tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

21 találat a megadott evás vállalkozó tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Eva hatálya alá tartozó bt. nyugdíjas ügyvezetője

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettség terheli novembertől, illetve 2019. január 1-jétől egy eva hatálya alá tartozó betéti társaság ügyvezetőjét, aki 2018. november 1-jétől a 40 év jogosultsági ideje alapján igénybe veszi a nők kedvezményes nyugdíját, és a társaságban csak az eva megfizetése után fennmaradó jövedelmet veszi fel? Milyen járulékokat kell megfizetni az érintett magánszemély után abban a kft.-ben, ahol heti 40 órás munkaviszonnyal rendelkezik, amelyet a nyugdíjazása után is fenntart?
Részlet a válaszból: […]továbbra sem lesz, hiszen a Tbj-tv. 37/A. §-ának f) pontja alapján, heti 36 órás munkaviszonyára tekintettel, mentesül az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól, míg nyugdíjjárulékot tagi jövedelem híján nem fizet. Munkaviszonyában november 1-jétől egyéni járulékként csak 4 százalékos egészségbiztosítási és 10 százalékos nyugdíjjárulék terheli, míg a munkabér után a kft. továbbra is megfizeti a 19,5 százalékos szociális hozzájárulási adót. Mindezek mellett tekintettel kell lenni a Tny-tv. 83/B. §-a szerinti kereseti korlátra is, ami azt jelenti, hogy az érintett 2018. november--december havi munkabére nem haladhatja meg a minimálbér 18-szorosát.A 2019. január 1-jétől hatályba lépő rendelkezések szerint öregségi nyugdíjas munkavállalóként meg-szűnik a biztosítási kötelezettsége, tehát a kft.-ben fennálló munkaviszonya a továbbiakban sem szociális-hozzájárulásiadó-, sem pedig járulékfizetési kötelezettséggel nem jár. Ezzel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5908
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Kiegészítő tevékenységű evás egyéni vállalkozó jövedelme, járulékai

Kérdés: Van-e kötelező járulékfizetése 2011-ben egy eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozónak, aki 2011-től saját jogú nyugdíjasnak minősül, vagy csak a havi 5100 forint összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie? Van-e valamilyen jelentősége a vállalkozói kivét nagyságának, illetve vonatkozik-e rá a jövedelemkorlát?
Részlet a válaszból: […]fizetésére kötelezett, illetve 10 százalékos nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség terheli az Eva-tv.-ben meghatározott adóalap 10 százaléka után. Az említett járulékalapot képező jövedelem - amely nem kivét, hiszen ez a fogalom az Szja-tv.-hez kapcsolódik - beleszámít a 62 évesnél fiatalabb nyugdíjas egyéni vállalkozó jövedelemkorlátjába. Ez egy példán keresztül azt jelenti, hogy a 18 x 78 000 forint = 1 404 000 forint kereseti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. február 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3248

3. találat: Evás társas vállalkozás tagjának keresete

Kérdés: Vonatkozik-e a tevékenységre jellemző kereset alkalmazása egy evás társas vállalkozás kiegészítő tevékenységű, illetve heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkező tagjaira az Szja-tv., az Eho-tv., illetve a Tbj-tv. alkalmazása során?
Részlet a válaszból: […]százalékos egészségügyi hozzájárulás tekintetében sem érintett az "evázó" egyéni vállalkozó a tevékenységre jellemző keresettel összefüggő kötelezettségek terén, melyet az Eho-tv. (4) és (8) bekezdése meg is erősít. Némileg más a helyzet a járulékfizetéssel. Tekintve, hogy a Tbj-tv. nem tartalmaz külön előírásokat az eva hatálya alá tartozó társas vállalkozókra, járulékfizetési kötelezettségükre az általános szabályokat kell alkalmazni. A járulékfizetés tekintetében a tevékenységre jellemző kereset fogalma eleve nem érinti a heti 36 órás foglalkoztatással rendelkező vagy kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozót, hiszen ők - az egészségügyi szolgáltatási járulékon túl - a tényleges járulékalapot képező jövedelem után kötelezettek járulék fizetésére. Nyilvánvaló azonban, hogy ilyen - szja-köteles - jövedelemben az említett evás vállalkozók nem részesülnek, így utánuk (a nyugdíjas[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. október 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3127

4. találat: Felmentési idejét töltő bt.-tag közterhei

Kérdés: Meg kell-e fizetni a minimális járulékot egy evás betéti társaság személyesen közreműködő beltagja után arra az időszakra, amely alatt köztisztviselőként a szeptember havi nyugdíjazásáig felmentési idejét tölti?
Részlet a válaszból: […]fennáll ugyanis heti 36 órát elérő foglalkoztatása, ennek megfelelően társas vállalkozóként nem terheli a minimális járulékfizetési kötelezettség. A felmentési idő lejártát követően pedig nyugdíjassá válva, kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozóként szintén
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. július 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3037

5. találat: Többes jogviszonyú evás vállalkozó ehója

Kérdés: Meg kell-e fizetnie a 27 százalékos ehót egy evás vállalkozás tulajdonosának, aki havi 40 órában projektmenedzseri feladatokat végez a cégben, és ő látja el az ügyvezetői feladatokat is, de díjazásban nem részesül? Számolhat-e részmunkaidővel a vállalkozó abban az esetben, ha egy másik cégnél főfoglalkozású alkalmazott havi 89 500 forint díjazás ellenében?
Részlet a válaszból: […]egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettséget megállapítja - az evás társas vállalkozásra ugyancsak nem vonatkozik. Feltételezhetően a kérdésben szereplő "főállású alkalmazott" megjelölés legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyt takar. Ez azt jelenti, hogy az evás cégben a tag által projektmenedzserként folytatott személyes közreműködésre tekintettel csak akkor kellene járulékot (27 százalékos társadalombiztosítási járulékot, továbbá 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járulékot és 9,5 százalékos nyugdíjjárulékot) fizetni, amennyiben ezért díjazásban részesülne [Tbj-tv. 31. § (4) bekezdése]. Ennek hiányában járulékfizetési kötelezettség sem keletkezik a tag után. Amennyiben a másik cégnél "főállású alkalmazott"-ként a munkaideje nem éri el a heti 36 órát, az evás társaságban a tag után a tevékenységére[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. március 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2910

6. találat: Evás kft. közterhei

Kérdés: Az eván kívül milyen közterheket kell megfizetnie egy családi kft.-nek a többségi tulajdonos tagja után, aki személyes közreműködésre nem kötelezett, a cégből kizárólag osztalékot vesz fel. és 2008. november 1-jétől nyugdíjas? A tag nyugdíjazása előtt heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal rendelkezett. Kell-e cégautóadót fizetnie az evás kft.-nek?
Részlet a válaszból: […]nem terheli a cégautóadóval, valamint - a kft. által juttatott bevétel alapján - az osztalék utáni személyi jövedelemadóval összefüggésben adókötelezettség. E rendelkezés alapján tehát elmondható, hogy az egyszerűsített vállalkozói adó 2008-ban "kiváltotta" a cégautóadót is, az evás kft.-nek azt megfizetnie nem kell. 2009. február 1-jétől viszont alaposan megváltozik a helyzet. A cégautóadót ettől az időponttól tulajdonképpen mindenkinek fizetnie kell, aki cégautóval rendelkezik, tehát az evás vállalkozásoknak is. Az adó összege 1600 cm3 hengerűrtartalom alatt ellátott személygépkocsi esetén havi 7000 forint, 1600 cm3 hengerűrtartalom felett ellátott személygépkocsi esetén pedig havi 15 000 forint. A befizetendő adóból viszont le lehet vonni a gépjárműadót. Tehát a negyedéves befizetéseknél a befizetendő adó összegéből[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2428

7. találat: Eva hatálya alá tartozó kft. rokkantnyugdíjas tagjának járulékalapja

Kérdés: Fizethet-e a minimálbér többszöröse után nyugdíjjárulékot egy Eva-tv. hatálya alá tartozó kft. rokkantnyugdíjas tagja annak érdekében, hogy a 0,5 százalékos nyugdíjemelés összege is magasabb legyen? Ebben az esetben is tartalmazza-e az eva a személyi jövedelemadót?
Részlet a válaszból: […]egészségügyi szolgáltatási járulék és havi 1950 forint tételes eho fizetésére kötelezett. Ezen túlmenően a tagnak a személyes közreműködésére tekintettel kiosztott, járulékalapot képező jövedelme után 9,5 százalékos nyugdíjjárulékot kellene lerónia. A feltételes mód annak szól, hogy járulékalapot képező jövedelem megállapításánál elsődlegesen az Szja-tv. szerinti összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó adóelőleg számításánál figyelembe veendő jövedelmet kell alapul venni, és az "evázott" jövedelem semmiképpen sem esik ebbe a körbe. Más megközelítésben: ha az eva hatálya alá tartozó kiegészítő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2345

8. találat: Evás bt. beltagjának jövedelme

Kérdés: Kötelező-e jövedelmet kivennie egy eva hatálya alá tartozó bt. beltagjának, amennyiben a társasági szerződésben személyes közreműködésre kötelezett? A nyugdíjjárulékot a 138 000 forint után megfizeti, de jövedelemkivétje - bruttó keresete - nincs. A nyugdíj megállapításánál, amennyiben "nincs bruttó keresete", mennyit fognak figyelembe venni, a 138 000 forintot vagy a "0" bruttó keresetet?
Részlet a válaszból: […]január 1-jétől a nyugdíj megállapításának kezdőnapjáig elért (kifizetett) - a kifizetés idején érvényes szabályok szerint nyugdíjjárulék alapjául szolgáló -, a személyi jövedelemadót is tartalmazó, csökkentés nélküli bruttó kereset, jövedelem havi átlaga alapján kell meghatározni. Keresetként, jövedelemként kell - egyebek mellett - figyelembe venni: a) az 1988. január 1-je és 1996. december 31-e közötti, illetőleg az 1988. január 1-je előtti keresetek, jövedelmek esetén az 1996. december 31. napján érvényes társadalombiztosítási szabályok szerint a főfoglalkozásban elért jövedelmet, az ezen időszak alatt kifizetett év végi részesedést, prémiumot, jutalmat és a keresettel, jövedelemmel azonos időre járó baleseti járadékot, b) 1997. január 1-jétől az 1998. január 1-je előtti rendelkezések szerinti, illetőleg 1998. január 1-jétől a Tbj-tv.-ben meghatározott biztosítással járó jogviszonyból származó - nyugdíjjárulék-alapot képező - keresetet, jövedelmet, több biztosítással járó jogviszony esetén a nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettségre meghatározott összeghatárig[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. augusztus 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2286

9. találat: Evás bt. nyugdíjas beltagjának járulékai

Kérdés: Helyesen jár-e el az az Eva-tv. hatálya alá tartozó betéti társaság, amely a személyesen közreműködő nyugdíjas beltagja után kizárólag a 4350 forint összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot fizeti meg, mert a tag semmilyen jövedelemben nem részesül?
Részlet a válaszból: […]tagról van szó, aki nyugdíjas, tehát kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó. A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozásnak a jogviszonya tartamára havi 4350 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie, kivéve azt az időszakot, amikor az érintett - keresőképtelen, - GYES-ben részesül, - fogvatartott vagy - ügyvédként, közjegyzőként, szabadalmi ügyvivőként kamarai tagságát szünetelteti. Eva hatálya alá tartozó társaság tagjáról lévén[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. augusztus 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2284

10. találat: Rokkantsági nyugdíjas evás egyéni vállalkozó irányadó keresete

Kérdés: Hogyan kell kiszámolni az irányadó keresetet egy rokkantsági nyugdíjas evás egyéni vállalkozónál? A vállalkozó jelenleg 55 éves, 2001 óta rokkantnyugdíjas, a megrokkanás idején, 1988-2000 között a havi átlagkeresete 94 709 forint volt.
Részlet a válaszból: […]megrokkanás előtti munkakörében rokkantság nélkül elérhetne. Fontos azonban megjegyezni, hogy ez a szabály csak azokra a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülőkre vonatkozik, akiknek nyugellátását 2008. január elsejét megelőzően állapították meg. Ugyanis az említett időpontot követően megállapított rokkantsági ellátások melletti keresőtevékenységre már az "új szabályok" az irányadóak. Ezek az "új szabályok" érvényesek 2009. január elsejétől minden rokkantsági nyugellátásban részesülőre, ha a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem érte el, azaz aktív korú. 2009. január elsejétől ugyanis a rokkantságon alapuló nyugellátások mellett abban az esetben lehet munkát vállalni, ha az aktív korú nyugdíjas hat egymást követő hónapra vonatkozó - a személyi jövedelemadóval és egészségbiztosítási járulék, nyugdíjjárulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj, valamint munkavállalói járulék összegével csökkentett, azaz nettó - keresetének, jövedelmének havi átlaga nem haladja meg a rokkantsági nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegének kilencven százalékát, illetve annak a megállapítást követően a rendszeres nyugdíjemelés(ek) mértékével növelt összegét, de legalább a mindenkori kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegét. A kereseti határ átlépésének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. június 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2238
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést