Megváltozott munkaképességű munkavállaló két munkaviszonya

Kérdés: Figyelembe veheti mindkét vállalkozás a rehabilitációs hozzájárulás megállapítása során azt a megváltozott munkaképességű munkavállalót, aki egyidejűleg kettő - azonos tulajdonosi körrel rendelkező - kft.-nél áll heti 20-20 órás munkaviszonyban? Élhet vele kapcsolatban mindkét vállalkozás a szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel?
Részlet a válaszából: […] ...nyugdíjra volt jogosult, és az Mm-tv. 32-33. §-ai, vagy a 19. § (1a) bekezdése, vagy a 38/C. §-a alapján rokkantsági ellátásban vagy rehabilitá-ciós ellátásban részesül, vagyc) fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Nyugdíjas státusz igazolása

Kérdés: Elfogadhatja a munkáltató a nyugdíjas státusz igazolásául az előlegmegállapító végzést, ami 2024. január 1-jétől felváltotta az előlegmegállapító határozatot azoknak az érintett személyeknek az esetében, akik még nem kapták meg a végleges határozatot, mert nem áll minden adat rendelkezésre az öregségi nyugellátás megállapításához? A dolgozók munkaviszonyát nem szünteti meg a munkáltató, folyamatosan tovább dolgoznak.
Részlet a válaszából: […] ...Tny-tv. 73. §-ának (1) bekezdése értelmében, ha a nyugellátásra való jogosultság fennáll, de a nyug-ellátás összege a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok hiánya, adathiány vagy egyéb ok miatt az eljárás megindulásától...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Mezőgazdasági őstermelő alkalmazottjának jogosultsági ideje

Kérdés: Bejelentheti munkaviszonyban álló dolgozóként a rokkantsági ellátásban részesülő feleségét egy nyugdíjas mezőgazdasági őstermelő? Amennyiben igen, akkor jogosultsági időnek fog minősülni ez a jogviszony a nők kedvezményes nyugdíjának megállapításához szükséges 40 év számítása során, amelyhez jelenleg még 2 év hiányzik? Mennyi a legalacsonyabb összeg, amivel bejelenthető a dolgozó, és hogyan befolyásolja ez a leendő nyugdíj összegét? Mennyi költséggel kell számolnia az őstermelőnek a bejelentett dolgozóval összefüggésben?
Részlet a válaszából: […] ...rokkantsági ellátás folyósításának időtartama sem szolgálati időként, sem pedig a nők 40 éves kedvezményes nyugdíjjogosultsága tekintetben jogosultsági időként nem vehető figyelembe, ezért az érintettnek valóban szüksége van egy biztosítási jogviszonyra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Álláskeresési támogatásban részesült nő szülése

Kérdés: Jogosult lehet csecsemőgondozási díjra és gyermekgondozási díjra az édesanya abban az esetben, ha 2017. február 1-jétől 2023. november 24-ig folyamatos munkaviszonnyal rendelkezett, álláskeresési támogatásban részesül 2024. február 28-ig, és első gyermeke születésének várható időpontja 2024. március 7.? Amennyiben jogosult az ellátásokra, milyen alap után és milyen összegben?
Részlet a válaszából: […] ...összegét a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér alapján kell kiszámítani (266.800 forint/30 nap = 8893,33 forint/nap), azonban az ellátás naptári napi alapja nem haladhatja meg az álláskeresési támogatás alapját képező összeg harmincadrészét. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

A csecsemőgondozási díjra való jogosultsághoz szükséges biztosítási idő

Kérdés: Milyen időszakok számíthatók be a csecsemőgondozási díjhoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe? Folyamatosnak kell lennie a biztosításnak, vagy az egyes időszakok között lehet 30 napnál hosszabb megszakítás is?
Részlet a válaszából: […] ...vagy a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 napot,- a rehabilitációs ellátás folyósításának idejét,- a Tbj-tv. 49/A. §-ának (1) bekezdése alapján kötött megállapodás útján szerzett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Jogalap nélkül felvett egészségbiztosítási pénzbeli ellátás

Kérdés: Hogyan változott 2024. január 1-jétől a jogalap nélkül kifizetett egészségbiztosítási pénzbeli ellátások tekintetében az eljárás lefolytatását érintő szabályozás? Van olyan minimális értékhatár, amely alatt a visszafizetésre kötelező eljárást nem kell lefolytatni?
Részlet a válaszából: […] ...A generális szabályozást az Eb-tv. 66. §-ának (1) bekezdése teremti meg, ennek alapján az, aki az egészségbiztosítás ellátásai közül pénzbeli ellátást, baleseti táppénzt vagy utazási költséghez nyújtott támogatást jogalap nélkül vett fel,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Jogosultság rokkantsági ellátásra

Kérdés: Meg kell szüntetnie a munkaviszonyát egy megváltozott munkaképességű munkavállalónak annak érdekében, hogy jogosulttá váljon rokkantsági ellátásra?
Részlet a válaszából: […] ...2023. december 31-jéig a rehabilitációs ellátás és a rokkantsági ellátás megállapítása érdekében meg kellett szüntetni a keresőtevékenységet. 2024. január 1-jétől azonban erre már nincs szükség. A 15. életév betöltésétől 60 százalékos vagy kisebb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Rokkantsági ellátás 2024

Kérdés: Mennyi a rokkantsági ellátás maximális összege 2024-ben?
Részlet a válaszából: […] ...rokkantsági ellátás megállapítására kerül sor, van egy minimum- és egy maximum-összeghatár, amelytől a rokkantsági ellátás összege - függetlenül az igénylő által elért kereset nagyságától és az abból számolt havi átlagjövedelem összegétől - nem lehet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Családi pótlék alapfokú művészeti iskola tanulója után

Kérdés: Jogosult továbbra is családi pótlékra a szülő az után a gyermek után, aki alapfokú művészeti iskolába nyert felvételt?
Részlet a válaszából: […] ...napjáig jár, amelyben a huszadik életévét betölti. Arra a hónapra, amelyben a családi pótlékra való jogosultság megszűnik, még az ellátást folyósítani kell.A Köznev-tv. szerint a köznevelési rendszer intézményei a következők: óvoda, általános iskola, gimnázium...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Esedékességet követően kifizetett jutalom

Kérdés: Meg kell jelölni a vonatkozási időszakot a január havi 2408-as bevallásban abban az esetben, ha a decemberi teljesítmények alapján januárban jutalmat fizet ki a munkáltató a munkavállalóinak? Ez több munkavállaló esetében is fontos kérdés, akiknek nem mindegy, hogy a járulékalap melyik évet gyarapítja.
Részlet a válaszából: […] ...2023. éve tekintetében kerül figyelembevételre a nyugdíj alapjául szolgáló jövedelem meghatározása során. Például a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülők esetében a kereseti korlát számításánál a 2023. év tekintetében kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.
1
2
3
380