Kiküldött munkavállaló táppénzalapja

Kérdés: Táppénzalapnak minősül az adóköteles külföldi napidíj, melyből egyéni társadalombiztosítási járulék kerül levonásra? Figyelembe kell venni, hogy történik-e keresetveszteség?
Részlet a válaszából: […] ...a keresőképtelensége miatt nem éri keresetveszteség, nem jogosult táppénzre.Jogosultsága esetén azonban meg kell állapítani részére az ellátást. Az Eb-tv. 48. §-a pontosan meghatározza, hogy a táppénz alapjának megállapítása során mely időszak jövedelmeit...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Szolgálati idő heti 36 órás munka-viszony mellett fennálló egyéni vállalkozói jogviszony esetén

Kérdés: Figyelembe fogják venni bármilyen formában az egyéni vállalkozói jogviszonyt a nyugdíj megállapítása során abban az esetben, ha a vállalkozó rendelkezik egy heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal, és vállalkozóként nem számol el kivétet?
Részlet a válaszából: […] ...akkor ez a nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkeresetét nem befolyá-solja.Szolgálati idő - és ezen keresztül a majdani nyugellátás összegének - szempontjából egyetlenegy speciális élethelyzetben bírhat jelentőséggel az egyéni vállalkozói jogviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló foglalkoztatása

Kérdés: Milyen díjazás adható egy C2-es kategóriába sorolt, 50 százalékos egészségügyi állapotú, rokkantsági ellátásban részesülő személy részére, akit egy kft. részmunkaidőben szeretne foglalkoztatni? Milyen minimális, illetve maximális mértékű munkaidőt érdemes számára megállapítani, ami a nyugdíj megállapítása, illetve a részére jelenleg folyósított ellátás szempontjából is a legoptimálisabb? Milyen közteher-fizetést kell teljesíteni vele kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] ...rokkantsági ellátásban részesülő személy nem minősül nyugdíjasnak, így biztosítási és járulékfizetési kötelezettségét az általános szabályok szerint kell elbírálni. Munkabérét ennek megfelelően az szja-n túl terheli a 18,5 százalékos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Nyugdíjkorhatárt elért társas vállalkozó

Kérdés: Van valamilyen teendője, illetve fizetnivalója egy kiva hatálya alá tartozó kft.-nek abban az esetben, ha az egyik társas vállalkozónak minősülő tagja április 8-án betöltötte a 65. életévét, de még nem igényelte meg a nyugellátását, mivel a 43 év szolgálati ideje csak július 31-ével lenne meg? A tag jelenleg - és előreláthatóan hosszabb ideig - táppénzben részesül.
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben említett társas vállalkozó, noha április 8-tól jogosult a nyugellátásra (hiszen rendelkezik az ehhez minimálisan szükséges 20 év szolgálati idővel), továbbra sem tekintendő nyugdíjasnak, azaz kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozónak,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Felmondás nők kedvezményes nyugdíjában részesülő munkavállalónak

Kérdés: Jogosult felmondási időre és végkielégítésre a munkáltató általi felmondáskor az az 1962-ben született munkavállaló, aki a nők 40 éves jogosultsági ideje alapján járó nyugdíjban részesül? Vonatkozik a munkavállalóra az Mt.-ben megfogalmazott felmondási védettség?
Részlet a válaszából: […] ...nők 40 éves jogosultsági idejük alapján - életkoruktól függetlenül - jogosultak öregségi teljes nyugdíjra. Ez azt jelenti, hogy az ellátás folyósításának első napjától nyugdíjasnak minősülnek éppen úgy, mint azok, akik a nyugdíjkorhatár betöltésével...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Nevelőszülő házastársának pótszabadsága

Kérdés: Helyesen jár el a munkáltató, ha csak a saját gyermekre tekintettel számol pótszabadságot annak a munkavállalónak, akinek a felesége nevelőszülő, elvégezte az ehhez szükséges tanfolyamot, és ezután a nevelőszülői hálózat gyermekeket helyezett ki a családhoz? A házaspárnak egy közös gyermeke van, aki után a munkáltató megadta a két nap pótszabadságot, a dolgozó véleménye szerint azonban a nevelt gyermekek utáni szabadság is megilleti.
Részlet a válaszából: […] ...nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van; a szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel életvitelszerűen együtt él, és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

GYED megállapítása

Kérdés: Helyesen járt el a kifizetőhely az alábbi esetben? Egy 2019 óta a munkáltatónál dolgozó munkavállaló 2022. októberben szült, a szülés napjától megigényelte a CSED-et, amelyet a kifizetőhely folyósított is részére. 2022. november 1-jétől azonban visszamondta az ellátást, mert keresőtevékenységet folytat (egy másik társaságban ügyvezető). 2023. április 1-jétől GYED-et igényelt, nyilatkozott, hogy többes jogviszonyosként a másik társaságban nem igényli ezt a pénzbeli ellátást, ezért kérelme alapján a kifizetőhely megállapította részére a GYED-et, amelynek alapja a megelőző 365 napban elért tényleges jövedelme (figyelemmel a GYED-maximumra). Befolyásolja az ellátás megállapítását a 2022. november 1. és a 2023. március 31. közötti időszak, amikor a dolgozó fizetés nélküli szabadságon volt gyermeke gondozására tekintettel?
Részlet a válaszából: […] ...járulék fizetésére, a gyermekgondozási díj iránti kérelmét csak az egészségbiztosító bírálhatja el, és folyósíthatja az ellátást. Ezt nem befolyásolja az a tény, hogy az anya nyilatkozott, a másik jogviszonyában nem igényel ellátást. A kifizetőhelynek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Gyermekápolás időtartama

Kérdés: Fegyveres szervek hivatásos szolgálati állományába tartozó szülő 8 éves gyermeke fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményi tartózkodása tartamára nem részesült gyermek-ápolás jogcímen egészségügyi szabadságban, mert gyermekével egy éven belüli időtartamban már 14 napig keresőképtelen állományban volt. A dolgozó álláspontja szerint azonban a Hszt. két különböző jogcímen is biztosít egészségügyi szabadságot, ezért két jogcímen is megilleti 14-14, mindösszesen 28 naptári nap.
Részlet a válaszából: […] ...eredményező keresőképtelenség időtartamára az Eb-tv. szerinti alacsonyabb százalékmértékű egészségbiztosítás pénzbeli ellátás helyett a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai a Hszt.-ben szabályozott feltételek fennállása esetében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Anyasági ellátás

Kérdés: Milyen feltételekkel és milyen összegben jár az anyasági ellátás? Ikergyermekek esetén kétszeres összegre lesz jogosult a szülő?
Részlet a válaszából: […] ...ez az összeg 85 500 forint. Természetesen az anyasági támogatás igénylése, megállapítása - mint valamennyi családtámogatási ellátásé - a kérelmező állandó lakhelye vagy tartózkodási címe szerint illetékességgel rendelkező kormányhivatalnál történhet....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Özvegyi nyugdíj

Kérdés: Meddig jár az özvegyi nyugdíj?
Részlet a válaszából: […] ...özvegy (házastárs, bejegyzett élettárs, elvált házastárs, élettárs), csak akkor, ha az elhunyt öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesült, vagy a haláláig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.
1
2
3
365