Emelt összegű családi pótlék

Kérdés: Meg fogják szüntetni az emelt összegű családi pótlékot abban az esetben, ha esedékes lenne a gyermek felülvizsgálata, de a veszélyhelyzet miatt a szakorvosi rendelőkben szünetelnek az ilyen jellegű vizsgálatok?
Részlet a válaszából: […] ...családi pótlék, illetve bizonyos esetekben gyermekgondozási segély akkor illeti meg a kérelmezőt, ha a jogot adó gyermek tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos. Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy az a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek, aki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.

Jogorvoslat emelt összegű családipótlék-kérelem elutasítása esetén

Kérdés: Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak annak a személynek, aki tartós betegségére tekintettel emelt összegű családi pótlékot igényelt, de a kormányhivatal elutasította a kérelmét?
Részlet a válaszából: […] A családtámogatási tárgyú ügyekben hozott elsőfokú döntések, határozatok, végzések intézkedések ellen - mint rendes jogorvoslat - fellebbezésnek van helye.A jogorvoslat e fajtája csak abban az esetben nem vehető igénybe, amennyiben a döntést hozó szerv az ügyfél valamennyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 10.

Magasabb összegű családi pótlék

Kérdés: Megkaphatja a magasabb összegű családi pótlékot a szülő abban az esetben, ha a jogosultságát 2015. február 21-én igazolta a szakorvos azzal, hogy a következő felülvizsgálat időpontja 2016. február 21-én esedékes, amely meg is történt, és a gyermeket gyógyultnak minősítették, az igazoláson (formanyomtatványon) a kiállítás dátumaként azonban 2016. március 26-a szerepel?
Részlet a válaszából: […] ...szerv részére.A szakorvos abban az esetben köteles az igazolás első pontját kitölteni, ha a gyermek betegsége, fogyatékossága jogot ad emelt összegű családi pótlékra. Az igazoláson az orvos jelzi a legközelebbi felülvizsgálat időpontját is, mely legkorábban egy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 26.

Emelt összegű családi pótlék orvosi vélemény nélkül

Kérdés: Valóban igaz, hogy emelt összegű családi pótlékot már akkor is kézhez lehet kapni, ha a gyermeket nem látta a szakorvosi bizottság?
Részlet a válaszából: […] ...válasz adható: igen és igen. Bővebbenkifejtve érzékelhető lesz a két igen közötti különbség. Mindenképpenkülönbséget kell tennünk emelt összegű családi pótlék folyósítása szempontjábólaszerint, hogy a gyermek a 18. életévét betöltötte, vagy sem. A Cst...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 1.

Fogyatékos gyermek családi pótléka

Kérdés: Igényelheti-e a szülő a fogyatékos gyermeke után, annak 23 éves koráig a családi pótlékot?
Részlet a válaszából: […] 2010. szeptember 1-jétől nagymértékű változáson esett át acsaládtámogatásról szóló szabályozás, és ezen belül különösen a tartósan beteg,illetve súlyosan fogyatékos gyermekek után megállapítható és folyósíthatócsaládi pótlék. Tisztázzuk azt, hogy mely esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 26.

Beteg gyermek után járó családi pótlék

Kérdés: Valóban kiemelt családi pótlékra jogosult-e az a szülő, akinek a gyermeke nagyon beteg? Mit kell tennie annak érdekében, hogy megkapja a nagyobb összegű ellátást?
Részlet a válaszából: […] ...kérdést kell tisztáznunk, csak ezt követően lehetválaszolni olvasónk kérdésére. Emelt összegű családi pótlék, illetve bizonyosesetekben gyermekgondozási segély akkor illeti meg a kérelmezőt, ha a jogot adógyermek tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos. Tartósan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 10.

Emelt szintű családi pótlékban részesülő személy támogatása

Kérdés: Jogosult-e társadalombiztosítási támogatásra az a személy, aki csak emelt szintű családi pótlékot kap?
Részlet a válaszából: […] ...pontot, ahol a családi pótlék összefut aközgyógyellátással, már csak az a kérdés, ki jogosult magasabb összegű családipótlékra.Emelt összegű családi pótlékra az a személy jogosult,illetve az a személy adhat jogot, aki tartósan beteg, illetve súlyosanfogyatékos....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 16.