Ügyvédi kamarai tagság szüneteltetése

Kérdés: Van járulékfizetési kötelezettsége egy ügyvédi iroda tagjának abban az esetben, ha - a vagyoni tagság tartása mellett - szünetelteti a kamarai tagságát?
Részlet a válaszából: […] A Szocho-tv. 9. §-ának (3) bekezdése, illetve a Tbj-tv. 39. §-a (3) bekezdésének f) pontja alapján nincs minimális adó- és járulékfizetési kötelezettsége az ügyvédnek, amennyiben a kamarai tagságát szünetelteti. Tehát az említett tagnak, illetve az ügyvédi irodának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Táppénzjogosultság lejárta

Kérdés: Mi történik abban az esetben, ha a munkavállalónak lejár az egyéves táppénzjogosultsága, de betegségéből eredően továbbra is keresőképtelen? Mennyi ideig tarthatja keresőképtelen állományban az orvos a beteg személyt?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 46. §-ának (1) bekezdése alapján táppénz a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt, a keresőképtelenség tartamára jár, legfeljebb azonban a keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző folyamatos biztosítási időszak alatt a Tbj-tv. 6....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Ingatlan-bérbeadás adószámos magánszemélyként

Kérdés: Hogyan alakul a biztosítási kötelezettsége annak az adószámos magánszemélynek, aki ingatlan-bérbeadással foglalkozik, jelenleg GYES-ben részesül, de úgy tervezi, hogy a GYES lejártát követően sem megy vissza főállású munkahelyére? Elegendő lesz az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése abban az esetben is, ha a magánszemély évi több millió forintos bevételre tesz szert a bérbeadásból, és esetleg az áfakörbe is bejelentkezik, vagy létrejön a biztosítási kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] Az adószámos magánszemély - ellentétben az egyéni vállalkozóval - nem önálló biztosítotti kategória, így az említett tevékenységi körben folytatott önálló tevékenység nem keletkeztet biztosítási és járulékfizetési kötelezettséget, legyen szó bármilyen összegű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Szociális szövetkezet ügyvezetője

Kérdés: Van elvárt járulékfizetés abban az esetben, ha egy szociális szövetkezet ügyvezetői feladatokat ellátó tagja munkaviszony keretében közreműködött a szövetkezet tevékenységében is, de ez a munkaviszony megszűnt, és a 'T1041-es nyomtatványon kijelentésre került? Az ügyvezetői teendők ellátásáért jövedelemkifizetésre nem kerül sor.
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 6. §-ának (2) bekezdése értelmében a szociális szövetkezet vezető tisztségviselője munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végzőnek minősül. Ez a hatályos jogszabályok alapján azt jelenti, hogy a szociális szövetkezetnek csak akkor keletkezik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Rokkantsági ellátásban részesülő személy fizetés nélküli szabadsága

Kérdés: Meg kell fizetnie április hónapra az egészségügyi szolgáltatási járulékot annak a munkavállalónak, aki április 1-jétől 30-áig fizetés nélküli szabadságon lesz, és április 1-jétől rokkantsági ellátást igényelt?
Részlet a válaszából: […] A vázolt esetben a fizetés nélküli szabadság tartama alatt a Tbj-tv. 18. §-ának a) pontja értelmében szünetel a biztosítás, ezért - mivel ebben az esetben nem alkalmazható a 45 napos szabály - a munkavállalót az első naptól egészségügyiszolgáltatásijárulék--fizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Egyszemélyes kft. tagja

Kérdés: Helyesen jár el az egyszemélyes kft. abban az esetben, ha semmilyen közterhet nem fizet a tulajdonos után, aki a cég tevékenységében semmilyen módon nem vesz részt, csak az ügyvezetői feladatokat látja el megbízási jogviszonyban, de a díjazása nem éri el a minimálbér 30 százalékát? Az ügyvezető nem rendelkezik semmilyen más jogviszonnyal, fizeti maga után az egészségügyi szolgáltatási járulékot. Lehet kisadózó egyéni vállalkozó a tag a kft.-ben végzett ügyvezetői tevékenysége mellett?
Részlet a válaszából: […] A Ptk. 3:112. §-a alapján a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása szerint - megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el.A Tbj-tv. 4. §-ának 21.5 pontja értelmében társas vállalkozónak minősül a betéti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Őstermelő bejelentési és bevallási kötelezettsége

Kérdés: Hogyan alakul a 'T1041-es nyomtatványon a bejelentési, illetve az '58-as nyomtatványon a bevallási kötelezettsége annak a 2022 szeptemberétől őstermelői tevékenységet folytató magánszemélynek, akinek a tevékenység megkezdésekor teljes munkaidős munkaviszonya volt, a munkaideje azonban december hónaptól heti 10 órásra módosult? A magánszemélynek 2022-ben nem volt bevétele az őstermelői tevékenységből.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben foglaltak alapján olyan mezőgazdasági őstermelőről van szó, aki munkaviszonyban álló dolgozóként biztosított. E jogviszonya - függetlenül a munkaidő hosszától - a Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének h) pontja alapján kizárja az őstermelői jogviszonyban a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Gondozói munkaidő-kedvezmény

Kérdés: Jogosult lesz jövedelemre a munkavállaló abban az esetben, ha igénybe veszi az új gondozói szabadságot? Biztosítottnak minősül a munkavállaló ezeken a napokon?
Részlet a válaszából: […] A gondozói munkaidő-kedvezmény az Mt. egyik új jog-intézménye, mely európai uniós irányelvek alapján került bele a magyar jogrendszerbe, mivel az idősödő népesség, az életkorral összefüggő egészségkárosodások gyakoriságának egyidejű növekedése miatt a gondozási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Külföldi rokkantnyugdíjban részesülő személy egészségügyi ellátása

Kérdés: Mit kell tennie egy Magyarországon élő, 55 éves magyar állampolgárnak, aki rokkantnyugdíjban részesül Ausztriából, annak érdekében, hogy igénybe tudja venni az egészségügyi szolgáltatást? Az érintettnek Magyarországon 25 százalékos mértékű egészségkárosodást állapítottak meg, így itthon ellátásban nem részesül. Osztrák rokkantnyugdíjasként jogosult lehet Magyarországon egészségügyi ellátásra?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett személy a magyar jogszabályok szerint nem minősül megváltozott munkaképességű személynek, és nem tekinthető nyugdíjasnak sem. Mivel belföldi, nem biztosított személyről van szó, a Tbj-tv. 43. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján egészségügyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Keresőképtelenség táppénzjogosultság nélkül

Kérdés: Mi a teendője a munkáltatónak abban az esetben, ha a 2022. március 8-tól 2023. március 7-ig tartó határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalója 2022. június 10-től folyamatosan keresőképtelen, de az illetékes megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint csak 94 napra, azaz 2022. szeptember 11-ig jogosult táppénzre? Keletkezik a munkáltatónak járulék-, illetve egyéb fizetési kötelezettsége ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 46. §-ának (1) bekezdése értelmében táppénz a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt, a keresőképtelenség tartamára jár, legfeljebb azonban a keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző folyamatos biztosításban töltött napoknak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.
1
2
3
42