GYED-en lévő átalányadózó egyéni vállalkozó

Kérdés: Hogyan alakul a közteherfizetési kötelezettsége annak az egyéni vállalkozónak, aki eddig kisadózóként havi 50 ezer forintot fizetett, de 2022. szeptember 1-jétől az átalányadózást választotta? A vállalkozó rendelkezik heti 36 órás munkaviszonnyal, de még egy évig GYED-en van.
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a vállalkozó átalányadózóvá válik – de továbbra is fizetés nélküli szabadságon marad -, akkor főfoglalkozású egyéni vállalkozónak minősül.Ugyanakkor havi minimális adó- és járulékfizetési kötelezettség a GYED időtartama alatt semmiképpen sem terheli a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Egyéni vállalkozás GYED mellett

Kérdés: Kiegészítő tevékenységűnek fog minősülni az egyéni vállalkozó abban az esetben, ha passzív GYED folyósítása alatt kezdi meg a működését?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 4. §-ának e) pontja értelmében az egyéni vagy társas vállalkozót abban az esetben lehet kiegészítő tevékenységet folytatónak tekinteni, ha saját jogú öregségi nyugdíjas, vagy özvegyi nyugdíjasként a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elérte.A GYED-ben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 26.

Keresőtevékenység

Kérdés: Keresőtevékenységet folytat az a személy, aki ténylegesen nem végez ugyan munkát, de pályázati okokból még a GYED tartama alatt egyéni vállalkozóvá válik, tekintettel arra, hogy 2015. január 1-jétől az Eb-tv. vonatkozásában keresőtevékenységnek a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony minősül?
Részlet a válaszából: […] Kezdjük azzal a pontosítással, hogy a GYED tartama alatt csak a gyermek egyéves korát követően engedi meg az Eb-tv. 42/C. §-ának (1) bekezdése a keresőtevékenység folytatását, így a kérdés nyilván az ezt megelőző időszakra vonatkozóan bír jelentőséggel.A válasz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 10.

Egyéni vállalkozás GYED mellett

Kérdés: Főállásúnak vagy többes jogviszonyban állónak fog minősülni az az édesanya, aki a munkaviszonyában jelenleg fizetés nélküli szabadságon van, mert GYED-ben részesül, és egyéni vállalkozásba szeretne kezdeni? A vállalkozói jövedelem szerinti adózást vagy a kisadózó vállalkozások tételes adóját érdemes választania abban az esetben, ha az ellátását nem szeretné veszélyeztetni?
Részlet a válaszából: […] A fizetés nélküli szabadság tartama alatt az édesanya nem rendelkezik 36 órát elérő foglalkoztatással, így vállalkozóként főfoglalkozásúnak minősül.Ami a második kérdést illeti: a GYED tartama alatt a társadalombiztosítási terhek vonatkozásában az általános szabályok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 22.

GYED-en lévő egyéni vállalkozó járulékai

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettség terheli azt a GYED-ben részesülő egyéni vállalkozót, aki az ellátás mellett folytatni kívánja a vállalkozói tevékenységét, de a 40 órás munkaviszonyában továbbra is fizetés nélküli szabadságon marad?
Részlet a válaszából: […] A kérdés kapcsán fontos megemlíteni, hogy GYED mellett a gyermek egyéves korát követően szabad csak keresőtevékenységet folytatni.A GYED-ben részesülő, vállalkozásában személyesen közreműködő egyéni vállalkozó az általános szabályokhoz viszonyítva kedvezményben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 28.

Egyéni vállalkozó csecsemőgondozási díja és GYED-e

Kérdés: Valóban van olyan változás 2015-től, hogy ha egy egyéni vállalkozó édesanya vállalkozóként bevétellel rendelkezik, akkor megszűnik a csecsemőgondozási díjra, illetve GYED-re való jogosultsága?
Részlet a válaszából: […] Alapvető változás nincs, viszont az Eb-tv., illetve az Eb-tv. R. az eddigi előírásokat némileg pontosította.A törvény 41. §-ának (1) bekezdése, illetve 42/C. §-ának (1) bekezdése továbbra is egyértelműen leszögezi, hogy nem jár a csecsemőgondozási díj, illetve a GYED...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 17.

GYED-en lévő egyéni vállalkozó járulékai

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettség terheli az egyéni vállalkozót abban az esetben, ha GYED-ben részesül, a heti 40 órás munkaviszonyában jelenleg fizetés nélküli szabadságon van, tehát a biztosítása nem szünetel, és januártól ismét szeretne tevékenységet folytatni? A gyermek márciusban lesz 2 éves, a vállalkozó havi 100 ezer forintos kivétet tervez.
Részlet a válaszából: […] Az valóban kétségtelen, hogy a fizetés nélküli szabadság tartama alatt a GYED, GYES folyósítása időszakában a munkaviszonyban álló dolgozó biztosítása nem szünetel.Csakhogy a Tbj-tv. 31. §-a (4) bekezdésének a) pontja, illetve a 2011. évi CLVI. tv. 458. §-ának (5)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 3.

GYED-ben részesülő kisadózó vállalkozó tételes adója

Kérdés: Milyen összegű tételes adót kell megfizetnie annak az egyéni vállalkozónak, aki jelenleg GYED-ben részesül, emellett rendelkezik egy heti 30 órás munkaviszonnyal, és be szeretne jelentkezni a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 29. §-ának (4) bekezdése, illetve a 2011. évi CLVI. tv. 458. §-ának (1) bekezdése értelmében mentesül az egyéni vállalkozó a minimálisjárulék-, illetve szociálishozzájárulásiadó-megfizetése alól a gyermekgondozási díj folyósításának tartama alatt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 12.