Gondozói munkaidő-kedvezmény

Kérdés: Jogosult lesz jövedelemre a munkavállaló abban az esetben, ha igénybe veszi az új gondozói szabadságot? Biztosítottnak minősül a munkavállaló ezeken a napokon?
Részlet a válaszából: […] ...gondozói munkaidő-kedvezmény az Mt. egyik új jog-intézménye, mely európai uniós irányelvek alapján került bele a magyar jogrendszerbe, mivel az idősödő népesség, az életkorral összefüggő egészségkárosodások gyakoriságának egyidejű növekedése miatt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Olasz állampolgárságú tagok osztaléka

Kérdés: Hogyan kell megállapítani az osztalék után fizetendő szociális hozzájárulási adót egy kéttagú kft. esetében, ha mindkettő tag olasz állampolgár, az egyikük Olaszországban biztosított, és rendelkezik A1 igazolással, a másik után pedig ügyvezetői státuszára tekintettel a cég megfizeti a minimumközterheket?
Részlet a válaszából: […] ...értelmében a szociális biztonsági rendszerek koordinálásról szóló rendeletek hatálya alá tartozó, másik tagállamban, vagy az Európai Unió intézményei által biztosított személy jövedelme után nem kell adót fizetni. Az adó-fizetési kötelezettség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Biztosítási jogviszony az EU-ban

Kérdés: Hogyan alakul a biztosítási jogviszonya annak a munkavállalónak, akinek az egészségügyi szolgálati jogviszonyában a munkaideje 2022. november 1-jétől heti 1 órára módosul, önkéntes ügyeleti tevékenység ellátása mellett, és mellette Svédországban dolgozik főállásban? Jogosult lesz Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra, tekintettel arra is, hogy a külföldi jogviszony létrejötte ellenére, várhatóan 4 hónapig az állandó lakcíme Magyarországon lesz, életvitelszerűen egyelőre itt lakik?
Részlet a válaszából: […] ...mentesül.Külföldön fennálló biztosítása alapján az érintett személy Magyarországon is jogosult lesz egészségügyi szolgáltatásra az európai egészségbiztosítási kártya vagy az S1-es nyomtatvány beszerzése révén.(Kéziratzárás: 2022. 10....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Távmunka költségeinek elszámolása

Kérdés: Milyen hatásai lehetnek a távmunka bevezetésének, különös tekintettel az aktuális hazai energiaárakra?
Részlet a válaszából: […] ...az egész világon, de különösen Európában nagy jelentősége van az energiával való gazdálkodásnak és a gazdaságosabb működésnek a cégek, vállalatok mindennapjaiban. Ugyanakkor a Covid-19-helyzet óta a munkavégzés is liberalizálódott, így a rugalmas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Egyesült Királyságban szerzett biztosítási előzmény

Kérdés: Jogosult CSED-re és GYED-re egy édesanya, aki 2021. december 1-jétől áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, előtte 2021. február 1-jétől november 20-ig az Egyesült Királyságban volt biztosított, és 2022. szeptember 8-án szült? A munkavállaló a szülés napjától igényelte a CSED-et.
Részlet a válaszából: […] ...biztosított volt. Jelen esetben az anyának Magyarországon 281 nap biztosításban töltött ideje van. Ez alapján nem lenne jogosult CSED-re. Az Európai Unió, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között kötött Kereskedelmi és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Betéti társaság végelszámolója II.

Kérdés: Kell járulékot fizetnie a betéti társaságban a korábbi beltagnak, aki a 2022. szeptember 1-jén indult egyszerűsített végelszámolás végelszámolójaként ingyenesen végzi a tevékenységét, és mellette ugyanettől az időponttól indított egy új egyéni vállalkozást, amelyben a kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti közteherfizetést választotta? Módosítani kell a társasági szerződést abban az esetben, ha a vezető tisztségviselő munkaviszonyban látná el a tevékenységét? Végezhető a végelszámolói tevékenység heti 5 órás részmunkaidőben?
Részlet a válaszából: […] ...foglalkoztatási jogviszonyban áll,j) a köznevelési intézményben, a szakképző intézményben vagy a felsőoktatási intézményben, az Európai Gazdasági Térség tagállamában vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Igazolások kiküldetés esetén

Kérdés: Kiküldetés esetén rendelkeznie kell a dolgozónak EU Kék Kártyával is az A1-es igazolás mellett?
Részlet a válaszából: […] ...jogszabályban foglalt feltételek szerinti munkavállalásra jogosítja [2007. évi II. tv. 2. § r) pont].A kérdés feltehetően az Európai Egészségbiztosítási Kártyára vonatkozik, ami valóban kékesszürke színű, és a biztosítási kötelezettség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Brit állampolgárságú munkavállaló táppénze

Kérdés: Jogosult lesz táppénzre az a brit állampolgár munkavállaló, aki 2022. március hónap óta dolgozik a jelenlegi munkáltatójánál, előtte Angliában dolgozott, rendelkezik tajszámmal és magyar lakcímmel (a felesége magyar), és a beteg-szabadságát már kimerítette? Abban az esetben, ha fennáll a jogosultság, hány százalékos táppénzre számíthat? Milyen igazoló dokumentumot kell kérni?
Részlet a válaszából: […] ...időtartamának meghatározásánál nem hagyhatók figyelmen kívül az uniós rendeletek. Az uniós koordinációs rendeletek értelmében az Európai Unió tagállamaiban szerzett biztosítási időket össze kell számítani.Az Egyesült Királyság az Európai Unióból kilépett, de...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Ukrán menekültek ellátásai

Kérdés: Milyen ellátásokra jogosultak az ukrán menekültek Magyarországon?
Részlet a válaszából: […] ...március 4-én az Európai Unió Tanácsa elfogadta a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek Ukrajnából való tömeges beáramlása tényének a 2001/55/EK irányelv 5. cikke értelmében történő megállapításáról és átmeneti védelem bevezetéséről szóló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Kisadózó vállalkozók tételes adója

Kérdés: Választhatja továbbra is a kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti közteherfizetést az a vállalkozó, aki jelenleg is kisadózó, 2022. június 15-én államvizsgázott, de a diákigazolványa október 31-ig érvényes?
Részlet a válaszából: […] ...a kisadózást - az a vállalkozó, aki köznevelési intézményben, szakképző intézményben vagy felsőoktatási intézményben, az Európai Gazdasági Térség tagállamában vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.
1
2
3
29