Rendezvény résztvevőinek napidíja

Kérdés: Kell rendelkeznie adóazonosító jellel egy magyarországi székhelyű egyesület által más EU-tagállamban szervezett rendezvény nem magyar állampolgárságú résztvevőinek abban az esetben, ha részükre az étkezés fedezésére napidíjat fizetnének forintban, illetve euróban, valamint a szállás költségét számla ellenében fizetnék ki az EU-tagállambeli hotelnek? Az érintett személyek és az egyesület között semmilyen jogviszony nem áll fenn. A részt vevő magánszemélyek részben EGT-tagállamok, részben harmadik országok állampolgárai, és vannak köztük kiskorú gyermekek is. Terheli a magánszemélyt, illetőleg az egyesületet adó- vagy járulékfizetési kötelezettség Magyarországon? Ha igen, van adómentes rész? Szükséges a kifizetéshez az A1-es igazolás és/vagy adóilletőség-igazolás?
Részlet a válaszából: […] A külföldi adóügyi illetőségű magánszemély részére fizetett jövedelem esetén - az adózási következmények helyes megítélése érdekében - szükséges a külföldi adóhatóság által kiállított illetőségigazolás. Az adóügyi illetőség és az adott magánszemélyre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Munkabérletiltás

Kérdés: Érvényesíteni kell a munkáltatónak a munkabérletiltást a Széchenyi Pihenő Kártyára utalt juttatásból is?
Részlet a válaszából: […] ...alszámlájára utalt, melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is) kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra felhasználható - több juttatótól származóan együttvéve - legfeljebb évi 150 ezer forint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Gépkocsivezetők kiküldetése

Kérdés: Helyesen jár el az a szállítmányozással foglalkozó magyarországi székhelyű cég, amelynél a jellemzően az Európai Unió tagállamaiba fuvarozó, havi munkaidőkeretben dolgozó gépkocsivezetők részére a magyar garantált bérminimumot és az esetleges bérpótlékokat, valamint a külföldön töltött napokra a 60 euró összegű adómentes napidíjat számfejtik, vagy az adott külföldi minimálbérhez és az ott ledolgozott órák számához kellene igazodnia a számfejtésnek? Milyen feltételek teljesülése esetén fedezhető az adómentes napidíjból a magyar és a külföldi bér közötti különbözet?
Részlet a válaszából: […] ...feltételei a fogadó országban, amennyiben a szállást a munkáltató köteles biztosítani;- a kiküldetés ideje alatt az utazással, étkezéssel és szállással kapcsolatos költségek fedezése céljából nyújtott juttatások vagy költségtérítés.Az irányelv 3....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Többes jogviszony

Kérdés: Milyen jogviszonyban kell bejelenteni egy kft. 50-50 százalékos tulajdoni részesedéssel rendelkező tagjait, ha mindketten ügyvezetők, de ezért a tevékenységért semmilyen díjazásban nem részesülnek? Mindkét tulajdonos kisadózó egyéni vállalkozó. Kapcsolt vállalkozásnak mi-nő-sülnek a vállalkozások ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...havi minimálisadó- és -járulék-fizetési kötelezettség terheli őket a kft.-ben.A társas vállalkozóként fennálló biztosítás keletkezésével párhuzamosan kisadózóként pedig - a Kata-tv. 2. § 8. pontjának g) alpontja értelmében - nem főállásúvá válnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Baleset elbírálása

Kérdés: Minősítheti úti balesetnek a kifizetőhely, ha reggel munkába menet a dolgozó kiállt az autóval az udvarról, visszament a kapun belülre, az udvarra azért, hogy bezárja a kerítést, ezután a kiskapuhoz ment, ahol kiállt egy vasdarab a földből, amibe belelépett, és olyan súlyosan megsérült, hogy hosszú ideig keresőképtelen lesz? Jogosult lesz üzemi baleseti táppénzre a dolgozó ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...lakása és a munkahelye közötti legrövidebb úton történt-e, illetőleg a munkaidő mikor kezdődik, illetve mikor ér véget. A baleset bekövetkezése alapján egyértelmű, hogy az nem a munkába meneti úton történt, hanem a biztosított tulajdonához tartozó területen, tehát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Egyéni vállalkozás szüneteltetése

Kérdés: Teljes hónapra vagy csak az adott naptári napokra kell megfizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot abban az esetben, ha egy egyéni vállalkozását szüneteltető egyéni vállalkozó hónap közben kezdi a szüneteltetést, illetve nem a hónap első napjától folytatja ismét a tevékenységét?
Részlet a válaszából: […] ...kötelezettséggel járó jogviszony első napjáig, vagy a 22. § (1) bekezdés a)-u) pontjában meghatározott jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjáig kell megfizetnie a kötelezettnek, ami jelen esetben a biztosítás szünetelésének a tartamát jelenti.A Tbj-tv. 16...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 22.

Munkaköri alkalmassági vizsgálat

Kérdés: Mi a célja a munkaköri alkalmassági vizsgálatnak, és mikor kötelező azt elvégezni?
Részlet a válaszából: […] ...kell elvégezni.A soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálatot minden esetben valamilyen előre nem várt, rendkívüli esemény bekövetkezése esetén kell elvégezni, például - többek között -, ha a foglalkoztatott egészségi állapotában olyan változás következett be...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Tartós ápolást végzők időskori támogatása

Kérdés: Valóban kaphat nyugdíj-kiegészítést egy öregségi nyugdíjas személy, aki fogyatékos gyermekét még jelenleg is ápolja?
Részlet a válaszából: […] ...díjban.A tartós ápolást végzők időskori támogatásának havi összege 50 000 forint. A támogatás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de legkorábban a kérelem benyújtását megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg. A támogatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 19.

Munkabaleset

Kérdés: Milyen térítésre, illetőleg ellátásra jogosult a munkavállaló munkahelyi baleset elszenvedése után?
Részlet a válaszából: […] ...körén kívül eső olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett számolnia, és nem volt elvárható, hogy a károkozó körülmény bekövetkezését elkerülje, illetve a kárt elhárítsa, vagy a kárt kizárólag a károsult (munkavállaló) elháríthatatlan magatartása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Családipótlék-jogosultság

Kérdés: Meddig jogosult a szülő családi pótlékra az idén érettségizett gyermek után, aki szeptembertől továbbtanul? Van valamilyen bejelentési kötelezettsége a szülőnek ezzel kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] ...megszűnik, de az új képzési időszakra hallgatói jogviszonyt létesít, akkor a tanulói jogviszony megszűnése és a hallgatói jogviszony keletkezése közötti időre, legfeljebb azonban két hónap időtartamra utólag a családi pótlék összegének számítása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.
1
2
3
31