Tanulók étkezése szakmai gyakorlat alatt

Kérdés: Hogyan tudja megoldani a gyakorlati képzést szervező autószerelő vállalkozás a szakmai gyakorlaton lévő tanulók kötelező étkeztetését abban az esetben, ha nem rendelkezik étkezővel, és a közelben semmilyen meleg étkezést biztosító intézmény nem található? Keletkezik valamilyen adófizetési kötelezettség a tanulóknak biztosított étkezés értéke után?
Részlet a válaszából: […] A 4/2002. OM rendelet 3. §-a értelmében a tanuló részére a gyakorlati képzési napokon egyszeri kedvezményes étkezést vagy étkezési költségeihez természetbeni hozzájárulást kell biztosítani.Az étkezésről meleg – kivételesen indokolt esetben hideg – élelem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 16.

Étkezési hozzájárulás

Kérdés: Fizethető a táppénz folyósításának idejére a havi 12 531 forint összegű étkezési hozzájárulás, amelyet 2019 januárjától juttat a munkáltató a 2018-ban juttatott kedvező adózású készpénz helyett? A munkáltató a kifizetett juttatás után a bérre vonatkozó szabályok alapján fizeti meg a közterheket. Figyelembe vehető a táppénz alapjának számítása során az étkezési hozzájárulás abban az esetben, ha a folyósítás idejére is megkapja a munkáltató a juttatást, illetve abban az esetben, ha nem? Fizethető ez a juttatás a GYED-ben részesülő munkavállalónak, ha jelenleg fizetés nélküli szabadságon van, illetve ha az ellátás igénybevétele mellett keresőtevékenységet folytat?
Részlet a válaszából: […] A béren felül adott juttatásokat, azaz a cafeteriajuttatásokat a munkáltató általában szabályzat vagy kollektív szerződés alapján biztosítja a dolgozóknak, de előfordulhat olyan eset is, amikor a juttatást a munkaszerződésbe foglalják. A béren felül adott juttatások lényege,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 12.

Gyakorlati képzés együttműködési megállapodás alapján

Kérdés: Kell munkaszerződést kötnie a foglalkoztatónak azzal a diákkal, aki a gyakorlati képzését tölti a cégnél a szakiskola és a vállalkozás között létrejött együttműködési megállapodás keretében? Kell személyi jövedelemadót vonni abban az esetben, ha csak a törvényben meghatározott juttatást fizeti a foglalkoztató a tanuló részére, vagy csak a pénzbeli és természetbeni egészségbiztosítási járulék terheli a kifizetést? A 'T1041-es nyomtatványon a 1130-as kóddal kell bejelenteni ezt a jogviszonyt?
Részlet a válaszából: […] A tanulók gyakorlati képzése a Szak-tv. alapján a tanuló és a gyakorlati képzést folytató szervezet között létrejött tanulószerződés, vagy a szakképző iskola és a gyakorlati képzést folytató szervezet között létrejött együttműködés megállapodás alapján folytatható...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 28.

Jogellenesen megszüntetett munkaviszonyra tekintettel kifizetett juttatások

Kérdés: A munkaügyi bíróság egy 2011-ben jogellenesen megszüntetett munkaviszonyra tekintettel a munkavállaló részére az elmaradt munkabér, valamint cafeteriajuttatás és a megszüntetés napjától a kifizetésig számolt kamatai, felmentési bér, végkielégítés, illetve az Mt. 100. §-ának (4) bekezdése alapján kárátalány megfizetésére kötelezte az alperest. Milyen közteher-fizetési kötelezettsége keletkezik a munkavállalónak, illetve a munkáltatónak a kamatok után? Elmaradt munkabérnek vagy kártérítésnek minősül a cafeteria címén megutalt juttatás, amelynek keretében korábban önkéntes nyugdíjpénztári, egészségpénztári és étkezési hozzájárulásban részesült a munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. §-a (9) bekezdésének b) pontja szerint az adókötelezettség jogcímét a késedelmi kamat címén megszerzett bevétel esetén azon bevételre irányadó rendelkezések szerint kell meghatározni, amelynek késedelmes, illetve nem vagy nem szerződésszerű teljesítésére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. május 13.

Étkezési hozzájárulás

Kérdés: Egyes meghatározott juttatásnak minősül-e, ha a munkáltató 2012-ben Sodexo Pass melegétkezési utalványt ad a munkavállalóinak?
Részlet a válaszából: […]  2012-ben béren kívüli juttatásként étkezési hozzájárulást amunkáltató csak a Széchenyi Pihenőkártya vendéglátás alszámlájára utalássalvagy Erzsébet-utalvány biztosításával tud nyújtani a munkavállaló részére.Az Szja-tv. 2. §-ának (6) bekezdése alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 24.

Étkezési hozzájárulás 2012-ben

Kérdés: Adhat-e a munkáltató hozzájárulást a SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára azoknak a dolgozóknak, akik Erzsébet-utalványt is kapnak?
Részlet a válaszából: […]  2012-ben a munkáltatónak több lehetősége is van béren kívülijuttatásként a dolgozó számára étkezési hozzájárulást adni. Ezek a juttatásokegymástól függetlenül vagy egymás mellett is adhatók, ezzel kapcsolatbankorlátozó rendelkezés nincs.1. Az Szja-tv. 71. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 7.

Szakközép-iskolai tanuló foglalkoztatása

Kérdés:

Milyen kötelezettségei vannak annak a kft.-nek, amely 2011. szeptember közepétől tanuló­­­szerződéssel foglalkoztat egy szakközép-iskolai ta­nulmányokat folytató villanyszerelő tanulót?

Részlet a válaszából: […] A szakközép-iskolai tanulók gyakorlati képzésére, valamint juttatásaira vonatkozó rendelkezéseket a Szak-tv. tartalmazza. Ennek alapján a szakképzési évfolyamon a tanuló gyakorlati képzése gazdálkodó szervezetnél – általában – a tanuló és a gazdálkodó szervezet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 11.

Béren kívüli juttatások több jogviszony esetén

Kérdés:

Kaphat-e étkezési utalványt mindkét munkahelyén az a munkavállaló, aki a heti 36 órás főfoglalkozású munkahelye mellett másodállásban is munkaviszonyban áll egy másik munkáltatónál? Kell-e nyilatkoztatni a munkavállalót valamelyik munkahelyén, illetve a juttatások megállapítása során figyelembe kell-e venni a másik munkáltatótól kapott juttatásokat?

Részlet a válaszából: […]   Az Szja-tv. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján béren kívüli juttatásnak minősül – ha a juttató a munkáltató – a munkavállalónak étkezőhelyi vendéglátásnak, munkahelyi étkeztetésnek vagy közétkeztetésnek minősülő szolgáltatás keretében megvalósuló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

Tanulmányi szerződés

Kérdés: Milyen fizetési kötelezettségek vonatkoznak 2010-ben a munkaadóra és a munkavállalóra a 2008. szeptember 1-jén kötött tanulmányi szerződés 300 000 forint összegű éves tandíja után? A munkavállaló iskolarendszerű képzésben vesz részt, az oktatás a munkaköréhez kötődik. Milyen fizetési kötelezettségek vonatkoztak 2009-ben a munkáltatóra és a munkavállalóra a cafeteria keretében kifizetett 257 400 forint összegű egészségpénztári hozzájárulás, illetve a cafeterián kívül kapott 300 000 forint összegű tandíjtérítés, a 104 196 forint összegű önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás és a 144 000 forint összegű melegétkezési hozzájárulás után?
Részlet a válaszából: […] Az iskolarendszerű képzés átvállalt (viselt) díjánakadókötelezettségét a képzés megkezdésekor hatályos szabályok alapján kellmegítélni. Átmeneti rendelkezés mondja ki, hogy a 2006. január 1-je előttmegkezdett iskolai rendszerű képzések átvállalt költségét adóalapba...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 9.

Prémiumévek program

Kérdés: Mik a prémiumévek programban való részvétel feltételei, milyen jogkövetkezménye van a munkáltató felajánlási kötelezettsége elmulasztásának, milyen az általánostól eltérő foglalkoztatási szabályokat kell alkalmazni a prémiumévek programban részt vevő közalkalmazottra a közalkalmazotti jogviszonyban?
Részlet a válaszából: […] A prémiumévek programról a 2004. évi CXXII. tv. rendelkezik2005. január 1-jei hatállyal.A prémiumévek programba belépésre 2005. január 1. és 2010.december 31. között kerülhet sor – a részvétel törvényi feltételeiretekintettel maga a prémiumévek program legfeljebb 2015....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 14.
1
2
3
5