Mezőgazdasági őstermelő

Kérdés: Mikortól kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie maga után annak a mezőgazdasági őstermelőnek, aki eddig rendelkezett egy főállású munkaviszonnyal, ami 2022. június 30-án megszűnt, a tavalyi őstermelői bevétele viszont nem érte el a 600 ezer forintot?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett mezőgazdasági őstermelőre a munkaviszonya megszűnését követő naptól mezőgazdasági őstermelőként kiterjed a biztosítás, tekintve, hogy azt a vonatkozó jogszabályi előírás [Tbj-tv. 6. § (1) bekezdés h) pontja] nem köti jövedelemhatárhoz.Ez azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Méltányosság keresőképtelenség esetén

Kérdés: Jogosulttá válhat valamilyen módon ellátásra az a munkavállaló, aki 2022. július 11-től áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, 2022. július 26-tól daganatos betegsége miatt műteni fogják? A dolgozó korábbi, 20 éves munkaviszonya 2022. május 31-én szűnt meg, ezért 14 nap után a kifizetőhelynek meg kell szüntetnie a táppénz folyósítását, a keresőképtelensége viszont előreláthatóan hosszú ideig fog tartani. Az érintett munkavállaló egyedülálló, gyermeke nincs, és egyéb támaszra sem számíthat.
Részlet a válaszából: […] A táppénz a biztosítási jogviszony fennállása alatt a keresőképtelenség időtartamára jár, a keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző folyamatos biztosításban töltött napoknak megfelelő számú napokra (Eb-tv. 46. §). A biztosítási idő akkor folyamatos, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Szülés fizetés nélküli szabadság alatt

Kérdés: Milyen ellátásra lenne jogosult a második gyermek születése után az az édesanya, akinek az első gyermeke 2022. április hónapban született, jelenleg CSED-ben részesül, amelynek lejárta után fizetés nélküli szabadságot kér, de a GYED-et az apa veszi igénybe, mert ez kedvezőbb? Az anya munkaviszonya határozatlan idejű, a második gyermeket az első gyermek után járó GYED idejére tervezik.
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. lehetőséget biztosít a szülők részére, hogy abban az esetben, ha mindketten jogosultak GYED-re, választhatnak, hogy az ellátást melyik szülő veszi igénybe. Az ellátás folyósítását nem befolyásolja a mellette végzett keresőtevékenység, tehát nincs akadálya annak,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Nyugdíjjárulék alóli mentesség

Kérdés: Valóban nem számít kiesett időnek a nyugdíjazás során az az időszak, amikor azért nem dolgozott valaki, mert a COVID-19-járvány miatt vesztette el az állását?
Részlet a válaszából: […] A koronavírus-világjárvány miatt sajnos nagyon sokan elvesztették a munkájukat. A világjárvány miatt kialakult gazdasági válság hatásainak csökkentése érdekében a kormány a nyugdíjjárulék megfizetése alól mentességet adott 2020. március, április, május és június...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Harmadik ország állampolgára

Kérdés: Keletkezik bármilyen társadalombiztosításijárulék- vagy szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség abban az esetben, ha egy magyarországi szálloda ingyenes szállást és ellátást nyújt egy arab ország állampolgárának, aki a szálloda tulajdonosának egy másik arab országban lévő vállalkozása megbízásából keres ingatlanbefektetési lehetőségeket Magyarországon? A külföldi állampolgár és a szolgáltatást nyújtó szálloda között semmilyen jogviszony nincs, az érintett a szállodatulajdonos arab országbeli vállalkozásának munkavállalója. Kell esetleg egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie a magánszemélynek ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben harmadik ország polgáráról van szó, aki a Tbj-tv. 4. §-ának 12. pontja értelmében külföldinek minősül. Ezt azért fontos tényező, mert kizárja az egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési kötelezettséget.Mivel a felek között nincs semmilyen jogviszony,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Többes jogviszonyú ügyvezető

Kérdés: Hogyan alakul a társadalombiztosítási jogiszonya egy kft. tagjának, aki a társaság ügyvezetését ingyenesen, megbízási jogviszonyban látja el abban az esetben, ha a főfoglalkozású munkahelyén a jelenlegi táppénzének lejárta után fizetés nélküli szabadságon lesz, tekintettel arra, hogy nem vette fel a munkáltató által előírt Covid elleni oltást? Változik valamilyen módon a helyzet, ha az ügyvezető havi 60 000 forint megbízási díjban részesül?
Részlet a válaszából: […] Kft. tagjáról van szó, aki megbízási jogviszonyban ellátott ügyvezetői státuszára tekintettel társas vállalkozónak minősült. Ugyanakkor főfoglalkozású munkaviszonyát (amelyben munkaideje elérte a heti 36 órát) figyelembe véve eddig mentesült a havi minimálisadó- és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 22.

Egyéni vállalkozás szüneteltetése

Kérdés: Teljes hónapra vagy csak az adott naptári napokra kell megfizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot abban az esetben, ha egy egyéni vállalkozását szüneteltető egyéni vállalkozó hónap közben kezdi a szüneteltetést, illetve nem a hónap első napjától folytatja ismét a tevékenységét?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 43. §-ának (1) bekezdése értelmében az egészségügyi szolgáltatási járulékot az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszűnését követő naptól a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony első napjáig, vagy a 22. § (1) bekezdés a)-u)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 22.

Fizetés nélküli szabadságra küldött munkavállaló biztosítása

Kérdés: Hogyan alakul annak a munkavállalónak a biztosítása, akit a munkáltató a Covid-19 vírus elleni oltás felvételének a megtagadása miatt fizetés nélküli szabadságra küld? Van a munkaadónak vele kapcsolatban valamilyen bejelentési és járulékfizetési, illetve -átvállalási kötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] Az 598/2021. Korm. rendelet alapján a foglalkoztatók jogot kaptak arra, hogy a munkavégzés feltételeként előírják a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltást.Amennyiben az erre vonatkozó felszólításnak a jogszabály alapján rendelkezésére álló 45 napon belül a munkavállaló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Keresőképtelen egyéni vállalkozó

Kérdés: Meg kell fizetnie a minimumjárulékokat annak az egyéni vállalkozónak, aki hosszú ideje keresőképtelen, és 2021. november 16-án kimerítette a táppénzre való jogosultságát, vagy egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett? Szünetel a biztosítási jogviszony ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az egyéni vállalkozónak megszűnik a táppénzjogosultsága, akkor az ő biztosítása - eltérően a munkaviszonyban álló dolgozótól - nem szünetel, viszont megszűnik a Szocho-tv. 9. §-a (1) bekezdésének a) pontja, illetve a Tbj-tv. 40. §-a (2) bekezdésének a)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.

Ellátások két gyermek után

Kérdés: Kaphatja egyszerre az első gyermek 2 éves koráig a GYED-et és a második gyermek után a CSED-et az az édesanya, aki jelenleg GYED-ben részesül nagyobb gyermeke után, amelynek lejárata 2022. február 18., második gyermeke születésének időpontja pedig 2021. június 28.? Az első gyermek 2. életévének betöltése után kaphatja a GYES-t az édesanya, miközben a második gyermek után az apa igényli a GYED-et? Igényelheti az első és a második gyermek után egyszerre a GYED-et az apa? Amennyiben ez a megoldás működik, szükséges lemondó nyilatkozat az anyától?
Részlet a válaszából: […] A szülők jogosultságát a közös háztartásukban élő gyermekek után járó ellátásokra az Eb-tv. 39. §-ában foglaltak tartalmazzák.Főszabály, hogy ha a szülők a közös háztartásukban élő gyermekeik jogán egyidejűleg jogosultak CSED-re, GYED-re, valamint gyermekgondozást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.
1
2
3
40