tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott éjszakai munka tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Éjszakai munka

Kérdés: Jogsértő a 3 év alatti gyermeket nevelő munkavállaló éjszakai foglalkoztatása abban az esetben, ha a dolgozó írásban kéri a munkáltatótól, hogy három műszakban dolgozhasson?
Részlet a válaszból: […]megállapításától a gyermek hároméves koráig,- a gyermekét egyedül nevelő munkavállaló esetén gyermeke hároméves koráig, és- a fiatal (18 év alatti) munkavállaló számára.A törvény lehetővé teszi, hogy a felek megállapodása - akár a munkavállaló javára, akár hátrányára - eltérjen a fent ismertetett előírásoktól.A felek megállapodása szerinti
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4591
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Éjszakai műszakban dolgozó munkavállaló pótlékai

Kérdés: Milyen mértékű pótlékot kell fizetni egy megszakítás nélkül üzemelő munkáltatónál állandó éjszakai műszakban foglalkoztatott dolgozó részére, akinek a munkaideje 20.00 órától 8.00 óráig tart? Amennyiben ez a dolgozó munkaidő-beosztása szerint december 24-én 20.00 órától 25-én reggel 8.00 óráig dolgozik, akkor jár-e neki a munkaszüneti napi pótlék 25-ére, és ha igen, milyen mértékben? A munkáltatónál több műszakos munkarend van.
Részlet a válaszból: […]biztosítható, vagy b) a munkaköri feladatok jellege ezt indokolja. Az Mt. 146. § (1) bekezdésben foglalt rendelkezés értelmében éjszakai munkavégzés esetén [117. § (1) bekezdés d) pont] a munkavállalót 15 százalékos bérpótlék is megilleti. Az Mt. 146. § (2) bekezdése értelmében a több műszakos munkaidő-beosztásban [117. § (1) bekezdés e) pont], illetve a megszakítás nélküli munkarendben [118. § (2) bekezdés] foglalkoztatott munkavállalónak - a (3) bekezdésben meghatározottak szerint - délutáni, illetőleg éjszakai műszakpótlék jár. Az Mt. 146. § (3) bekezdése értelmében a délutáni műszakban történő munkavégzés [117. § (1) bekezdés f) pont] esetén a műszakpótlék mértéke 15 százalék, az éjszakai műszakban történő munkavégzés [117. § (1) bekezdés g) pont] esetén a műszakpótlék mértéke 30 százalék. A megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott munkavállalókat a délutáni műszak után további 5, az éjszakai műszak után további 10 százalék műszakpótlék illeti meg. A műszakpótlék mértékének meghatározásakor a 145. § rendelkezése megfelelően irányadó. Az állandó ítélkezési gyakorlat értelmében a több műszakos, illetve megszakítás nélküli munkarend keretében üzemelő munkáltatónál csak az a munkavállaló minősül műszakos munkaidő-beosztású munkavállalónak, akinek a műszakbeosztása időszakonként változik. Ha a munkavállaló több műszakos munkakörben úgy dolgozik, hogy a műszakbeosztása állandó, a több műszakos munkarend egyik törvényi feltétele - a műszakbeosztás rendszeres váltakozása - hiányában műszakpótlékra nem jogosult. A kérdéses esetben érintett munkavállaló a rendelkezésre álló adatok alapján állandó éjszakai műszakban dolgozik, amelyre figyelemmel őt éjszakai műszakpótlék nem illeti meg. Az éjszakai munkavégzésre figyelemmel őt az Mt. 146. § (1) bekezdése értelmében 22.00-06.00 óra közötti időtartamra 15 százalékos bérpótlék illeti meg. Az Mt. 117. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés értelmében napi munkaidő: az egy naptári napra eső, vagy 24 órás megszakítás nélküli időszakba tartozó munkaidő. A munkaszüneti napi pótlékra vonatkozó előírásokat az Mt. 149. §-ában foglalt rendelkezések tartalmazzák. E rendelkezések értelmében a munkaszüneti napon a munkaidő-beosztás alapján munkát végző havidíjas munkavállaló - a havi munkabérén[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. március 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2141

3. találat: Éjszakai pótlék

Kérdés: Az 5:30-tól 6:00-ig tartó időszakra kell-e éjszakai pótlékot fizetni azoknak a dolgozóknak, akik rendszeresen 2 műszakban dolgoznak, az I. műszak 5:30-14:00-ig, a II. műszak 14-22-ig óráig tart?
Részlet a válaszból: […]rendelkezés értelmében éjszakai munka: a 22:00 és 06:00 óra közötti, időszakban teljesített munkavégzés. Az Mt. 146. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében a több műszakos munkaidő-beosztásban [117. § (1) bekezdés e) pont], illetve a megszakítás nélküli munkarendben [Mt. 118. § (2) bekezdés] foglalkoztatott munkavállalónak - a (3) bekezdésben meghatározottak szerint - délutáni, illetőleg éjszakai műszakpótlék jár. Az Mt. 146. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében a délutáni műszakokban történő munkavégzés [Mt. 117. § (1) bekezdés f) pont] esetén a műszakpótlék mértéke 15 százalék, az éjszakai műszakban történő munkavégzés [Mt. 117. § (1) bekezdés g) pont] esetén a műszakpótlék mértéke 30 százalék. A megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott munkavállalót a délutáni műszak után további 5, az éjszakai műszak után további 10 százalék műszakpótlék illeti meg. Az Mt. 146. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében éjszakai munkavégzés esetén [117. § (1) bekezdés d) pont] a munkavállalót 15 százalékos bérpótlék is megilleti. A kérdéses esetben, ha az érintett munkáltató napi üzemelési ideje meghaladja az érintett munkavállalók napi teljes munkaidejét, illetve az érintett munkavállalók rendszeresen, egy napon belül egymást váltva végzik azonos tevékenységüket, a több műszakos munkarend megállapítható. A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. július 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1115

4. találat: Délutános és éjszakai pótlék

Kérdés: Kell-e délutáni és éjszakai műszakpótlékot fizetni egy vagyonvédelmi cég által őr munkakörben foglalkoztatott dolgozók részére abban az esetben, ha foglalkoztatásuk a következők szerint történik: 12 óra nappal, 12 óra éjszaka után 2 szabadnap?
Részlet a válaszból: […]§ (3) bekezdése értelmében a munkavállaló napi, illetve heti munkaideje a 12, illetve 48 órát, a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállaló napi, illetve heti munkaideje 24, illetve 72 órát nem haladhatja meg. A napi, illetve heti munkaidő mértékébe az elrendelt rendkívüli munkavégzés időtartamát be kell számítani. Az állandó bírói gyakorlat értelmében készenléti jellegű a munkakör, ha a tényleges munkavégzés - munkakör jellegére, az általános szakmai szokásokra is figyelemmel, vagy a munkáltató állandó jellegű munkaszervezése miatt - a napi munkaidőnek csak egy részében történik, illetve a tényleges munkavégzés időtartama nem mérhető, de bizonyos, hogy mindkét esetben a munkavállaló munkaidejének jelentős részében nem végez munkát. Fentiekre figyelemmel a kérdéses esetben a rendelkezésre álló adatokra is figyelemmel az őrök munkaköre készenléti jellegű munkakörnek minősíthető. Az Mt. 146. § (2) bekezdése értelmében a több műszakos munkaidő-beosztásban [117. § (1) bekezdés e) pont], illetve a megszakítás nélküli munkarendben [118. § (2) bekezdés] foglalkoztatott munkavállalóknak - a (3) bekezdésben meghatározottak szerint - délutáni, illetőleg éjszakai műszakpótlék jár. Az Mt. 118. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a munkáltató megszakítás nélküli munkarendet állapíthat meg, ha a munkaköri feladatok jellege ezt indokolja. Az irányadó jogalkalmazói gyakorlat többek között idesorolja pl. az élet-, egészség-, vagyonbiztonsági szempontot, jelleget is. E körülményre figyelemmel a kérdéses esetben a vagyonvédelmi tevékenységet folytató munkáltató által foglalkoztatott munkavállalók munkarendje minősülhet megszakítás nélküli munkarendnek. A kérdéses esetben a rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet megállapítani, hogy a biztonsági őr munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkaidő-beosztása több műszakos munkaidő-beosztásnak minősül-e. Az Mt. 146. § (2), (3) bekezdésében foglalt rendelkezések[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. november 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 860

5. találat: Éjszakai pótlék

Kérdés: Hogyan értelmezhető az Mt. 117. § h) pontja az éjszakai pótlék fizetése szempontjából? Figyelembe kell-e venni a h) pontot az éjszakai pótlék elszámolásánál, vagy már egy óra éjszakai munkavégzés esetén is jár a pótlék (eseti éjszakai munka)?
Részlet a válaszból: […]értelmében éjszakai munkavégzés esetén [117. § (1) bekezdés d) pont] a munkavállalót 15 százalékos bérpótlék is megilleti. Az Mt. 121. § (2) bekezdése értelmében a 117. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott munkavállaló részére a munkáltató a munkába lépést megelőzően, illetve a munkaviszony fennállása alatt rendszeres időközönként köteles biztosítani az egészségügyi alkalmassági vizsgálatot. Ha az orvosi vizsgálat megállapítja, hogy az éjszakai munkavégzés a munkavállaló egészségi állapotát veszélyeztetheti, vagy megbetegedése az éjszakai munkavégzéssel áll okozati összefüggésben, a munkavállalót nappali munkára kell beosztani. Az Mt. 117. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezés az Mt. 121. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéssel összefüggésben értelmezhető és alkalmazható. Az éjszakai munkát végző munkavállalóra vonatkozó fogalmi meghatározás nem irányadó az éjszakai munkavégzés esetén a munkavállalót megillető éjszakai[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. május 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 624
Kapcsolódó tárgyszavak: ,