységet a cégben? Jelenleg mindketten rendelkeznek főállású munkaviszonnyal, ami azonban rövidesen megszűnik.
Részlet a válaszából: […] Kezdjük a nem tag munkavállalóval, aki havi 60.000 forintos megbízási díjért végez munkát a cégben.A havi 60.000 forintból származó jövedelem (60.000× 90% = 54.000 forint) havi szinten nem éri el a minimálbér 30 százalékát, tehát nem keletkeztet biztosítási és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése

Kérdés: Hogyan kell értelmezni az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésére vonatkozó új járulékszabályt? Miként érinti ez az egészségügyi szolgáltatást és az egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési kötelezettséget?
Részlet a válaszából: […] Az Ev-tv. 18. §-ának (1) bekezdése értelmében az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb két évig szüneteltetheti. A szünetelés bejelentésére alapvetően az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentésére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

Betéti társaság beltagjának közterhei

Kérdés: Meg kell fizetni a társadalombiztosítási járulékot és a szociális hozzájárulási adót egy betéti társaság beltagja után, aki ingyenes megbízás keretében látja el az ügyvezetői teendőket, vagy elegendő az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése abban az esetben, ha a társaság nem működik, semmilyen bevétele nincs, a tag eddig fennálló teljes munkaidős munkaviszonya viszont 2023. november 30-án megszűnt? Jogosult lehet álláskeresési járadékra a beltag a megszűnt munkaviszonyára tekintettel?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt a kérdésben említett beltag társadalombiztosítási jogállását kell tisztáznunk. Az érintett ügyvezetői státuszára tekintettel a Tbj-tv. 4. §-ának 21.5. pontja alapján társas vállalkozónak minősül.E társas vállalkozói jogviszonya a heti 36 órás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Zrt. vezető tisztségviselője

Kérdés: Kötelezett társas vállalkozóként a minimumközterhek megfizetésére egy zrt. tulajdonos vezérigazgatója, aki jelenleg ingyenes megbízás keretében végzi a tevékenységét? Az érintett jelenleg semmilyen egyéb biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonnyal nem rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] A válasz egyértelmű nem. A részvénytársaság a Tbj-tv. alkalmazásában (4. § 20. pont) nem minősül társas vállalkozásnak, így tulajdonosa sem vezető tisztségviselőjeként, sem munkájában történő személyes közreműködés révén nem válhat társas vállalkozóvá.Mivel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Kiskorú személy egészségügyi szolgáltatási járuléka

Kérdés:

Köteles egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére egy 17 éves személy abban az esetben, ha megszakítja a középiskolai tanulmányait, tekintve, hogy a Tbj-tv. 43. szakasza nem utal a nagykorúságra?

Részlet a válaszából: […] Valóban, a Tbj-tv. 43. szakasza nem nevesíti a nagykorúságot, mint az egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési kötelezettségnek az egyik feltételét. Ugyanakkor az közvetetten utal rá.A jogszabályi hely (1) bekezdésének b) pontja szerint ugyanis egészségügyi szolgáltatási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Külföldről hazatérő személy tajszáma

Kérdés: Mikor érvényesítik újra a korábban külföldön biztosított személy tajszámát, ha hazaérkezése után bejelentette a külföldi biztosítási jogviszony megszűnését, de az Eb-tv.-ben előírt igazolásokat nem tudta bemutatni, így annak hivatalból történő beszerzése jelenleg folyamatban van? Igénybe tudja venni az egészségügyi ellátásokat az eljárás lezárása előtt?
Részlet a válaszából: […] A más uniós tagállamban létrejött biztosítást és annak megszűnését is 15 napon belül be kell jelenteni az egészségbiztosítás ellátásaira jogosultakról vezetett nyilvántartásba az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Biztosítási jogviszony sztrájk ideje alatt

Kérdés: Hogyan alakul a jogszerű sztrájkban részt vevő munkavállaló biztosítása, ha erre az időszakra – értelemszerűen – nem részesül jövedelemben?
Részlet a válaszából: […] A Sztrájk-tv. 6. §-ának (3) bekezdése értelmében a sztrájk miatt kiesett munkaidőre – eltérő megállapodás hiányában – a dolgozót díjazás és a munkavégzés alapján járó egyéb juttatás nem illeti meg.Ugyanezen szakasz (4) bekezdése szerint a munkaviszonyhoz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

Pályakezdő munkavállaló táppénze határozott idejű munkaszerződés lejárta után

Kérdés: Valóban kedvezőbb szabályok vonatkoznak arra a pályakezdő munkavállalóra, aki 2022 júniusában fejezte be a tanulmányait, munkaviszonya 2022. december 1-jén kezdődött, 2023 áprilisában keresőképtelenné vált, a mai napig beteg, és közben a határozott idejű munkaviszonya június 30-án megszűnt? Meddig jogosult táppénzre, és mikortól kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie?
Részlet a válaszából: […] Ami a kérdésben említett kedvezményt illeti: az Eb-tv. 46. §-ának (4) bekezdése értelmében biztosításának a tartamára tekintet nélkül jár a táppénz annak, akia) tizennyolc éves kora előtt válik keresőképtelenné, vagyb) iskolai tanulmányai megszűnését követő 180...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Ügyvédi kamarai tagság szüneteltetése

Kérdés: Van járulékfizetési kötelezettsége egy ügyvédi iroda tagjának abban az esetben, ha – a vagyoni tagság tartása mellett – szünetelteti a kamarai tagságát?
Részlet a válaszából: […] A Szocho-tv. 9. §-ának (3) bekezdése, illetve a Tbj-tv. 39. §-a (3) bekezdésének f) pontja alapján nincs minimális adó- és járulékfizetési kötelezettsége az ügyvédnek, amennyiben a kamarai tagságát szünetelteti. Tehát az említett tagnak, illetve az ügyvédi irodának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Táppénzjogosultság lejárta

Kérdés: Mi történik abban az esetben, ha a munkavállalónak lejár az egyéves táppénzjogosultsága, de betegségéből eredően továbbra is keresőképtelen? Mennyi ideig tarthatja keresőképtelen állományban az orvos a beteg személyt?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 46. §-ának (1) bekezdése alapján táppénz a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt, a keresőképtelenség tartamára jár, legfeljebb azonban a keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző folyamatos biztosítási időszak alatt a Tbj-tv. 6....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.
1
2
3
42