Átalányadózó egyéni vállalkozó bevallásai CSED alatt

Kérdés: Foglalkoztathat alkalmazottat egy átalány-adózó egyéni vállalkozó a CSED ideje alatt olyan módon, hogy ne veszítse el az ellátásra való jogosultságát? Ha igen, akkor a bevétele után a személyi--jövedelemadó-előleget kell fizetni negyedévente és az alkalmazott utáni járulékokat? Ebben az esetben az '58-as bevallást nem kell beadni?
Részlet a válaszából: […] A CSED-re való jogosultság egyik legfontosabb feltétele, hogy a jogosult biztosított a folyósítás ideje alatt semmilyen jogviszonyban ne folytasson keresőtevékenységet, ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt, mert az természetesen nem szakítható meg ekkor sem.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Egyéni vállalkozás folytatása CSED alatt

Kérdés: Helyesen jár el az egyéni vállalkozó abban az esetben, ha a CSED időszaka alatt alkalmazottja révén folytatja tevékenységét, és a tevékenység végzéséhez szükséges végzettséget, amellyel állandó alkalmazottja nem rendelkezik, úgy pótolja, hogy ideiglenesen egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmaz egy megfelelő végzettségű alkalmi munkavállalót?
Részlet a válaszából: […] Valóban a CSED tartama alatt az egyéni vállalkozónak is tilos vállalkozásában személyesen munkát végeznie, a vállalkozását alkalmazott(ak) által működtetheti, de kivétet értelemszerűen ekkor sem számolhat el.Az Ev-tv. 16. §-ának (2) bekezdése egyértelműen fogalmaz a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 17.

Egyéni vállalkozó csecsemőgondozási díja és GYED-e

Kérdés: Valóban van olyan változás 2015-től, hogy ha egy egyéni vállalkozó édesanya vállalkozóként bevétellel rendelkezik, akkor megszűnik a csecsemőgondozási díjra, illetve GYED-re való jogosultsága?
Részlet a válaszából: […] Alapvető változás nincs, viszont az Eb-tv., illetve az Eb-tv. R. az eddigi előírásokat némileg pontosította.A törvény 41. §-ának (1) bekezdése, illetve 42/C. §-ának (1) bekezdése továbbra is egyértelműen leszögezi, hogy nem jár a csecsemőgondozási díj, illetve a GYED...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 17.