Oktatási intézmény által juttatott étel közterhei

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetni abban az esetben, ha egy iskola saját döntése alapján ingyenesen ételt juttat a tanulóinak, illetve a tanárainak? Van különbség a diákoknak, illetve a tanároknak juttatott étel adójogi megítélése között? A tényleges beszerzési árat vagy a piaci árat kell figyelembe venni az esetleges közterhek megállapítása során? Az iskola jelenleg is bonyolítja a gyermekek étkeztetését úgy, hogy megveszi az ételt, és normál áron vagy a jogszabályi kedvezményekkel eladja a diákoknak.
Részlet a válaszából: […] ...gyermekeknek biztosított étkezés adójogi megítélése egyszerű, mivel az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.6 pontja alapján adómentes jövedelem az ingyenesen vagy kedvezményesen a gyermeknek vagy rá tekintettel más magánszemélynek a Köznev-tv. alapján nem pénzben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 8.
Kapcsolódó címkék:  

Étkezési hozzájárulás

Kérdés: Egyes meghatározott juttatásnak minősül-e, ha a munkáltató 2012-ben Sodexo Pass melegétkezési utalványt ad a munkavállalóinak?
Részlet a válaszából: […] ...béren kívüli juttatásként étkezési hozzájárulást amunkáltató csak a Széchenyi Pihenőkártya vendéglátás alszámlájára utalássalvagy Erzsébet-utalvány biztosításával tud nyújtani a munkavállaló részére.Az Szja-tv. 2. §-ának (6) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 24.

Munkahelyi étkeztetés

Kérdés: Hogyan valósulhat meg a béren kívüli juttatásnak minősülő munkahelyi étkeztetés 2012. január 1-jétől a munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen abban az esetben, ha az étterem üzemeltetője nem bocsát ki utalványt? Minden egyes magánszemélynek kérnie kell egy cégnévre szóló számlát az étteremtől?
Részlet a válaszából: […] ...működő munkahelyi étkezőhelyet -akár alkalmilag is - a munkavállalókon kívüli személy is igénybe veszi/veheti,akkor a természetbeni étkezési utalvány kibocsátásával béren kívülijuttatásként nem adható.Ugyanakkor bármely olyan elszámolási rendszer...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Béren kívüli juttatásra jogosító munkahelyi étkezés

Kérdés: Minősülhet-e a 12 500 forint összegű béren kívüli juttatásra jogosító munkahelyi étkezésnek, ha a munkáltató zárt ebédlőjében ételfutártól megrendelt ételt mikrohullámú sütőben felmelegítve fogyasztják a dolgozók?
Részlet a válaszából: […] ...- utalványt, elektronikus adathordozót is], és/vagy..."minősül béren kívüli juttatásnak.A természetbeni étkeztetést munkahelyi (üzemi) étkezésnekminősülő szolgáltatás keretében kell a munkáltató telephelyén működőétkezőhelyen ételfogyasztás formájában juttatni....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 28.

Keresőképtelen munkavállaló étkezési hozzájárulása

Kérdés: A dolgozó munkaszerződése tartalmazza, hogy havi 4500 forint értékben étkezési utalványt (ún. hidegutalvány) kap. A dolgozó június végén, illetve július elején 2 hétig betegszabadságon volt. Erre hivatkozva júliusban nem kapott étkezési utalványt, sőt augusztusban sem - ezt végigdolgozta -, mivel júniusban a betegszabadsága ellenére igen. Törvényes-e a munkáltató eljárása?
Részlet a válaszából: […] ...munkáltató eljárása attól függően törvényes, hogy amunkaszerződésben a munkavállalóval szemben milyen kötelezettséget vállalt. Ha az étkezési hozzájárulás nincs munkaszerződésben,kollektív szerződésben szabályozva, és a munkáltatót törvény sem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 30.

Kiküldött munkavállaló élelmezési költségei

Kérdés: Adható-e egyszerre a napi 500 forint összegű költségátalány és a havi 5000 forintos étkezési utalvány annál az építőipari vállalkozásnál, amely az ország egész területén végez munkát, ezért munkavállalói gyakran vidéken dolgoznak?
Részlet a válaszából: […] ...biztosítja. Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján amunkáltató döntése alapján biztosíthat a munkavállaló részére étkezésiutalványt "meleg" étkeztetéshez 10 ezer forint, "hideg" étkezéshez havi 5 ezerforint értékben. A magánszemély egy adott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 24.

Alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott dolgozó étkezési utalványa

Kérdés: Adható-e adómentesen a havi 4500 forint összegű hideg- vagy a 9000 forintos melegétkezési utalvány a munkaviszonyban lévő dolgozókhoz hasonlóan annak az alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott munkavállalónak, aki egy részvénytársaságnál havonta ledolgozik 14 vagy 15 munkanapot, és a foglalkoztatásának tervezett időtartama 4 hónap?
Részlet a válaszából: […] ...és adófizetésikötelezettsége. Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján amunkáltató a munkavállaló részére adhat étkezési utalványt. A jogszabályhelynem fogalmaz meg olyan elvárást, hogy csak "állományban lévő" munkaviszonyosalkalmazott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 27.

Köztisztviselőknek járó étkezési támogatás

Kérdés: A Ktv. 2006. március 1-jétől hatályos módosítása az étkezési utalványra, étkezési támogatásra vonatkozó szabályokat módosította. A Ktv. 49/F § (1) bekezdése alapján: "A köztisztviselő a munkáltató által természetben nyújtott étkezésre vagy étkezési utalványra jogosult, kivéve azt az időtartamot, amikor illetményre vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, ha a távollét időtartama meghaladja a 30 napot." Fentiek alapján helytállóak-e az alábbi megállapítások? - Nem jár étkezési hozzájárulás a szülési szabadság, GYES, GYED időtartamára, a 30 napot meghaladó táppénz időtartamára. - Étkezési hozzájárulás jár a felmentési idő alatti munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés időtartamára, abban az esetben is, ha a felmentési idő alatt újra munkaviszonyt létesít.
Részlet a válaszából: […] ...étkezésre, étkezési utalványra, valamint az étkezésitámogatásra vonatkozó előírásokat a Ktv. 49/F §-ában foglalt rendelkezésektartalmazzák. E rendelkezések értelmében a köztisztviselő a munkáltatóáltal természetben nyújtott kedvezményes étkezésre vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 25.

Étkezési utalvány juttatása többes jogviszony esetében

Kérdés: Összevonható-e a két különböző munkahelytől kapott étkezési utalvány annak a nyugdíjas munkavállalónak az esetében, aki egy részvénytársaságnál heti 32 órában dolgozik, ahol havi 9000 forint összegű étkezési utalvány kap, egy másik munkahelyen heti 18 órában dolgozik, és ott is kap étkezési utalványt? Ha igen, akkor melyik munkahelyen lesz adóköteles jövedelme, milyen járulékok terhelik az adóköteles részt, ki és hogyan fizeti a közterheket?
Részlet a válaszából: […] ...rendelkezés alapján egyértelmű, hogy egy magánszemély amunkáltatók számától függetlenül - a juttatás módjától függően - "meleg"étkezés esetén legfeljebb havi 9000 forintig, vagy "hideg" étkezés eseténlegfeljebb havi 4500 forintig mentesülhet az adózás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 21.

Képzés során nyújtott étkezés közterhei

Kérdés: Egy alapítvány továbbképzésre küldi a dolgozóit. Az oktató cég a számláján feltünteti a tanfolyam alkalmával nyújtott étel és ital összegét is, azzal, hogy a természetbeni juttatás közterheit nem fizette meg a résztvevők után. Milyen közterheket kell az alapítványnak fizetni, illetve a dolgozótól levonni?
Részlet a válaszából: […] ...a hivatali, üzleti utazásra vonatkozó szabályokat kellalkalmazni. A képzés keretében nyújtott járulékos szolgáltatások közülaz étkezés és a szabadidőprogramok költsége adóköteles, kivéve a szokásosan aszálláshely árában felszámított reggelit és az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 22.
Kapcsolódó címke:
1
2