Kedvezménykártya közterhei

Kérdés: Kinek és milyen közterheket kell megfizetnie abban az esetben, ha egy elsősorban egészségügyi szolgáltatások kedvezményes elérését biztosító kedvezménykártyát egy magánszemély ajándékba kap egy másik magánszemélytől vagy egy cégtől? A kártya által nyújtott kedvezményt a szerződéses partnerek nyújtják a kártyatulajdonosok részére. Változik a közteher mértéke, ha egy cég nagy tételben vásárolja meg a kártyát a munkavállalói részére? Hogyan tehető kedvezményessé az adózás?
Részlet a válaszából: […] ...Ha a magánszemély a kártyához ellenérték fejében jut, például az beépül egy általa megvásárolt biztosítási termékbe vagy egészségpénztári szolgáltatásba, adófizetési kötelezettség nem merül fel.Ingyenes vagy kedvezményes juttatás esetén, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

A munkavállaló és családtagja részére nyújtott Covid- és poszt-Covid-szűrővizsgálat

Kérdés: Alkalmazható az adómentesség abban az esetben, ha a munkáltató a munkavállalók, valamint – bizonyos esetekben – a munkavállalók családtagjai által elvégeztetett koronavírusteszt összegét megtéríti? A foglalkoztató egészségügyi szolgáltatón keresztül a víruson igazoltan átesett munkatársak részére poszt-Covid diagnosztikai szolgáltatást is biztosít.
Részlet a válaszából: […] ...2. § (6) bekezdés].Kedvezőbb adózási feltételek biztosíthatóak akkor, ha a munkáltató a diagnosztikai szűrővizsgálatot önkéntes egészségpénztár közbeiktatásával biztosítja a munkavállaló részére pl. célzott szolgáltatás formájában. Ebben az esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Munkavállalónak juttatott szemüveg

Kérdés: Köteles a munkáltató szemüveget biztosítani a képernyő előtt dolgozó munkavállalója részére? Ha igen, milyen költségei vannak ennek a juttatásnak? Adható a szemüvegjuttatás a cafeteria keretein belül?
Részlet a válaszából: […] ...vételárát a munkáltató utólag megtéríti.Mindenképpen helytelen eljárás, ha ezt a juttatást a cafeteria keretében például önkéntes egészségpénztári hozzájárulás vállalásával helyettesíti a munkáltató, arra hivatkozással, hogy abból bármilyen (nem csak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 29.

Egészségpénztári adomány

Kérdés: Adómentes juttatásnak minősül a 2019. január hónapban átutalt egészségpénztári adomány abban az esetben, ha a foglalkoztató 2018. évben minden hónapban fizetett dolgozónként 5000 forint értékben ilyen juttatást? Hogyan változik az adomány adózása 2019. évben?
Részlet a válaszából: […] Az önkéntes pénztárba teljesített támogatói adomány adózása 2018-hoz képest megváltozott. A 2018. évben hatályos szabályok szerint a támogatói adomány után az adófizetési kötelezettség a magánszemélyt terhelte, mégpedig úgy, hogy az egyéni számlán jóváírt összeg 84...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.

Önkéntes pénztári munkáltatói befizetés

Kérdés: Az új jogszabályok alapján 2017-ben milyen feltételekkel adhatja meg a munkáltató a dolgozóknak azt a lehetőséget, hogy a cafeteriában önkéntes pénztári munkáltatói befizetést válasszanak?
Részlet a válaszából: […] ...feltételt fogalmaz ennél a juttatástípusnál. Munkáltatói hozzájárulás önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba, önkéntes kölcsönös egészségpénztárba, önkéntes önsegélyező pénztárba, illetve foglalkoztatói nyugdíjpénztárba teljesíthető. A juttatás nagysága...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 21.

Béren kívüli juttatások

Kérdés:

Helyesen járt el a munkáltató annak a munkavállalónak az esetében, aki júliusban módosította a béren kívüli juttatásokra vonatkozó nyilatkozatát, tekintettel arra, hogy a korábban kért lakáscélú hitel nem felelt meg a feltételeknek, ezért önkéntes pénztári, valamint egészségpénztári hozzájárulást kért, amelyet a munkáltató január-június hónapokra visszamenőleg át is utalt, kedvezményes adózással? A nyugdíjpénztárba átutalt összeg havi 12 282 forint, az egészségpénztári hozzájárulás pedig havi 3666 forint volt.

Részlet a válaszából: […] ...havi hozzájárulásbóla) az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba a minimálbér 50 százalékát,b) az önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba/önsegélyező pénztár(ak)ba együttvéve a minimálbér 30 százalékát,c) foglalkoztatói...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 22.

Jogellenesen megszüntetett munkaviszonyra tekintettel kifizetett juttatások

Kérdés: A munkaügyi bíróság egy 2011-ben jogellenesen megszüntetett munkaviszonyra tekintettel a munkavállaló részére az elmaradt munkabér, valamint cafeteriajuttatás és a megszüntetés napjától a kifizetésig számolt kamatai, felmentési bér, végkielégítés, illetve az Mt. 100. §-ának (4) bekezdése alapján kárátalány megfizetésére kötelezte az alperest. Milyen közteher-fizetési kötelezettsége keletkezik a munkavállalónak, illetve a munkáltatónak a kamatok után? Elmaradt munkabérnek vagy kártérítésnek minősül a cafeteria címén megutalt juttatás, amelynek keretében korábban önkéntes nyugdíjpénztári, egészségpénztári és étkezési hozzájárulásban részesült a munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. §-a (9) bekezdésének b) pontja szerint az adókötelezettség jogcímét a késedelmi kamat címén megszerzett bevétel esetén azon bevételre irányadó rendelkezések szerint kell meghatározni, amelynek késedelmes, illetve nem vagy nem szerződésszerű teljesítésére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. május 13.

Kifizetőhely által kiállított igazolás javítása

Kérdés: Hová fordulhat jogorvoslatért az a munkavállaló, aki úgy véli, hogy a munkáltatójánál működő kifizetőhely helytelenül állította ki az egészségpénztár részére a betegség miatti keresetkiesésről szóló igazolást? A munkáltató nem akarja kijavítani a bérszámfejtő program által kiállított nyomtatványt, amelyen igazolnia kell, hogy a kapott táppénzellátás és a számított (betegség nélküli) jövedelem összegének különbözete mekkora, annak ellenére, hogy az nem tartalmazza az előző időszakra kifizetett túlórát, és így veszteséget okoz a dolgozónak.
Részlet a válaszából: […] ...az erre járó bérpótlék nem minősül keresetkiesésnek.Javasoljuk, hogy a jogorvoslati lépések előtt alaposan tanulmányozzák át az adott egészségpénztár szabályzatát is, hátha ad valamilyen eligazítást a jövedelemkiesés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 28.

Egyszemélyes kft. tagjának jogviszonya

Kérdés: Milyen jogviszonyban végezheti a bevételszerző tevékenységet egy egyszemélyes kft. tagja abban az esetben, ha nincs alkalmazottja, minden munkát ő csinál, és egy másik cégnél rendelkezik heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal? Végezhető a személyes közreműködés díjazás nélkül? A cégben a tag végzi az ügyvezetői feladatokat is megbízási szerződés alapján, "0" forint tiszteletdíj ellenében. Keletkezik járulékfizetési kötelezettsége a személyes közreműködés miatt abban az esetben, ha nem vesz fel jövedelmet? Kaphat béren kívüli juttatásokat a tag (Erzsébet-utalvány, önsegélyező pénztári befizetés) abban az esetben, ha nem vesz fel jövedelmet?
Részlet a válaszából: […] ...kívüli juttatásnak minősül a magánszemély javára átutalt munkáltatói/foglalkoztatói havi hozzájárulásból az önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba/önsegélyező pénztár(ak)ba együttvéve a minimálbér 30 százalékát meg nem haladó rész akkor, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 26.

Megbízott ügyvezető juttatásai

Kérdés: Juttatható-e melegétkezési utalvány, valamint egészségpénztári és önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott ügyvezetőnek? Amennyiben igen, milyen jövedelemnek minősülnek és milyen közteher-fizetési kötelezettség alá esnek ezek a juttatások?
Részlet a válaszából: […] ...nyújt. Tehát semmi semtiltja, hogy egy cég a megbízottjának a megbízási díján felül melegétkezésiutalványt, illetve önkéntes egészségpénztári és önkéntes nyugdíjpénztárihozzájárulást is adjon. Ezen túlmenően azonban a juttatások...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 29.
1
2
3
4