Gyermekápolás időtartama

Kérdés: Fegyveres szervek hivatásos szolgálati állományába tartozó szülő 8 éves gyermeke fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményi tartózkodása tartamára nem részesült gyermek-ápolás jogcímen egészségügyi szabadságban, mert gyermekével egy éven belüli időtartamban már 14 napig keresőképtelen állományban volt. A dolgozó álláspontja szerint azonban a Hszt. két különböző jogcímen is biztosít egészségügyi szabadságot, ezért két jogcímen is megilleti 14-14, mindösszesen 28 naptári nap.
Részlet a válaszából: […] ...az (1) bekezdés c) vagy d) pontja, illetve a (2) bekezdés alapján gyermekápolás céljából igényelt egészségügyi szabadság tekintetében előzményként a gyermek előző születésnapjától a gyermek következő születésnapjáig e jogcímen egészségügyi szabadságon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Fiatal munkavállaló keresőképtelensége

Kérdés: A betegszabadság lejártát követően mennyi időre lesz jogosult táppénzre az a 2005. február 4-én született fiatal munkavállaló, aki 2022. december 19-től dolgozik jelenlegi munkáltatójánál, korábbi biztosítási jogviszonnyal nem rendelkezik, és 2023. január 3-tól keresőképtelen? A munkavállaló keresőképtelensége előreláthatóan több hónapig fog tartani.
Részlet a válaszából: […] ...ismét keresőképtelenné válik, e szabály már nem alkalmazható, a további jogosultságát a folyamatos biztosításban töltött idő és az előzmény határozza meg.(Kéziratzárás: 2023. 01....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Apa GYÁP-jogosultsága

Kérdés: Jogosult GYÁP-ra 2022. november 29-től 2022. december 9-ig a 4 éves lánya otthoni ápolása címén az édesapa abban az esetben, ha házastársa a 2022. május 12-én született ikergyermekeikre tekintettel 2022. október 27-től GYED-ben részesül?
Részlet a válaszából: […] ...járnak, hanem a gyermek életkorához igazodóan, születésnaptól a következő születésnapig terjedő időtartamra. Természetesen az előzményszámítást itt is alkalmazni kell. Előzményként azt az időtartamot kell figyelembe venni, amelyre a gyermek ápolása címén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Letiltás munkáltató által nyújtott rezsitámogatásból

Kérdés: Érvényesíthető a munkabérletiltás a munkáltató által a megnövekedett lakossági energiaárak ellentételezésére fizetett rezsitámogatásból, vagy ez a juttatás mentes a végrehajtás alól?
Részlet a válaszából: […] ...a jogosultak köréből, így a rezsitámogatásból a munkáltató eleve kizár.A rezsiköltség támogatása nem tekinthető teljes mértékben előzmény nélküli kifizetési jogcímnek. Az Szja-tv. III. számú mellékletében foglalt részletező felsorolás alapján az Mt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Baleseti táppénz előzménye

Kérdés: Mennyi időre kaphat baleseti táppénzt az a munkavállaló, aki 2020. november hónapban szenvedett üzemi balesetet, baleseti táppénzének folyósítását az egy év leteltette után, az orvosszakértő véleménye alapján 2022. július 31-ig meghosszabbították, 2022. augusztus 1-jétől 19-éig fizetett szabadságon volt, 2022. augusztus 22-től 29-ig dolgozott, majd 30-ától ismét keresőképtelen állományba került az üzemi balesetéből kifolyólag?
Részlet a válaszából: […] ...legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.A baleseti táppénzre való jogosultság megállapításánál is figyelemmel kell lenni az előzménysza-bályra.Azaz a jogosultság időtartamának megállapításánál figyelembe kell venni a balesetitáppénz-jogosultság első...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Egyesült Királyságban szerzett biztosítási előzmény

Kérdés: Jogosult CSED-re és GYED-re egy édesanya, aki 2021. december 1-jétől áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, előtte 2021. február 1-jétől november 20-ig az Egyesült Királyságban volt biztosított, és 2022. szeptember 8-án szült? A munkavállaló a szülés napjától igényelte a CSED-et.
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 40. §-ában foglaltak értelmében az a nő jogosult csecsemőgondozási díjra, aki a biztosításának tartama alatt szült, s gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt. Jelen esetben az anyának Magyarországon 281 nap biztosításban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Ellátások többes jogviszony esetén

Kérdés: Valóban nem lesz jogosult egyik jogviszonyában sem a gyermek születésére tekintettel járó ellátásokra az az édesanya, aki 2018 óta egy kisadózó betéti társaság főállású kisadózó tagja, és 2021. október 1-jétől a férje által működtetett kft.-ben napi 8 órás munkaviszonyban áll? A bt. végelszámolásáról 2021. decemberben döntés született, és 2022. január 1-jétől folyamatban van, a végelszámoló a korábbi kisadózó tag. A kismamát az orvos veszélyeztetett terhességgel 2021. december 1-jétől táppénzre vette, 2022. április hónapban pedig megszületett a gyermek. A táppénzigénye benyújtásakor kapta azt az információt, hogy nem lesz jogosult a szülés után járó ellátásokra, és táppénzre is csak két hónapra, mert a tagi jogviszonyát nem szüntette meg 2021. szeptember 30-án.
Részlet a válaszából: […] ...- a fentebb leírtak alapján - a munkaviszony létesítésének napjával megszűnt, a vállalkozás által megalapozott biztosítási idő előzményként beszámítható.A CSED a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra járó ellátás, de legfeljebb a gyermek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személyek keresőképtelensége

Kérdés: Melyek a lényeges eltérési pontok a hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személyek keresőképtelensége idejére megállapított egészségügyi szabadság és az egyéb biztosítottakat megillető egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai keretében folyósított táppénzellátás között?
Részlet a válaszából: […] ...Az Eb-tv. szabályozásával szinkronban gyermekápolás céljából biztosított az egészségügyi szabadság (Hszt. 148. §), mely nem előzménye a hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személy betegsége, műtéte vagy balesete miatti sérülés következményeként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Ukrán biztosítási idő igazolása

Kérdés: Be tudja szerezni a biztosítási idő igazolását a munkáltató annak az új belépő munkavállalónak az esetében, akinek a munkaviszonya eddig Ukrajnában volt, amit egy kézzel írott ukrán nyelvű munkakönyvvel tud csak igazolni? A munkavállalónak két gyermeke van, az első Ukrajnában, a második már Magyarországon született. A dolgozó elmondása szerint a kisebbik gyermeke után Magyar-országon GYED-et kapott, ezt azonban semmilyen módon nem tudta eddig igazolni. Figyelembe vehető az ukrán előzmény a táppénz számításakor abban az esetben, ha valamilyen módon sikerül beszerezni az igazolást? A dolgozó rendelkezik magyar adóazonosítóval és tajszámmal.
Részlet a válaszából: […] A magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény (1963. évi 16. tvr.) alapján az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai meghatározása során figyelembe lehet venni az Ukrajnában szerzett biztosítási időt. Vélhetően az édesanya GYED-re való jogosultságát is ez alapozta meg.Az ukrán...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.

GYÁP-jogosultság

Kérdés: Hány napra folyósítható az egyedülálló anya részére a gyermekápolási táppénz a 2009. szeptember 22-én született gyermekére tekintettel, ha az orvosi igazolás szerint a beteg gyermek ápolása miatti keresőképtelenség 2021. szeptember 14-től szeptember 24-ig tart? Az édesanya 2021. március 18-tól március 26-ig 5 napra már részesült gyermekápolási táppénzben.
Részlet a válaszából: […] ...az anya a 2020. szeptember 22. és 2021. szeptember 21. közötti időtartamban 28 GYÁP-napra jogosult. Ebből már igénybe vett 5 napot (előzmény), tehát még 23 napra járna az ellátás. Tekintettel arra, hogy utoljára a gyermek 12. születésnapját megelőző napra jár GYÁP...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.
1
2
3
10