Nyugdíjas egészségügyi dolgozó munkavállalása

Kérdés: Megszüntetésre kerülhet a saját jogú nyugellátás abban az esetben, ha egy nyugdíjas egészségügyi dolgozó elvállalja egy megyei kórház szakápolói munkakörre szóló állásajánlatát?
Részlet a válaszából: […] ...dilemma érthető, ugyanis gyakran nem egyértelmű, hogy milyen esetekben és feltételekkel lehet munkát vállalni a nyugellátás mellett. A nyugdíj melletti foglalkoztatást korlátozta már az elérhető bér nagysága, de a foglalkoztatási jogviszony típusa is. Jelenleg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Társas vállalkozó nyugdíjazása

Kérdés: Kiegészítő tevékenységű társas vállalkozónak minősül egy betéti társaság személyesen közreműködő beltagja abban az esetben, ha betöltötte a rá irányadó nyugdíjkorhatárt, közel 43 év szolgálati idővel rendelkezik, de az ellentmondásos béradatai miatt egyelőre csak öregségi-nyugdíj-előleget állapítottak meg a számára, vagy az öregségi nyugdíj megállapításáról szóló végleges határozat kiadásáig még a főfoglalkozású vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani a közterheit?
Részlet a válaszából: […] ...szembesül a nyugdíjigényét benyújtott egyéni vagy társas vállalkozó a kérdésben megfogalmazott dilemmával, hiszen még a 30 napon belüli igényelbírálás esetén is előfordulhat, hogy a bevallás benyújtásakor még nem áll rendelkezésre a nyugellátásra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 12.

Ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem

Kérdés: Milyen feltételek esetén alkalmazható az ingatlan-bérbeadásból származó bevételre az Szja-tv. szerinti 78 százalékos szabály annak a biztosítási jogviszonnyal rendelkező magánszemélynek az esetében, akinek 2011-ben ingatlan-bérbeadásból 5 millió forint, osztalékból 1 millió forint jövedelme keletkezett, a biztosítási jogviszonyából eredően levont egészségbiztosítási járulék összege 200 ezer forint? Az ingatlant cégnek adta bérbe. Volt-e valamilyen változás 2012-ben?
Részlet a válaszából: […] ...a nagyságuk arányában terhelte.2012-ben az Szja-tv. 29. §-a (1) bekezdésének változásamiatt a bérbeadóknak a 2011-re megfogalmazott dilemma már nem okoz fejtörést.Az új szabályozás szerint: "...Ha a jövedelem után a magánszemély kötelezett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 24.

Közalkalmazott felmentési ideje

Kérdés: Mi lesz a felmentési idő végdátuma annak az 1951-ben született közalkalmazottnak az esetében, aki 1984 óta dolgozik egy intézménynél, megváltozott családi körülményei miatt 2009. május 14-től kérte a munkavégzés alóli felmentését, de korábban már elkezdte intézni az öregségi nyugdíját? Megszakad-e a felmentési idő a nyugdíj megállapításának napjával? Jogosult-e a munkavállaló végkielégítésre annak ellenére, hogy ő kérte a felmentését? Munkaviszonyban töltött időnek számít-e a felmentési idő, és jár-e szabadság a tartamára?
Részlet a válaszából: […] ...megszüntetéstfeltételezni, ha arra a munkavállaló kérelmére kérdés szerinti okból kerültsor. A kérdéssel kapcsolatban tehát a dilemma az, hogy történt-eírásban közölt jogviszony-megszüntetés munkáltatói felmentéssel, vagy sem? Megjegyzendő, hogy annak nincs...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 13.

Egy összegben kifizetett juttatás járulékai

Kérdés: Milyen mértékű társadalombiztosítási járulékot, illetve egyéb közterhet kell fizetnie a munkáltatónak abban az esetben, ha munkavállalójának az utolsó munkában töltött napon többhavi bért fizet ki egy összegben, de a hónapokra lebontott járulékalap nem haladja meg a minimálbér kétszeresét? A 0908-as bevallásban külön kell feltüntetni a tárgyhavi és külön a tárgyhónaptól eltérő, illetve a következő évre áthúzódó kifizetéseket, a tárgyhónaptól eltérő hónapokat viszont összevontan kell közölni, s így előfordulhat, hogy a havi minimálbér kétszeresét meg nem haladó járulékalapok összevontan meghaladják ezt az összeget. Az összevont többhavi kifizetést a magasabb vagy az alacsonyabb mértékű járulékokkal kell teljesíteni?
Részlet a válaszából: […] ...olvasónk dilemmáját, azonban a Tbj-tv. 19. §-ának2009. július 1-jétől hatályos módosítása nem kezeli külön a vonatkozásiidőszaktól eltérő időszakban visszamenőlegesen vagy előre teljesítettkifizetések esetét a járulékmérték megállapításánál. Ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 29.

Biztosítottak bejelentése határozott idejű munkaszerződés esetén

Kérdés: Terheli-e bejelentési kötelezettség az OEP és a munkaügyi központ felé azt a munkáltatót, amely határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatja nyugdíjas munkavállalóit (pl. 2006. január 1-jétől december 31-éig), és ugyanezekkel a dolgozókkal 2007. január 1-jétől is szeretnének új, határozott idejű munkaszerződést kötni?
Részlet a válaszából: […] ...új határozottidejű munkaszerződés megkötésével 2007. január 1-jén egy újabb munkaviszonyukkezdődik meg. Jogszabályváltozás miatt az EMMA nyilvántartása 2007. január1-jétől a korábbi formájában nem működik tovább, a munkaadók közvetlenbejelentési kötelezettsége...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 13.

Román állampolgárságú tanulóval kötött tanulószerződés

Kérdés: Milyen kötelezettségei és feladatai vannak a foglalkoztatónak, ha egy román állampolgárságú, 19 éves fiatallal köt tanulószerződést?
Részlet a válaszából: […] ...(védőruha), tisztálkodási eszköz, útiköltség-térítés is megilleti[Szak-tv. 48. § (1) bekezdése]. A tanulót az EMMA rendszerbe nem kellbejelenteni. Foglalkoztatási naplóban kell nyilvántartani a törvénybenmeghatározott oktatási szünetet. A Tbj-tv. 47...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. december 19.

Külföldi cég magyarországi fióktelepén dolgozó munkavállalók jogviszonya

Kérdés: Egy francia székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepén az alapító külföldi vállalatnál munkaviszonyban álló munkavállalók fogják az alapító külföldi vállalat és egy magyar megrendelő közötti szerződés szerint a Magyarországon végzett kivitelezést koordinálni, és a teljesítéseket leigazolni. A külföldiek nem a fióktelep külföldi vállalatánál, hanem annak külföldi anyavállalatainál vannak munkaviszonyban. Milyen munkajogi formában végezhetnek a külföldiek munkát a magyar fióktelepen, illetve kell-e részükre adó- és járulékköteles jövedelmet fizetni, ha fizetést egyébként kapnak külföldön? Milyen járulékfizetési kötelezettség vonatkozik a fióktelep külföldi képviselőire, ha részükről munkavégzés Magyarországon nem történik? Milyen munkaügyi nyilvántartás és bejelentés (OEP, EMMA) vonatkozik a fióktelepen dolgozó külföldiekre az említett esetben?
Részlet a válaszából: […] A francia anyavállalatnál munkaviszonyban álló dolgozók és amagyar fióktelep között semmiféle biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonysem keletkezik. Ők kiküldetésben vannak Magyarországon, és – az 1408/71/EGKrendelet értelmében – legalább 1 évig a kiküldő ország...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 28.

Külföldi cég magyarországi fióktelepén dolgozó munkavállalóinak jogviszonya

Kérdés: Egy francia székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepén az alapító külföldi vállalatnál munkaviszonyban álló munkavállalók fogják az alapító külföldi vállalat és egy magyar megrendelő közötti szerződés szerint a Magyarországon végzett kivitelezést koordinálni és a teljesítéseket leigazolni. A külföldiek nem a fióktelep külföldi vállalatánál, hanem annak külföldi anyavállalatainál vannak munkaviszonyban. Milyen munkajogi formában végezhetnek a külföldiek munkát a magyar fióktelepen, illetve kell-e részükre adó- és járulékköteles jövedelmet fizetni, ha fizetést egyébként kapnak külföldön? Milyen járulékfizetési kötelezettség vonatkozik a fióktelep külföldi képviselőire, ha részükről munkavégzés Magyarországon nem történik? Milyen munkaügyi nyilvántartás és bejelentés (OEP, EMMA) vonatkozik a fióktelepen dolgozó külföldiekre az említett esetben?
Részlet a válaszából: […] A francia anyavállalatnál munkaviszonyban álló dolgozók és amagyar fióktelep között semmiféle biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonynem keletkezik. Ők kiküldetésben vannak Magyarországon, és – az 1408/71 EGKrendelet értelmében – legalább 1 évig a kiküldő ország...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 3.

Alkalmi munkavállaló és regisztrált munkanélküli foglalkoztatása

Kérdés: Foglalkoztathat-e egy vendéglátó-ipari üzlet alkalmi munkavállalói könyvvel kisegítő felszolgálót? Hol kell jelezni az adóhatóságnak vagy a társadalombiztosításnak, hogy a regisztrált munkanélküli után járó járulékmentességet igénybe szeretné venni a cég, abban az esetben, ha 2006. január 1-jétől 3 hónapnál hosszabb ideig foglalkoztatja a munkavállalót? Kell-e ezt külön jelenteni az EMMA-ba vagy a társadalombiztosításnak?
Részlet a válaszából: […] ...összefüggő bevallási ésadatszolgáltatási kötelezettségeinek, illetőleg számolhatja el az utána járókedvezményeket. Az EMMA-ba, illetve a társadalombiztosítási bejelentés során akedvezményes foglalkoztatás tényét nem kell külön...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 16.
1
2