Munkaviszony jogellenes megszüntetése

Kérdés: Milyen igényekkel léphet fel a munkavállaló a munkaviszony jogellenes megszüntetése esetén?
Részlet a válaszából: […] ...kell figyelembe venni, amelyre a munkavállaló a munkaviszony alapján a munkabéren felül jogosult, feltéve, ha azt a károkozás bekövetkezését megelőzően rendszeresen igénybe vette. Továbbá, ha a munkavállaló álláskeresési járadékot kapott, akkor azokra a hónapokra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Ukrán állampolgár CSED- és GYED-jogosultsága

Kérdés: Figyelembe veszik az ukrán biztosítási jogviszonyt a CSED-, illetve a GYED-jogosultság elbírálása során annak az ukrán állampolgárságú édesanyának az esetében, aki Magyarországon rendelkezik biztosítási jogviszonnyal, és 2023. december hónapban megszületett az első gyermeke? Az érintett a magyar biztosítási jogviszonyában még nem szerezte meg a szükséges 365 nap biztosításban töltött időt, de az ukrán biztosítási jogviszonnyal együtt már meglenne a szükséges idő. Változik a jogosultság, ha a munkavállaló a szülés időpontjában már rendelkezett magyarországi állandó lakhellyel is?
Részlet a válaszából: […] ...melyet a szerződő felek az állampolgárok részére, öregség, rokkantság, betegség, terhesség, szülés és egyéb események bekövetkezésekor biztosítanak. Ahogy a fentiekben írtuk, az ellátást az az illetékes szerv nyújtja, amelynek területén az állandó lakóhely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Keresőképtelen átalányadózó egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége

Kérdés: Miként alakul annak a biztosítások közvetítésével foglalkozó átalányadózó egyéni vállalkozónak a járulékfizetési kötelezettsége, aki 2023. július 6-tól keresőképtelen, de jelenleg is érkezik bevétele? A vállalkozó jövedelme ezzel a bevétellel érte el az adómentes részt.
Részlet a válaszából: […] ...az átalányadózó járulékfizetési kötelezettségét a minimumjárulék-alap változásán keresztül érinti. Ugyanakkor a jövedelem keletkezése a táppénzjogosultságot nem befolyásolja.(Kéziratzárás: 2023. 09....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Öregségi nyugdíjas tanár munkavállalása

Kérdés: Milyen feltételekkel vállalhatja el a helyi iskola felkérését egy 63 éves öregségi nyugdíjas tanárnő úgy, hogy ne veszítse el a már megszerzett ellátásra való jogosultságát?
Részlet a válaszából: […] ...Államkincstár honlapján érhető el az alábbi linken:Foglalkoztatói nyilatkozatA nyilatkozat tartalmazza a jogviszony fennállására és keletkezésének időpontjára vonatkozó adatokat, valamint azokat az adatokat, amelyekből megállapítható, hogy a jogviszony a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Pályakezdő munkavállaló táppénze határozott idejű munkaszerződés lejárta után

Kérdés: Valóban kedvezőbb szabályok vonatkoznak arra a pályakezdő munkavállalóra, aki 2022 júniusában fejezte be a tanulmányait, munkaviszonya 2022. december 1-jén kezdődött, 2023 áprilisában keresőképtelenné vált, a mai napig beteg, és közben a határozott idejű munkaviszonya június 30-án megszűnt? Meddig jogosult táppénzre, és mikortól kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie?
Részlet a válaszából: […] ...biztosított.E szabály az említett pályakezdő esetében azt jelenti, hogy noha áprilisban – tehát a táppénzre való jogosultság bekövetkezésekor – még 4 hónapos folyamatos biztosítási idővel sem rendelkezett, ennek ellenére akár egyéves időtartamra is megilletné őt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Baleset megítélése

Kérdés:

Ugyanolyan felelősséggel tartozik a munkáltató a munkavállalóit ért balesetekért a munkahelyi csapatépítő tréningen, mint a munkaidőben történő munkavégzés során?

Részlet a válaszából: […] ...venni a következő általános követelményeket:a) a veszélyek elkerülése;b) a nem elkerülhető veszélyek értékelése;c) a veszélyek keletkezési helyükön történő leküzdése;d) az emberi tényező figyelembevétele a munkahely kialakításánál, a munkaeszközök...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Családi pótlék érettségi vizsgát tett gyermek után

Kérdés:

Kaphatja továbbra is a családi pótlékot a szülő az érettségi vizsgát tett gyermeke után, aki szeptembertől továbbtanul?

Részlet a válaszából: […] ...megszűnik, de az új képzési időszakra hallgatói jogviszonyt létesít, akkor a tanulói jogviszony megszűnése és a hallgatói jogviszony keletkezése közötti időre, legfeljebb azonban két hónap időtartamra utólag a családi pótlék összegének számítása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Munkabér pénzneme

Kérdés: Jogszerűen jár el a munkáltató, ha a több éve fennálló munkaviszony alapján nála dolgozó munkavállalók részére a továbbiakban külföldi fizetőeszközben kívánja fizetni a munkabért arra való hivatkozással, hogy ő is ebben kapja a bevételei nagy részét, és észszerűsíteni kívánja a pénzügyi helyzetét?
A munkáltató egy belső szabályzatban rendelkezett a változásról, és kérte a dolgozóit, hogy adjanak meg másik számlaszámot az utalás érdekében.
Részlet a válaszából: […] ...hogy semmilyen más fizetőeszköz helyettesítésére szolgáló egyéb formában nem lehet munkabért juttatni a munkavállalónak, így étkezési vagy melegétel-utalvány, valamint a manapság közkedvelt bitcoint vagy más kriptovalutákat is kizártak e körből. A munkabért...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Átalányadózó egyéni vállalkozó minimumközterhei

Kérdés:

Levonhatja a társadalombiztosítási járulék, illetve a szociális hozzájárulási adó alapjából a korábban figyelembe vett járulék- és adóalapot az átalányadózó egyéni vállalkozó abban az esetben, ha az első negyedévben az éves minimálbért jelentősen meghaladó összegű bevételt realizál, az év hátralévő időszakában azonban a bevételei alatta maradnak a havi minimálbér összegének? Mentesül ebben az esetben a vállalkozó a II–IV. negyedévre a minimálisjárulék- és szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség alól, vagy minden hónapra meg kell fizetnie a minimálbér utáni közterheket?

Részlet a válaszából: […] ...terhelő társadalombiztosítási járulék alapja az év elejétől [a Tbj-tv. 6. § (1) bekezdés d) pont szerinti biztosítási jogviszony keletkezésétől] a tárgynegyedév utolsó napjáig (az egyéni vállalkozói biztosítási jogviszony megszűnéséig) átalányban megállapított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Ápolási díjban részesülő személy egyéb ellátása

Kérdés: Igénybe vehető valamilyen támogatás vagy egyéb ellátás abban az esetben, ha egy ápolási idő mellett napi 4 órás munkát vállaló személynek megszűnik a munkaviszonya?
Részlet a válaszából: […] ...bekezdése alapján, a törvény erejénél fogva rehabilitációs ellátásban részesül,b) az a) pont szerinti ellátásra való jogosultság keletkezését megelőző napon állandó és tartós ápolásra, gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos személy ápolására...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.
1
2
3
33