Munkavállaló által kezdeményezett felszámolási eljárás

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak a munkavállalónak a munkabér kifizetésének elmaradása esetén annak érdekében, hogy hozzájusson a járandóságához?
Részlet a válaszából: […] A munkavállalói munkabér-követelés sajátos, ugyanakkor eredményes és célravezetőnek tekinthető érvényesítése lehet a bérfizetési kötelezettségét nem teljesítő munkáltató felszámolási eljárással való fenyegetése. Nem zárható ki, hogy a munkavállaló kellő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 9.

Munkaviszony jogellenes megszüntetése

Kérdés: Milyen igényekkel léphet fel a munkavállaló a munkaviszony jogellenes megszüntetése esetén?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszony több, különböző okból kifolyólag is megszűnhet jogellenesen: ha a munkáltató sérti az egyenlő bánásmód követelményét [Ebk-tv., Mt. 12. §], ha a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozatot nem foglalták írásba [Mt. 22. § (3) bekezdés],...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Végkielégítés

Kérdés: Minden esetben kötelező végkielégítést fizetni annak a munkavállalónak, akinek megszűnik a munkaviszonya, és legalább 3 éve az adott munkahelyen dolgozik?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre az egyszerű válasz az, hogy nem. Alábbiakban sorra vesszük azokat az eseteket, amikor jár a végkielégítés a munkahelyen legalább 3 éve dolgozó munkavállalónak, illetőleg amikor nem.Munkáltatói felmondás esetén főszabály szerint végkielégítést kell fizetni....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Elmaradt munkabér

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak a munkavállalónak, ha a munkáltató nem fizeti ki a munkabért?
Részlet a válaszából: […] A munkabér megfizetése a munkáltató egyik legfontosabb kötelezettsége. Mindebből következik, hogy amennyiben a munkáltató nem fizeti meg a munkabért, az megalapozhatja a munkavállaló azonnali hatályú felmondását. Az azonnali hatályú felmondás gyakorlása ebben az esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Munkakör megosztása, több munkáltató által létesített munkaviszony

Kérdés: Milyen szabályok vonatkoznak a munkakör megosztására, illetőleg a több munkáltató által létesített munkaviszonyra?
Részlet a válaszából: […] A munkakör megosztásának az a lényege, hogy a munkáltató és több munkavállaló állapodik meg a munkaszerződésben akképpen, hogy a munkavállalók egy munkakörbe tartozó feladatokat közösen látnak el. Fontos, hogy ebben az esetben egy munkaszerződés megkötésére kerül sor,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Elhunyt munkavállaló elmaradt munkabére

Kérdés: Terheli járulékfizetési kötelezettség a tavaly elhunyt munkavállaló özvegye részére kifizetett nagy összegű elmaradt munkabért, vagy csak a szociális hozzájárulási adót és a szakképzési hozzájárulást kell utána megfizetni a cégnek?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 30. §-a értelmében a biztosítással járó jogviszony megszűnését követően, e jogviszony alapján kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelmet úgy kell figyelembe venni, mintha annak kifizetésére a jogviszony fennállásának utolsó napján került volna...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Munkaviszony helyreállítása

Kérdés: Milyen esetekben kérheti a munkavállaló a munkaviszonyának helyreállítását?
Részlet a válaszából: […] Általános tévhit a munka világában az, hogy a munkavállaló – amennyiben a munkáltató jogellenesen szüntette meg a munkaviszonyát – minden esetben kérheti a jogviszonyának a helyreállítását. Ezen állítást megcáfolja az Mt., hiszen a jogszabály kifejezetten felsorolja azokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 5.

Egyéni járulékok elmaradt munkabérből

Kérdés: Kell egyéni járulékot vonni, és ha igen, akkor milyen mértékben, abban az esetben, ha egy felszámolás alatt lévő cég a volt dolgozók számára 2017. évi elmaradt munkabéreket fizet ki? A dolgozók között nyugdíjas munkavállalók is vannak.
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 24. §-a általános elvként rögzíti, hogy a járulékokat havonta a járulékalapot képező jövedelem kifizetésekor irányadó járulékmértékek szerint – a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony megszűnését követően kifizetett (kiosztott) járulékalapot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Hiányzó jogosultsági idő

Kérdés: Megszerezheti a kedvezményes nyugdíjhoz szükséges 40 év jogosultsági időből hiányzó 179 napot úgy egy nő, hogy az öregségi nyugdíjban részesülő kisadózó egyéni vállalkozó férje bejelenti részmunkaidőben havi 60 ezer forintos munkabérrel? Okozhat bármilyen problémát a nyugdíjjogosultság elbírálása során, hogy a férj volt a munkáltató, illetve, hogy az érintett egy műtét miatt feltehetően hosszabb ideig keresőképtelen lesz? A munkavállaló korábban 20 évig folyamatosan ugyanazon a munkahelyen dolgozott. Beleszámít a nyugdíjalapjába, ha a korábbi munkaviszonyából elmaradt munkabér, illetve kártérítés kerül számára megállapításra?
Részlet a válaszából: […] Nem tiltja jogszabály, hogy a kérdésben említett hölgy munkaviszonyt létesítsen a férje egyéni vállalkozásában. Noha részmunkaidős jogviszonyról van szó (a minimálbért el nem érő keresettel), ennek ellenére a 179 nap biztosításban töltött idővel megszerzi a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Munkabaleset

Kérdés: Milyen térítésre, illetőleg ellátásra jogosult a munkavállaló munkahelyi baleset elszenvedése után?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt fontos tisztázni a munkabaleset fogalmát, amelyet az Mvt. határoz meg értelmező rendelkezései körében. A törvény akképpen rendelkezik, hogy munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.
1
2
3
5