tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott egyéni vállalkozás GYED mellett tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Egyéni vállalkozás GYED mellett

Kérdés: Kiegészítő tevékenységűnek fog minősülni az egyéni vállalkozó abban az esetben, ha passzív GYED folyósítása alatt kezdi meg a működését?
Részlet a válaszból: […]nyugdíjkorhatárt elérte.A GYED-ben részesülő egyéni vállalkozó ennek megfelelően nem minősül kiegészítő tevékenységet folytatónak, sőt még többes jogviszonyban állónak sem, hiszen a passzív GYED önmagában nem jelent biztosítási jogviszonyt annak ellenére sem, hogy szolgálati időre és egészségügyi szolgáltatásra jogosít.Ugyanakkor a GYED-ben részesülő egyéni vállalkozónak a folyósítás tartama alatt nincs minimális adó- és járulékfizetési kötelezettsége [Szocho-tv. 9. § (1) a) pontja, illetve[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6035

2. találat: Keresőtevékenység

Kérdés: Keresőtevékenységet folytat az a személy, aki ténylegesen nem végez ugyan munkát, de pályázati okokból még a GYED tartama alatt egyéni vállalkozóvá válik, tekintettel arra, hogy 2015. január 1-jétől az Eb-tv. vonatkozásában keresőtevékenységnek a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony minősül?
Részlet a válaszból: […]hogyan is határozza meg pontosan a keresőtevékenység fogalmát az Eb-tv. alkalmazásában a végrehajtását segítő Eb-tv. R.A jogszabály 1. §-a (2) bekezdésének p) pontja szerint keresőtevékenységnek a Tbj-tv. 5. §-ában meghatározott biztosítási jogviszonyban, valamint egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett személyes tevékenység minősül.Jelen esetben a jogszabály szövegéből a "személyes tevékenység" kifejezést kell kiemelnünk. E szerint tehát, amennyiben az egyéni vállalkozó nem végez személyesen munkát a vállalkozásában, akkor a vállalkozás fenntartása önmagában nem akadálya a GYED[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4891

3. találat: Egyéni vállalkozás GYED mellett

Kérdés: Főállásúnak vagy többes jogviszonyban állónak fog minősülni az az édesanya, aki a munkaviszonyában jelenleg fizetés nélküli szabadságon van, mert GYED-ben részesül, és egyéni vállalkozásba szeretne kezdeni? A vállalkozói jövedelem szerinti adózást vagy a kisadózó vállalkozások tételes adóját érdemes választania abban az esetben, ha az ellátását nem szeretné veszélyeztetni?
Részlet a válaszból: […]vállalkozó ugyanis a Tbj-tv. 29. §-a (4) bekezdésének a) pontja, illetve az 2011. évi CLVI. tv. 458. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján mentesül a havi minimálisjárulék- és szociálishozzájárulásiadó- fizetési kötelezettség alól abban az esetben is, ha egyéni vállalkozását személyesen folytatja. A 8,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot, 10 százalékos nyugdíjjárulékot valamint a 27 százalékos szociális hozzájárulási adót csak a tényleges kivétje alapulvételével kell megfizetnie.Ezzel szemben a főállású kisadózónak csak abban az esetben nem kell megfizetnie a havi 50 ezer forintos tételes adót, amennyiben kisadózói tevékenységéhez tartozó munkát nem végez [Kata-tv. 8. § (9) bekezdése]. Ráadásul a fizetési mentesség minden[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4839

4. találat: GYED-en lévő egyéni vállalkozó járulékai

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettség terheli azt a GYED-ben részesülő egyéni vállalkozót, aki az ellátás mellett folytatni kívánja a vállalkozói tevékenységét, de a 40 órás munkaviszonyában továbbra is fizetés nélküli szabadságon marad?
Részlet a válaszból: […]részesül, hiszen a Tbj-tv. 29. §-a (4) bekezdésnek a) pontja, illetve a 2011. évi CLVI. tv. 458. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján nem terheli a havi minimálisjárulék- és szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség, a 8,5 százalékos egészségbiztosítási és munka­erő-piaci járulékot, a 10 százalékos nyugdíjjárulékot, valamint a 27 százalékos szociális hozzájárulási adót csak a tényleges kivétje alapulvételével kell megfizetnie.Ez a kedvezmény azonban már nem illeti meg a GYES tartama alatt. Tehát ha megszűnik a GYED-re való jogosultsága,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. július 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4796

5. találat: Egyéni vállalkozó csecsemőgondozási díja és GYED-e

Kérdés: Valóban van olyan változás 2015-től, hogy ha egy egyéni vállalkozó édesanya vállalkozóként bevétellel rendelkezik, akkor megszűnik a csecsemőgondozási díjra, illetve GYED-re való jogosultsága?
Részlet a válaszból: […]végzett tevékenységet - keresőtevékenységet folytat.A csecsemőgondozási díj vonatkozásában ugyanakkor mindezt azzal egészíti ki a 41. § (3) bekezdése, hogy nem minősül keresőtevékenységnek az ellátásra való jogosultság kezdőnapját megelőzően végzett tevékenységből származó jövedelem - ideértve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást és a személyijövedelemadó-mentes tiszteletdíjat is -, ha az az ellátás folyósításának ideje alatt kerül kifizetésre.Fontos újdonság, hogy az Eb-tv. R. 1. §-a (2) bekezdésének p) pontja meghatározza a keresőtevékenység fogalmát. E szerint az Eb-tv. alkalmazásában keresőtevékenységnek a Tbj-tv. 5. §-ában meghatározott biztosítási jogviszonyban, valamint egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett személyes tevékenység minősül.A meghatározásában[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. március 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4670

6. találat: GYED-en lévő egyéni vállalkozó járulékai

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettség terheli az egyéni vállalkozót abban az esetben, ha GYED-ben részesül, a heti 40 órás munkaviszonyában jelenleg fizetés nélküli szabadságon van, tehát a biztosítása nem szünetel, és januártól ismét szeretne tevékenységet folytatni? A gyermek márciusban lesz 2 éves, a vállalkozó havi 100 ezer forintos kivétet tervez.
Részlet a válaszból: […]alól, amennyiben legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll. A fizetés nélküli szabadság idején azonban a heti 36 órás foglalkoztatási feltétel értelemszerűen nem áll fenn.Ez a GYED tartama alatt nem jelent problémát, hiszen a Tbj-tv. 29. §-a (4) bekezdésének a) pontja, illetve a 2011. évi CLVI. tv. 458. §-a (1) bekezdésének a) pontja a GYED-ben részesülő egyéni vállalkozót ugyancsak mentesíti a havi minimális kötelezettség alól.A GYES tartama alatt azonban a vállalkozónak csak akkor nem kell eleget tennie a havi minimumkötelezettségének, ha a vállalkozását nem személyesen folytatja. Jelen esetben tehát, ha a vállalkozó maga is részt vesz a vállalkozás munkájában, illetve kivétet számol el, akkor a GYES időpontjától havonta legalább a kivét, de legalább a minimálbér 112,5 százaléka után[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4634

7. találat: GYED-ben részesülő kisadózó vállalkozó tételes adója

Kérdés: Milyen összegű tételes adót kell megfizetnie annak az egyéni vállalkozónak, aki jelenleg GYED-ben részesül, emellett rendelkezik egy heti 30 órás munkaviszonnyal, és be szeretne jelentkezni a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá?
Részlet a válaszból: […]járulékot. A 1,5 százalékos munkaerő-piaci járulék a fennálló munkaviszonya miatt vállalkozóként nem terheli.A teljesség kedvéért jegyezzük meg, hogy a GYES (illetve GYET vagy ápolási díj) folyósításának a tartama alatt a minimálisadó- és járulékfizetés alóli mentesség csak abban az esetben áll fenn, ha az érintett a vállalkozásában személyesen nem végez munkát, azaz nincs bevétele, vagy a bevételszerző tevékenységet alkalmazottai útján végzi, illetve nem rendelkezik kivéttel.Térjünk át a kérdés érdemi részére, a kata szerinti adózásra, hiszen az említett vállalkozó kisadózóként szeretné a tevékenységét folytatni. Kisadózóként - heti 36 órát elérő foglalkoztatás hiányában - főállásúnak minősül, aki havi 50 ezer forintos tételes adó fizetésére kötelezett.A Kata-tv. 8. §-ának (7) bekezdése értelmében nem kell a kisadózó után az adót (jelen esetben tehát a havi 50 ezer forintot) megfizetni azon hónapokra, amelyek egészében a kisadózó GYED-ben részesül, kivéve ha a kisadózói tevékenységébe tartozó munkát végez.Tehát ha az említett vállalkozó saját maga folytatja a tevékenységét, akkor bizony fennáll a havi 50 ezer forintos kötelezettsége. Ráadásul nem feledkezhetünk meg arról a szabályról sem, hogy a kisadózó vállalkozás éves[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. augusztus 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4476