Igazolások kiküldetés esetén

Kérdés: Kiküldetés esetén rendelkeznie kell a dolgozónak EU Kék Kártyával is az A1-es igazolás mellett?
Részlet a válaszából: […] ...jogszabályban foglalt feltételek szerinti munkavállalásra jogosítja [2007. évi II. tv. 2. § r) pont].A kérdés feltehetően az Európai Egészségbiztosítási Kártyára vonatkozik, ami valóban kékesszürke színű, és a biztosítási kötelezettség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Brit állampolgárságú munkavállaló táppénze

Kérdés: Jogosult lesz táppénzre az a brit állampolgár munkavállaló, aki 2022. március hónap óta dolgozik a jelenlegi munkáltatójánál, előtte Angliában dolgozott, rendelkezik tajszámmal és magyar lakcímmel (a felesége magyar), és a beteg-szabadságát már kimerítette? Abban az esetben, ha fennáll a jogosultság, hány százalékos táppénzre számíthat? Milyen igazoló dokumentumot kell kérni?
Részlet a válaszából: […] ...időtartamának meghatározásánál nem hagyhatók figyelmen kívül az uniós rendeletek. Az uniós koordinációs rendeletek értelmében az Európai Unió tagállamaiban szerzett biztosítási időket össze kell számítani.Az Egyesült Királyság az Európai Unióból kilépett, de...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Ukrán menekültek ellátásai

Kérdés: Milyen ellátásokra jogosultak az ukrán menekültek Magyarországon?
Részlet a válaszából: […] ...március 4-én az Európai Unió Tanácsa elfogadta a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek Ukrajnából való tömeges beáramlása tényének a 2001/55/EK irányelv 5. cikke értelmében történő megállapításáról és átmeneti védelem bevezetéséről szóló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Kisadózó vállalkozók tételes adója

Kérdés: Választhatja továbbra is a kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti közteherfizetést az a vállalkozó, aki jelenleg is kisadózó, 2022. június 15-én államvizsgázott, de a diákigazolványa október 31-ig érvényes?
Részlet a válaszából: […] ...a kisadózást - az a vállalkozó, aki köznevelési intézményben, szakképző intézményben vagy felsőoktatási intézményben, az Európai Gazdasági Térség tagállamában vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Családi pótlék ukrán menekültek részére

Kérdés: Jogosult lesz Magyarországon családi pótlékra az a kétgyermekes ukrán család, amely az Ukrajnában zajló harcok miatt menekültként érkezett az országba? A család magyar állampolgársággal még nem rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] ...és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.Ez azt jelenti, hogy igénylő lehet az Európai Unió állampolgára, vagy az Európai Gazdasági Térséghez tartozó ország állampolgára, aki Magyarországon hosszabb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Rendezvény résztvevőinek napidíja

Kérdés: Kell rendelkeznie adóazonosító jellel egy magyarországi székhelyű egyesület által más EU-tagállamban szervezett rendezvény nem magyar állampolgárságú résztvevőinek abban az esetben, ha részükre az étkezés fedezésére napidíjat fizetnének forintban, illetve euróban, valamint a szállás költségét számla ellenében fizetnék ki az EU-tagállambeli hotelnek? Az érintett személyek és az egyesület között semmilyen jogviszony nem áll fenn. A részt vevő magánszemélyek részben EGT-tagállamok, részben harmadik országok állampolgárai, és vannak köztük kiskorú gyermekek is. Terheli a magánszemélyt, illetőleg az egyesületet adó- vagy járulékfizetési kötelezettség Magyarországon? Ha igen, van adómentes rész? Szükséges a kifizetéshez az A1-es igazolás és/vagy adóilletőség-igazolás?
Részlet a válaszából: […] A külföldi adóügyi illetőségű magánszemély részére fizetett jövedelem esetén - az adózási következmények helyes megítélése érdekében - szükséges a külföldi adóhatóság által kiállított illetőségigazolás. Az adóügyi illetőség és az adott magánszemélyre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Családi pótlék külföldre költözés esetén

Kérdés: Van valamilyen kötelezettsége a családi pótlékkal kapcsolatban annak a családnak, akik előreláthatóan huzamosabb időre külföldre költöznek, vagy magyar állampolgárként továbbra is jogosultak lesznek az ellátásra?
Részlet a válaszából: […] ...Nagyon fontos kérdés az, hogy a folyamatos külföldi tartózkodás melyik országban történik majd. Más szabályok vonatkoznak ugyanis az Európai Unióban, bővebben az Európai Gazdasági Térségben élő és dolgozó igénylőkre, és más az azon kívüliekre. A Cst....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Gépkocsivezetők kiküldetése

Kérdés: Helyesen jár el az a szállítmányozással foglalkozó magyarországi székhelyű cég, amelynél a jellemzően az Európai Unió tagállamaiba fuvarozó, havi munkaidőkeretben dolgozó gépkocsivezetők részére a magyar garantált bérminimumot és az esetleges bérpótlékokat, valamint a külföldön töltött napokra a 60 euró összegű adómentes napidíjat számfejtik, vagy az adott külföldi minimálbérhez és az ott ledolgozott órák számához kellene igazodnia a számfejtésnek? Milyen feltételek teljesülése esetén fedezhető az adómentes napidíjból a magyar és a külföldi bér közötti különbözet?
Részlet a válaszából: […] ...az e tevékenysége tekintetében - igazolás nélkül elszámolható költségnek minősül a 285/2011. Korm. rendelet szerint naponta 60 eurónak megfelelő forintösszeg. A napi 60 euró tehát köztehermentesen kifizethető, azonban ennek egyik feltétele, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Társadalombiztosítási megállapodások

Kérdés: Milyen szabályok vonatkoznak 2022-ben a társadalombiztosítási ellátásokkal kapcsolatos megállapodáskötés díjaira?
Részlet a válaszából: […] ...(CSED, GYED, örökbefogadási díj) szükséges előzetes 365 nap biztosítási idő megszerzéséhez. A megállapodás megkötésére az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló, 1968...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Angliában élő magyar állampolgár biztosítása

Kérdés: Hogyan alakul a továbbiakban egy évek óta Angliában élő és dolgozó magyar állampolgár biztosítási jogviszonya? Továbbra is Angliában marad biztosításban, vagy keletkezik Magyarországon is jelentési és fizetési kötelezettsége? Változik a helyzete abban az esetben, ha kilép a jelenlegi munkahelyéről, és új munkaviszonyt létesít, illetve ha a fennálló munkaviszonya mellett mellékállást is vállal?
Részlet a válaszából: […] ...akkor az új jogviszonyra viszont már az együttműködési megállapodás (Kereskedelmi és együttműködési megállapodás egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.
1
2
3
28