Nyugdíjkorhatárt betöltött, nyugellátásban nem részesülő egyéni vállalkozó

Kérdés: Meg kell fizetnie a társadalombiztosítási járulékot és szociális hozzájárulási adót átalányadózó egyéni vállalkozóként egy teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személynek, aki már betöltötte a 65. életévét, de nem vett igénybe nyugellátást?
Részlet a válaszából: […] ...tevékenységet folytatónak minősülnek, ha özvegyi nyugdíjban részesülnek, és egyébként saját jogú vagy a hozzátartozói nyugellátásuk folyósítása szünetel.Tehát a kérdésben említett vállalkozónak egyéni vállalkozásában - amennyiben nem részesül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Jogosultság ápolási díjra

Kérdés: Részesülhet ápolási díjban egy személy egyidejűleg két családtagjára tekintettel? Igényelhet ápolási díjat a keresztgyermek (aki egyébként a keresztszülő unokatestvérének gyermeke) a keresztszülő ápolása miatt?
Részlet a válaszából: […] ...megelőző 10 éven belül összesen legalább 3 évig nevelőszülőként háztartásában ellátott, a kérelem benyújtásakor utógondozói ellátásban nem részesülő, és vele egy háztartásban élő, nagykorúvá vált személyneka gondozását, ápolását végzi.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Rokkantsági járadékban és fogyatékossági támogatásban részesülő munkavállaló

Kérdés: Helyesen jár el a munkáltató, amikor egy rokkantsági ellátásban és fogyatékossági támogatásban részesülő munkavállaló díjazásából levonják a társadalombiztosítási járulékot, illetve érvényesítik az emelt összegű családi kedvezményt és a személyi kedvezményt? Figyelembe veheti a cég vele kapcsolatban a kivaalap-kedvezményt? Vonatkozik rá bármilyen kereseti korlát?
Részlet a válaszából: […] ...- legalábbis erre utal az emelt összegű családi kedvezmény említése, illetve az egyidejű folyósítás - a 83/1987. MT rendelet szerinti ellátásáról, azaz rokkantsági járadékról van szó, nem pedig az ezzel gyakran összetévesztett Mm-tv. szerinti rokkantsági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Szakképzési munkaszerződés hatása a nyugdíjra

Kérdés: Befolyásolja valamilyen módon a nyugdíj számítását, ha a munkáltató a saját dolgozói részére szakképzést indít, és néhány munkavállaló hosszú ideje fennálló napi 8 órás munkaviszonya egy 6 órás szakképzési munkaszerződéssé és egy 2 órás részmunkaidős munkaszerződéssé alakul át? A szakképzés egy évig fog tartani.
Részlet a válaszából: […] ...jogviszonyában, járulékalapot képező jövedelmében semmilyen változás nem történt, így a társadalombiztosítási jogállása, ellátási alapja semmilyen formában sem módosul.(Kéziratzárás: 2024. 05....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Passzív jogon folyósított CSED

Kérdés: Hogyan kell eljárnia a tb-kiskönyv kitöltése során a kifizetőhelynek abban az esetben, ha a munkavállaló munkaviszonya a CSED folyósítása alatt megszűnt? Hogyan tudja bejegyezni a kifizetőhely a passzív jogon folyósított ellátást, ha a munkavállaló nem juttatja azt vissza? A passzív jogon fizetett ellátások fizetési határidejére ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az állományban lévő dolgozók esetében?
Részlet a válaszából: […] ...biztosítás megszűnését követően folyósított ellátások illetékességéről az Eb-tv. 62. §-a rendelkezik. E paragrafus (3) bekezdésében foglaltak értelmében, ha a CSED folyósításának az időtartama alatt a biztosított biztosítási jogviszonya megszűnik, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Fizetés nélküli szabadságról visszatért munkavállaló CSED-jogosultsága

Kérdés: Mikortól lesz jogosult CSED-re az a munkavállaló, aki 2022. október 3-tól áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, 2023. szeptember 1-jétől 2024. augusztus 31-ig édesanyja ápolására tekintettel fizetés nélküli szabadságot igényelt és kapott, de az édesanyja 2024. január 9-én meghalt, így a fizetés nélküli szabadságot megszakítva január 15-én munkába állt, és 2024. március 11-től veszélyeztetett terhesként keresőképtelen és táppénzt igényelt? A szülés várható időpontja 2024. június 10.
Részlet a válaszából: […] ...- 2024. május 13-a helyett május 7-étől vehető igénybe. Ebben az esetben a dolgozó 2024. május 7-től 2024. október 21-ig jogosult az ellátásra (Eb-tv. 40. §, kifizetőhelyi tájékoztató).(Kéziratzárás: 2024. 05....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Nyugellátás újraszámítása

Kérdés: Mikor kérhető a nyugdíj újraszámítása?
Részlet a válaszából: […] ...öregségi nyugellátás újraszámítására nincs lehetőség sem a nyugdíjkorhatár betöltése miatt, sem a nyugdíj melletti munkavégzés alapján. A nyugellátás módosítását a törvény akkor teszi lehetővé, ha azt jogszabálysértő módon állapították meg, vagy ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Nyugdíj visszamenőleges igénylése

Kérdés: Kérheti visszamenőlegesen a nyugdíjkorhatára betöltésétől a nyugellátás megállapítását az a személy, aki a korhatár betöltésekor nem igényelte meg a nyugdíját, hanem tovább dolgozott? Az érintett személy jelenleg 38 év szolgálati idővel rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] ...betöltésekor nem kérte az öregségi nyugdíj megállapítását, akkor későbbi időpontban történő igénylés esetén a nyugellátás az igénybejelentés időpontját megelőző hatodik hónap első napjától jár. A nyugellátás a visszamenőleges időpontban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Rehabilitációs ellátás

Kérdés: Milyen feltételekkel válhat jogosulttá rehabilitációs ellátásra a munkavállaló, illetve hogyan kell megigényelni az ellátást? Meg kell szüntetni a munkaviszonyt az ellátásra való jogosultság érdekében?
Részlet a válaszából: […] ...megváltozott munkaképességű személyek ellátása a 15. életév betöltésétől 60 százalékos vagy kisebb mértékű egészségi állapot és kellő mennyiségű biztosítási idő mellett állapítható meg, ha a kérelmező rendszeres pénzellátásban nem részesül.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Élettárs özvegyi nyugdíja

Kérdés: Jogosult lehet özvegyi nyugdíjra az élettárs is, vagy csak a házastárs részére jár ez az ellátás?
Részlet a válaszából: […] ...részesült.Az ideiglenes özvegyi nyugdíj az élettárs halálának időpontjától legalább egy évig, továbbá az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult, másfél évesnél fiatalabb gyermeket eltartó özvegynek az árva 18 hónapos életkorának betöltéséig jár....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.
1
2
3
386