Ellátások tb-kiskönyv hiányában

Kérdés: Mennyi időre folyósítható táppénz annak a 2021. október 18-tól keresőképtelen munkavállalónak, aki 2021. szeptember 2-től áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, de a tb-kiskönyvét nem adta le, és utólag sem szerezte be?
Részlet a válaszából: […] ...biztosítási idejéről a kormányhivataloknál igényelhető hatósági bizonyítvány kiállítása, amely hitelt érdemlően igazolhatja az előzményeket.(Kéziratzárás: 2021. 10....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Táppénzelőzmény elszámolása

Kérdés: Valóban nem számít előzménynek a baleseti táppénz a táppénz igénylésekor? Melyik jogszabályban található erre a magyarázat? A számfejtő program a betegszabadság letelte után 365 nap táppénzjogosultságot adott egy előzőleg többször is üzemi balesetben lévő dolgozónak, aki kódot váltott 1-esről 4-esre.
Részlet a válaszából: […] ...attól,hogy a baleseti táppénz folyósítása egy éven át vagy meghosszabbított időtartamratörtént.Mindebből következik, hogy előzményként csak a balesetitáppénz folyósításának időtartama vehető figyelembe.A táppénzre jogosultság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 14.
Kapcsolódó címkék:  

Előzmény számítása

Kérdés: Az Eb-tv. 48. § (5) bekezdésének alkalmazásánál kell-e azt vizsgálni, hogy a terhességi-gyermekágyi segély, a GYED, a táppénz folyósításának idején kívül lehetett volna 180 napi jövedelme a biztosítottnak, ha nem megy el GYES-re, vagy csak azt kell nézni, hogy az irányadó időszakban terhességi-gyermekágyi segély, GYED, táppénz folyósítása történt? Alkalmazható-e a fenti rendelkezés a következő esetben? GYÁP 2004. február 16-tól 2003. január 1-jétől 17-ig 17 nap GYED 2003. január 18-tól október 31-ig 287 nap GYES 2003. november 1-jétől 2004. február 15-ig 107 nap munkabér.
Részlet a válaszából: […] A példa szerinti esetben nincs a biztosítottnak 180 napi jövedelme, tehát a gyermekápolási táppénz összegét a minimálbér alapulvételével kell megállapítani. A hivatkozott rendelkezés szerint azt kell vizsgálni, hogy a terhességi-gyermekágyi segély, a GYED, a táppénz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. július 13.
Kapcsolódó címke: