Eva hatálya alá tartozó bt. nyugdíjas ügyvezetője

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettség terheli novembertől, illetve 2019. január 1-jétől egy eva hatálya alá tartozó betéti társaság ügyvezetőjét, aki 2018. november 1-jétől a 40 év jogosultsági ideje alapján igénybe veszi a nők kedvezményes nyugdíját, és a társaságban csak az eva megfizetése után fennmaradó jövedelmet veszi fel? Milyen járulékokat kell megfizetni az érintett magánszemély után abban a kft.-ben, ahol heti 40 órás munkaviszonnyal rendelkezik, amelyet a nyugdíjazása után is fenntart?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett hölgy jelenleg két biztosítási jogviszonnyal rendelkezik: egy munkaviszonnyal, illetve egy társas vállalkozói jogviszonnyal. Ez utóbbiban - tagi jövedelem híján - heti 36 órát elérő jogviszonyára tekintettel járulékfizetési kötelezettség nem terheli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 30.
Kapcsolódó címke:

Kiegészítő tevékenységű evás egyéni vállalkozó jövedelme, járulékai

Kérdés: Van-e kötelező járulékfizetése 2011-ben egy eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozónak, aki 2011-től saját jogú nyugdíjasnak minősül, vagy csak a havi 5100 forint összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie? Van-e valamilyen jelentősége a vállalkozói kivét nagyságának, illetve vonatkozik-e rá a jövedelemkorlát?
Részlet a válaszából: […] ...jövedelemkorlátjába. Ez egypéldán keresztül azt jelenti, hogy a 18 x 78 000 forint = 1 404 000 forintkereseti korlátot alapul véve, az evás vállalkozó ennek 10-szerese alatti, azaz14 040 000 forintot el nem érő evaalappal rendelkezhet éves szinten, anélkülhogy akár 1...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 1.

Evás társas vállalkozás tagjának keresete

Kérdés: Vonatkozik-e a tevékenységre jellemző kereset alkalmazása egy evás társas vállalkozás kiegészítő tevékenységű, illetve heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkező tagjaira az Szja-tv., az Eho-tv., illetve a Tbj-tv. alkalmazása során?
Részlet a válaszából: […] ...képezőjövedelem után kötelezettek járulék fizetésére. Nyilvánvaló azonban, hogy ilyen - szja-köteles -jövedelemben az említett evás vállalkozók nem részesülnek, így utánuk (anyugdíjas vállalkozókat terhelő havi 4950 forinton túl)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 26.

Felmentési idejét töltő bt.-tag közterhei

Kérdés: Meg kell-e fizetni a minimális járulékot egy evás betéti társaság személyesen közreműködő beltagja után arra az időszakra, amely alatt köztisztviselőként a szeptember havi nyugdíjazásáig felmentési idejét tölti?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben vázolt helyzet semmiféle gondot sem jelent abeltag társadalombiztosítási jogállását illetően. A felmentési idő tartamaalatt fennáll ugyanis heti 36 órát elérő foglalkoztatása, ennek megfelelőentársas vállalkozóként nem terheli a minimális járulékfizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 20.

Többes jogviszonyú evás vállalkozó ehója

Kérdés: Meg kell-e fizetnie a 27 százalékos ehót egy evás vállalkozás tulajdonosának, aki havi 40 órában projektmenedzseri feladatokat végez a cégben, és ő látja el az ügyvezetői feladatokat is, de díjazásban nem részesül? Számolhat-e részmunkaidővel a vállalkozó abban az esetben, ha egy másik cégnél főfoglalkozású alkalmazott havi 89 500 forint díjazás ellenében?
Részlet a válaszából: […] Nem kell számolnia a 27 százalékos egészségügyihozzájárulással több okból sem. Egyrészt mert az Szja-tv. 25. § (5) bekezdéseszerint megállapítandó személyes közreműködőidíj-kiegészítés az evás társasvállalkozásban személyesen közreműködő tagra nem vonatkozik....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 23.

Evás kft. közterhei

Kérdés: Az eván kívül milyen közterheket kell megfizetnie egy családi kft.-nek a többségi tulajdonos tagja után, aki személyes közreműködésre nem kötelezett, a cégből kizárólag osztalékot vesz fel. és 2008. november 1-jétől nyugdíjas? A tag nyugdíjazása előtt heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal rendelkezett. Kell-e cégautóadót fizetnie az evás kft.-nek?
Részlet a válaszából: […] A kft. azon tagja, aki a társaság tevékenységénekgyakorlásában személyes közreműködést nem végez, társadalombiztosításiértelemben nem minősül társas vállalkozónak. Ebből kifolyólag tagságiviszonyával összefüggésben járulék- és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 13.

Eva hatálya alá tartozó kft. rokkantnyugdíjas tagjának járulékalapja

Kérdés: Fizethet-e a minimálbér többszöröse után nyugdíjjárulékot egy Eva-tv. hatálya alá tartozó kft. rokkantnyugdíjas tagja annak érdekében, hogy a 0,5 százalékos nyugdíjemelés összege is magasabb legyen? Ebben az esetben is tartalmazza-e az eva a személyi jövedelemadót?
Részlet a válaszából: […] Az eva hatálya alá tartozó társas vállalkozójárulékfizetésére a Tbj-tv. nem tartalmaz külön előírásokat, arra az általánosszabályokat kell alkalmazni. Ennek megfelelően az említett kiegészítő tevékenységetfolytató (hiszen rokkantsági nyugdíjasról van szó) társas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 14.

Evás bt. nyugdíjas beltagjának járulékai

Kérdés: Helyesen jár-e el az az Eva-tv. hatálya alá tartozó betéti társaság, amely a személyesen közreműködő nyugdíjas beltagja után kizárólag a 4350 forint összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot fizeti meg, mert a tag semmilyen jövedelemben nem részesül?
Részlet a válaszából: […] A betéti társaság beltagja a Tbj-tv. 4. § d) pontjaértelmében akkor minősül társas vállalkozónak, ha a társaság tevékenységébenténylegesen és személyes közreműködik, és ezt nem munkaviszonyban és nemmegbízási jogviszonyban teszi.A kérdésben ilyen tagról van szó,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 19.

Evás bt. beltagjának jövedelme

Kérdés: Kötelező-e jövedelmet kivennie egy eva hatálya alá tartozó bt. beltagjának, amennyiben a társasági szerződésben személyes közreműködésre kötelezett? A nyugdíjjárulékot a 138 000 forint után megfizeti, de jövedelemkivétje - bruttó keresete - nincs. A nyugdíj megállapításánál, amennyiben "nincs bruttó keresete", mennyit fognak figyelembe venni, a 138 000 forintot vagy a "0" bruttó keresetet?
Részlet a válaszából: […] Az új Gt. 91. § (3) bekezdése alapján a betéti társaságtagját személyes közreműködéséért - a társasági szerződés rendelkezése vagy atöbbi taggal való különmegállapodás alapján - díjazás illetheti meg. Aszemélyes közreműködésért díjazás fizetése tehát nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 19.

Rokkantsági nyugdíjas evás egyéni vállalkozó irányadó keresete

Kérdés: Hogyan kell kiszámolni az irányadó keresetet egy rokkantsági nyugdíjas evás egyéni vállalkozónál? A vállalkozó jelenleg 55 éves, 2001 óta rokkantnyugdíjas, a megrokkanás idején, 1988-2000 között a havi átlagkeresete 94 709 forint volt.
Részlet a válaszából: […] Ez év elejétől megváltoztak a "most már"egészségkárosodáson, korábban munkaképesség-csökkenésen alapuló ellátásokmelletti keresőtevékenységre vonatkozó szabályok. A 2008. január 1-jét megelőzőidőponttól rokkantsági, illetőleg baleseti rokkantsági nyugdíjban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 17.
1
2
3