Kifizetőhelyi feladatok ellátásához szükséges iratok

Kérdés: Át kell adnia a munkáltatónak a kifizetőhelyi feladatokat ellátó külsős cég kérésére a tb-kiskönyveket, valamint az eredeti CSED- és GYED-igénybejelentőket? A bérszámfejtést, valamint a munkaügyi feladatokat a munkáltató látja el, illetve a kilépő munkavállalók részére átadandó igazolásokat is ők készítik elő és adják át a jogosultnak, a kifizetőhely viszont ragaszkodik a kért iratokhoz.
Részlet a válaszából: […] ...szükség van a tb-kiskönyvekre, hiszen azok tartalmazzák az ellátásokra való jogosultság megállapításához szükséges biztosítási előzményeket. A biztosítási jogviszony megszűnésekor pedig a biztosítás megszűnésének időpontján kívül a tb-kiskönyvbe be...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Pályakezdő táppénzjogosultsága

Kérdés: Figyelembe vehető az Eb-tv. 46. §-a (4) bekezdésének b) pontjában megfogalmazott kedvezményszabály annak a munkavállalónak az esetében, aki 2023. május 25-től áll biztosítási jogviszonyban jelenlegi munkáltatójánál, előző munkahelye nem volt, a tanulói jogviszony-igazolás alapján a tanulói jogviszonya 2018. június 21-től 2023. június 30-ig állt fenn, és 2023. október 26-tól veszélyeztetett terhes? A munkavállaló a vizsgaidőszak alatt helyezkedett el. Lejár a táppénzre való jogosultság 2024. március 7-én ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...legfeljebb egy évig jogosult táppénzre. Mind a folyamatos biztosításban töltött időt, mind a táppénzre való jogosultság napjait, az előzményszámítást, a táppénzre való jogosultság, illetve a keresőképtelenség első napjához viszonyítottan kell vizsgálni....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Szakszervezeti tagdíj

Kérdés: Melyek azok a foglalkoztatási jogviszonyok, amelyekben nincs lehetőség 2024. január elsejétől a munkáltatói levonás útján teljesíteni a szakszervezetitagdíj-fizetési kötelezettséget, és kik azok a munkavállalók, akik számára a lehetőség továbbra is megmarad, és a törvény hatálybalépésével is munkáltatói levonással tesznek eleget az érdekképviseletitagdíj-fizetésnek?
Részlet a válaszából: […] ...került kihirdetésre.Ugyanakkor a szakszervezeti tagdíj munkáltatói levonás útján való rendezésének korlátozása nem tekinthető teljesen előzmény nélkülinek a hazai gyakorlatban.2012. januárban a Belügyminisztérium a Független Rendőr Szakszervezet tagjaira irányulóan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Ápolási díjban részesülő munkavállaló táppénze

Kérdés: Hány napra jogosult táppénzre az a munkavállaló, aki 2020-tól áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában teljes munkaidőben, de közeli hozzátartozójának ápolása miatt munkaideje 2023. augusztus 1-jétől heti 20 órára csökkent, emiatt a munkabére is változott, így jelenlegi szerződés szerinti bére havi 320.000 forint? A munkavállaló 2023. október 2-től "8"-as keresőképtelenségi kóddal táppénzt igényelt.
Részlet a válaszából: […] ...akkor a 15 munkanapra tekintettel táppénzre 2023. október 21-től válik jogosulttá, a keresőképtelensége időtartamára – az előzmény figyelembevételével – maximum egy évig. Az ápolási díjban részesülő személyek korábban is jogosultak voltak táppénzre,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

GYÁP egyidejűleg fennálló jogviszonyok esetén

Kérdés: Hány nap gyermekápolási tápénzre lesz jogosult az egyidejűleg fennálló két jogviszonnyal rendelkező biztosított, ha az "A" munkáltatónál 2018. február 1-jétől, a "B" munkáltatónál 2023. május 2-től dolgozik munkaviszony keretében, és a 2020. február 5-én született gyermeke betegsége miatt 2023. szeptember 11-től keresőképtelen? Az érintett az "A" munkáltatónál 2023. március 20-tól 31-ig 12 nap, május 8-tól 23-ig 16 nap gyermekápolási táppénzt már igénybe vett. A biztosított egyedülállóként neveli a gyermekét.
Részlet a válaszából: […] ...otthoni ápolása címén mint egyedülálló szülőnek évente nyolcvannégy naptári napon át jár a táppénz. Viszont itt is van úgynevezett előzményszámítás, ami azt jelenti, hogy az ápolás címén járó táppénz megállapításánál előzményként figyelembe kell venni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Előzménykérés

Kérdés: Elfogadhatja a kifizetőhely a munkavállaló által az ügyfélkapuról kinyomtatott biztosítási előzményeket abban az esetben, ha a dolgozó elvesztette a tb-kiskönyvét, vagy a dolgozónak igazolást kell kérnie a kormányhivataltól ebben az esetben? Az érintett munkavállaló felesége jelenleg GYES-en van egyéves gyermekükkel, mert nem volt biztosítási jogviszonya, a munkaviszonyban álló munkavállaló azonban most igénybe kívánja venni a GYED-et.
Részlet a válaszából: […] ...kell fordulni a kormányhivatalhoz). A kormányhivataltól tehát nem a munkavállalónak, hanem a kifizetőhelynek kell bekérnie a biztosítási előzményre vonatkozó adatokat.A biztosított által átadott igazolás ebben az esetben – véleményünk szerint – nem elég,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

A Kit. hatálya alatt álló kormányzati tisztviselő visszafizetni rendelt végkielégítésének pénzintézeti végrehajtása

Kérdés: Álláshely elvonása következményeként végkielégítésben részesülő, azonban ismételten kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítő kormánytisztviselő a végkielégítés meghatározott részét a 185/2022. Korm. rendelet alapján a korábban kifizető foglalkoztató részére köteles visszafizetni. Azonban az ellene folyamatban lévő végrehajtási eljárásban a bankszámlájára kiadott beszedési megbízással azt a végrehajtó leemelte, a pénzintézet pedig teljesítette. A végkielégítés visszafizetésére így már nem rendelkezik elegendő fedezettel. Melyek a jogkövető eljárásnak az egyes lépései, és miként járjon el ebben a helyzetben?
Részlet a válaszából: […] ...rendszerében történő újrahasznosítását nem éppen ösztönözni szándékolt jogszabályhelyek jogalkotásba beáramlása nem tekinthető előzmény nélkülinek.A Kit. 104. §-a (1) bekezdésének l) és m) pontjai alapján a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnik, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Kedvezményszabály alkalmazása táppénz megállapítása során

Kérdés: Az Eb-tv. 48. §-ának (5) bekezdése szerinti kedvezményszabály értelmében, ha a biztosított az irányadó időszakban azért nem rendelkezik 180 napi jövedelemmel, mert legalább 180 napig az egészségbiztosítás egy másik pénzellátásában részesült, akkor a jelenlegi táppénz összegét az utolsóként megállapított ellátás alapján kell megállapítani, ha annak összege az eredetileg kiszámolt összegnél kedvezőbb. Helyesen értelmezi a kifizetőhely, hogy az utolsóként megállapított ellátásként csak olyan ellátást lehet figyelembe venni, ami az irányadó időszakban lett megállapítva?
Részlet a válaszából: […] ...előzményszabály lényege valóban ez, azzal azonban kiegészítjük, hogy ez csak abban az esetben alkalmazható, ha az utolsóként megállapított ellátás alapja kizárólag a jogosultság kezdőnapján fennálló munkáltatónál elért jövedelem figyelembevételével...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Többes munkaviszonyú munkavállaló táppénze

Kérdés: Jogosult lesz mindkét munkahelyén táppénzre az a munkavállaló, aki 2020. július 1-jétől áll napi 6 órás munkaviszonyban jelenlegi munkáltatójánál, 2023. május 2-ától egy másik munkáltatónál napi 3 órás munkaviszonyt létesített, és 2023. május 8-ától keresőképtelen, ami miatt egyik munkáját sem tudja ellátni? A keresőképtelenség előreláthatóan hosszú ideig fog tartani.
Részlet a válaszából: […] ...ha a keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző egy éven belül már részesült táppénzben, ennek időtartama – az előzmény – az újabb keresőképtelenség időtartamába beszámítandó. Tekintettel arra, hogy a keresőképtelensége első...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Gyermekápolás időtartama

Kérdés:

Fegyveres szervek hivatásos szolgálati állományába tartozó szülő 8 éves gyermeke fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményi tartózkodása tartamára nem részesült gyermekápolás jogcímen egészségügyi szabadságban, mert gyermekével egy éven belüli időtartamban már 14 napig keresőképtelen állományban volt. A dolgozó álláspontja szerint azonban a Hszt. két különböző jogcímen is biztosít egészségügyi szabadságot, ezért két jogcímen is megilleti 14-14, mindösszesen 28 naptári nap.

Részlet a válaszából: […] ...az (1) bekezdés c) vagy d) pontja, illetve a (2) bekezdés alapján gyermekápolás céljából igényelt egészségügyi szabadság tekintetében előzményként a gyermek előző születésnapjától a gyermek következő születésnapjáig e jogcímen egészségügyi szabadságon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.
1
2
3
11