Szakszervezeti tagdíj

Kérdés: Melyek azok a foglalkoztatási jogviszonyok, amelyekben nincs lehetőség 2024. január elsejétől a munkáltatói levonás útján teljesíteni a szakszervezetitagdíj-fizetési kötelezettséget, és kik azok a munkavállalók, akik számára a lehetőség továbbra is megmarad, és a törvény hatálybalépésével is munkáltatói levonással tesznek eleget az érdekképviseletitagdíj-fizetésnek?
Részlet a válaszából: […] ...került kihirdetésre.Ugyanakkor a szakszervezeti tagdíj munkáltatói levonás útján való rendezésének korlátozása nem tekinthető teljesen előzmény nélkülinek a hazai gyakorlatban.2012. januárban a Belügyminisztérium a Független Rendőr Szakszervezet tagjaira irányulóan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Ápolási díjban részesülő munkavállaló táppénze

Kérdés: Hány napra jogosult táppénzre az a munkavállaló, aki 2020-tól áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában teljes munkaidőben, de közeli hozzátartozójának ápolása miatt munkaideje 2023. augusztus 1-jétől heti 20 órára csökkent, emiatt a munkabére is változott, így jelenlegi szerződés szerinti bére havi 320.000 forint? A munkavállaló 2023. október 2-től "8"-as keresőképtelenségi kóddal táppénzt igényelt.
Részlet a válaszából: […] ...akkor a 15 munkanapra tekintettel táppénzre 2023. október 21-től válik jogosulttá, a keresőképtelensége időtartamára - az előzmény figyelembevételével - maximum egy évig. Az ápolási díjban részesülő személyek korábban is jogosultak voltak táppénzre,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

GYÁP egyidejűleg fennálló jogviszonyok esetén

Kérdés: Hány nap gyermekápolási tápénzre lesz jogosult az egyidejűleg fennálló két jogviszonnyal rendelkező biztosított, ha az "A" munkáltatónál 2018. február 1-jétől, a "B" munkáltatónál 2023. május 2-től dolgozik munkaviszony keretében, és a 2020. február 5-én született gyermeke betegsége miatt 2023. szeptember 11-től keresőképtelen? Az érintett az "A" munkáltatónál 2023. március 20-tól 31-ig 12 nap, május 8-tól 23-ig 16 nap gyermekápolási táppénzt már igénybe vett. A biztosított egyedülállóként neveli a gyermekét.
Részlet a válaszából: […] ...otthoni ápolása címén mint egyedülálló szülőnek évente nyolcvannégy naptári napon át jár a táppénz. Viszont itt is van úgynevezett előzményszámítás, ami azt jelenti, hogy az ápolás címén járó táppénz megállapításánál előzményként figyelembe kell venni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Előzménykérés

Kérdés: Elfogadhatja a kifizetőhely a munkavállaló által az ügyfélkapuról kinyomtatott biztosítási előzményeket abban az esetben, ha a dolgozó elvesztette a tb-kiskönyvét, vagy a dolgozónak igazolást kell kérnie a kormányhivataltól ebben az esetben? Az érintett munkavállaló felesége jelenleg GYES-en van egyéves gyermekükkel, mert nem volt biztosítási jogviszonya, a munkaviszonyban álló munkavállaló azonban most igénybe kívánja venni a GYED-et.
Részlet a válaszából: […] ...kell fordulni a kormányhivatalhoz). A kormányhivataltól tehát nem a munkavállalónak, hanem a kifizetőhelynek kell bekérnie a biztosítási előzményre vonatkozó adatokat.A biztosított által átadott igazolás ebben az esetben - véleményünk szerint - nem elég, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

A Kit. hatálya alatt álló kormányzati tisztviselő visszafizetni rendelt végkielégítésének pénzintézeti végrehajtása

Kérdés: Álláshely elvonása következményeként végkielégítésben részesülő, azonban ismételten kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítő kormánytisztviselő a végkielégítés meghatározott részét a 185/2022. Korm. rendelet alapján a korábban kifizető foglalkoztató részére köteles visszafizetni. Azonban az ellene folyamatban lévő végrehajtási eljárásban a bankszámlájára kiadott beszedési megbízással azt a végrehajtó leemelte, a pénzintézet pedig teljesítette. A végkielégítés visszafizetésére így már nem rendelkezik elegendő fedezettel. Melyek a jogkövető eljárásnak az egyes lépései, és miként járjon el ebben a helyzetben?
Részlet a válaszából: […] ...rendszerében történő újrahasznosítását nem éppen ösztönözni szándékolt jogszabályhelyek jogalkotásba beáramlása nem tekinthető előzmény nélkülinek.A Kit. 104. §-a (1) bekezdésének l) és m) pontjai alapján a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnik, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Kedvezményszabály alkalmazása táppénz megállapítása során

Kérdés: Az Eb-tv. 48. §-ának (5) bekezdése szerinti kedvezményszabály értelmében, ha a biztosított az irányadó időszakban azért nem rendelkezik 180 napi jövedelemmel, mert legalább 180 napig az egészségbiztosítás egy másik pénzellátásában részesült, akkor a jelenlegi táppénz összegét az utolsóként megállapított ellátás alapján kell megállapítani, ha annak összege az eredetileg kiszámolt összegnél kedvezőbb. Helyesen értelmezi a kifizetőhely, hogy az utolsóként megállapított ellátásként csak olyan ellátást lehet figyelembe venni, ami az irányadó időszakban lett megállapítva?
Részlet a válaszából: […] ...előzményszabály lényege valóban ez, azzal azonban kiegészítjük, hogy ez csak abban az esetben alkalmazható, ha az utolsóként megállapított ellátás alapja kizárólag a jogosultság kezdőnapján fennálló munkáltatónál elért jövedelem figyelembevételével...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Többes munkaviszonyú munkavállaló táppénze

Kérdés: Jogosult lesz mindkét munkahelyén táppénzre az a munkavállaló, aki 2020. július 1-jétől áll napi 6 órás munkaviszonyban jelenlegi munkáltatójánál, 2023. május 2-ától egy másik munkáltatónál napi 3 órás munkaviszonyt létesített, és 2023. május 8-ától keresőképtelen, ami miatt egyik munkáját sem tudja ellátni? A keresőképtelenség előreláthatóan hosszú ideig fog tartani.
Részlet a válaszából: […] ...ha a keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző egy éven belül már részesült táppénzben, ennek időtartama - az előzmény - az újabb keresőképtelenség időtartamába beszámítandó. Tekintettel arra, hogy a keresőképtelensége első napját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Gyermekápolás időtartama

Kérdés: Fegyveres szervek hivatásos szolgálati állományába tartozó szülő 8 éves gyermeke fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményi tartózkodása tartamára nem részesült gyermek-ápolás jogcímen egészségügyi szabadságban, mert gyermekével egy éven belüli időtartamban már 14 napig keresőképtelen állományban volt. A dolgozó álláspontja szerint azonban a Hszt. két különböző jogcímen is biztosít egészségügyi szabadságot, ezért két jogcímen is megilleti 14-14, mindösszesen 28 naptári nap.
Részlet a válaszából: […] ...az (1) bekezdés c) vagy d) pontja, illetve a (2) bekezdés alapján gyermekápolás céljából igényelt egészségügyi szabadság tekintetében előzményként a gyermek előző születésnapjától a gyermek következő születésnapjáig e jogcímen egészségügyi szabadságon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Fiatal munkavállaló keresőképtelensége

Kérdés: A betegszabadság lejártát követően mennyi időre lesz jogosult táppénzre az a 2005. február 4-én született fiatal munkavállaló, aki 2022. december 19-től dolgozik jelenlegi munkáltatójánál, korábbi biztosítási jogviszonnyal nem rendelkezik, és 2023. január 3-tól keresőképtelen? A munkavállaló keresőképtelensége előreláthatóan több hónapig fog tartani.
Részlet a válaszából: […] ...ismét keresőképtelenné válik, e szabály már nem alkalmazható, a további jogosultságát a folyamatos biztosításban töltött idő és az előzmény határozza meg.(Kéziratzárás: 2023. 01....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Apa GYÁP-jogosultsága

Kérdés: Jogosult GYÁP-ra 2022. november 29-től 2022. december 9-ig a 4 éves lánya otthoni ápolása címén az édesapa abban az esetben, ha házastársa a 2022. május 12-én született ikergyermekeikre tekintettel 2022. október 27-től GYED-ben részesül?
Részlet a válaszából: […] ...járnak, hanem a gyermek életkorához igazodóan, születésnaptól a következő születésnapig terjedő időtartamra. Természetesen az előzményszámítást itt is alkalmazni kell. Előzményként azt az időtartamot kell figyelembe venni, amelyre a gyermek ápolása címén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.
1
2
3
11