Gyermek ellátásai nyári munkavállalás esetén

Kérdés:

Milyen ellátásra lesz jogosult a szülei vállalkozása által üzemeltetett gyümölcskereskedésben nyári munkát vállaló gyermek? Végezhet ingyenesen munkát, vagy mindenképpen kapnia kell valamilyen jövedelmet?

Részlet a válaszából: […] Számos tényező határozza meg ezt az összetett kérdéskört. Alapvetően azonban érdemes tisztázni először is a gyermek életkorát, hogy van-e más munkaviszonya, illetve hogy milyen hosszú munkavégzést feltételez a kérdés. Ezek ugyanis alapvetően határozzák meg a jogviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Visszatérés szülés után

Kérdés: Milyen szabályok vonatkoznak az otthoni gyermeknevelés után munkahelyükre visszatérő szülőkre, mire kell kifejezetten odafigyelnie a munkáltatónak?
Részlet a válaszából: […] A kérdéssel kapcsolatban a legfontosabb szabály az, hogy az otthoni gyermeknevelés (CSED, GYED, GYES) után visszatérő munkavállaló számára főszabály szerint olyan keretek között kell folytatódnia a foglalkoztatásnak, amilyen keretek között az a távolléttel megszakadt, ugyanis a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 22.

Diákszövetkezet

Kérdés: Mely munkajogi szabályok alkalmazandók a diákszövetkezeten keresztül munkát végző diákmunkásokra?
Részlet a válaszából: […] A diákszövetkezeten keresztül történő munkavégzés egy atipikus munkavégzési forma, ahol a diák és a diákszövetkezet között jön létre a jogviszony akképpen, hogy a diák egy olyan harmadik személy számára végzi a munkát, akivel nem áll jogviszonyban. Erre tekintettel nem egy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Éjszakai munkavégzés

Kérdés: Milyen szabályok vonatkoznak az éjszakai munkavégzésre?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt fontos tisztázni az éjszakai munka fogalmát, amelyet az Mt. 89. §-a ad meg a következőképpen: éjszakai munka a huszonkét és hat óra közötti időszakban teljesített munkavégzés. A definícióból látható, hogy éjszakai munkának minősül a meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Vezető állású munkavállaló

Kérdés: Milyen speciális munkajogi szabályok vonatkoznak a vezető állású munkavállalókra?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt azt szükséges meghatározni, hogy ki minősül a jogszabály alapján vezető állású munkavállalónak. E kérdésre az Mt. 208. §-a ad választ, amely kimondja, hogy vezető állású munkavállaló a munkáltató vezetője, valamint a közvetlen irányítása alatt álló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 5.

Diák szünidei foglalkoztatása

Kérdés: Milyen feltételekkel alkalmazható egy cégnél egy 15. életévét betöltött diák, akinek havonta a 15 napot nem haladja meg a foglalkoztatása? Milyen összegű munkabért kell fizetni a részére, ha munkaviszonyban, illetve, ha alkalmi munkavállalóként történik a foglalkoztatása? Szükséges a szülői engedély abban az esetben is, ha az egyik szülő szintén a munkáltatónál dolgozik, és mindkét szülő a gyermekkel él?
Részlet a válaszából: […] A 15. életévét betöltött diák munkaviszonyban történő foglalkoztatása az iskolai szünet alatt az Mt. alapján történik.Ez azt jelenti, hogy az Mt. valamennyi rendelkezése vonatkozik rá, ugyanúgy, mint az egyéb munkavállalókra, figyelembe véve természetesen a törvény fiatal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Külföldön tanuló diák szakmai gyakorlata

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetni egy magyar állampolgárságú egyetemi hallgató egybefüggő 8 hetes szakmai gyakorlati ideje alatt abban az esetben, ha állami ösztöndíjjal egy angol egyetemen tanul? Meg kell fizetni a hallgatói díjminimumot ebben az esetben? A tanuló angol tajszámmal rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] A kérdéssel összefüggésben érdemes áttekinteni a diákok – ezen belül a főiskolai és egyetemi hallgatók – nyári szakmai gyakorlatára vonatkozó általános szabályokat.A Felsőokt-tv. 44. §-a értelmében a képzési program keretében, illetve a képzés részeként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 16.

GYED-ben részesülő apa munkavégzése

Kérdés: Végezheti a munkáját a továbbiakban is az általános feltételekkel egy 8 órás napi munkaidőben, 3 műszakos munkarendben dolgozó férfi munkavállaló abban az esetben, ha GYED-et igényel? Helyesen gondolja a foglalkoztató, hogy az Mt. 113. §-ában megfogalmazott különös rendelkezések nem vonatkoznak erre az esetre, ha az apa nem egyedül neveli a gyermekét?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 113. §-ának (1) bekezdése értelmében a munka- és pihenőidőre vonatkozó szabályokat a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmaznia) a munkavállaló várandóssága megállapításától a gyermek hároméves koráig,b) a gyermekét egyedül nevelő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.

Alapbérbe beépített pótlékok

Kérdés: Jogszerűen jár el a munkáltató abban az esetben, ha egy 24/48 órás munkarendben dolgozó portást a minimálbérrel megegyező munkabérrel foglalkoztat annak ellenére, hogy a munkavállaló havi 240 órát dolgozik? A munkaviszony bejelentésekor ebben az esetben heti 60 órát kell szerepeltetni? Kell valamilyen pluszösszeget fizetni ebben az esetben annak ellenére, hogy a munkaszerződés szerint a megállapított alapbére a bérpótlékokat is tartalmazza? Hogyan kell elszámolni a szabadságot ebben az esetben? Hány napnak felel meg egy 24 órás munkanap? Hogyan kell elszámolni a betegszabadság napjait?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszony létesítésével összefüggő biztosítotti bejelentést az új Art. 1. melléklet 3. pontja szerinti adattartalommal kell megtenni az illetékes elsőfokú állami adó- és vámhatóságnak elektronikus úton vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. A bejelentésnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.

Egyszerűsített munkaviszony alkalmazása

Kérdés: Foglalkoztathatja egyszerűsített munkaviszony keretében egy Balaton-parti fagylaltozót üzemeltető cég a nyári főszezonban nála dolgozó diákokat? Van valamilyen speciális szabály, amire figyelni kell a foglalkoztatás során?
Részlet a válaszából: […] Az Efo-tv.-ben szabályozott egyszerűsített foglalkoztatás a rugalmas foglalkoztatás egyik formája.Az Efo-tv. – a rugalmasabb foglalkoztatás érdekében – számos könnyítést tartalmaz az Mt. alapján történő munkavégzéshez képest. Az Efo-tv. célja az átmeneti, idényjellegű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 15.
1
2
3
6