Evás bt. beltagjának járulékai

Kérdés: Van járulékfizetési kötelezettsége az Eva-tv. hatálya alá tartozó betéti társaság beltagjának abban az esetben, ha máshol rendelkezik heti 40 órás munkaviszonnyal, amely után a járulékok megfizetése minden hónapban rendben megtörténik?
Részlet a válaszából: […] Az evás társas vállalkozók járulékfizetésére – ellentétben az evás egyéni vállalkozóval, akik esetében külön előírásokat tartalmaz a Tbj-tv., illetve a Szocho-tv.?- nincsenek speciális szabályok, utánuk az általános szabályok szerint kell az egyéni járulékokat és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.

Kiegészítő tevékenységű evaadózó társas vállalkozó

Kérdés: Kizárólag az egészségügyi hozzájárulást kell megfizetni egy eva hatálya alá tartozó betéti társaság öregségi nyugdíjas beltagja után, vagy egyéb kötelezettségek is keletkeznek ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Az eva hatálya alá tartozó társas vállalkozók járulék-, illetve szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettségére – ellentétben az evaadózó egyéni vállalkozókkal – nincsenek speciális szabályok. Ez azt jelenti, hogy a kiegészítő tevékenységet folytató evaadózó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 6.

Eva hatálya alá tartozó társas vállalkozás nyugdíjas tagjának járulékai

Kérdés: Mi alapján kell járulékot fizetnie egy eva hatálya alá tartozó társas vállalkozás nyugdíjas tagjának abban az esetben, ha nem részesül jövedelemben?
Részlet a válaszából: […] A válasz érdekében – mint minden esetben, ha társas vállalkozás tulajdonos tagjának társadalombiztosítással összefüggő kötelezettségeiről van szó – elsődlegesen azt kell tisztáznunk, hogy az említett tag a Tbj-tv. 4. §-ának d) pontja alapján társas vállalkozónak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 21.

Evás társas vállalkozó járulékalapja

Kérdés: Fizetheti-e a járulékait 130 000 forint alapján egy főfoglalkozású evás társas vállalkozó, aki jelenleg a garantált bérminimumot veszi figyelembe járulékalapként, de a jövedelmet ténylegesen nem veszi fel? A vállalkozó a magasabb összegű jövedelmet sem kívánja felvenni, és nem akarja megfizetni a személyi jövedelemadót sem.
Részlet a válaszából: […]  Az egyszerűsített vállalkozói adónak a társas vállalkozónem, csak a társas vállalkozás lehet az alanya. Ebből következően "evás társasvállalkozó" jogállás nem létezik, így az eva hatálya alá tartozó gazdaságitársaság tagja a Tbj-tv. alkalmazásában "normál"...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 8.

Egyszemélyes kft. ügyvezetőjének személyi jövedelemadója

Kérdés: Kiváltja-e a 37 százalékos eva megfizetése a 16 százalékos személyi jövedelemadót egy Eva-tv. hatálya alá tartozó egyszemélyes kft. ügyvezetője esetében, aki 2012. január 1-jétől társas vállalkozóvá vált?
Részlet a válaszából: […]  A kérdésben az eva hatálya alá tartozó társas vállalkozás,biztosított (tehát kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő) többesjogviszonyban nem álló társas vállalkozónak minősülő tagjáról van szó.Az "evás" társas vállalkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 8.

Evás bt. beltagjának járulékai

Kérdés: Milyen fizetési kötelezettségei lesznek 2012-ben egy Eva-tv. hatálya alá tartozó betéti társaság beltagjának, aki a társaságból nem vesz ki jövedelmet, és rendelkezik heti 42 órás munkaviszonnyal? Mit kell megfizetnie a társaságnak a 37 százalékos egyszerűsített vállalkozási és az 1 százalékos iparűzési adón kívül?
Részlet a válaszából: […]  A Tbj-tv. 27. §-ának (2) bekezdése értelmében a biztosítotttársas vállalkozó a 10 százalékos nyugdíjjárulékot (magán-nyugdíjpénztáritagság esetén tagdíjat), valamint a 8,5 százalékos egészségbiztosítási ésmunkaerő-piaci járulékot a társas vállalkozástól...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 17.

Evás társas vállalkozás tagjának keresete

Kérdés: Vonatkozik-e a tevékenységre jellemző kereset alkalmazása egy evás társas vállalkozás kiegészítő tevékenységű, illetve heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkező tagjaira az Szja-tv., az Eho-tv., illetve a Tbj-tv. alkalmazása során?
Részlet a válaszából: […] Vegyük sorra a kötelezettségeket.Személyi jövedelemadó szempontjából a tevékenységre jellemzőkeresettel kapcsolatos szabályokat nem kell alkalmazni az eva hatálya alátartozó társas vállalkozóra az Szja-tv. 25. § (5) bekezdése alapján, amelyjogszabályi hely a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 26.

Felmentési idejét töltő bt.-tag közterhei

Kérdés: Meg kell-e fizetni a minimális járulékot egy evás betéti társaság személyesen közreműködő beltagja után arra az időszakra, amely alatt köztisztviselőként a szeptember havi nyugdíjazásáig felmentési idejét tölti?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben vázolt helyzet semmiféle gondot sem jelent abeltag társadalombiztosítási jogállását illetően. A felmentési idő tartamaalatt fennáll ugyanis heti 36 órát elérő foglalkoztatása, ennek megfelelőentársas vállalkozóként nem terheli a minimális járulékfizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 20.

Többes jogviszonyú evás vállalkozó ehója

Kérdés: Meg kell-e fizetnie a 27 százalékos ehót egy evás vállalkozás tulajdonosának, aki havi 40 órában projektmenedzseri feladatokat végez a cégben, és ő látja el az ügyvezetői feladatokat is, de díjazásban nem részesül? Számolhat-e részmunkaidővel a vállalkozó abban az esetben, ha egy másik cégnél főfoglalkozású alkalmazott havi 89 500 forint díjazás ellenében?
Részlet a válaszából: […] Nem kell számolnia a 27 százalékos egészségügyihozzájárulással több okból sem. Egyrészt mert az Szja-tv. 25. § (5) bekezdéseszerint megállapítandó személyes közreműködőidíj-kiegészítés az evás társasvállalkozásban személyesen közreműködő tagra nem vonatkozik....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 23.

Evás kft. közterhei

Kérdés: Az eván kívül milyen közterheket kell megfizetnie egy családi kft.-nek a többségi tulajdonos tagja után, aki személyes közreműködésre nem kötelezett, a cégből kizárólag osztalékot vesz fel. és 2008. november 1-jétől nyugdíjas? A tag nyugdíjazása előtt heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal rendelkezett. Kell-e cégautóadót fizetnie az evás kft.-nek?
Részlet a válaszából: […] A kft. azon tagja, aki a társaság tevékenységénekgyakorlásában személyes közreműködést nem végez, társadalombiztosításiértelemben nem minősül társas vállalkozónak. Ebből kifolyólag tagságiviszonyával összefüggésben járulék- és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 13.
1
2
3