Szolgálati járandóságban részesülők nyugdíjának újraszámítása

Kérdés: Valóban kérheti az ellátás újraszámítását egy szolgálati járandóságban részesülő személy abban az esetben, ha az ellátás ideje alatt keresőtevékenységet végez? Hogyan, milyen nyomtatványon adható be a kérelem ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...aki korábban nem adott be ilyen kérelmet.A nyugdíj újraszámítását ugyanilyen feltételekkel kérhetik a korhatár előtti ellátásban részesülő személyek is.A kérelmet - csakúgy, mint a nyugellátás megállapítása iránti igényt - az erre a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Szolgálati járandóságban részesülő személy kereseti korlátja

Kérdés: Figyelembe kell venni a korábban felvett lakáscélú munkáltatói kölcsön törlesztési idő lejárta előtti visszafizetésekor a 44/2012. BM rendelet 13. §-ának (1) bekezdése alapján elengedett összeget egy szolgálati járandóságban részesülő személy esetében, aki havi 300 ezer forint munkabérrel munkaviszonyban is áll?
Részlet a válaszából: […] ...2011. évi CLXVII. tv. 11. szakasza értelmében a szolgálati járandóságban vagy korhatár előtti ellátásban részesülő személy keresőtevékenység folytatása esetén, éves szinten legfeljebb a minimálbér 18-szorosát meg nem haladó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Többes jogviszonyú kft.-tag

Kérdés: Hogyan oldható meg 2022. szeptember 1-jétől a legkedvezőbben egy egyszemélyes kft. tagjának a jogviszonya, aki 2022. augusztus 31-ig megbízási jogviszonyban látta el az ügyvezetői teendőket, és emellett pszichiáterként személyesen is közreműködik a tevékenységben? Az érintett személy kisadózó egyéni vállalkozó is, amelyet eddig nem főfoglalkozásban végzett, de szeptember 1-jétől már csak főfoglalkozású lehet. Érdemes lehet esetleg egy nyugdíjas ügyvezetőt alkalmaznia ingyenes megbízási jogviszonyban?
Részlet a válaszából: […] ...hozzájárulási adót, ha a ténylegesen megállapított bér ennél kevesebb.A másik megoldás, hogy a tevékenységbe tartozó feladatok ellátása szintén a munkaviszony keretében történik, hiszen az Mt. nem tartalmaz olyan tiltást, hogy egy munkaviszony keretében nem lehet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Betéti társaság végelszámolója I.

Kérdés: Lehet egy betéti társaság végelszámolója egy olyan beltag, aki a végelszámolás kezdetétől egyéni vállalkozóvá is vált? Milyen fizetési kötelezettség keletkezik a végelszámoló után, akinek ezen túlmenően van egy kft.-je is, melyben ügyvezetőként társas vállalkozó, és végelszámolóként nem vesz fel jövedelmet? Mentesülhet a minimumjárulék-fizetési kötelezettség alól átalányadózó egyéni vállalkozóként az érintett személy, abban az esetben, ha a kft.-ben megfizeti a minimumjárulékokat?
Részlet a válaszából: […] ...teljesítése. Ugyanakkor, ha ezt hátrányosnak tartja, megoldásként az ügyvezetés heti 36 órás munkaviszonyban történő ellátását javasoljuk (aminek költsége számottevően nem magasabb), és így mégsem terheli minimumjárulék-fizetés egyéni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Betéti társaság végelszámolója II.

Kérdés: Kell járulékot fizetnie a betéti társaságban a korábbi beltagnak, aki a 2022. szeptember 1-jén indult egyszerűsített végelszámolás végelszámolójaként ingyenesen végzi a tevékenységét, és mellette ugyanettől az időponttól indított egy új egyéni vállalkozást, amelyben a kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti közteherfizetést választotta? Módosítani kell a társasági szerződést abban az esetben, ha a vezető tisztségviselő munkaviszonyban látná el a tevékenységét? Végezhető a végelszámolói tevékenység heti 5 órás részmunkaidőben?
Részlet a válaszából: […] ...vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, és a 2011. évi CXCI. tv. 32-33. §-a alapján rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül,f) rokkantsági ellátásban részesül, és egészségi állapota a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Táppénz mértéke

Kérdés: Milyen mértékű táppénz folyósítható annak a munkavállalónak, aki 2020. június 19-től 2021. szeptember 15-ig állt alkalmazásban, majd 2021. szeptember 16-tól 2022. augusztus 26-ig passzív GYED-re jogosult, 2022. augusztus 1-jétől ugyanannál - az előző - munkáltatónál létesít munkaviszonyt, és 2022. augusztus 15-től (7-es kóddal) keresőképtelen állományba kerül? 2022. augusztus hónapra passzív jogon vagy munka melletti ellátásként folyósítandó a GYED?
Részlet a válaszából: […] ...töltött nappal rendelkezik, a táppénz mértéke 50 százalék. Ugyancsak 50 százalék a táppénz mértéke a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás időtartama alatt, ideértve azt az időtartamot is, amikor a 12 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése miatt a gyermeke...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Megállapodás nyugdíjszolgáltatásra

Kérdés: Mi az a legkisebb összeg, amelynek alapulvételével megállapodást lehet kötni a nyugellátás biztosítása érdekében, ha az érintett személy jelenleg nem dolgozik, csak a gyermeke támogatja havonta egy csekély összeggel?
Részlet a válaszából: […] ...és biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll, vagy a biztosítás nem terjed ki rá, vagy a biztosítása szünetel, nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából 22 százalék nyugdíjjárulék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Két munkakör

Kérdés: Lehetséges, hogy a munkavállaló két munkakört lásson el egy alapbérért?
Részlet a válaszából: […] ...alapján tehát az alapbérhez tartozó munkaidőben a munkavállalónak két munkakört kell ellátnia, itt fontos azonban, hogy mindkét feladat ellátására vonatkozó munkaköri leírást is megkapja a munkáltatótól [46. § (1) bekezdés d) pont]. Célszerű meghatározni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Parkolási igazolvány

Kérdés: Hogyan tud ingyenes parkolási jogosultsághoz jutni az a megváltozott munkaképességű személy, aki nehezen mozog, segítsége nincs, de van egy kisautója, amivel meg tudja oldani a mindennapi feladatait?
Részlet a válaszából: […] ...Fogyatékossági támogatásra a következő személyek lehetnek jogosultak. Az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos, aki az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású személy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Rokkantsági ellátásban részesülő kisadózó

Kérdés: Maradhat továbbra is főfoglalkozású kisadózó egyéni vállalkozó egy rokkantsági ellátásban részesülő személy, akinek az egészségi állapota 56 százalékos? Miként alakulna a helyzete, ha kifizetőtől szerzett bevétel miatt nem lehetne kataalany tovább, hanem átalányadózóként folytatná a tevékenységét?
Részlet a válaszából: […] ...alapján nem minősül főállású vállalkozónak - és így nem választhatja a kisadózást - az egyéni vállalkozó, amennyiben rokkantsági ellátásban részesül, és egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 50 százalékos vagy kisebb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.
1
2
3
353