Özvegyi nyugdíjban részesülő személy egészségügyi szolgáltatása

Kérdés: Jogosult egészségügyi szolgáltatásra egy ideiglenes özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki jelenleg semmilyen biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll, és még nem is saját jogú nyugdíjas?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 14. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján a saját jogú nyugellátásban, illetve hozzátartozói nyug-ellátásban részesülő személyt megilleti az egészségügyi szolgáltatás. Az özvegyi nyugdíj pedig a Tbj-tv. 14. §-a (3) bekezdésének b) pontja értelmében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 7.

Nyugdíjas munkavállaló egészségügyi szolgáltatásra jogosultsága

Kérdés: Megszűnik az egészségügyi szolgáltatásra jogosultsága annak a munkavállalónak, aki a nők kedvezményes nyugdíjában részesül, és emellett korábbi munkáltatójánál tovább dolgozik, de keresőképtelensége miatt a munkáját nem tudja ellátni, a betegszabadságát kimerítette, táppénzre pedig nem jogosult? A foglalkoztatónak be kell jelenteni a biztosítási jogviszony szünetelését ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Igen, a kérdésbeli nyugdíjas munkavállaló biztosítása a betegszabadság lejártát követően a keresőképtelenségének tartama alatt szünetel, amit az Art. 1. számú mellékletének 3. pontja alapján a T1041-es nyomtatványon be kell jelenteni az adóhatósághoz. Ugyanakkor ez nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 17.

Jogosultság egészségügyi szolgáltatásra

Kérdés: A jogszabályoknak megfelelően jár el egy idényjelleggel nyitva tartó fagylaltozót üzemeltető kft. abban az esetben, ha a napi 6 órás részmunkaidős munkaviszonyban álló tagját kijelenti azokra az időszakokra, amikor az üzlet zárva van? Ezekre az időtartamokra a magánszemély nem létesít egyéb jogviszonyt, nem regisztráltatja magát álláskeresőként, és nem fizet egészségügyi szolgáltatási járulékot sem, tekintettel arra, hogy a munkaviszony megszűnését követően még 45 napig fennáll az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága. Helyes ez az eljárás, vagy a kieső időkre meg kellene fizetni a járulékot?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszony a munkavállaló és a munkáltató kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozatával jön létre, és alapvetően a két fél megállapodását tükrözi, természetesen az Mt. szabályozásában foglalt feltételek betartásával. A jelenleg hatályban lévő jogszabályok nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 11.

Jogszabályváltozás 2015

Kérdés: A továbbiakban nem áll fenn az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság a táppénz tartama alatt, tekintettel arra, hogy az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultak köréből törlésre került a Tbj-tv. 16. §-a (1) bekezdésének a) pontjában található felsorolásból a táppénzben részesülő személy? Előfordulhat esetleg, hogy valamilyen hiba történt?
Részlet a válaszából: […] Egyik sem. A Tbj-tv. 16. §-a azokat a személyi köröket sorolja fel, akik nem állnak ugyan biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban, de ennek ellenére megilleti őket az egészségügyi szolgáltatás.Csakhogy 2011 júliusától megszűnt a "passzív" táppénz lehetősége,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. január 13.

Változások az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak körében és az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésének kötelezettségében

Kérdés: Milyen változások következtek be 2009. évben az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak körében és az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésének kötelezettségében?
Részlet a válaszából: […] ...Tbj-tv. 16. §-a határozza meg, hogy kik jogosultakegészségügyi szolgáltatásra. A Tbj-tv. 16. § (1) bekezdés h) pontja szerint azegészségügyi szolgáltatásra jogosultak köre kibővült, és a jogosulti körbebekerültek azok a személyek, akik rendelkezésre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 7.