tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott egészségügyi tevékenység tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Önkéntes segítő

Kérdés: Az egészségügyi intézmények gyakorlatához hasonlóan alkalmazható-e önkéntes segítőként ügyelet ellátására egy orvos annak érdekében, hogy a foglalkoztatónál legyen olyan személy, aki az adott tevékenység végzésére szakmailag jogosult? A foglalkoztatott ezért a munkáért díjazásban nem részesülne. Minderre azért lenne szükség, mert a cégnek nincs orvosi végzettségű alkalmazottja, de orvosi tevékenységet végez, és erről állít ki számlát.
Részlet a válaszból: […]szolgáltató által nyújtott egészségügyi szolgáltatásokban, feltéve hogy a végzett tevékenységre nézve rendelkezik az adott egészségügyi tevékenység végzésére, illetve az abban való közreműködésre jogosító szakképesítéssel, és egészségi állapota alapján az adott egészségügyi tevékenység végzésére alkalmas. A Köt-tv. 3. §-ának (1) bekezdése szerint az önkéntest fogadó szervezet leheta) a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása az általa biztosított közszolgáltatások és katasztrófavédelmi feladatai körében;b) a nemzetiségi önkormányzat a jogszabályban meghatározott közfeladatai körében;c) a költségvetési szerv az alaptevékenysége körében;d) a magyarországi székhelyű civilszervezet, közhasznú szervezet a közhasznú és a működésével összefüggő tevékenysége körében;e) a magyarországi székhelyű egyházi jogi személy a hitéleti, a közcélú és a működésével összefüggő tevékenysége körében;f) a jogszabályban meghatározott közszolgáltatásai, vagy e közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a közszolgáltatásait igénybe vevőknek nyújtott többletszolgáltatások körében a magyarországi székhelyű, illetve magyar hatóság által kiadott működési engedéllyel rendelkező, jogképesfa) szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve intézmény,fb) egészségügyi szolgáltató,fc) közoktatási intézmény,fd) felsőoktatási intézmény,fe) muzeális intézmény,ff) nyilvános könyvtár,fg) közlevéltár,fh) nyilvános magánlevéltár,fi) közművelődési intézmény;g) a nem jogképes fogadóintézmény fenntartója a fogadóintézmény jogszabályban meghatározott közszolgáltatásai, vagy e közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a fogadóintézmény közszolgáltatásait igénybe vevőknek nyújtott többletszolgáltatások körében.A közérdekű önkéntes tevékenység önkéntes jogviszony keretében végezhető, amely a fogadószervezet és az önkéntes között megkötött önkéntes szerződéssel jön létre. Az önkéntes szerződésben meg kell határozni a közérdekű önkéntes tevékenység tartalmát, a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásának helyét, a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítandó időt és a pihenőidőt, a törvény szerinti egyéb juttatásokat, amelyeket az önkéntesnek biztosítanak, és rendelkezni kell azokról az önkéntes szerződés megszűnésének esetére [Köt-tv. 6. § (1) bekezdése]. Ha a Köt-tv. másként nem rendelkezik, az önkéntes szerződés megkötésére, érvénytelenségére, módosítására, teljesítésére, megszűnésére, a szerződés­szegésre, a törvényes képviselő közreműködésére, az önkéntes jogviszonnyal kapcsolatos jogok gyakorlására és a kötelezettségek teljesítésére, valamint a kárviselésre és a kártérítésre a Ptk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3986
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,