Táppénzre nem jogosult keresőképtelen munkavállaló

Kérdés: Valóban meg kell fizetnie az egészségügyi szolgáltatási járulékot annak a munkavállalónak, aki 2021. augusztus 2-től dolgozik jelenlegi munkahelyén, és 2021. augusztus 16-án keresőképtelen állományba került, amely előreláthatóan hosszú ideig fog tartani, de táppénzre folyamatos biztosítási idő híján csak rövid időre lesz jogosult? Az érintettnek szüksége lesz orvosi ellátásra, viszont semmilyen bevétele nincs, így jelenleg nagy terhet jelentene számára a havi járulék megfizetése.
Részlet a válaszából: […] ...alkalmazhatók.Ez pedig azt jelenti, hogy az érintett jogosultsága a betegszabadsága, illetve a táppénze lejárta után megszűnik, és ezért egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett.Nem kell megfizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot annak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Levelező tagozatos egyetemi hallgató egészségügyi szolgáltatási járuléka

Kérdés: Mikortól kötelezett egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére egy egyetemi hallgató, aki a második félévet levelező tagozaton folytatja?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 22. § (1) bekezdése i) pontjának ic) alpontja alapján az egyetemi hallgató csak akkor jogosult egészségügyi szolgáltatásra, ha nappali rendszerű oktatás keretében folytatja tanulmányait. Tehát a levelező tagozaton folytatott tanulmányok már nem jogosítanak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 13.

Biztosítási jogviszony elbírálása és bejelentése megbízási jogviszony esetén

Kérdés: Változott a megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak biztosítási kötelezettségének elbírálására és bejelentésére vonatkozó szabályozás? Hogyan kerülhető el a folyamatos megbízási jogviszonyban álló foglalkoztatottak esetében a biztosítási jogviszony megszüntetése? Egy kft. több megbízásos dolgozója is kapott értesítést a NAV-tól a biztosítási jogviszonya megszűnéséről, illetve az egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési kötelezettség keletkezéséről. Korábban ilyen értesítés nem érkezett, ezért a munkavállalók attól félnek, hogy a jogviszonyuk nem rendezett.
Részlet a válaszából: […] ...nem fizeti meg a járulékot, és a 2020. július 1-jét követő időszakra vonatkozóan keletkezett hátraléka meghaladja a 46 260 forintot (az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegének hatszorosát), akkor nem vehet igénybe térítésmentesen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 29.

Egészségügyi szolgáltatási járulék a veszélyhelyzet megszüntetése után

Kérdés: A veszélyhelyzet megszüntetése után is meg kell fizetnie az egészségügyi szolgáltatási járulékot a munkáltatónak abban az esetben, ha dolgozói a koronavírussal összefüggésben még augusztus 31-ig fizetés nélküli szabadságon vannak?
Részlet a válaszából: […] ...fennállásának időszakában a veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállalóra tekintettel fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulékot a munkáltató a veszélyhelyzet megszűnését követő hatvanadik napig fizeti meg. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.

Egészségügyi szolgáltatási járulék két munkáltató esetén

Kérdés: Melyik munkáltatónak kell megfizetnie a havi 7710 forint összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot abban az esetben, ha egy munkavállaló két különböző cégnél áll napi 4 órás munkaviszonyban, és a veszélyhelyzetre tekintettel mindkét munkáltatónál fizetés nélküli szabadságon van?
Részlet a válaszából: […] ...kifolyólag került a fizetés nélküli szabadság kiadásra, akkor álláspontunk szerint annak a foglalkoztatónak kell megfizetnie az egészségügyi szolgáltatási járulékot, amelynél később kezdődött a fizetés nélküli szabadság. Abban az esetben ugyanis, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.

Fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló II.

Kérdés: Meg kell fizetnie a munkáltatónak a 140/2020. Korm. rendelet előírásai szerinti egészségügyi szolgáltatási járulékot abban az esetben, ha a munkavállaló nem a veszélyhelyzetre tekintettel kényszerül fizetés nélküli szabadság igénybevételére, hanem családi okok miatt kéri azt?
Részlet a válaszából: […] ...lévő munkavállaló" jogosult egészségügyi szolgáltatásra, illetve az e körbe tartozók után kell megfizetnie a foglalkoztatónak az egészségügyi szolgáltatási járulékot. Tehát, ha a dolgozó nem a vészhelyzet okozta körülmények miatt kér/kap fizetés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Fizetés nélküli szabadság

Kérdés: Kötelezett egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére a munkavállaló abban az esetben, ha 15 nap fizetés nélküli szabadságot kért, amelyet a munkáltatója engedélyezett számára? Csökkenteni kell az éves fizetett szabadságát arányosan a fizetés nélküli szabadságra tekintettel, illetve ez idő alatt a statisztikai állományi létszámba beszámítható-e a munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] ...értelmében a 45 napos szabály, a fizetési nélküli szabadság első napjától köteles a Tbj-tv. 39. §-ának (2) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetésére.Az Mt. 115. §-ának (1) bekezdése értelmében a fizetés nélküli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.

Mezőgazdasági őstermelő betétlapja

Kérdés: Meg kell fizetnie az egészségügyi szolgáltatási járulékot annak a mezőgazdasági őstermelőnek, aki nem rendelkezik egyéb biztosítási jogviszonnyal, de év elején elmulasztotta érvényesíttetni az értékesítési betétlapján, ezért a negyedéves bevallását nem fogadta be a NAV? Amennyiben meg kell fizetnie a járulékot, mely időponttól kell azt megtennie annak érdekében, hogy jogosult legyen egészségügyi szolgáltatásra?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 3. §-ának 18. pontja értelmében a mezőgazdasági őstermelői jogállásnak egyik feltétele az érvényes őstermelői igazolvány. A hatályos őstermelői igazolványnak pedig részét képezi az értékesítési betétlap. A 436/2015. Korm. rendelet 3. §-ának (6)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.

Egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésének átvállalása

Kérdés: Átvállalhatja az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetését egy betéti társaság a kültagja helyett, aki a társaságban csak alkalmanként végez munkát 0 forintos megbízási díj ellenében, így nem keletkezik biztosítási kötelezettsége, és más jogcímen sem biztosított?
Részlet a válaszából: […] ...Tbj-tv. 39. §-ának (4) bekezdése értelmében a magánszemélyt az ugyanezen paragrafus (2) bekezdése alapján terhelő egészségügyi szolgáltatási járulék fizetését - annak hozzájárulásával, illetve az adóhatóság jóváhagyásával - más személy vagy szerv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 17.

Egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése hallgatói jogviszony megszűnése után

Kérdés: Mikortól köteles egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére a volt hallgató a hallgatói jogviszony megszűnése után abban az esetben, ha az egyetemi tanulmányai alatt nem érvényesíttette a diákigazolványát? Van valamilyen eltérés azokra a hallgatókra vonatkozóan, akik érvényes diákigazolvánnyal rendelkeztek?
Részlet a válaszából: […] ...nem igényelt. A központi költségvetés ugyanis a hallgató után a hallgatói jogviszonyának időtartamára havonta 5790 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot (volt) köteles fizetni [Tbj-tv. 26. § (5) bekezdése]. Ez azt jelenti, hogy a volt hallgató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 7.
1
2
3
7