Ellátások többes jogviszony esetén

Kérdés: Valóban nem lesz jogosult egyik jogviszonyában sem a gyermek születésére tekintettel járó ellátásokra az az édesanya, aki 2018 óta egy kisadózó betéti társaság főállású kisadózó tagja, és 2021. október 1-jétől a férje által működtetett kft.-ben napi 8 órás munkaviszonyban áll? A bt. végelszámolásáról 2021. decemberben döntés született, és 2022. január 1-jétől folyamatban van, a végelszámoló a korábbi kisadózó tag. A kismamát az orvos veszélyeztetett terhességgel 2021. december 1-jétől táppénzre vette, 2022. április hónapban pedig megszületett a gyermek. A táppénzigénye benyújtásakor kapta azt az információt, hogy nem lesz jogosult a szülés után járó ellátásokra, és táppénzre is csak két hónapra, mert a tagi jogviszonyát nem szüntette meg 2021. szeptember 30-án.
Részlet a válaszából: […] ...- a fentebb leírtak alapján - a munkaviszony létesítésének napjával megszűnt, a vállalkozás által megalapozott biztosítási idő előzményként beszámítható.A CSED a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra járó ellátás, de legfeljebb a gyermek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személyek keresőképtelensége

Kérdés: Melyek a lényeges eltérési pontok a hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személyek keresőképtelensége idejére megállapított egészségügyi szabadság és az egyéb biztosítottakat megillető egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai keretében folyósított táppénzellátás között?
Részlet a válaszából: […] ...Az Eb-tv. szabályozásával szinkronban gyermekápolás céljából biztosított az egészségügyi szabadság (Hszt. 148. §), mely nem előzménye a hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személy betegsége, műtéte vagy balesete miatti sérülés következményeként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Ukrán biztosítási idő igazolása

Kérdés: Be tudja szerezni a biztosítási idő igazolását a munkáltató annak az új belépő munkavállalónak az esetében, akinek a munkaviszonya eddig Ukrajnában volt, amit egy kézzel írott ukrán nyelvű munkakönyvvel tud csak igazolni? A munkavállalónak két gyermeke van, az első Ukrajnában, a második már Magyarországon született. A dolgozó elmondása szerint a kisebbik gyermeke után Magyar-országon GYED-et kapott, ezt azonban semmilyen módon nem tudta eddig igazolni. Figyelembe vehető az ukrán előzmény a táppénz számításakor abban az esetben, ha valamilyen módon sikerül beszerezni az igazolást? A dolgozó rendelkezik magyar adóazonosítóval és tajszámmal.
Részlet a válaszából: […] A magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény (1963. évi 16. tvr.) alapján az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai meghatározása során figyelembe lehet venni az Ukrajnában szerzett biztosítási időt. Vélhetően az édesanya GYED-re való jogosultságát is ez alapozta meg.Az ukrán...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.

GYÁP-jogosultság

Kérdés: Hány napra folyósítható az egyedülálló anya részére a gyermekápolási táppénz a 2009. szeptember 22-én született gyermekére tekintettel, ha az orvosi igazolás szerint a beteg gyermek ápolása miatti keresőképtelenség 2021. szeptember 14-től szeptember 24-ig tart? Az édesanya 2021. március 18-tól március 26-ig 5 napra már részesült gyermekápolási táppénzben.
Részlet a válaszából: […] ...az anya a 2020. szeptember 22. és 2021. szeptember 21. közötti időtartamban 28 GYÁP-napra jogosult. Ebből már igénybe vett 5 napot (előzmény), tehát még 23 napra járna az ellátás. Tekintettel arra, hogy utoljára a gyermek 12. születésnapját megelőző napra jár GYÁP...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.

Ellátások tb-kiskönyv hiányában

Kérdés: Mennyi időre folyósítható táppénz annak a 2021. október 18-tól keresőképtelen munkavállalónak, aki 2021. szeptember 2-től áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, de a tb-kiskönyvét nem adta le, és utólag sem szerezte be?
Részlet a válaszából: […] ...biztosítási idejéről a kormányhivataloknál igényelhető hatósági bizonyítvány kiállítása, amely hitelt érdemlően igazolhatja az előzményeket.(Kéziratzárás: 2021. 10....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Táppénzjogosultság

Kérdés: Mennyi ideig és milyen összegű táppénzre lesz jogosult a munkaviszonyában az a munka-vállaló, aki 2021. július 1-jétől heti 40 órás munkaviszony keretében dolgozik jelenlegi munkáltatójánál havi 350 000 forint munkabérért, és július 23-ától keresőképtelen? A munkavállaló 2019. ápri-lis 1-jétől kisadózó egyéni vállalkozó. Befolyásolja ez valamilyen mértékben az ellátását?
Részlet a válaszából: […] ...kevesebb, táppénzre a folyamatos biztosításban töltött időtartamára jogosult. A táppénzfolyósítás időtartamát befolyásolja még az előzmény, azaz a keresőképtelenség első napját megelőző egy éven belüli táppénzfolyósítás időtartama.Tekintettel arra, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 19.

Baleseti táppénz továbbfolyósítása nyugdíjazás után

Kérdés: Meddig folyósítható a baleseti táppénz annak a munkavállalónak a részére, aki 2010. szeptember 6-tól áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, 2021. július 13-án üzemi balesetet szenvedett, azóta baleseti táppénzben részesül, és 2021. szeptember 1-jétől saját jogú nyugdíjasnak minősül, de továbbra is ugyanott dolgozik?
Részlet a válaszából: […] ...első napját közvetlenül megelőző egy éven belül már baleseti táppénzben részesültségének időtartamát be kell számítani (előzményszámítás).Tájékoztatjuk, hogy ha a munkavállaló ugyanezen balesetével összefüggésben ismételten keresőképtelenné válna...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 5.

Hiányzó jogosultsági idő

Kérdés: Megszerezheti a kedvezményes nyugdíjhoz szükséges 40 év jogosultsági időből hiányzó 179 napot úgy egy nő, hogy az öregségi nyugdíjban részesülő kisadózó egyéni vállalkozó férje bejelenti részmunkaidőben havi 60 ezer forintos munkabérrel? Okozhat bármilyen problémát a nyugdíjjogosultság elbírálása során, hogy a férj volt a munkáltató, illetve, hogy az érintett egy műtét miatt feltehetően hosszabb ideig keresőképtelen lesz? A munkavállaló korábban 20 évig folyamatosan ugyanazon a munkahelyen dolgozott. Beleszámít a nyugdíjalapjába, ha a korábbi munkaviszonyából elmaradt munkabér, illetve kártérítés kerül számára megállapításra?
Részlet a válaszából: […] ...megszűnése és az új munkaviszonya létesítése között nem telik el 30 napnál hosszabb idő, akkor táppénzre - az esetleges táppénzelőzmények figyelembevételével - akár a jogviszony teljes tartamára is jogosult lehet. Ez azért fontos, mert ha keresőképtelen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Külföldi biztosítási idő igazolása

Kérdés: Hogyan kell eljárnia a kifizetőhelynek abban az esetben, ha a cégnél 2021. július 5-től alkalmazásban álló munkavállaló 2021. július 8-án közúti balesetet szenvedett, amelyet úti balesetként elismert a munkáltató, de a folyamatos keresőképtelensége augusztus 2-től már "8"-as kóddal igazolt? A munkavállaló belépésekor a korábbi biztosítási idejére vonatkozóan úgy nyilatkozott, hogy 2019. július 1-jétől 2021. május 31-ig férjével Angliában éltek, ott is dolgozott, de a brit biztosítási idejét igazoló okmánnyal nem rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] ...időtartamának, valamint a táppénz mértékének megállapításához mindenképpen szükséges a brit biztosítási idő igazolása, amely előzményként figyelembe vehető.Az Egyesült Királyság továbbra is alkalmazza a szociális biztonsági adatokra vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Szülés egyéni vállalkozás szünetelése alatt

Kérdés: Valóban nem jogosult semmilyen ellátásra a 2021. május 26-án született gyermekére tekintettel az az édesanya, aki 2014. július 15-től főfoglalkozású egyéni vállalkozó volt, közteherfizetési kötelezettségét a kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alatt teljesítette, de a pandémiás helyzet miatt 2021. május 1-jétől a vállalkozás szüneteltetésére kényszerült, és ugyanezen időponttól munkaviszonyba állt egy kft.-nél? A kormányhivatal elutasította az igényt arra való hivatkozással, hogy egyik jogviszonyban sem jogosult az ellátásra, mert alkalmazottként csak 25 nap biztosítási idővel rendelkezik, egyéni vállalkozóként pedig a biztosítása szünetel. Milyen lehetőségei vannak, ha valóban nem jogosult CSED-re és GYED-re?
Részlet a válaszából: […] ...- a fentebb leírtak alapján - a munkaviszony létesítésének napjával megszűnt, a vállalkozás által megalapozott biztosítási idő előzményként beszámítható.Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a jogosultságok abban az esetben állapíthatók meg, ha a munkaviszonyban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.
1
2
3
9