tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

20 találat a megadott evás társas vállalkozó tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Kiegészítő tevékenységű evaadózó társas vállalkozó

Kérdés: Kizárólag az egészségügyi hozzájárulást kell megfizetni egy eva hatálya alá tartozó betéti társaság öregségi nyugdíjas beltagja után, vagy egyéb kötelezettségek is keletkeznek ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]azt jelenti, hogy a kiegészítő tevékenységet folytató evaadózó társas vállalkozó után az általános szabályoknak megfelelően kell megfizetni a havi 7320 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot, illetve személyes közreműködésére tekintettel esetlegesen kifizetett járulékalapot képező jövedelme után a 10 százalékos nyugdíjjárulékot. Jelen esetben az "esetlegesen kifizetett" megfogalmazás nyomatékosítva[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5645

2. találat: Eva hatálya alá tartozó társas vállalkozás nyugdíjas tagjának járulékai

Kérdés: Mi alapján kell járulékot fizetnie egy eva hatálya alá tartozó társas vállalkozás nyugdíjas tagjának abban az esetben, ha nem részesül jövedelemben?
Részlet a válaszból: […]ezekre a kérdésekre nem a válasz, akkor vele kapcsolatban tagsági jogviszonya alapján társadalombiztosítási kötelezettség fel sem merülhet.Amennyiben a kérdésben említett tag társas vállalkozó, akkor - tekintettel öregségi nyugdíjas státuszára - a kérdés arra egyszerűsödik le, hogy milyen kötelezettségek terhelik a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozót? Az "evás" jelző elhagyása nem véletlen, tekintettel arra, hogy az eva hatálya alá tartozó társas vállalkozások járulékfizetésére - szemben az evás egyéni vállalkozásokkal - semmilyen eltérő előírást sem tartalmaz a Tbj-tv. az általános szabályokhoz képest.Ennek megfelelően a társas vállalkozás a Tbj-tv. 36. §-ának (1) bekezdése értelmében havi 6810 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot, míg a társas vállalkozó a személyes közreműködésére[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4551

3. találat: Egyszemélyes kft. ügyvezetőjének személyi jövedelemadója

Kérdés: Kiváltja-e a 37 százalékos eva megfizetése a 16 százalékos személyi jövedelemadót egy Eva-tv. hatálya alá tartozó egyszemélyes kft. ügyvezetője esetében, aki 2012. január 1-jétől társas vállalkozóvá vált?
Részlet a válaszból: […]vállalkozó társadalombiztosítási kötelezettségeit illetően - eltérően az "evás" egyéni vállalkozótól - nincsenek speciális előírások. Ennek megfelelően a társas vállalkozó után a szociális hozzájárulási adót, illetve az egyéni járulékokat a személyes közreműködésére tekintettel kapott tényleges szociális hozzájárulási adó alapjául szolgáló, illetve járulékalapot képező jövedelme, de havonta legalább a minimálbér meghatározott százalékai után kell megfizetni. Az említett tag az eva miatt nyilvánvalóan[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3727

4. találat: Evás társas vállalkozó járulékalapja

Kérdés: Fizetheti-e a járulékait 130 000 forint alapján egy főfoglalkozású evás társas vállalkozó, aki jelenleg a garantált bérminimumot veszi figyelembe járulékalapként, de a jövedelmet ténylegesen nem veszi fel? A vállalkozó a magasabb összegű jövedelmet sem kívánja felvenni, és nem akarja megfizetni a személyi jövedelemadót sem.
Részlet a válaszból: […]járulékfizetést, ami annyit jelent, hogy az evás társaság társas vállalkozónak minősülő tagja csak akkor fizethet a minimálbérnél magasabb összeg után nyugdíjjárulékot, illetve a minimálbér másfélszeresénél magasabb összeg után egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot, ha azt a magasabb összeget a személyes közreműködésére tekintettel járulékalapot képező jövedelemként ténylegesen megszerzi [Tbj-tv. 27. § (2) bekezdése]. A ténylegesen megszerzett jövedelemhez pedig szja-fizetési kötelezettség párosul. Hozzátesszük, hogy egyoldalú nyilatkozattal történő kötelezettségvállalással kizárólag az evás egyéni vállalkozónak van lehetősége a magasabb járulékalap utáni járulékfizetésre a Tbj-tv. 29/A. §-ának (3) bekezdésébe foglalt szabályok alapján. A félreértések elkerülése érdekében megjegyezzük, hogy a társas vállalkozó jövedelemfelvétel hiányában nem feltétlenül a garantált bérminimum, hanem legalább a minimálbérnek megfelelő összeg után[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3726

5. találat: Evás bt. beltagjának járulékai

Kérdés: Milyen fizetési kötelezettségei lesznek 2012-ben egy Eva-tv. hatálya alá tartozó betéti társaság beltagjának, aki a társaságból nem vesz ki jövedelmet, és rendelkezik heti 42 órás munkaviszonnyal? Mit kell megfizetnie a társaságnak a 37 százalékos egyszerűsített vállalkozási és az 1 százalékos iparűzési adón kívül?
Részlet a válaszból: […]járulék, valamint a nyugdíjjárulék (tagdíj) alapja a ténylegesen elért járulék­alapot képező jövedelem, ha a társas vállalkozó legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban is áll [Tbj-tv. 31. § (4) bekezdés a) pontja]. 2012. január 1-jétől a foglalkoztatót - köztük a társas vállalkozást - terhelő társadalombiztosítási járulékot felváltotta a szociális hozzájárulási adó. Az új adónemre vonatkozó szabályokat a 2011. évi CLVI. tv. 453-467. §-ai tartalmazzák. Közülük a 458. § (5) és (7) bekezdéseiben találhatók azok a rendelkezések, amelyeket a kérdésbeli esetre kell alkalmazni. A jelzett jogszabályhelyek értelmében a betéti társaság - ha a tagja az adott hónapban a személyes közreműködésére tekintettel a társaságtól jövedelemben nem részesül - a tagjával fennálló jogviszonya alapján őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapjának megállapításakor nem köteles számításba venni a hónapnak azt a napját, amelyen a tagja legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll. Ezt a rendelkezést akkor lehet alkalmazni, ha a betéti társaság részére a beltag nyilatkozatot tesz a legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonya fennállásáról. A beltagnak az olyan változásról, amely e rendelkezés alkalmazását érinti, haladéktalanul újabb nyilatkozatot kell tennie a betéti társaság részére. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a természetes személy személyazonosító adatait, valamint adóazonosító jelét, ennek hiányában a személyazonosító okmánya típusának megjelölését és számát, valamint lakcímét. Az újabb nyilatkozat megtételének elmulasztása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. január 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3594

6. találat: Evás társas vállalkozás tagjának keresete

Kérdés: Vonatkozik-e a tevékenységre jellemző kereset alkalmazása egy evás társas vállalkozás kiegészítő tevékenységű, illetve heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkező tagjaira az Szja-tv., az Eho-tv., illetve a Tbj-tv. alkalmazása során?
Részlet a válaszból: […]százalékos egészségügyi hozzájárulás tekintetében sem érintett az "evázó" egyéni vállalkozó a tevékenységre jellemző keresettel összefüggő kötelezettségek terén, melyet az Eho-tv. (4) és (8) bekezdése meg is erősít. Némileg más a helyzet a járulékfizetéssel. Tekintve, hogy a Tbj-tv. nem tartalmaz külön előírásokat az eva hatálya alá tartozó társas vállalkozókra, járulékfizetési kötelezettségükre az általános szabályokat kell alkalmazni. A járulékfizetés tekintetében a tevékenységre jellemző kereset fogalma eleve nem érinti a heti 36 órás foglalkoztatással rendelkező vagy kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozót, hiszen ők - az egészségügyi szolgáltatási járulékon túl - a tényleges járulékalapot képező jövedelem után kötelezettek járulék fizetésére. Nyilvánvaló azonban, hogy ilyen - szja-köteles - jövedelemben az említett evás vállalkozók nem részesülnek, így utánuk (a nyugdíjas[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. október 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3127

7. találat: Felmentési idejét töltő bt.-tag közterhei

Kérdés: Meg kell-e fizetni a minimális járulékot egy evás betéti társaság személyesen közreműködő beltagja után arra az időszakra, amely alatt köztisztviselőként a szeptember havi nyugdíjazásáig felmentési idejét tölti?
Részlet a válaszból: […]fennáll ugyanis heti 36 órát elérő foglalkoztatása, ennek megfelelően társas vállalkozóként nem terheli a minimális járulékfizetési kötelezettség. A felmentési idő lejártát követően pedig nyugdíjassá válva, kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozóként szintén
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. július 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3037

8. találat: Többes jogviszonyú evás vállalkozó ehója

Kérdés: Meg kell-e fizetnie a 27 százalékos ehót egy evás vállalkozás tulajdonosának, aki havi 40 órában projektmenedzseri feladatokat végez a cégben, és ő látja el az ügyvezetői feladatokat is, de díjazásban nem részesül? Számolhat-e részmunkaidővel a vállalkozó abban az esetben, ha egy másik cégnél főfoglalkozású alkalmazott havi 89 500 forint díjazás ellenében?
Részlet a válaszból: […]egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettséget megállapítja - az evás társas vállalkozásra ugyancsak nem vonatkozik. Feltételezhetően a kérdésben szereplő "főállású alkalmazott" megjelölés legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyt takar. Ez azt jelenti, hogy az evás cégben a tag által projektmenedzserként folytatott személyes közreműködésre tekintettel csak akkor kellene járulékot (27 százalékos társadalombiztosítási járulékot, továbbá 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járulékot és 9,5 százalékos nyugdíjjárulékot) fizetni, amennyiben ezért díjazásban részesülne [Tbj-tv. 31. § (4) bekezdése]. Ennek hiányában járulékfizetési kötelezettség sem keletkezik a tag után. Amennyiben a másik cégnél "főállású alkalmazott"-ként a munkaideje nem éri el a heti 36 órát, az evás társaságban a tag után a tevékenységére[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. március 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2910

9. találat: Evás kft. közterhei

Kérdés: Az eván kívül milyen közterheket kell megfizetnie egy családi kft.-nek a többségi tulajdonos tagja után, aki személyes közreműködésre nem kötelezett, a cégből kizárólag osztalékot vesz fel. és 2008. november 1-jétől nyugdíjas? A tag nyugdíjazása előtt heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal rendelkezett. Kell-e cégautóadót fizetnie az evás kft.-nek?
Részlet a válaszból: […]nem terheli a cégautóadóval, valamint - a kft. által juttatott bevétel alapján - az osztalék utáni személyi jövedelemadóval összefüggésben adókötelezettség. E rendelkezés alapján tehát elmondható, hogy az egyszerűsített vállalkozói adó 2008-ban "kiváltotta" a cégautóadót is, az evás kft.-nek azt megfizetnie nem kell. 2009. február 1-jétől viszont alaposan megváltozik a helyzet. A cégautóadót ettől az időponttól tulajdonképpen mindenkinek fizetnie kell, aki cégautóval rendelkezik, tehát az evás vállalkozásoknak is. Az adó összege 1600 cm3 hengerűrtartalom alatt ellátott személygépkocsi esetén havi 7000 forint, 1600 cm3 hengerűrtartalom felett ellátott személygépkocsi esetén pedig havi 15 000 forint. A befizetendő adóból viszont le lehet vonni a gépjárműadót. Tehát a negyedéves befizetéseknél a befizetendő adó összegéből[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2428

10. találat: Eva hatálya alá tartozó kft. rokkantnyugdíjas tagjának járulékalapja

Kérdés: Fizethet-e a minimálbér többszöröse után nyugdíjjárulékot egy Eva-tv. hatálya alá tartozó kft. rokkantnyugdíjas tagja annak érdekében, hogy a 0,5 százalékos nyugdíjemelés összege is magasabb legyen? Ebben az esetben is tartalmazza-e az eva a személyi jövedelemadót?
Részlet a válaszból: […]egészségügyi szolgáltatási járulék és havi 1950 forint tételes eho fizetésére kötelezett. Ezen túlmenően a tagnak a személyes közreműködésére tekintettel kiosztott, járulékalapot képező jövedelme után 9,5 százalékos nyugdíjjárulékot kellene lerónia. A feltételes mód annak szól, hogy járulékalapot képező jövedelem megállapításánál elsődlegesen az Szja-tv. szerinti összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó adóelőleg számításánál figyelembe veendő jövedelmet kell alapul venni, és az "evázott" jövedelem semmiképpen sem esik ebbe a körbe. Más megközelítésben: ha az eva hatálya alá tartozó kiegészítő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2345
| 1 - 10 | 11 - 20 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést