tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

12 találat a megadott étkezés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Oktatási intézmény által juttatott étel közterhei

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetni abban az esetben, ha egy iskola saját döntése alapján ingyenesen ételt juttat a tanulóinak, illetve a tanárainak? Van különbség a diákoknak, illetve a tanároknak juttatott étel adójogi megítélése között? A tényleges beszerzési árat vagy a piaci árat kell figyelembe venni az esetleges közterhek megállapítása során? Az iskola jelenleg is bonyolítja a gyermekek étkeztetését úgy, hogy megveszi az ételt, és normál áron vagy a jogszabályi kedvezményekkel eladja a diákoknak.
Részlet a válaszból: […]kötelezettség sem a magánszemély, sem az étkezést nyújtó kifizető részéről nem keletkezik.Máshogy kell gondolkodni a tanárok esetében. A?tanárok által kedvezményesen igénybe vett étkezési szolgáltatás után a piaci értékből a meg nem térített rész jövedelemnek minősül. Az adókötelezettség meghatározására ebben az esetben több lehetőség adódik.A magánszemélyek által a piaci értékből meg nem térített rész egyes más meghatározott juttatásként adóköteles akkor, ha a juttatás megfelel a 2016. december 31-én hatályos Szja-tv. 71. § (1) bekezdése b) pontjának ba) alpontjába foglalt - akkor béren kívüli juttatásnak minősülő - munkahelyi étkezési szolgáltatásnak. E szabály szerint munkahelyi (üzemi) étkeztetésnek minősülő szolgáltatás keretében béren kívüli juttatás a munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen megvalósuló ételfogyasztás formájában juttatott jövedelemből a havi 12 ezer 500 forintot meg nem haladó rész [ideértve a kizárólag az adott munkáltató telephelyén működő munkahelyi (üzemi) étkezőhelyen az említett értékben és célra felhasználható - a munkáltató vagy az étkezőhelyet üzemeltető személy által kibocsátott - utalványt, elektronikus adathordozót is]. Az Szja-tv. 89. §-ának (6) bekezdése szerinti átmeneti rendelkezés alapján a 2016. december 31-én hatályos 71. § szerint béren kívüli juttatásnak minősülő, de a 2017. január 1-jén hatályos 71. § szerint béren kívüli juttatásként nem nevesített juttatásokat a munkáltató 2016. december 31-ét követően a juttatásokra vonatkozóan a 2016. december 31-én hatályos szabályokban meghatározott feltételek szerint, de az egyedi értékhatárok figyelmen kívül hagyásával egyes meghatározott juttatásként biztosíthatja.Egyes más meghatározott juttatásként minősíthető a természetbeni étkeztetés piaci értékéből meg nem térített rész akkor is, ha az megfelel a jelenleg hatályos Szja-tv. 70. §-ának (1a) bekezdésében foglalt juttatási feltételeknek, például minden munkavállaló számára azonos feltételekkel és módon[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5732
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Étkezési hozzájárulás

Kérdés: Egyes meghatározott juttatásnak minősül-e, ha a munkáltató 2012-ben Sodexo Pass melegétkezési utalványt ad a munkavállalóinak?
Részlet a válaszból: […]között egyébként fennálló jogviszonyt és a szerzés körülményeit kell figyelembe venni..." Ezért a más formában, más utalvánnyal biztosított melegétkezési utalvány a magánszemély összevonás alá eső bérjövedelme. Ettől eltérően kifizetői adófizetés alkalmazható akkor, ha a juttatás megfelel az Szja-tv. 70. §-ának (1a) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek. E szabályozás szerint kétféle módon érhető el a kifizetői adófizetés. Az egyik eset, ha a munkáltató valamennyi munkavállaló részére azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen ad át terméket, nyújt szolgáltatást, ideértve azt az esetet is, ha a termék, a szolgáltatás azonos értékben meghatározott keret terhére valamennyi, juttatásban részesülő magánszemély számára ugyanazon termék- vagy szolgáltatáskörből azonos feltételekkel választható, és a termék megszerzése, választása, illetve a szolgáltatás igénybevétele, választása bármelyikük számára ténylegesen is elérhető. A másik eset az, ha a munkáltató a munkavállalók által megismerhető belső szabályzat alapján munkavállalói csoportoknak biztosít azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen átadott terméket, nyújt szolgáltatást, ideértve azt az esetet is, ha a termék, a szolgáltatás azonos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. április 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3707

3. találat: Munkahelyi étkeztetés

Kérdés: Hogyan valósulhat meg a béren kívüli juttatásnak minősülő munkahelyi étkeztetés 2012. január 1-jétől a munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen abban az esetben, ha az étterem üzemeltetője nem bocsát ki utalványt? Minden egyes magánszemélynek kérnie kell egy cégnévre szóló számlát az étteremtől?
Részlet a válaszból: […](üzemi) étkezőhelyen az említett értékben és célra felhasználható - a munkáltató vagy az étkezőhelyet üzemeltető személy által kibocsátott - utalványt, elektronikus adathordozót is]..." A rendelkezés alapján a béren kívüli juttatás utalvány kibocsátásával akkor lehetséges, ha a munkáltató telephelyén működő munkahelyi étkezőhelyet kizárólag az adott munkáltató munkavállalói veszik igénybe. Ha a munkáltató telephelyén működő munkahelyi étkezőhelyet - akár alkalmilag is - a munkavállalókon kívüli személy is igénybe veszi/veheti, akkor a természetbeni étkezési utalvány kibocsátásával béren kívüli juttatásként nem adható. Ugyanakkor bármely olyan elszámolási rendszer alkalmazható, amellyel alkalmasan meghatározható a munkavállaló által elfogyasztott étel, illetve a munkáltató által biztosított étkezés értéke. Ennek egyik lehetséges, de nem egyetlen módszere lehet,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3687

4. találat: Béren kívüli juttatásra jogosító munkahelyi étkezés

Kérdés: Minősülhet-e a 12 500 forint összegű béren kívüli juttatásra jogosító munkahelyi étkezésnek, ha a munkáltató zárt ebédlőjében ételfutártól megrendelt ételt mikrohullámú sütőben felmelegítve fogyasztják a dolgozók?
Részlet a válaszból: […]felhasználható - a munkáltató vagy az étkezőhelyet üzemeltető személy által kibocsátott - utalványt, elektronikus adathordozót is], és/vagy..." minősül béren kívüli juttatásnak. A természetbeni étkeztetést munkahelyi (üzemi) étkezésnek minősülő szolgáltatás keretében kell a munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen ételfogyasztás formájában juttatni. A munkahelyi étkezést melegkonyhás (üzemi) vendéglátóhelyeken (ahol az ételeket túlnyomórészt a helyszínen készítik) vagy tálaló-melegítő konyhás helyiségekben (ahol a kész ételeket átveszik, fogyasztásra kiadagolják, szükség szerint hőkezelik) lehet megvalósítani. A fentiekből az következik, hogy az ételfutártól megrendelt, majd mikrohullámú sütőben felmelegített étel béren kívüli juttatásként, természetbeni étkezésként a dolgozó számára nem biztosítható. Az ételfutártól megrendelt étel - ha valamennyi munkavállaló számára biztosítják, és az a munkavállalók[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3632

5. találat: Keresőképtelen munkavállaló étkezési hozzájárulása

Kérdés: A dolgozó munkaszerződése tartalmazza, hogy havi 4500 forint értékben étkezési utalványt (ún. hidegutalvány) kap. A dolgozó június végén, illetve július elején 2 hétig betegszabadságon volt. Erre hivatkozva júliusban nem kapott étkezési utalványt, sőt augusztusban sem - ezt végigdolgozta -, mivel júniusban a betegszabadsága ellenére igen. Törvényes-e a munkáltató eljárása?
Részlet a válaszból: […]kötelezi étkezési hozzájárulás fizetésére, akkor a munkáltató saját maga szabályozhatja, hogy az étkezési hozzájárulást kinek, milyen feltételek teljesülése esetén biztosítja. Ebben a szabályzatban rendelkezhet úgy is, hogy az étkezési hozzájárulást csak teljes ledolgozott hónap után adja, de megteheti azt is, hogy az adott hónapban munkával töltött napok számát figyelembe véve arányosít. Levelében azt írta, hogy a munkavállaló munkaszerződése tartalmazza, hogy a munkavállalónak étkezési hozzájárulás jár,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. október 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1985

6. találat: Kiküldött munkavállaló élelmezési költségei

Kérdés: Adható-e egyszerre a napi 500 forint összegű költségátalány és a havi 5000 forintos étkezési utalvány annál az építőipari vállalkozásnál, amely az ország egész területén végez munkát, ezért munkavállalói gyakran vidéken dolgoznak?
Részlet a válaszból: […]8.17. pontja alapján a munkáltató döntése alapján biztosíthat a munkavállaló részére étkezési utalványt "meleg" étkeztetéshez 10 ezer forint, "hideg" étkezéshez havi 5 ezer forint értékben. A magánszemély egy adott hónapban csak egyféle (vagy 10 ezer forintig, vagy 5 ezer forintig terjedő) kedvezményt vehet igénybe. A kérdés az, hogy a kiküldetés helyén biztosított élelmezésnek minősül-e, ha a munkáltató kizárólag kész étel fogyasztására felhasználható étkezési utalványt is kap. Kérdés az is, hogy az étkezési utalványok mellett adott kiküldetéshez kapcsolódó élelmezési költségtérítés további kedvezménynek minősül-e? A rendelkezésekből egyértelmű, hogy az étkezési utalványok juttatása a munkáltató döntése, mértéke változó, a törvényi szabályozás kizárólag az 5 ezer forintos "hideg" és a 10 ezer forintos "meleg" étkezés egyidejűségét zárja ki. A kiküldetéshez kapcsolódó élelmezési többletköltségek megtérítése a munkáltató részéről kötelezettség, és az kizáró tényező, ha a kiküldetés helyszínén[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. április 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1753

7. találat: Alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott dolgozó étkezési utalványa

Kérdés: Adható-e adómentesen a havi 4500 forint összegű hideg- vagy a 9000 forintos melegétkezési utalvány a munkaviszonyban lévő dolgozókhoz hasonlóan annak az alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott munkavállalónak, aki egy részvénytársaságnál havonta ledolgozik 14 vagy 15 munkanapot, és a foglalkoztatásának tervezett időtartama 4 hónap?
Részlet a válaszból: […]haladja meg évente a minimálbér tizenkétszeresét - a magánszemélynek nincs bevallási és adófizetési kötelezettsége. Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján a munkáltató a munkavállaló részére adhat étkezési utalványt. A jogszabályhely nem fogalmaz meg olyan elvárást, hogy csak "állományban lévő" munkaviszonyos alkalmazott
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. március 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1730

8. találat: Köztisztviselőknek járó étkezési támogatás

Kérdés: A Ktv. 2006. március 1-jétől hatályos módosítása az étkezési utalványra, étkezési támogatásra vonatkozó szabályokat módosította. A Ktv. 49/F § (1) bekezdése alapján: "A köztisztviselő a munkáltató által természetben nyújtott étkezésre vagy étkezési utalványra jogosult, kivéve azt az időtartamot, amikor illetményre vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, ha a távollét időtartama meghaladja a 30 napot." Fentiek alapján helytállóak-e az alábbi megállapítások? - Nem jár étkezési hozzájárulás a szülési szabadság, GYES, GYED időtartamára, a 30 napot meghaladó táppénz időtartamára. - Étkezési hozzájárulás jár a felmentési idő alatti munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés időtartamára, abban az esetben is, ha a felmentési idő alatt újra munkaviszonyt létesít.
Részlet a válaszból: […]időtartamot, amikor illetményre vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, ha a távollét időtartama meghaladja a 30 napot. Az étkezési utalvány, illetve a természetben nyújtott étkezés havi értéke az Szja-tv. 1. sz. melléklete szerint ilyen célra adható adómentes juttatás legnagyobb mértéke. A közigazgatási szerv vezetője az étkezési hozzájárulás előző bekezdés szerint meghatározott összegét legfeljebb kétszereséig felemelheti. Az idézett jogszabályi rendelkezések értelmezése alapján megállapítható, hogy a köztisztviselő a munkáltató által természetben nyújtott étkezésre vagy étkezési utalványra egyik olyan esetben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. július 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1497

9. találat: Étkezési utalvány juttatása többes jogviszony esetében

Kérdés: Összevonható-e a két különböző munkahelytől kapott étkezési utalvány annak a nyugdíjas munkavállalónak az esetében, aki egy részvénytársaságnál heti 32 órában dolgozik, ahol havi 9000 forint összegű étkezési utalvány kap, egy másik munkahelyen heti 18 órában dolgozik, és ott is kap étkezési utalványt? Ha igen, akkor melyik munkahelyen lesz adóköteles jövedelme, milyen járulékok terhelik az adóköteles részt, ki és hogyan fizeti a közterheket?
Részlet a válaszból: […]alkalmazásában a munkavállalóval esik egy tekintet alá a szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgató, valamint - ha volt munkáltatója (annak jogutódja) nyújtja részére e szolgáltatást - a nyugdíjban részesülő magánszemély is; a magánszemély egy adott hónapban csak egyféle (vagy a 9000 forintig vagy a 4500 forintig terjedő) kedvezményt vehet igénybe; a munkáltató által az e rendelkezésben meghatározott módon, a 69. § (1) bekezdésének c)-e) pontjában foglalt feltételek szerint juttatott bevételnek az adómentes természetbeni juttatás értékhatárát meghaladó része e törvény alkalmazásában adóköteles természetbeni juttatásnak minősül. A rendelkezés alapján egyértelmű, hogy egy magánszemély a munkáltatók számától függetlenül - a juttatás módjától függően - "meleg" étkezés esetén legfeljebb havi 9000 forintig, vagy "hideg" étkezés esetén legfeljebb havi 4500 forintig mentesülhet az adózás alól. Ugyanakkor az Szja-tv. nem rendelkezik arról, hogy a munkáltatónak, illetve munkavállalónak milyen kötelezettsége van egymás melletti párhuzamos foglalkoztatás esetén. A szabályozásból azonban látható, hogy az adómentesség értékhatára a magánszemély oldaláról zárul be, másrészről kizárólag a magánszemély van birtokában annak azoknak a tényeknek, amelyek akadályozzák, hogy a munkáltató adómentesen biztosítson étkezési hozzájárulást. Ezért az adókötelezettség jogszerű teljesítéséhez a magánszemélynek kell[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. március 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1358

10. találat: Képzés során nyújtott étkezés közterhei

Kérdés: Egy alapítvány továbbképzésre küldi a dolgozóit. Az oktató cég a számláján feltünteti a tanfolyam alkalmával nyújtott étel és ital összegét is, azzal, hogy a természetbeni juttatás közterheit nem fizette meg a résztvevők után. Milyen közterheket kell az alapítványnak fizetni, illetve a dolgozótól levonni?
Részlet a válaszból: […]az utazási jegy árában felszámított étkezést. Ha az oktatásszervező cég nem vállalta a közterhek megfizetését, és erről a számlában vagy más módon értesítette a résztvevőket, akkor a következő lehetőségek közül választhatnak: - A magánszemély megtéríti az étkezés értékét. Ebben az esetben adófizetési kötelezettség nem keletkezik. - A magánszemély nem téríti meg az étkezés értékét. Ekkor a juttatás tekinthető természetbeni étkeztetésnek, ha "hidegétkezési utalvány" formájában a magánszemély nem részesül étkezési juttatásban. Ekkor havonta 8 ezer forint adómentes, a 8ezer forinton felüli rész pedig lehet természetbeni juttatás vagy a magánszemély pénzbeli jövedelme. - A magánszemély nem téríti meg az étkezés értékét, és az étkezési hozzájárulás szabályait nem alkalmazzák, akkor a magánszemély szerez munkaviszonyból származó bérjövedelmet, tehát az étkezés értéke után a magánszemélynek adóznia kell. Ezzel ellentétben alkalmazhatók a természetbeni juttatásra vonatkozó adózási szabályok akkor, ha a képzésben - és így az étkezésben - valamennyi dolgozó részesült. Akkor is a munkáltató adózik,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 991
Kapcsolódó tárgyszavak:
| 1 - 10 | 11 - 12 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést