Kiva hatálya alá tartozó vendéglátó-vállalat

Kérdés: Valóban nem kell megfizetnie a kisvállalati adót annak a kisvállalkozásnak, amely vendéglátási tevékenységgel foglalkozik? A vállalkozás éttermet üzemeltet, amit be kellett zárnia, mert nem volt vendég, de étel-házhozszállítási tevékenységet indított, így valamennyi dolgozóját újra tudja foglalkoztatni.
Részlet a válaszából: […] A 61/2020. Korm. rendelet értelmében a vendéglátás tevékenységet fő tevékenységként folytató kiva-adóalanynak e tevékenységével összefüggésben a 2020. március, április, május és június hónapra történő kisvállalatiadó-kötelezettsége megállapításánál nem kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.

Étterem dolgozóinak pótlékai

Kérdés: Kell vasárnapi pótlékot fizetni annak a dolgozónak, aki egy mindennap déli 12 órától éjfélig nyitva tartó étteremben vasárnapra kerül beosztásra? Kell éjszakai pótlékot fizetni a hét bármely napján a 22 óra és 24 óra közötti időszakra?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. munkaidőre és pihenőidőre vonatkozó főszabályaiból következően a munkavállalók egyik pihenőnapjának vasárnapra kell esnie, azonban ez alól vannak kivételek. A kivételeket úgy határozza meg a törvény, hogy taxatíve felsorolja, mely esetekben rendelhet el a munkáltató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 22.

Munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállalók munkabére, pótlékai

Kérdés: Helyesen jár el az a hét minden napján 12.00 órától 24.00 óráig nyitva tartó bár és étterem funkciót betöltő vendéglátóüzletet üzemeltető vállalkozás, ahol a munkavállalók foglalkoztatása 3 havi munkaidőkeretben történik, a dolgozók nem jogosultak semmilyen pótlékra, viszont a minimálbéren felül egységesen – munkakörtől függetlenül – 10 000 forint juttatást kapnak?
Részlet a válaszából: […] ...elvének, ha az így megállapított alapbér nem haladja meg a jogszabály által előírt kötelező legkisebb munkabér összegét.A bár és étterem funkciót betöltő vendéglátó-ipari egység rendeltetése folytán munkaszüneti napon és vasárnap is működőnek minősül, így...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 31.

Több műszakos tevékenységű munkáltató munkavállalójának pótlékai

Kérdés: Jogosult a 30 százalékos műszakpótlékra egy heti 91 óra üzemelési idővel működő étterem takarítónője, aki osztott munkaidőben dolgozik mindennap 8.00-10.00 és 18.00-20.00 óra között? Jár a munkavállalónak vasárnapi pótlék is, ha a munkáltató több műszakos munkarendben üzemel, és rendeltetése folytán vasárnap és ünnepnapokon is nyitva tart?
Részlet a válaszából: […] ...E szerint a munkáltató tevékenysége több műszakos, ha tartama hetente eléri a nyolcvan órát. A heti 91 óra üzemelési idővel működő étterem tevékenysége tehát több műsza­kosnak minősül. A munkavállalót munkaidő-beosztás szerint történő munkavégzés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 8.

Alkalmi munkavállaló munkabére, pótlékai

Kérdés: Kell pótlékot fizetni azoknak az alkalmi munkavállalóknak, akik egy étteremben dolgoznak napi 12 órát 10.00 órától 22.00 óráig, vagy 11.00 órától 23.00 óráig, és a minimálórabér 12-szeres összegét kapják munkabérként? Valóban elég lenne a minimálbér 85 százalékát fizetni a részükre? Létezik napi bérkorlátozás? Az étterem vasárnap és ünnepnapokon is üzemel.
Részlet a válaszából: […] Az Efo-tv. 4. §-a értelmében az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszonyra az Mt., valamint a kötelező legkisebb munkabérről és a garantált bérminimumról szóló külön jogszabály rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy alapbérként,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 26.

Munkahelyi étkeztetés

Kérdés: Hogyan valósulhat meg a béren kívüli juttatásnak minősülő munkahelyi étkeztetés 2012. január 1-jétől a munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen abban az esetben, ha az étterem üzemeltetője nem bocsát ki utalványt? Minden egyes magánszemélynek kérnie kell egy cégnévre szóló számlát az étteremtől?
Részlet a válaszából: […]  Az Szja-tv. 71. §-a (1) bekezdésének ba) pontja alapjánbéren kívüli juttatásnak minősül a "munkahelyi (üzemi) étkeztetésnek minősülőszolgáltatás keretében a munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen megvalósulóételfogyasztás formájában juttatott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Munkaidőkeretben dolgozó munkavállalók műszakpótléka

Kérdés: Jár-e műszakpótlék az egyhavi munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállalóknak abban az esetben, ha egy mindennap 11.00 órától 23.00 óráig nyitva tartó étteremben a munkaidejük 10.00 órától 22.00 óráig, illetve 11.00 órától 23.00 óráig tart? Hány pihenőnapot kell kiadni számunkra egy héten? Nyilvántartható-e a szabadságuk órában is?
Részlet a válaszából: […] ...munkáltatónak tehát a 22.00 és 23.00 óra közötti egy óraidőtartamra 15 százalékos bérpótlékot kell fizetnie. Figyelemmel arra, hogy azétterem zárásának ideje egybeesik a 23.00 órakor munkaidejüket befejezőmunkavállalókkal, felmerül a kérdés, hogy vajon ténylegesen 23...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 28.

Részmunkaidős munkavállalók szabadsága, betegszabadsága

Kérdés: Helyesen jár-e el a foglalkoztató a heti 30 órás, napi 10 órás munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalói szabadságának elszámolásánál abban az esetben, ha a törvény alapján járó éves szabadságnapokat osztja 5-tel és megszorozza hárommal, tekintettel arra, hogy a működtetésében álló étterem nyitvatartási engedélye csak csütörtök, péntek és szombati napokra 18.00 órától reggel 4.00 óráig szól, és a munkavállalók a többi napon nem dolgoznak? Hogyan kell kiszámolni és kiadni ebben az esetben a betegszabadságot? Jár-e még egyéb juttatás a dolgozóknak a 15 százalékos éjszakai pótlékon túl abban az esetben, ha minden dolgozó azonos időpontban dolgozik?
Részlet a válaszából: […] A kérdés szerinti munkaidő-beosztás alapján arra lehetkövetkeztetni, hogy a munkavállalók napi hat-, heti harmincórás részmunkaidőbenés egyenlőtlen munkaidő-beosztásban vannak foglalkoztatva. A hét mindig azonoshárom napján a rájuk irányadó napi hatórás munkaidőmértéken...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 23.

Külföldön dolgozó nagykorú gyermek biztosítási jogviszonya

Kérdés: Egy technikumot végzett 19 éves gyermeket a szülő bejelentette mint eltartott nagykorú hozzátartozót, mivel a gyermek nem tudott elhelyezkedni. Mi a szülő teendője abban az esetben, ha időközben a gyermek kiment Angliába dolgozni egy étterembe? Magyarországon be kell-e lépnie magánnyugdíjpénztárba annak a pályakezdőnek, akinek az első munkahelye külföldön van?
Részlet a válaszából: […] A kérdés napjainkban különösen aktuális, mivel 2007. április1-jétől az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság szabályai sokakat érintőenmegváltoztak. A Tbj-tv. 39. § (2) bekezdése értelmében minden olyan belföldiilletőségű személynek, aki a Tbj-tv. szerint nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 24.

Magántáncos foglalkoztatása

Kérdés: Milyen jogviszony keretében foglalkoztatható az a táncos, akit egy étteremben napi egy órában a vendégek szórakoztatására szeretnének alkalmazni? A táncosnak semmilyen biztosítással járó jogviszonya nincs, ezért ebben a jogviszonyában szeretne biztosítottá válni.
Részlet a válaszából: […] A táncos foglalkoztatása megvalósulhat munkaviszony és megbízási jogviszony keretében egyaránt. Munkaviszony esetén biztosítása minden további feltétel nélkül létrejön, természetesen az Mt. szabályainak – pl. a munkabér legkisebb összegére vonatkozó – betartása mellett....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. október 26.
1
2