tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott egyéni vállalkozás bányászok részére járó keresetkiegészítés mellett tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Egyéni vállalkozás bányászok részére járó keresetkiegészítés mellett

Kérdés: Kaphatja továbbra is a keresetkiegészítést az a személy, aki korábban vájárként dolgozott, amelyre tekintettel jogosulttá vált az ellátásra, és most egyéni vállalkozói tevékenységet kíván kezdeni?
Részlet a válaszból: […]számított nyolc napon belül köteles kiadni. A keresetkiegészítés az új munkakörbe történő áthelyezés, illetve az új munkahelyen a munkába lépés napjától, de legkorábban a kérelem benyújtásának napjától esedékes. Saját jogú nyugellátás mellett a bányászok részére járó keresetkiegészítés nem állapítható meg, nem folyósítható. Az ellátásra való jogosultság természetesen megszűnik, ha a kiegészítésben részesülő meghal, vagy ha a keresetkiegészítés folyósításának megszüntetését kéri. Az ellátást akkor is meg kell szüntetni, ha egészségkárosodásának mértéke többé már nem éri el a 29 százalékos mértéket, illetőleg saját jogú nyugellátásra való jogosultságot vagy a bányászok egészségkárosodási járadékát állapítottak meg részére. Ezeken felül nagyon fontos indok a megszüntetés esetében az, ha az ügyfél keresőtevékenysége megszűnik. Hiszen - mint korábban utaltunk rá - ez egy kiegészítő jövedelem, mely a saját keresetét növeli meg olyan mértékben, hogy ne származzon túl nagy hátránya abból, hogy egészségi állapota miatt többé nem dolgozhat a föld alatt. Meg kell szüntetni még az ellátást abban az esetben is, ha neki felróható okból nem működik együtt a rendszeres és rendkívüli felülvizsgálatban. A folyósított keresetkiegészítést abban az esetben szüneteltetni kell, ha a kiegészítésben részesülő keresőtevékenység folytatásából származó díjazásban nem részesül. A jogszabály alkotójának egyértelmű törekvése az volt, hogy ennek az ellátásfajtának a megállapítása és folyósítása érdekében a kérelmező keresőtevékenységet folytasson, és abból díjazás illesse meg. A bányász dolgozók keresetkiegészítéséről a 23/1991. Korm. rendelet rendelkezik. Ez a jogszabály azonban nem határozza meg konkrétan a keresőtevékenység mibenlétét, sem az ennek ellenszolgáltatásaként kapható díjazás lehetőségeit, azonban egy újabb támpontot nyújt nekünk akkor, amikor a bejelentési kötelezettséget taglalja. A munkáltató a keresőtevékenység megszűnéséről, annak bekövetkeztétől számított tizenöt napon belül értesíti a folyósító szervet. A munkáltató meghatározása az említett jogszabályban konkrétan szintén nem történt meg. A rendelet vegyes rendelkezései között azonban egy utalás fedezhető[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6367