Szociálishozzájárulásiadó--kedvezmény harmadik állam polgárai után

Kérdés: Vonatkozik a szerb állampolgárságú munkavállalókra a Szocho-tv. 11. §-ának változása, amely szerint harmadik állam polgárai után nem vehető igénybe szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény?
Részlet a válaszából: […] ...államnak a Tbj-tv.-ben harmadik államként meghatározott ország minősül.A Tbj-tv. 4. §-ának 7. pontja értelmében harmadik államnak az Európai Gazdasági Térség és Magyarország által kötött kétoldalú szociális biztonságról szóló egyezmény hatálya alá nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Szolgálati idő rokkantsági ellátáshoz

Kérdés: Melyek azok a szolgálati idők, amelyeket a rokkantsági ellátás megállapításához figyelembe vesznek?
Részlet a válaszából: […] ...nem minősülő vezető tisztségviselője, alapítvány, egyesület, egyesületek szövetsége, társasházközösség, köztestület, kamara, európai részvénytársaság, egyesülés, európai gazdasági egyesülés, európai területi társulás, vízgazdálkodási társulat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

Egyszemélyes kft. tagjának külföldi munkaviszonya

Kérdés: Elláthatja ingyenes megbízási jogviszonyban az ügyvezetői teendőket egy egyszemélyes kft. tagja abban az esetben, ha a társasági szerződés nem tartalmaz semmilyen rendelkezést a jogviszonnyal kapcsolatban? A kft. utoljára 2022. február hónapban bocsátott ki számlát, azóta semmilyen tevékenységet nem végez. Az érintett tag 2021. október hónap végéig Ausztriában dolgozott munkaviszonyban, 2021. november 1-jétől pedig Németországban van főállású munkaviszonya, mindkét helyen biztosítottnak minősül(t), kapott tajszámot, de a magyar tajszáma is érvényes, magyar lakcímmel rendelkezik. Biztosítottnak minősül a magyar kft.-ben az ügyvezetői jogviszonyra tekintettel? Be kell jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon a társas vállalkozói jogviszonyát? Kell valamilyen közterhet fizetni utána, ha semmilyen jövedelemmel nem rendelkezik, illetve be kell adni a '08-as bevallás "M" lapját is, vagy elegendő havonta beküldeni a nullás bevallást? Meg kell szüntetnie a magyar tajszámát, vagy továbbra is jogosult Magyarországon az egészségügyi ellátásokra?
Részlet a válaszából: […] ...illetékes egészségbiztosítási szerv által kiállított A1 jelű nyomtatvánnyal tudja igazolni az érintett személy, Magyarországon pedig az Európai Egészségbiztosítási Kártya felmutatásával tudja igénybe venni az orvosilag szükséges egészségügyi szolgáltatásokat,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Külföldi személy ekhója

Kérdés: Választhatják az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerinti közteherfizetést a Magyarországon forgatott filmek külföldi színészei, akik között uniós és harmadik országbeli állampolgárok is vannak? Ha igen, milyen igazolásokra van szükség?
Részlet a válaszából: […] ...erre vonatkozó igazolásával.A hivatkozott uniós rendeletek a 883/2004/EK rendelet, valamint a 987/2009/EK rendelet.A rendeletek hatálya az Európai Unió tagállamain kívül kiterjed Izlandra, Liechtensteinre, Norvégiára, valamint Svájcra is.Amennyiben tehát ezen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Munkabér euróban történő folyósítása

Kérdés: Kérheti a munkabére euróban történő folyósítását az a munkavállaló, aki a munkaideje nagy részében külföldön végzi a munkáját?
Részlet a válaszából: […] ...jelenlegi világpiaci változások, valamint a minket körülvevő országok sokaságában használt euróban történő fizetések sokak számára fontos kérdést vetnek fel, mégpedig, hogy uniós tagállamban munkavállalóként a munkáltató a munkabérünket euróban kifizetheti-e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

EU-ban biztosított személy osztaléka, árfolyamnyeresége

Kérdés: Alkalmazható a Szocho-tv. 5. §-ának (4) bekezdése alapján a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló rendelkezések hatálya alá tartozó, másik tagállamban vagy az Európai Unió Intézményei által biztosított személy jövedelme után fennálló szociálishozzájárulásiadó-mentesség a természetes személy által megszerzett osztalékból, illetve árfolyamnyereségből származó jövedelmekre is abban az esetben, ha az érintett a Németországban fennálló biztosítási jogviszonyát igazolással igazolja?
Részlet a válaszából: […] Igen. A kérdésben említett - Szocho-tv. 5. §-ának (4) bekezdése szerinti - mentesség valamennyi adóalap tekintetében alkalmazandó, tehát a más EGT-tagállamban biztosított (és ezt az A1-es igazolással igazoló) személy jövedelmét nem terheli szociális hozzájárulási adó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Ügyvezetés külföldi munkaviszony mellett

Kérdés: Maradhat továbbra is ingyenes megbízás keretében ügyvezető egy kft.-ben az a magánszemély, aki az ügyvezetés mellett eddig Magyarországon állt heti 40 órás munkaviszonyban, de ez a jogviszonya hamarosan megszűnik, a továbbiakban a cég ausztriai központjában fog dolgozni folyamatos munkaviszonyban, és ott is lesz biztosított? Van valamilyen lehetőség arra, hogy a magyar egészségügyi ellátásra is jogosult maradjon, tekintettel arra, hogy az állandó lakcíme Magyarországon marad, Ausztriában pedig ideiglenes lakcíme lesz? Kell valamilyen közterhet fizetni a magyar kft.-ben az ügyvezető után a magyar munkaviszony megszűnése miatt? A kft.-ben az ügyvezető nem rendelkezik tulajdonrésszel. A cég másik ügyvezetője a 100 százalékos tulajdonos, aki munkaviszony keretében látja el a feladatait.
Részlet a válaszából: […] ...létrejött munkaviszony alapján az érintett személy az osztrák társadalombiztosítási szabályok alapján válik biztosítottá. Az Európai Unión belül létezik az ún. kettős biztosítás tilalma, ami azt jelenti, hogy a párhuzamosan több tagállamban is munkát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Ügyvezetés külföldi egyetemi tanulmányok mellett

Kérdés: Mentesül a közteherfizetési kötelezettségek alól egy kft. ügyvezetői teendőket ellátó tagja abban az esetben is, ha Franciaországban folytat egyetemi tanulmányokat? A tag nem rendelkezik más jogviszonnyal, a kft.-ben megbízási jogviszonyban végzi a tevékenységét, amelyért havonta 200 000 forint megbízási díjban részesül.
Részlet a válaszából: […] ...abban az esetben, ha a társas vállalkozó köznevelési intézményben, szakképző intézményben vagy felsőoktatási intézményben, az Európai Gazdasági Térség tagállamában vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Hozzátartozó ápolása

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a munkavállalónak, akinek a férje jelenleg keresőképtelen, mert vérrögöt találtak a kezében, és a komplikációk miatt ápolásra szorul?
Részlet a válaszából: […] ...történő mentesülés alatt [Mt. 65. § (3) bekezdés a) pont]. Végezetül azt is érdemes megjegyezni, hogy ez az új rendelkezés, az európai jogharmonizáció keretében, a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúlyról szóló,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Gondozói munkaidő-kedvezmény

Kérdés: Jogosult lesz jövedelemre a munkavállaló abban az esetben, ha igénybe veszi az új gondozói szabadságot? Biztosítottnak minősül a munkavállaló ezeken a napokon?
Részlet a válaszából: […] ...gondozói munkaidő-kedvezmény az Mt. egyik új jog-intézménye, mely európai uniós irányelvek alapján került bele a magyar jogrendszerbe, mivel az idősödő népesség, az életkorral összefüggő egészségkárosodások gyakoriságának egyidejű növekedése miatt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.
1
2
3
30