Egyenlő bánásmód

Kérdés: Milyen álláshirdetés minősül diszkriminatívnak?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 12. §-a kimondja, hogy a munkaviszonnyal, különösen a munka díjazásával kapcsolatban meg kell tartani az egyenlő bánásmód követelményét, és nemcsak arra az időszakra vonatkozik, amikor a munkaviszony már létrejött, hanem a munkaviszony létesítésével kapcsolatos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Munkaviszony jogellenes megszüntetése

Kérdés: Milyen igényekkel léphet fel a munkavállaló a munkaviszony jogellenes megszüntetése esetén?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszony több, különböző okból kifolyólag is megszűnhet jogellenesen: ha a munkáltató sérti az egyenlő bánásmód követelményét [Ebk-tv., Mt. 12. §], ha a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozatot nem foglalták írásba [Mt. 22. § (3) bekezdés],...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Prémium

Kérdés: Szabadon dönthet a munkáltató a prémium kifizetéséről és összegéről abban az esetben, ha a munkaszerződésben az szerepel, hogy mérlegelési jogkörében eljárva prémiumot adhat a dolgozónak, vagy van valamilyen korlátja ennek a juttatásnak?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a munkáltató úgy dönt, hogy a munkavállalónak teljesítményére tekintettel prémiumot fizet, akkor a juttatás teljesítése nem az Mt. által támasztott kötelezettség teljesítése, hanem a munkáltató egyoldalú kötelezettségvállalása, amit az Mt. 16. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

A szakszervezeti tagdíj levonási sorrendje a munkabérletiltások levonási rendszerében

Kérdés: Csökkenti a letiltás alapját képező munkabér-jövedelmet az érdekképviseleti tagdíj összege?
Részlet a válaszából: […] Az elmúlt időszak jogalkotási folyamatában kiemelt figyelmet érdemelt a jogalkotónak az 1991. évi XXIX. tv. rendeltetésétől gyökeresen eltérő rendelkezése, mely szerint egyes foglalkozási csoportok vonatkozásában a foglalkoztatott jövedelméből szakszervezeti vagy egyéb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

A munkáltató készfizető kezesi felelőssége a munkabérletiltás érvényesítése során

Kérdés:

Milyen összegig köteles helytállni a munkáltató abban az esetben, ha csak részlegesen teljesítette a munkabérletiltásra vonatkozó kötelezettségét? A városi bíróság a felek megállapodása alapján előre esedékesen minden hónap 10. napjáig fix összegben 20 ezer forint gyermektartásdíj megfizetéséről rendelkezett, és ezenfelül arról, hogy minden kifizetéskor a további munkabér jellegű juttatás (prémium, jutalom, jutalék) húsz százalékát a munkáltató a kifizetésre rendelt munkabérből levonja, és a tartásra jogosult részére utalás útján teljesíti. A munkáltató több ízben kizárólag a fix összegű tartási kötelezettség letiltása érdekében intézkedett, és a további bérelemekből a százalékos levonást nem teljesítette.

Részlet a válaszából: […] A munkabérletiltásban alkalmazott rendszeres levonási kötelezettség érvényesítése során a munkáltató kiemelt figyelmét és kellő körültekintését nem kizárólag a munkavállalójával szemben kihelyezett, tulajdonképpen hozzá telepített kényszerintézkedés, hanem a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Külföldi kiküldetés

Kérdés:

Mire kell figyelnie a munkáltatónak a külföldi kiküldetés során, milyen kötelezettségek terhelik, illetve milyen korlátjai vannak?

Részlet a válaszából: […] Külföldi kiküldetés során a munkavállaló átmenetileg egy másik országban végez jövedelemszerző tevékenységet, melynek fogalmát az Szja-tv. adja meg: "a belföldi illetőségű magánszemélynek a jövedelme megszerzése érdekében, a kifizető tevékenységével összefüggő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Joggal való visszaélés

Kérdés:

Mit tehet a munkavállaló abban az esetben, ha a munkáltatója rendszeresen nyilvánosan kritizálja a teljesítményét, és megtiltja számára, hogy kifejezze a véleményét az értekezleteken?

Részlet a válaszából: […] A probléma több aggályt is felvet, mind jogi, mind erkölcsi-emberi szempontból. Válaszunkban a jogi vonatkozásokra szorítkozunk, mivel a leírtak megfeleltethetőek a joggal való visszaélés tipikus esetkörének. Az Mt. az általános magatartási követelmények között szabályozza...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Külföldi biztosítási idő

Kérdés: Biztosításban töltött időnek minősül a magánbiztosítónál töltött időszak annak a munkavállalónak az esetében, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül Hollandiában állt biztosítási jogviszonyban, amiről nem tudott igazolást benyújtani, de a munkáltató beszerezte az S041-es igazolást, amin leközölték a kötelező biztosítási státuszt, és a magánbiztosítónál töltött időszakot is? Az időszakok között nincs átfedés, a kötelező biztosítási státusz 2020. január 27-től 2020. szeptember 5-ig, a magánbiztosítónál töltött időszak 2020. november 2-től 2021. január 7-ig állt fenn. Figyelembe vehető a magánbiztosítás időszaka a munkavállaló által igényelt GYED-re való jogosultság elbírálása során?
Részlet a válaszából: […] Az EU-hoz történő csatlakozásunk óta nálunk is alkalmazni kell a szociális biztonsági rendszerek koordinációját szabályzó rendeleteket.A rendeletek alapelvei:– Egy állam joghatósága alá tartozás elve;– Egyenlő bánásmód elve;– Szerzett jogok megtartásának elve;–...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Ukrán menekültek foglalkoztatásának támogatása

Kérdés: Milyen feltételek mellett jár a támogatás az ukrajnai menekültek hazai foglalkoztatása esetén?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben a 96/2022. Korm. rendelet ad segítséget. Magyarország a munkáltatóknak nyújtott támogatással segíti az ukrán menekültek magyarországi foglalkoztatását, amely támogatást a munkáltató köteles az ukrán munkavállaló lakhatási és utazási költségei-nek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Gépkocsivezetők kiküldetése

Kérdés: Helyesen jár el az a szállítmányozással foglalkozó magyarországi székhelyű cég, amelynél a jellemzően az Európai Unió tagállamaiba fuvarozó, havi munkaidőkeretben dolgozó gépkocsivezetők részére a magyar garantált bérminimumot és az esetleges bérpótlékokat, valamint a külföldön töltött napokra a 60 euró összegű adómentes napidíjat számfejtik, vagy az adott külföldi minimálbérhez és az ott ledolgozott órák számához kellene igazodnia a számfejtésnek? Milyen feltételek teljesülése esetén fedezhető az adómentes napidíjból a magyar és a külföldi bér közötti különbözet?
Részlet a válaszából: […] A kiküldött munkavállalók foglalkoztatásának feltételeit a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv tartalmazza.Az irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében a kiküldőnek ugyanazokat a munkafeltételeket kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.
1
2
3
4