Összes tárgyszó megjelenítése

garantált bérminimum
gázártámogatás
gazdaságiigazgató-helyettesi kinevezés Gazdaságiigazgató-helyettesi kinevezés
Egy költségvetési szervként működő előadó-művészeti szervezetben a gazdaságiigazgató-helyettes közalkalmazotti jogviszonya 2016. május végén megszűnik, az új gazdaságiigazgató-helyettes 2016. május hónap elején kíván munkába állni. Állhat fenn egy időben azonos időszakban két gazdaságiigazgató-helyettesi vezetői megbízás (a régi vezető szeretné betanítani az újat), illetve gazdaságiigazgató-helyettesi vezetői megbízás betöltésére kiírt pályázat keretében a pályázatot elnyerő közalkalmazott határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszonyának kezdő időpontja időben elválhat-e a gazdaságiigazgató-helyettesi megbízás kezdő időpontjától?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 299. számában (2016. május 24.), 5083. kérdésszám alatt
GDPR
gépjárműoktató Gépjárműoktatók jogviszonya
Gépjárműoktatással foglalkozó kft. oktatóinak egy részét megbízási szerződéssel foglalkoztatja. Közülük van, akinek csak ez az egy jogviszonya áll fenn. Van, aki emellett rendelkezik heti 36 órás munkaviszonnyal, illetőleg van közöttük nyugdíjas személy is. A szerződések határozatlan időre szólnak. Egy hónapon belül nem mindennap dolgoznak. A bérük az oktatási órabérből, valamint a gépkocsival való oktatás miatt a gépkocsi térítési díjából áll, ami szintén órabérben van meghatározva. Az oktatási díjból nem az 50 százalékos, illetve a 90 százalékos költséghányad figyelembevételével számolják el a díjat, hanem 100 százalék alapulvételével. A gépkocsitérítést az erre meghatározott órabér és az oktatási óra szorzataként állapítják meg. Ez után sem adót, sem járulékot nem fizetnek. Az oktatás mindenkinek a saját gépjárműjével történik. Helyes-e ez így? Önálló tevékenységnek tekinthető-e ez? Minden hónapban külön kell vizsgálni a biztosítási jogviszony fennállását és ki-, illetve bejelentését? A heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal nem rendelkező személyek után - mivel határozatlan idejű szerződésről van szó - meg kell-e fizetni a tételes egészségügyi hozzájárulást, akkor is, ha nem dolgoztak?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 19. számában (2003. augusztus 5.), 319. kérdésszám alatt
gépjárművezető
gépjárművezető-képző munkaközösség Gépjárművezető-képző munkaközösség tagjainak jogviszonya
Milyen jogviszonyban végezheti munkáját egy gépjárművezető-képző munkaközösség két tagja? Dolgozhatnak-e munkaviszonyban, és jogosultak-e elszámolni az adójóváírást?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 52. számában (2005. február 8.), 934. kérdésszám alatt
gépkocsivezető
gondnok Társasház gondnokának jogviszonya
Köthet-e megbízási szerződést egy társasház a gondnoki teendőket ellátó magánszeméllyel, aki rendelkezik 36 órás munkaviszonynyal? Átminősíthetik-e utólag egy ellenőrzés kapcsán ezt munkaviszonnyá?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 73. számában (2006. január 10.), 1287. kérdésszám alatt
grúz állampolgár Grúz állampolgárságú ügyvezető
Keletkezik járulékfizetési kötelezettség egy kft. grúz állampolgárságú ügyvezető tagja után, aki alkalmazottat foglalkoztat, és személyesen semmilyen módon nem működik közre a társaság tevékenységében? Vezetőként nem kíván semmilyen jövedelmet felvenni.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 232. számában (2013. február 5.), 3984. kérdésszám alatt
gyakorlat
gyakorlati képzés
gyakornok
gyám Gyám családi pótléka
1992-ben született gyermek mindkét szülője meghalt. A gyámhatóság az elhunyt édesanya testvérét nevezte ki gyámnak. Jogosult-e a gyám a gyermek után családi pótlékra?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 8. számában (2003. február 11.), 130. kérdésszám alatt
gyám családi pótléka
gyámolt gyermek
GYÁP
GYÁP alapja
GYÁP mértéke
GYÁP összege GYÁP összegének megállapítása
Munkáltatóváltásnak tekintendő a táppénz összegének megállapításánál a ki- és belépés abban az esetben, ha a dolgozó több mint tízéves munkaviszonya 2014. április 4-én megszűnt, de ahol állást ígértek neki, ott mégsem sikerült elhelyezkednie, ezért 2014. május 2-ától ismét munkaviszonyban állt az eredeti munkahelyén, és 2014. május 28-tól 2014. június 6-ig beteg gyermekének ápolása címén GYÁP-igényt nyújtott be? Alkalmazni kell ebben az esetben Eb-tv. 48. §-ának (6/a) bekezdésében foglaltakat?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 265. számában (2014. szeptember 23.), 4512. kérdésszám alatt
GYÁP-előzmény GYÁP-előzmény
Az Eb-tv. 46. §-a 2016. július 1-jétől életbe lépő változásai után továbbra is meg kell kérni a másik szülő munkahelyéről a GYÁP-ra vonatkozó előzményadatokat, vagy a munkáltató dolgozhat a birtokában lévő adatokkal?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 303. számában (2016. augusztus 9.), 5147. kérdésszám alatt
GYÁP-jogosultság
GYÁS Járulékfizetés GYÁS, GYED ideje alatt
Létezik-e olyan eset, amikor valaki egészségbiztosítási ellátást (GYÁS-t, GYED-et) kap, és ennek ideje alatt egyéni vagy társas vállalkozóként mégis járulékot kell fizetnie?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 8. számában (2003. február 11.), 129. kérdésszám alatt
GYED
GYED alapja
GYED alatti munkavégzés
GYED extra
GYED folyósítása GYED folyósítása munkaviszony megszüntetése esetén
Továbbra is a társadalombiztosítási kifizetőhelyet üzemeltető munkáltatónak kell folyósítania a GYED-ellátást abban az esetben, ha azonnali hatályú munkáltatói felmondással megszüntetik egy munkavégzés melletti GYED-ellátást kapó dolgozó jogviszonyát?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 305. számában (2016. szeptember 20.), 5177. kérdésszám alatt
GYED időtartama
GYED igénylése Eljárás utólagosan leadott GYED-igénylés esetén
Hogyan jár el helyesen, a törvényeknek megfelelően a társadalombiztosítási kifizetőhely az alábbi esetben? Egy munkavállaló munkaviszonya 2007. június 30-án megszűnt, de a felesége helyett gyermekgondozási díjat igényelne ettől a naptól a kifizetőhelytől. Az igénybejelentést 2007. szeptember 21-én küldte el faxon, majd postán is elküldte a nyomtatványt. A társadalombiztosítási kifizetőhely a munkaviszonya megszűnésekor tájékoztatta a dolgozót az igénylés feltételeiről, és a szükséges nyomtatványokat is biztosította részére, 2007. szeptember 21-ig azonban nem jelentkezett a dolgozó. Lehet-e a most elküldött igénybejelentése alapján utólag, passzív jogon, visszamenőleg folyósítani a GYED-et? A munkabérét 2007. június 30-ig megkapta, ezért a GYED-et 2007. július 1-jétől folyósítaná a kifizetőhely.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 120. számában (2008. január 29.), 2073. kérdésszám alatt
GYED lejárta
GYED megszakítása
GYED összege
GYED-ben részesülő apa GYED-ben részesülő apa munkavégzése
Végezheti a munkáját a továbbiakban is az általános feltételekkel egy 8 órás napi munkaidőben, 3 műszakos munkarendben dolgozó férfi munkavállaló abban az esetben, ha GYED-et igényel? Helyesen gondolja a foglalkoztató, hogy az Mt. 113. §-ában megfogalmazott különös rendelkezések nem vonatkoznak erre az esetre, ha az apa nem egyedül neveli a gyermekét?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 351. számában (2019. január 15.), 5973. kérdésszám alatt
GYED-en lévő beltag GYED-en lévő beltag ellátása
Veszélybe kerül-e a GYED-je egy betéti társaság beltagjának, ha az ellátás ideje alatt személyesen nem közreműködik?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 144. számában (2009. február 10.), 2479. kérdésszám alatt
GYED-en lévő egyéni vállalkozó
GYED-en lévő kft.-tulajdonos
GYED-en lévő munkavállaló
GYED-en lévő munkavállaló kilépése Kifizetőhelyi teendők ellátás mellett dolgozó munkavállaló kilépése esetén
Milyen teendői vannak a kifizetőhelynek abban az esetben, ha egy 2016. augusztus 10-től GYED mellett munkát végző munkavállaló kilép a cégtől?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 315. számában (2017. március 21.), 5354. kérdésszám alatt
GYED-en lévő őstermelő Mezőgazdasági őstermelő GYED-e
Valóban elveszti-e a GYED-re jogosultságát az a kismama, aki jelenleg egyedülállóként családi őstermelő is (a szüleivel közös őstermelői tevékenységet végeznek)? Személyesen nem végez munkát, de a tejkvótát az ő nevére vették, illetve kapták meg, így a tejet csak az ő nevére lehet eladni, tehát őstermelői bevétele keletkezik.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 104. számában (2007. május 8.), 1785. kérdésszám alatt
GYED-en lévő ügyvezető
GYED-en lévő vállalkozó
GYED-jogosultság
GYED-maximum
GYED-ről visszatérő munkavállaló
GYED-szabadság
gyermek egészségügyi ellátása Román állampolgárságú biztosítottak gyermekeinek egészségügyi ellátása
2007. április 1-jétől igénybe vehetik-e az orvosi ellátásokat egy tartózkodási és munkavállalási engedéllyel rendelkező román állampolgárságú betéti társaság beltagjaként biztosított személy Magyarországon tartózkodó kiskorú gyermekei?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 105. számában (2007. május 22.), 1793. kérdésszám alatt
gyermek gondozása céljából igényelt fizetés nélküli szabadság Munkába visszaállt édesanya második szülése
Igényelhet ismét fizetés nélküli szabadságot a munkavállaló a jelenleg másfél éves gyermeke gondozása miatt abban az esetben, ha a GYED folyósítása mellett visszament dolgozni a munkahelyére napi 6 órában, vagy a munkáltató megtagadhatja a kérést? Fennáll az anya biztosítási jogviszonya a fizetés nélküli szabadság ideje alatt? Jogosult lesz csecsemőgondozási díjra, illetve GYED-re, ha időközben ismét várandós? Milyen módon kell igényelni a CSED-et?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 326. számában (2017. október 10.), 5540. kérdésszám alatt
gyermek halála Újszülött gyermek halála
Mennyi ideig járnak az édesanya részére a gyermekvállalással összefüggő ellátások és kedvezmények abban az esetben, ha a gyermek a szülés közben vagy a szülést követően rövid időn belül meghal?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 320. számában (2017. június 20.), 5425. kérdésszám alatt
gyermek napközbeni ellátásának nyújtása Munkáltató által nyújtott bölcsődei, családi napközi szolgáltatás mentessége
Milyen feltétellel adható a dolgozónak családi napközi vagy bölcsődei szolgáltatás adómentesen?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 286. számában (2015. október 13.), 4855. kérdésszám alatt
gyermek születése 0 kapcsolódó kérdés az archívumban. Megnézem őket.
gyermek születésének bejelentése Második gyermek születésének utólagos bejelentése
Mely időszakokat kell beszámolni a biztosítási időbe annak a munkavállalónak az esetében, akinek az első gyermeke után járó GYED-jogosultsága 2011. február 27-én lejárt, február 28-tól gyermekgondozás céljából fizetés nélküli szabadságot igényelt, majd 2011. október elején bejelentette a munkáltatójának, hogy 2010. június 11-én megszületett a második gyermeke is? A második gyermek után járó GYED-et visszamenőleg 6 hónapra 2011. április 1-jétől számfejtette a kifizetőhely, előt­te szabadságot számoltak el a 2011. február 28-tól március 31-ig tartó időszakra.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 212. számában (2012. február 7.), 3621. kérdésszám alatt
gyermek után járó szolgálati idő
gyermekápolási táppénz
gyermekek ellátásának adómentessége Munkáltató által nyújtott bölcsődei, családi napközi szolgáltatás mentessége
Milyen feltétellel adható a dolgozónak családi napközi vagy bölcsődei szolgáltatás adómentesen?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 286. számában (2015. október 13.), 4855. kérdésszám alatt
gyermekek otthongondozási díjában részesülő vállalkozó GYOD-ban részesülő kisadózó
Főállású kisadózónak fog minősülni az az egyéni vállalkozó, aki jelenleg GYES-ben részesül, a vállalkozásában érdemi munkát nem végez, és gyermeke betegségére tekintettel számára hamarosan gyermekek otthongondozási díja kerül megállapításra? A vállalkozó folytatni szeretné a tevékenységét, és április hónaptól bejelentkezik a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 356. számában (2019. április 16.), 6054. kérdésszám alatt
gyermekek után járó ellátások Gyermekek után járó ellátások
Igényelhet terhességi-gyermekágyi segélyt a 2014 márciusában születendő gyermeke után az édesanya abban az esetben, ha a jelenleg 11 hónapos gyermek után az édesapa kapja a GYED-et?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 251. számában (2014. január 14.), 4283. kérdésszám alatt
gyermekek után járó pótszabadság
gyermekgondozási díj
gyermekgondozási segély
gyermekgondozási támogatás
gyermekkedvezmény
gyermeknevelési szabadság Pótszabadság
Szükséges-e munkaviszonyban, biztosítási jogviszonyban lennie a feleségnek ahhoz, hogy a férj az Mt. 132. § (2) bekezdése szerinti pótszabadságot érvényesítse? Vállalhat-e a gyermek nevelésében nagyobb részt az a férfi dolgozó, akinek felesége egész nap otthon van a gyermekkel, illetve gyermekekkel, mert TGYÁS-ban, GYED-ben vagy GYES-ben részesül?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 93. számában (2006. november 14.), 1610. kérdésszám alatt
gyermeknevelési támogatás
gyermekotthonban elhelyezett gyermek Családi pótlék gyermekotthonban elhelyezett gyermekek után
Valóban a gyermekotthon vezetőjének kell igényelnie a családi pótlékot az intézményben elhelyezett gyermekek után 2012. január 1-jétől?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 212. számában (2012. február 7.), 3630. kérdésszám alatt
gyermekszínész Kiskorú filmszínész jövedelmének kifizetése
Milyen jogcímen fizethető ki annak a 12 éves gyermekszínésznek a több százezer forint öszszegű javadalmazása, aki egy készülő filmben főszerepet játszik?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 69. számában (2005. október 25.), 1208. kérdésszám alatt
gyermektartás
gyermektartásdíj
GYES
GYES alatti munkavégzés
GYES alatti szülés
GYES idejének meghosszabbítása Méltányossági GYES
Van-e valamilyen lehetőség arra, hogy a szülő beteg gyermeke 10. életévének betöltése után is megkapja a gyermekgondozási segélyt?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 175. számában (2010. június 8.), 3008. kérdésszám alatt
GYES időtartama GYES-jogosultság időtartama
Valóban csak kétéves korig jár a gyermekgondozási segély?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 177. számában (2010. július 20.), 3046. kérdésszám alatt
GYES igénylése
GYES jogalap nélküli felvétele Ellátás jogalap nélküli felvétele
Milyen lehetőségei vannak annak a szülőnek, aki kapott egy határozatot arról, hogy a GYES-t jogalap nélkül vette fel?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 319. számában (2017. május 23.), 5421. kérdésszám alatt
GYES lejárta
GYES meghosszabbítása GYES meghosszabbítása
Meghosszabbítható valamilyen módon a GYES abban az esetben, ha a gyermeket, aki idén tölti a 3. életévét, súlyos baleset érte, égési sérüléseket szenvedett, és mindennap gyógykezelésre szorul, ami előreláthatólag hosszú ideig fog tartani, ezért az édesanya nem tud munkába állni?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 265. számában (2014. szeptember 23.), 4511. kérdésszám alatt
GYES nyugdíjjáruléka GYES járulékai
Valóban kell-e nyugdíjjárulékot fizetni a GYES-ből abban az esetben, ha az ellátást júliustól igénylő munkavállaló már korábban elérte az éves nyugdíjjárulék-alap maximumát? Valóban a minimálbér duplája lesz-e a táppénz alapja abban az esetben, amennyiben az édesanya vagy a gyermek megbetegszik, és az anya nem rendelkezik 6 havi munkabérrel? Cégünk véleménye szerint ebben az esetben a járulékfizetéssel arányos ellátás elve és gyakorlati megvalósulása között nagy ellentmondás van.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 118. számában (2007. december 18.), 2025. kérdésszám alatt
GYES visszafizetése Jogalap nélkül felvett GYES visszafizetése
Helyesen értelmezi-e a határozatot az a kismama, aki GYES-ben részesült, majd amikor megszületett a legkisebb gyermeke, GYED-et igényelt, és a Magyar Államkincstártól kapott határozat alapján úgy gondolja, hogy a többletként kiutalt GYES összegét nem neki, hanem az egészségbiztosítási pénztárnak kell visszafizetnie? Valóban előfordulhat-e ez a helyzet?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 194. számában (2011. április 12.), 3346. kérdésszám alatt
GYES-ben részesülő nagyszülő nyugdíjazása GYES-ben részesülő nagyszülő nyugdíjazása
Igénybe veheti nagyszülőként a GYES-t a nyugdíj alapjának növelése érdekében az a nő, akinek 11 hónap hiányzik a 40 év jogosultsági idejéhez, de a munkaviszonya megszűnt, ezért most kisadózóként vált biztosítottá, ami korábbi ellátási alapjának még a harmadát sem teszi ki?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 309. számában (2016. november 29.), 5249. kérdésszám alatt
GYES-en lévő beltag Beltag járulékfizetési kötelezettsége GYES folyósítása alatt
Mentesül a járulékfizetési kötelezettség alól a GYES folyósítása alatt egy betéti társaság beltagja, aki 2015. február 9-ig heti 36 órát elérő munkaviszony melletti társas vállalkozó volt, 2015. február 10-től pedig főfoglalkozású társas vállalkozónak minősül, a társaság tevékenységében ténylegesen és személyesen nem közreműködik, a munkaviszonyban történő üzletvezetését pedig a társasági szerződés nem engedi? Számszerű példával levezetve mit jelent az a szabályozás, mely szerint a járulékalap alsó határát arányosan csökkenteni kell azzal az időszakkal, amely alatt a társas vállalkozó GYES-ben, GYED-ben részesül?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 277. számában (2015. április 28.), 4709. kérdésszám alatt
GYES-en lévő egyéni vállalkozó
GYES-en lévő munkavállaló
GYES-en lévő munkavállaló felmondása GYES-en lévő kilépő munkavállaló szabadsága
Hogyan kell kiszámolni annak a munkavállalónak a szabadságát, aki jelenleg GYES-en van, és fel akar mondani? A munkavállaló 1999. február 8-án lépett be a munkáltatóhoz, 2004. augusztus 10-ig betegszabadságon, augusztus 11-től 2005. január 3-ig táppénzen volt, majd megszülte első gyermekét 2005. január 4-én, amely időponttól TGYÁS-ban részesült 2005. június 20-ig, majd GYED-et kapott 2006. november 30-ig. 2006. december 1-jén ikrei születtek, akik után 2007. május 17-ig TGYÁS-ban, 2008. december 1-jéig GYED-ben részesült, és 2008. december 2-től jelenleg is GYES-en van. Meghosszabbítja-e a munkaviszony időtartamát a pénzben megváltott, ki nem vett szabadság ideje? Hogyan kell elszámolni a felmondási időt, a szabadságot, illetve a szabadságmegváltást ebben az esetben?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 206. számában (2011. október 25.), 3533. kérdésszám alatt
GYES-en lévő munkavállaló szabadsága
GYES-en lévő munkavállaló táppénze
GYES-en lévő nagyszülő GYES-ben részesülő nagyszülő öregségi nyugdíja
Kérnie kell a GYES folyósításának megszüntetését annak a nagyszülőnek, aki jelenleg az unokájára tekintettel részesül az ellátásban, és öregségi nyugdíjat szeretne igényelni?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 280. számában (2015. június 23.), 4764. kérdésszám alatt
GYES-en lévő nyugdíjas kültag GYES-en lévő nyugdíjas kültag munkavégzése
Dolgozhat a 4 éves unokájára tekintettel kapott GYES mellett hetente néhány napot egy betéti társaság nyugdíjas kültagja, aki eddig nem vett részt a társaság munkájában, vagy célszerűbb, ha a szülők igénylik ismét a gyermekgondozási segélyt? Milyen járulékfizetési kötelezettséggel jár a munkavégzése?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 255. számában (2014. március 18.), 4343. kérdésszám alatt
GYES-en lévő őstermelő GYES-ben részesülő őstermelő járulékfizetése
Kötelezett őstermelőként járulékfizetésre egy GYES-ben részesülő édesanya, aki a férjével évek óta közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, amely a férj nevére van kiállítva? A betétlap minden évben érvényesítésre került. A hölgy munkaviszonnyal nem rendelkezett, őstermelőként volt biztosított a GYES-t megelőzően.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 299. számában (2016. május 24.), 5071. kérdésszám alatt
GYES-en lévő társas vállalkozó
GYES-en lévő ügyvezető
GYES-en lévő vállalkozó
GYES-jogosultság
GYES-ről visszatérő közalkalmazott GYES-ről visszatérő közalkalmazott munkaidejének módosítása
Köteles-e a munkáltató a részmunkaidős foglalkoztatást biztosítani annak a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottnak, aki gyermeke 3. életéve betöltéséig, azaz 2010. június 12-ig kívánja igénybe venni a fizetés nélküli szabadságot, azonban már most jelezte, hogy csak négyórás részmunkaidőben tud majd dolgozni?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 171. számában (2010. április 6.), 2934. kérdésszám alatt
GYES-ről visszatérő munkavállaló
GYES-szabadság
GYET
GYET-ben részesülő egyéni vállalkozó GYET-ben részesülő egyéni vállalkozó közterhei
Valóban nem kell megfizetnie a közterheket annak az egyéni vállalkozónak, aki gyermeknevelési támogatásban részesül, és mellette folytatja a vállalkozási tevékenységét?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 248. számában (2013. november 12.), 4228. kérdésszám alatt
GYET-ben részesülő munkavállaló
GYET-ben részesülő munkavállaló szülése Ellátások negyedik gyermek szülése esetén
Milyen ellátásokra lesz jogosult negyedik gyermeke születését követően az édesanya, aki 2016. november 11-től három kiskorú gyermeke után gyermeknevelési támogatásban részesül, a 2013. november 10-én született legkisebb gyermekére tekintettel folyósított GYES ideje alatt, 2016 januárjában visszament dolgozni a korábbinál rövidebb, heti 16 órás munkaidőben, és a szülés várható ideje október 5-e? Az anya 2017 júliusától előreláthatólag veszélyeztetett terhesség miatt keresőképtelen állományba fog kerülni. Jogosult lesz táppénzre a szülésig ebben az esetben? Amennyiben igen, akkor kaphatja tovább a GYET-et a táppénzfolyósítás ideje alatt?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 320. számában (2017. június 20.), 5439. kérdésszám alatt
GYET-ben részesülő őstermelő
GYET-en lévő ügyvezető
GYET-en lévő vállalkozó
GYET-jogosultság
GYOD-ban részesülő vállalkozó GYOD-ban részesülő kisadózó
Főállású kisadózónak fog minősülni az az egyéni vállalkozó, aki jelenleg GYES-ben részesül, a vállalkozásában érdemi munkát nem végez, és gyermeke betegségére tekintettel számára hamarosan gyermekek otthongondozási díja kerül megállapításra? A vállalkozó folytatni szeretné a tevékenységét, és április hónaptól bejelentkezik a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 356. számában (2019. április 16.), 6054. kérdésszám alatt
gyógyászati segédeszköz
gyógykezelés külföldön Magyar biztosítottak külföldi gyógykezelése
Jogosult-e támogatásra az a 32 éves biztosított személy, aki egy éve súlyos betegségben szenved, orvosai véleménye szerint Magyarországon nem gyógyítható, ezért külföldi kezelésre szorul?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 96. számában (2007. január 16.), 1654. kérdésszám alatt
gyógyszertámogatás Jogosultság gyógyszertámogatásra
Jogosult gyógyszertámogatásra az a személy, aki saját jogán családi pótlékban részesül?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 302. számában (2016. július 26.), 5134. kérdésszám alatt
gyorssegély Vissza nem térítendő gyorssegély közterhei
A munkabér részének számít-e az üzemi balesetet szenvedett munkavállaló részére adott rendkívüli, vissza nem térítendő gyorssegély, amely nem része a dolgozó esetleges későbbi kártérítési igényének? Milyen adók és járulékok terhelik ezt a kifizetést?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 119. számában (2008. január 15.), 2043. kérdésszám alatt