tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

13 találat a megadott ellátások második gyermek után tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Második gyermek szülése

Kérdés: Kedvezőbb az édesanya számára, ha veszélyeztetett terhesként a szülésig keresőképtelen állományban lesz, vagy jobban jár, ha szülési szabadságot igényel a szülést megelőző 28. naptól az alábbi esetben? Az édesanya jelenleg második gyermekét várja, a szülés várható időpontja 2019. október 31. Az első gyermek 2019. május 5-én töltötte be a 3. életévét, utána az anya CSED-et, GYED-et, majd GYES-t kapott, és a GYES folyósítása mellett visszament dolgozni napi hat órában, amelynek megfelelően a munkabére is csökkent. A munkavállaló a GYES lejártát követően továbbra is napi 6 órás munkaidőben dolgozik.
Részlet a válaszból: […]táppénzének mértéke a táppénz alapjának 60 százaléka.A havi jövedelem összegéről nincs adatunk, azonban szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a táppénz egy napra járó összegének van felső határa. 2019. évben a folyósított táppénz naptári napi összege legfeljebb 9933,33 forint lehet [Eb-tv. 5/C. §, 48. § (1) és (7) bekezdései].Jelen esetben a szülést követően igénybe vett csecsemőgondozási díj összegét a táppénz összegének megállapításánál leírtak szerint kell kiszámítani.A CSED mértéke a kiszámított naptári napi alap 70 százaléka (Eb-tv. 42. §). A csecsemőgondozási díj összegének megállapításánál van viszont egy előnyszabály. Ennek lényege, hogy ha a gyermek a GYED vagy a GYES igénybevétele alatt, vagy annak megszűnését követő egy éven belül születik, és az újabb gyermek születését megelőzően utolsóként született gyermek jogán megállapított csecsemőgondozási díj naptári napi alapja magasabb összegű, mint a fent leírtak szerint számított CSED napi alapja, akkor a magasabb naptári napi alap alapján kell az ellátást megállapítani.E kedvező szabály alkalmazható jelen esetben az édesanyánál, mivel a második baba a GYES folyósításának megszűnését követő egy éven belül fog megszületni. Ez azt jelenti, hogy ha kedvezőbb az első baba jogán megállapított CSED naptári napi alapja, mint a második baba jogán megállapított CSED naptári napi alapja, akkor a kedvezőbb - vagyis az első gyermek jogán megállapított - naptári napi összeget kell folyósítani. A CSED-nek nincs napi felső határ-összege.A csecsemőgondozási díj a szülési szabadság - 168 nap - időtartamára járó ellátás. A szülési szabadságot igénybe veheti a szülés napjától, de a szülés várható időpontját megelőző 28. nap bármelyikétől. Ez utóbbi esetben az igénybevétel napjától számítandó a 168 nap (Eb-tv. 40. §, 42. §).Mivel a jövedelemről nincs információnk, és nem kaptunk tájékoztatást arról sem, hogy az első gyermek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6205

2. találat: Ellátások második gyermek után

Kérdés: Jogosult lesz CSED-re, illetve GYED-re az a munkavállaló, aki 2019. február 1-jétől áll munkaviszonyban jelenlegi munkáltatójánál, előző - öt évig tartó - munkaviszonya 2018. december 31-én szűnt meg, első gyermeke után 2019. február 11-ig GYES-ben részesült, második gyermekét 2019. július végére várja, és 2019. május 3-tól veszélyeztetett terhesség miatt keresőképtelen? Amennyiben jogosult az ellátásokra, mi lesz az alap, illetve alkalmazható ebben az esetben a kedvezményszabály?
Részlet a válaszból: […]a tényleges naptári napi jövedelme ezt az összeget eléri. Ha a tényleges naptári napi jövedelme ezt az összeget nem éri el, abban az esetben a CSED alapja a tényleges jövedelme [Eb-tv. 42. § (1)-(4)].Valóban van előnyszabály a CSED naptári napi összegének megállapításánál, amelynek lényege, hogy ha a gyermek a gyermekgondozási díj vagy a gyermekgondozási segély igénybevétele alatt, vagy annak megszűnését követő egy éven belül születik, és az újabb gyermek születését megelőzően utolsóként született gyermek jogán megállapított csecsemőgondozási díj naptári napi alapja magasabb összegű, mint a jelenleg számított csecsemőgondozási díj naptári napi alapja, akkor a magasabb naptári napi alap alapján kell az ellátást megállapítani.Bár a második gyermek az első gyermek jogán folyósított gyermekgondozási segély megszűnését követő egy éven belül születik, de figyelembe kell venni az Eb-tv. 42. §-ának (4b) bekezdésében foglaltakat is, mely szerint az előnyszabály csak abban az esetben alkalmazható, ha az utolsóként megállapított ellátás alapja kizárólag a jogosultság kezdőnapján fennálló jogviszonyban elért jövedelem figyelembevételével került megállapításra. Mivel e második[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6142

3. találat: Ellátások két gyermek után

Kérdés: Megigényelheti az első gyermek után a GYES-t az édesapa abban az esetben, ha az édesanya 2019. júliusig van GYED-en, és második gyermeküket szeptemberre várják, aki után az anya meg kívánja igényelni a CSED-et és a GYED-et is?
Részlet a válaszból: […]gyermekgondozást segítő ellátást (GYES) és az egészségbiztosítási ellátásokat (CSED, GYED, GYÁP) egyidejűleg is igénybe veheti.Ugyanezen paragrafus (6) bekezdése értelmében azonban, ha a szülők a közös háztartásban élő gyermekeik jogán egyidejűleg jogosultak csecsemőgondozási díjra, gyermekgondozási díjra, valamint gyermekgondozási támogatásra,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6091

4. találat: Ellátások alapja második gyermek születésekor

Kérdés: Mi a táppénz alapja 2018-ban annak a kismamának, aki 2013-tól folyamatos biztosítási idővel rendelkezik jelenlegi munkáltatójánál, első gyermeke után 2016. május 2-től 2016. augusztus 2-ig táppénzt, 2016. augusztus 3-tól 2017. január 17-ig CSED-et, 2017. január 18-tól 2018. augusztus 2-ig GYED-et kapott, 2018. augusztus 3-tól GYES-en van, és második gyermeke születéséig (ami 2018 novemberére várható) táppénzen lesz? A munkavállaló besorolási bére 160 000 forint/hó, a táppénz napi átlaga pedig 5247,30 forint volt. Szülés után mi lesz a CSED, illetve a GYED alapja?
Részlet a válaszból: […]év első napjától, a jogosultsága kezdőnapját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjáig (irányadó időszak) nincs sem 180, sem 120 naptári napi jövedelme, de van a 48/A. § (2) bekezdése szerinti folyamatos biztosítási jogviszonya, táppénzének alapját a szerződése szerinti jövedelme alapján kellene megállapítani [Eb-tv. 48. § (3) bekezdés].Ebben az esetben viszont alkalmazható az (5) bekezdésben leírt előnyszabály, hiszen azért nincs az irányadó időszakban az anyukának 180 naptári napi jövedelme, mert 180 napig CSED-ben és gyermekgondozási díjban részesült. Ezért a táppénze naptári napi összegét az utolsóként megállapított ellátás alapjának figyelembevételével kell megállapítani, ha a szerződés szerinti jövedelménél kedvezőbb. Az utolsóként megállapított ellátás a GYED, tehát a korábbi táppénz alapját képező naptári napi átlag és a táppénz összege sem mérvadó. A GYED naptári napi alapja lesz a táppénz naptári napi alapja, ha az a minimálbér alapján számolt napi alapnál kedvezőbb.A baba megszületését követően a CSED naptári napi alapjának megállapítására az Eb-tv. 42. §-ában foglaltak az irányadók. A (3) bekezdésben foglaltak szerint, mivel az igénylő az irányadó időszakon belül nem rendelkezik sem 180, sem 120 naptári napi jövedelemmel, a CSED naptári napi alapja a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér kétszeresének a harmincadrésze. Amennyiben az anya szerződés szerinti jövedelme a minimálbér kétszeresét nem éri el, jövedelemként a szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni. Ha viszont az újabb gyermek születését megelőzően utolsóként született gyermek jogán megállapított csecsemőgondozási díj naptári napi alapja magasabb összegű, mint a (3)-(4) bekezdés szerint számított csecsemőgondozási díj naptári napi alapja, akkor a magasabb naptári napi alap alapján kell az ellátást megállapítani [Eb-tv. 42. § (4a) bekezdés]. Tehát itt is van előnyszabály, melynek alkalmazásával lehet, hogy az első gyermek jogán megállapított CSED naptári napi alapja lesz a második gyermek jogán járó CSED alapja is. A csecsemőgondozási díj összege a naptári napi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5872

5. találat: Ellátások két gyermek után

Kérdés: Igényelheti a hamarosan születő második gyermek után a GYES-t az az édesanya, akinek az első gyermeke beteg, és még nem töltötte be a harmadik életévét?
Részlet a válaszból: […]tényező nem játszik szerepet. Fontos kihangsúlyozni azt, hogy míg a családi pótlék esetében az ellátás összege, addig a GYES esetében annak időtartama növekszik abban az esetben, ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos. Ilyenkor a gyermek 10. életévének betöltéséig lehet - egyéb feltételek esetében - az ellátást folyósítani. Alapesetben a gyermekgondozást segítő ellátást a gyermekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike igénybe veheti. Fontos kihangsúlyozni, hogy a Cst. általánosságban csak egy gyermek részére engedélyezi a GYES folyósítását, a több gyermek után igénybe vehető ellátás kivétel szabálynak tekinthető. Tehát ha a szülők egyidejűleg több gyermek után lennének jogosultak a gyermekgondozási támogatás egyik vagy mindkét formájára (GYES, GYET), akkor a támogatást csak egy jogcímen, és csak az egyik szülő részére lehet megállapítani. Az említett szabályozás több okot is felsorol, melyek alapján a megállapítás és a folyósítás nem lehetséges. Például nem jár GYES, amennyiben valaki a Szoc. tv.-ben leírt és megjelölt rendszeres pénzellátás valamelyikében részesül, ide nem értve a gyermekgondozási támogatást, valamint a gyermekgondozási támogatás folyósítása mellett végzett keresőtevékenység után járó táppénzt, baleseti táppénzt, a kiemelt ápolási díjnak vagy az emelt összegű ápolási díjnak az összegét. A?jogszabály szintén kivételként tekint a GYES-re való jogosultság esetében a társadalombiztosítási nyugellátásra, az átmeneti bányászjáradékra, a nem ugyanazon gyermek után folyósított csecsemőgondozási díjra, valamint a gyermekgondozási díjra, továbbá a rehabilitációs járadékra, rokkantsági járadékra, a megváltozott munkaképességű személyek ellátására, a bányászok egészségkárosodási járadékára. Nem jár továbbá a GYES annak a részére, aki olyan gyermek után igényli a támogatást, akit ideiglenes hatállyal elhelyeztek, átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, továbbá 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el. Annak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5583

6. találat: Ellátások alapja második gyermek szülése esetén

Kérdés: Mennyiben érinti a második gyermek után járó ellátások alapját, ha a jelenleg GYED-en lévő munkavállaló, aki ismét várandós, 4 órás munkaviszonyban visszamenne dolgozni? A munkavállaló keresete lényegesen kevesebb lesz, hiszen korábban teljes munkaidőben dolgozott.
Részlet a válaszból: […]bekezdése] szerint, ha a gyermek gyermekgondozási díj vagy gyermekgondozást segítő ellátás igénybevétele alatt vagy annak megszűnését követő egy éven belül születik, és az újabb gyermek születését megelőzően utolsóként született gyermek jogán megállapított csecsemőgondozási díj naptári napi alapja magasabb összegű, mint az irány­adó időszaki keresete alapján számított csecsemőgondozási díj naptári napi alapja, akkor a magasabb naptári napi alap alapján kell az ellátást megállapítani.Ugyanezt az előnyös számítási módot teszi lehetővé a GYED vonatkozásában az Eb-tv.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. március 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4987

7. találat: Ellátások második szülés esetén

Kérdés: Jogosult lesz a második gyermeke születését követően csecsemőgondozási és gyermekgondozási díjra az a munkavállaló, aki 2015. január 5-től áll munkaviszonyban jelenlegi munkahelyén, előző munkaviszonya 2012. február 1-jétől 2013. szeptember 30-ig - a munkáltató megszűnéséig - állt fenn, első gyermeke 2013. április 18-án született, és második gyermeke várható születési ideje 2015. szeptember 14.? Az édesanya az első gyermek születését követően TGYÁS-t és GYED-et kapott, jelenleg pedig GYES-ben részesül, tehát a jelenlegi munkaviszonya az ellátás folyósítása alatt kezdődött.
Részlet a válaszból: […]terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj (kivéve az Eb-tv. 42/E. § alapján megállapított GYED-et), baleseti táppénz folyósításának az idejét. Ha a munkavállaló 2015. szeptember 14-én szül, 270 nap biztosítási idővel rendelkezik, mivel azonban figyelembe kell venni a biztosítás megszűnését követően folyósított terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj idejét, rendelkezik a jogosultsághoz szükséges 365 napi előzetes biztosítási idővel. Tehát csecsemőgondozási díjra jogosult lesz.Gyermekgondozási díjra az a biztosított anya jogosult, aki a szülést megelőző két éven belül 365 nap biztosítási idővel rendelkezik, és gyermekét saját háztartásában neveli. A 365 napi biztosítási időbe be kell számítani - többek között[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4782
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Ellátások második gyermek születésekor

Kérdés: Második gyermekére tekintettel mi lesz az ellátások alapja annak a kismamának, aki 2012. május 30-tól folyamatos biztosítási idővel rendelkezik, 2014. április 19-től GYED-en van, és a foglalkoztatójánál munkát vállalna, amíg második várandóssága engedi? Második gyermekének születése 2014. december 28-ra várható.
Részlet a válaszból: […]baba után járó terhességi-gyermekágyi segély alapjául szolgáló jövedelem naptári napi átlagának megállapítására részben a táppénz összegének megállapítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azaz az Eb-tv. 48. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakat.A hivatkozott jogszabály értelmében a terhességi-gyermekágyi segély összegét a jogosultság kezdőnapját megelőző naptári évben (2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig) elért jövedelem naptári napi átlaga alapján kell megállapítani, ha az legalább 180 naptári napi jövedelem.Ha nincs a kismamának a jogosultságát megelőző naptári évben 180 napi jövedelme, abban az esetben a terhességi-gyermekágyi segélyének összegét a jogosultsága kezdőnapját megelőző (visszafelé számított) 180 naptári napi jövedelme napi átlaga alapján kell megállapítani. Ebben az esetben a GYED folyósítása mellett végzett munka alapján kapott jövedelmet is figyelembe kell venni.Ha így sincs az igénylőnek 180 napi jövedelme, akkor a terhességi-gyermekágyi segély naptári napi összegét, a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér kétszerese harmincadrészének figyelembevételével kell megállapítani. Ha azonban az anya pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelme a minimálbér kétszeresét (101 500 forint x 2 = 203 000 forint) nem éri el, a tényleges jövedelmét kell figyelembe venni.Amennyiben az anya a terhességi-gyermekágyi segély lejártát követően gyermekgondozási díjat kíván igénybe venni, akkor a GYED összegének megállapítására az Eb-tv. 42/D. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.Mivel a második baba után a GYED igénybevételére 2015-ben kerülhet sor, ezért az ellátás összegének megállapításához az irányadó időszakban, azaz 2014. január 1-jétől a jogosultságot megelőző napig terjedő időtartam alatt elért jövedelem szükséges. Először azt kell megnézni, hogy van-e a kismamának 2014. január 1-jétől 2014. december 31-ig legalább 180 naptári napi jövedelme. Ha van, akkor az ellátást a 2014. évi jövedelméből számított naptári napi átlag alapulvételével[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. szeptember 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4513

9. találat: Ellátások második gyermek születésekor mindkét szülő részére

Kérdés: Jogosult marad továbbra is a GYES-re az édesapa abban az esetben, ha az első gyermek után járó GYED lejártát követően az édesanya visszament dolgozni, második gyermeküket 2014 májusára várják, aki után az édesanya TGYÁS-t fog kapni, de az első gyermek csak 2014 szeptemberében lesz hároméves? Valóban jár a részükre egyszerre a két ellátás?
Részlet a válaszból: […]szülő a GYES-t, a másik szülő a terhességi-gyermekágyi segélyt veheti igénybe.Az Eb-tv. 39. §-ának (3) bekezdésében foglaltak értelmében, ha a szülők, a közös háztartásban élő gyermekeik jogán egyidejűleg jogosultak gyermekgondozási támogatásra és az (1) bekezdés szerinti ellátásokra, a gyermekek után járó ellátásokat csak az egyik szülő veheti igénybe.A család tehát akkor részesülhet terhességi-gyermekágyi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. június 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4426

10. találat: Ellátások második gyermek születése esetén

Kérdés: Jól értelmezi az Eb-tv. 42/C. §-át, és ez alapján valóban jogosult lesz mind a két ellátásra az az édesanya, aki 19 hónapos gyermekével 2014. július 26-ig GYED-en van, várandós a második gyermekével, ezért 2014. március 19-től TGYÁS-t kíván igényelni olyan módon, hogy a GYED időszakára kapott fizetés nélküli szabadságot egy nappal a TGYÁS kezdete előtt lemondja? A második gyermek születésének várható időpontja 2014. április 27. Az első gyermeket 2014. március 19-től bölcsődében helyezik el.
Részlet a válaszból: […]pontjában foglaltak alapján nem jár a gyermekgondozási díj, ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet) helyezték el, kivéve ha a gyermek egyéves kora után a jogosult keresőtevékenységet folytat. Keresőtevékenység alatt a munkavégzésre irányuló tevékenységet kell érteni. A szülési szabadság, melynek időtartamára jár a terhességi-gyermekágyi segély, nem tekinthető munkavégzésre irányuló tevékenységnek. Ebből következik, hogy arra az időtartamra, amelyre a gyermeket bölcsődébe helyezte el a szülő, nem jár utána a gyermekgondozási díj.A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a szülő gyermeke egyéves kora után dolgozhat, és mivel a gyermeket nem tudja magával vinni a munka­he­lyé­re, ezért teszi lehetővé a bölcsődei elhelyezést,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4404
| 1 - 10 | 11 - 13 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést