Étkezési hozzájárulás

Kérdés: Fizethető a táppénz folyósításának idejére a havi 12 531 forint összegű étkezési hozzájárulás, amelyet 2019 januárjától juttat a munkáltató a 2018-ban juttatott kedvező adózású készpénz helyett? A munkáltató a kifizetett juttatás után a bérre vonatkozó szabályok alapján fizeti meg a közterheket. Figyelembe vehető a táppénz alapjának számítása során az étkezési hozzájárulás abban az esetben, ha a folyósítás idejére is megkapja a munkáltató a juttatást, illetve abban az esetben, ha nem? Fizethető ez a juttatás a GYED-ben részesülő munkavállalónak, ha jelenleg fizetés nélküli szabadságon van, illetve ha az ellátás igénybevétele mellett keresőtevékenységet folytat?
Részlet a válaszából: […] ...általánostól eltérő adózási szabályok, azok munkabérként adóznak. Ilyen például az önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulás, étkezési hozzájárulás, bérletjuttatás, iskolakezdési támogatás stb. Látszólag nincs különbség a munkabér és a béren felül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 12.

Étkezési hozzájárulás

Kérdés: Egyes meghatározott juttatásnak minősül-e, ha a munkáltató 2012-ben Sodexo Pass melegétkezési utalványt ad a munkavállalóinak?
Részlet a válaszából: […] ...béren kívüli juttatásként étkezési hozzájárulást amunkáltató csak a Széchenyi Pihenőkártya vendéglátás alszámlájára utalássalvagy Erzsébet-utalvány biztosításával tud nyújtani a munkavállaló részére.Az Szja-tv. 2. §-ának (6) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 24.

Étkezési hozzájárulás 2012-ben

Kérdés: Adhat-e a munkáltató hozzájárulást a SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára azoknak a dolgozóknak, akik Erzsébet-utalványt is kapnak?
Részlet a válaszából: […] ...a munkáltatónak több lehetősége is van béren kívülijuttatásként a dolgozó számára étkezési hozzájárulást adni. Ezek a juttatásokegymástól függetlenül vagy egymás mellett is adhatók, ezzel kapcsolatbankorlátozó rendelkezés nincs.1. Az Szja-tv. 71....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 7.

Részmunkaidős munkavállaló étkezési jegye

Kérdés: Jogosult-e étkezési utalványra egy négyórás részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló? A teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi 6000 forintos étkezési utalványt kapnak.
Részlet a válaszából: […] ...magánszemély eseténadható, és a munkáltatót részmunkaidő esetén arányosítási kötelezettségterhelné.Ezért az adómentes étkezési hozzájárulás teljes egészébenadható részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére is. Annak azonbannincs akadálya...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 7.

Étkezési utalványok összevonása

Kérdés: Összevonhatóak-e a havi adómentes összegéig a munkavállalók részére nyújtott étkezési utalványok? A munkáltató decemberben adja át az egész évre járó juttatást.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján amunkáltató a munkavállaló részére étkezési utalványt "meleg" étkezésre adhat havi12 ezer forintot meg nem haladó, vagy "hideg" étkezésre havi 6000 forintot megnem haladó értékben. A rendelkezés az adómentességhez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 22.

Étkezési hozzájárulás

Kérdés: Milyen jogszabályok alapján tarthatja vissza a munkáltató annak a munkavállalónak a havi 4000 forint értékű ebédjegyét, aki június végén és július elején egy-egy hetet betegszabadságon volt? A betegállomány miatt az ebédjegyet sem augusztusban, sem szeptemberben, sem októberben nem kapta meg a munkavállaló.
Részlet a válaszából: […] A munkáltatónak nincs étkezésihozzájárulás-fizetésikötelezettsége, hacsak nem tartozik olyan törvény - például a Ktv. - hatályaalá, amely azt számára kötelezően előírja. Ezért az étkezési jegy juttatására amunkáltató akkor köteles, és a munkavállaló azt akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 27.

Keresőképtelen munkavállaló étkezési hozzájárulása

Kérdés: A dolgozó munkaszerződése tartalmazza, hogy havi 4500 forint értékben étkezési utalványt (ún. hidegutalvány) kap. A dolgozó június végén, illetve július elején 2 hétig betegszabadságon volt. Erre hivatkozva júliusban nem kapott étkezési utalványt, sőt augusztusban sem - ezt végigdolgozta -, mivel júniusban a betegszabadsága ellenére igen. Törvényes-e a munkáltató eljárása?
Részlet a válaszából: […] ...munkáltató eljárása attól függően törvényes, hogy amunkaszerződésben a munkavállalóval szemben milyen kötelezettséget vállalt. Ha az étkezési hozzájárulás nincs munkaszerződésben,kollektív szerződésben szabályozva, és a munkáltatót törvény sem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 30.

Alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott dolgozó étkezési utalványa

Kérdés: Adható-e adómentesen a havi 4500 forint összegű hideg- vagy a 9000 forintos melegétkezési utalvány a munkaviszonyban lévő dolgozókhoz hasonlóan annak az alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott munkavállalónak, aki egy részvénytársaságnál havonta ledolgozik 14 vagy 15 munkanapot, és a foglalkoztatásának tervezett időtartama 4 hónap?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint igen. Az Amk-tv. szerint az alkalmimunkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás munkaviszonynak minősül. Amegszerzett jövedelem után - ha nem haladja meg évente a minimálbértizenkétszeresét - a magánszemélynek nincs bevallási és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 27.

Köztisztviselőknek járó étkezési támogatás

Kérdés: A Ktv. 2006. március 1-jétől hatályos módosítása az étkezési utalványra, étkezési támogatásra vonatkozó szabályokat módosította. A Ktv. 49/F § (1) bekezdése alapján: "A köztisztviselő a munkáltató által természetben nyújtott étkezésre vagy étkezési utalványra jogosult, kivéve azt az időtartamot, amikor illetményre vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, ha a távollét időtartama meghaladja a 30 napot." Fentiek alapján helytállóak-e az alábbi megállapítások? - Nem jár étkezési hozzájárulás a szülési szabadság, GYES, GYED időtartamára, a 30 napot meghaladó táppénz időtartamára. - Étkezési hozzájárulás jár a felmentési idő alatti munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés időtartamára, abban az esetben is, ha a felmentési idő alatt újra munkaviszonyt létesít.
Részlet a válaszából: […] ...értéke az Szja-tv. 1. sz. melléklete szerint ilyen célra adhatóadómentes juttatás legnagyobb mértéke. A közigazgatási szerv vezetője az étkezési hozzájáruláselőző bekezdés szerint meghatározott összegét legfeljebb kétszereséigfelemelheti. Az idézett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 25.

Étkezési utalvány juttatása többes jogviszony esetében

Kérdés: Összevonható-e a két különböző munkahelytől kapott étkezési utalvány annak a nyugdíjas munkavállalónak az esetében, aki egy részvénytársaságnál heti 32 órában dolgozik, ahol havi 9000 forint összegű étkezési utalvány kap, egy másik munkahelyen heti 18 órában dolgozik, és ott is kap étkezési utalványt? Ha igen, akkor melyik munkahelyen lesz adóköteles jövedelme, milyen járulékok terhelik az adóköteles részt, ki és hogyan fizeti a közterheket?
Részlet a válaszából: […] ...kizárólag amagánszemély van birtokában annak azoknak a tényeknek, amelyek akadályozzák,hogy a munkáltató adómentesen biztosítson étkezési hozzájárulást. Ezért azadókötelezettség jogszerű teljesítéséhez a magánszemélynek kell nyilatkoznia azáltala...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 21.
1
2