Összes tárgyszó megjelenítése

Ukrajna szociálpolitikai jogállása Ukrajna szociálpolitikai jogállása
Hogyan kell alkalmazni a magyar- szovjet szociálpolitikai megállapodást a Magyarországon dolgozó ukrán munkavállalók, illetve az Ukrajnában dolgozó magyar munkavállalók vonatkozásában, tekintettel arra, hogy a médiumokban több ízben elhangzott, hogy Ukrajna kilép, illetve kilépett a Független Államok Közösségéből?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 267. számában (2014. október 21.), 4538. kérdésszám alatt
ukrán állampolgár
uniós állampolgár
uniós tagállamban munkát végző munkavállaló Unió tagállamaiban munkát végző munkavállalók bérezése
Mire kell figyelnie a dolgozók külföldi munkavégzésével összefüggő bérezés során annak a cégnek, amely az unió több tagállamába készül kiküldeni munkavállalókat építési-szerelési munkák elvégzésére? Van ezzel kapcsolatban valamilyen különös szabályozás?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 276. számában (2015. április 14.), 4693. kérdésszám alatt
uniós tagállamban tanuló diák Uniós tagállamban tanuló magyar diák jogállása
Köteles-e valamilyen járulékot fizetni egy uniós tagállamban tanuló magyar diák? Mi a helyzet abban az időszakban, amikor itthon van, milyen ellátásokra jogosult, illetve jogosult-e egyáltalán valamire ilyenkor? Változik a diák kötelezettsége és a jogosultsága attól, ha a tanulmányait nem uniós tagállamban (harmadik országban) folytatja?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 263. számában (2014. augusztus 12.), 4474. kérdésszám alatt
unoka Unoka bejelentése segítő családtagként
Bejelentheti-e unokáját segítő családtagként egy egyéni vállalkozóként működő nagyapa havi 25 ezer forintos juttatással? Mentesül-e ebben az esetben az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése alól, és jogot szerez-e valamilyen ellátásra?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 192. számában (2011. március 16.), 3300. kérdésszám alatt
utazás
utazási bérlet
utazási idő Utazásra fordított idő elszámolása
Beletartozik-e a munkaidőkeretbe az utazásra fordított idő, és hogyan kell elszámolni, ha a munkavállalók a fizetett ünnepen megkezdik az utazást?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 120. számában (2008. január 29.), 2070. kérdésszám alatt
utazási jegy Munkavégzéshez biztosított utazási jegy
Kell-e személyi jövedelemadót fizetni abban az esetben, ha a munkáltató/kifizető által vásárolt BKV-jegytömböt a dolgozók kizárólag a munkavégzéssel összefüggésben használják? A jegyeket egy kijelölt munkavállaló őrzi a páncélszekrényben, és a felhasználásról nyilvántartást is vezetnek.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 180. számában (2010. szeptember 14.), 3076. kérdésszám alatt
utazási kedvezményre jogosító igazolvány
utazási költségtérítés
utólag kifizetett juttatás
utólag kifizetett juttatás figyelembevétele nyugdíjalapként Nyugdíj megállapítása után kifizetett járandóság beszámítása
Beszámításra kerül a ki nem fizetett végkielégítés összege a nyugdíjszámításnál, illetve ha nem, akkor mint saját jogú nyugdíjas, kérheti a nyugdíj alapjának újraszámítását az elmaradt végkielégítés kifizetésekor a munkavállaló az alábbi esetben? A dolgozót foglalkoztató gazdasági társaság 2016. év végén felszámolás alá került, 2017. év elején a felszámoló mint munkáltató az összes dolgozónak felmondott, a munkavállalók járandóságait (munkabér, felmentési időre járó bér, végkielégítés) számfejtették, de mivel a társaságnak a járandóságok kifizetésére az esedékességekor nem volt elég fedezete, a felszámoló a bérgarancia-alapból igényelte meg a kifizetéshez szükséges támogatást. Mivel a támogatás igénybe vehető keretösszege munkavállalónként behatárolt, ezért maradt ki nem fizetett járandóság, amelyet a felszámolás folyamán, nagy valószínűség szerint egy éven belül ki tudnak majd fizetni. Az elbocsátott dolgozók között van olyan személy, aki fél év múlva eléri a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, és nyugdíjas lesz.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 317. számában (2017. április 25.), 5380. kérdésszám alatt
utólagos bevallás
utólagos levonás Közterhek utólagos levonása
A munkáltató - tévesen - kiküldetési átalányt számfejtett dolgozóinak adó- és járulékmentesen 2001. és 2002. évekre, kiküldetési rendelvény nélkül. 2003-ban hogyan korrigálhatja tévedését úgy, hogy a munkavállalóktól sem személyi jövedelemadót, sem nyugdíjjárulékot ne kelljen vonni?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 14. számában (2003. május 6.), 233. kérdésszám alatt
utólagos módosítás
utólagos tájékoztatás