Munkabér pénzneme

Kérdés: Jogszerűen jár el a munkáltató, ha a több éve fennálló munkaviszony alapján nála dolgozó munkavállalók részére a továbbiakban külföldi fizetőeszközben kívánja fizetni a munkabért arra való hivatkozással, hogy ő is ebben kapja a bevételei nagy részét, és észszerűsíteni kívánja a pénzügyi helyzetét?
A munkáltató egy belső szabályzatban rendelkezett a változásról, és kérte a dolgozóit, hogy adjanak meg másik számlaszámot az utalás érdekében.
Részlet a válaszából: […] ...hogy semmilyen más fizetőeszköz helyettesítésére szolgáló egyéb formában nem lehet munkabért juttatni a munkavállalónak, így étkezési vagy melegétel-utalvány, valamint a manapság közkedvelt bitcoint vagy más kriptovalutákat is kizártak e körből. A munkabért...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Átalányadózó egyéni vállalkozó minimumközterhei

Kérdés: Levonhatja a társadalombiztosítási járulék, illetve a szociális hozzájárulási adó alapjából a korábban figyelembe vett járulék- és adóalapot az átalányadózó egyéni vállalkozó abban az esetben, ha az első negyedévben az éves minimálbért jelentősen meghaladó összegű bevételt realizál, az év hátralévő időszakában azonban a bevételei alatta maradnak a havi minimálbér összegének? Mentsül ebben az esetben a vállalkozó a II-IV. negyedévre a minimálisjárulék- és szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség alól, vagy minden hónapra meg kell fizetnie a minimálbér utáni közterheket?
Részlet a válaszából: […] ...terhelő társadalombiztosítási járulék alapja az év elejétől [a Tbj-tv. 6. § (1) bekezdés d) pont szerinti biztosítási jogviszony keletkezésétől] a tárgynegyedév utolsó napjáig (az egyéni vállalkozói biztosítási jogviszony megszűnéséig) átalányban megállapított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Ápolási díjban részesülő személy egyéb ellátása

Kérdés: Igénybe vehető valamilyen támogatás vagy egyéb ellátás abban az esetben, ha egy ápolási idő mellett napi 4 órás munkát vállaló személynek megszűnik a munkaviszonya?
Részlet a válaszából: […] ...bekezdése alapján, a törvény erejénél fogva rehabilitációs ellátásban részesül,b) az a) pont szerinti ellátásra való jogosultság keletkezését megelőző napon állandó és tartós ápolásra, gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos személy ápolására...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Kft.-tag nyugdíjazása

Kérdés: Biztosítottnak minősül az a kft.-tag, aki ingyenesen működik közre a társaságban, de van mellette főállású munkaviszonya? A kérdés azzal kapcsolatban merült fel, hogy nyugdíjazására tekintettel be kell-e jelenteni a biztosítási jogviszonya megszűnését a kft.-ben?
Részlet a válaszából: […] ...a havi minimumjárulék-fizetési kötelezettség alól.A kérdésben említett tagot a kft.-nek a 'T1041-es nyomtatványon a jogviszonya keletkezésekor 1452-es kóddal be kellett volna jelentenie biztosítottként, és nyugdíjazásától ugyanezt kellene tennie a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Járulék bevallásának és fizetésének késedelme, elmaradása

Kérdés: Milyen jogkövetkezmények sújthatják az adózót a járulékok bevallásának, illetőleg megfizetésének késedelme vagy elmaradása esetén?
Részlet a válaszából: […] ...az Eb-tv.-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni a járulék megállapításával, bevallásával, megfizetésével, a kötelezettség keletkezésének bejelentésével, a bejelentett adatok változásával, az ellenőrzéssel, a feltárt jogsértések...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Őstermelő közterhei

Kérdés: Kötelezett 2022. október 16-tól egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére egy mezőgazdasági őstermelő, aki 2021-ben az őstermelői tevékenységéből nem szerzett bevételt, augusztus 31-ig kisadózó egyéni vállalkozó volt, azóta azonban nincs másik vállalkozása?
Részlet a válaszából: […] ...h) pontja alapján - biztosítottá vált. Erre vonatkozóan a 22T1041-es nyomtatványon bejelentést kell tennie.A biztosítási jogviszonya keletkezését az sem írja felül, hogy 2021-ben nem szerzett őstermelői bevételt (amely megjegyzés alapján azt feltételezzük, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Öregségi nyugdíjas személy munkavállalása

Kérdés: Vállalhat munkát egy öregségi nyugdíjas személy, akinek jelenleg 115 000 forint a nyugdíja? Amennyiben igen, milyen összegű jövedelmet vehet fel anélkül, hogy veszélyeztetné az ellátását?
Részlet a válaszából: […] ...köznevelési vagy szakképző intézménynek minősül. A foglalkoztató nyilatkozatának tartalmaznia kell a jogviszony fennállására és keletkezésének időpontjára, valamint a foglalkoztatóra vonatkozó adatokat.Ha a szociális, gyermekvédelmi vagy gyermekjóléti szolgáltatónál...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Rendezvény résztvevőinek napidíja

Kérdés: Kell rendelkeznie adóazonosító jellel egy magyarországi székhelyű egyesület által más EU-tagállamban szervezett rendezvény nem magyar állampolgárságú résztvevőinek abban az esetben, ha részükre az étkezés fedezésére napidíjat fizetnének forintban, illetve euróban, valamint a szállás költségét számla ellenében fizetnék ki az EU-tagállambeli hotelnek? Az érintett személyek és az egyesület között semmilyen jogviszony nem áll fenn. A részt vevő magánszemélyek részben EGT-tagállamok, részben harmadik országok állampolgárai, és vannak köztük kiskorú gyermekek is. Terheli a magánszemélyt, illetőleg az egyesületet adó- vagy járulékfizetési kötelezettség Magyarországon? Ha igen, van adómentes rész? Szükséges a kifizetéshez az A1-es igazolás és/vagy adóilletőség-igazolás?
Részlet a válaszából: […] A külföldi adóügyi illetőségű magánszemély részére fizetett jövedelem esetén - az adózási következmények helyes megítélése érdekében - szükséges a külföldi adóhatóság által kiállított illetőségigazolás. Az adóügyi illetőség és az adott magánszemélyre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Munkabérletiltás

Kérdés: Érvényesíteni kell a munkáltatónak a munkabérletiltást a Széchenyi Pihenő Kártyára utalt juttatásból is?
Részlet a válaszából: […] ...alszámlájára utalt, melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is) kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra felhasználható - több juttatótól származóan együttvéve - legfeljebb évi 150 ezer forint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Gépkocsivezetők kiküldetése

Kérdés: Helyesen jár el az a szállítmányozással foglalkozó magyarországi székhelyű cég, amelynél a jellemzően az Európai Unió tagállamaiba fuvarozó, havi munkaidőkeretben dolgozó gépkocsivezetők részére a magyar garantált bérminimumot és az esetleges bérpótlékokat, valamint a külföldön töltött napokra a 60 euró összegű adómentes napidíjat számfejtik, vagy az adott külföldi minimálbérhez és az ott ledolgozott órák számához kellene igazodnia a számfejtésnek? Milyen feltételek teljesülése esetén fedezhető az adómentes napidíjból a magyar és a külföldi bér közötti különbözet?
Részlet a válaszából: […] ...feltételei a fogadó országban, amennyiben a szállást a munkáltató köteles biztosítani;- a kiküldetés ideje alatt az utazással, étkezéssel és szállással kapcsolatos költségek fedezése céljából nyújtott juttatások vagy költségtérítés.Az irányelv 3....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.
1
2
3
32