Jogtalanul igénybe vett egészségpénztári szolgáltatás

Kérdés: Mi a teendő abban az esetben, ha az egészségpénztár utóbb jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatásnak minősítette az egészségpénztári kártyával vásárolt termék (szemüveg) árát? Egy tájékoztatás szerint, ha nem történik meg a visszafizetés, akkor az adófizetés mellett 11 százalékos eho is terheli az igénybevevőt.
Részlet a válaszából: […] ...egészségpénztár jogalap nélkül igénybe vett szolgáltatásaaz Szja-tv. 28. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a magánszemély egyébjövedelmének számít, amely jövedelem az összevont adóalap részeként adóköteles.Alapesetben a 11 százalékos mértékű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 13.

Önkéntes kölcsönös egészségpénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás közterhei

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetnie a cégnek, és a 0808-as nyomtatvány melyik soraiban kell ezeket szerepeltetni abban az esetben, ha munkavállalói részére önkéntes kölcsönös egészségpénztárba fizet munkáltatói hozzájárulást, amelynek mértéke meghaladja az Szja-tv. 7. § (1) bekezdés kd) pontjában meghatározott mértéket, vagyis 2008-ban a 20 700 forintot? A munkáltató a következő két megoldás közül nem tud választani: 1. A munkáltató levon a munkavállalótól a 20 700 forint feletti részből nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot, amelyet a 0808 M lapokon feltüntet, és fizet tb-járulékot a 20 700 forint feletti összeg után, melyet külön a 0808-01-02 lap 40-42. sorában tüntet fel. Ezt az összeget nem személyi jövedelemadóval növelten tünteti fel, tehát csak a 20 700 forint feletti rész után fizeti meg az 54 százalékos szja-t és a 29 százalékos társadalombiztosítási járulékot. 2. A munkavállalótól nem kerül levonásra semmilyen járulék, a cég viszont a személyi jövedelemadóval növelt összeg után fizeti meg a járulékot.
Részlet a válaszából: […] ...50 százalékát meg nem haladóan fizet;- a munkáltató a magánszemély javára munkáltatóihozzájárulásként önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba/önsegélyezőpénztár(ak)ba együttesen legfeljebb a minimálbér 30 százalékát meg nem haladóanfizet;-...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 30.