Ápolási díjban részesülő munkavállaló szülése

Kérdés: Jogosult lesz CSED-re a 2023. július hónap 4-én születendő gyermekére tekintettel az édesanya abban az esetben, ha 2022. május 1-jétől - beteg édesanyja ápolására tekintettel - ápolási díjban részesül, ezért több mint tíz éve fennálló munkaviszonyát 2022. március 31-én megszüntette, és 2023. február 1-jétől újra munkaviszonyt létesített, amelyben munkáját otthonról tudja végezni? Keresőképtelensége esetén kaphat táppénzt ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira a biztosítottak jogosultak. Az ápolási díjban részesülő személy nem minősül biztosítottnak, csak egészségügyi szolgáltatásra jogosult. A biztosítás jelen esetben ugyan 2022. március 31-én megszűnt, a kismama azonban ismét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Táppénzjogosultság lejárta

Kérdés: Mi történik abban az esetben, ha a munkavállalónak lejár az egyéves táppénzjogosultsága, de betegségéből eredően továbbra is keresőképtelen? Mennyi ideig tarthatja keresőképtelen állományban az orvos a beteg személyt?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 46. §-ának (1) bekezdése alapján táppénz a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt, a keresőképtelenség tartamára jár, legfeljebb azonban a keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző folyamatos biztosítási időszak alatt a Tbj-tv. 6....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Megváltozott munkaképességű kisadózó egyéni vállalkozó

Kérdés: Meg kell szüntetnie a tevékenységét egy kisadózó egyéni vállalkozónak abban az esetben, ha le kívánja százalékoltatni magát, vagy elegendő szüneteltetni a vállalkozást néhány napra?
Részlet a válaszából: […] ...szerint ezt legalább 30 napra kell vállalni.Az egyéni vállalkozás szünetelése alatt ugyan a biztosítás is szünetel, de ez nem jelent egészségügyi-szolgáltatásijárulék-fizetési kötelezettséget, mivel mind a rehabilitációs, mind pedig a rokkantsági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Ingatlan-bérbeadás adószámos magánszemélyként

Kérdés: Hogyan alakul a biztosítási kötelezettsége annak az adószámos magánszemélynek, aki ingatlan-bérbeadással foglalkozik, jelenleg GYES-ben részesül, de úgy tervezi, hogy a GYES lejártát követően sem megy vissza főállású munkahelyére? Elegendő lesz az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése abban az esetben is, ha a magánszemély évi több millió forintos bevételre tesz szert a bérbeadásból, és esetleg az áfakörbe is bejelentkezik, vagy létrejön a biztosítási kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] Az adószámos magánszemély - ellentétben az egyéni vállalkozóval - nem önálló biztosítotti kategória, így az említett tevékenységi körben folytatott önálló tevékenység nem keletkeztet biztosítási és járulékfizetési kötelezettséget, legyen szó bármilyen összegű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Ügyvezetés külföldi munkaviszony mellett

Kérdés: Maradhat továbbra is ingyenes megbízás keretében ügyvezető egy kft.-ben az a magánszemély, aki az ügyvezetés mellett eddig Magyarországon állt heti 40 órás munkaviszonyban, de ez a jogviszonya hamarosan megszűnik, a továbbiakban a cég ausztriai központjában fog dolgozni folyamatos munkaviszonyban, és ott is lesz biztosított? Van valamilyen lehetőség arra, hogy a magyar egészségügyi ellátásra is jogosult maradjon, tekintettel arra, hogy az állandó lakcíme Magyarországon marad, Ausztriában pedig ideiglenes lakcíme lesz? Kell valamilyen közterhet fizetni a magyar kft.-ben az ügyvezető után a magyar munkaviszony megszűnése miatt? A kft.-ben az ügyvezető nem rendelkezik tulajdonrésszel. A cég másik ügyvezetője a 100 százalékos tulajdonos, aki munkaviszony keretében látja el a feladatait.
Részlet a válaszából: […] Az ügyvezető ingyenes megbízási szerződésének nincs akadálya, erre vonatkozóan a jogszabályok nem tartalmaznak tiltó rendelkezést. Ennek ellenére, az ingyenességgel kapcsolatban van egy megfontolandó kérdés, mégpedig, hogy milyen módon kötődik a céghez az érintett ügyvezető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Üzemorvosi vizsgálat adatai

Kérdés: Üzemorvosi vizsgálat keretében a szemészeti szakvizsgálatot a munkáltató évente minden dolgozójának biztosítja. Az üzemorvos által adott alkalmassági igazolás szerint, ha valaki szemüveggel, munkaszemüveggel alkalmas, ezen igazolás alapján évente 50.000 forintig támogatja a munkáltató a szemüveg, kontaktlencse beszerzését. Törvényes az a megoldás, miszerint a szemészeti vizsgálatot követően a szemész szakorvos által adott leletet kéri a munkáltató a dolgozótól, és annak másolatát a társadalombiztosítási anyagában megőrzi?
Részlet a válaszából: […] A 33/1998. NM rendelet 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a munkáltató törvényi kötelezettsége az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása. Ennek részeként a munkáltatónak biztosítania kell minden munkavállalója számára a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Szociális szövetkezet ügyvezetője

Kérdés: Van elvárt járulékfizetés abban az esetben, ha egy szociális szövetkezet ügyvezetői feladatokat ellátó tagja munkaviszony keretében közreműködött a szövetkezet tevékenységében is, de ez a munkaviszony megszűnt, és a 'T1041-es nyomtatványon kijelentésre került? Az ügyvezetői teendők ellátásáért jövedelemkifizetésre nem kerül sor.
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 6. §-ának (2) bekezdése értelmében a szociális szövetkezet vezető tisztségviselője munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végzőnek minősül. Ez a hatályos jogszabályok alapján azt jelenti, hogy a szociális szövetkezetnek csak akkor keletkezik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Rokkantsági ellátásban részesülő személy fizetés nélküli szabadsága

Kérdés: Meg kell fizetnie április hónapra az egészségügyi szolgáltatási járulékot annak a munkavállalónak, aki április 1-jétől 30-áig fizetés nélküli szabadságon lesz, és április 1-jétől rokkantsági ellátást igényelt?
Részlet a válaszából: […] A vázolt esetben a fizetés nélküli szabadság tartama alatt a Tbj-tv. 18. §-ának a) pontja értelmében szünetel a biztosítás, ezért - mivel ebben az esetben nem alkalmazható a 45 napos szabály - a munkavállalót az első naptól egészségügyiszolgáltatásijárulék--fizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Igazolás a bejelentésről

Kérdés: Valóban át kell vetetni a 'T1041-es bejelentőlap egy példányát a dolgozóval? Egy kft. kormányhivatali tb-ellenőrzése során az ellenőr kérte ennek bemutatását, a cég azonban eddig nem adta át a bejelentőt, és erre vonatkozó előírást sem talált az Art.-ben.
Részlet a válaszából: […] A bejelentésről szóló igazolásra vonatkozó szabályt nem az Art., hanem a Tbj-tv. tartalmazza.A jogszabály 66. §-ának (4) bekezdése értelmében a foglalkoztató legkésőbb a bejelentést követő napon, illetve a biztosított vagy egyéb jogcímen egészségügyi szolgáltatásra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Egyszemélyes kft. tagja

Kérdés: Helyesen jár el az egyszemélyes kft. abban az esetben, ha semmilyen közterhet nem fizet a tulajdonos után, aki a cég tevékenységében semmilyen módon nem vesz részt, csak az ügyvezetői feladatokat látja el megbízási jogviszonyban, de a díjazása nem éri el a minimálbér 30 százalékát? Az ügyvezető nem rendelkezik semmilyen más jogviszonnyal, fizeti maga után az egészségügyi szolgáltatási járulékot. Lehet kisadózó egyéni vállalkozó a tag a kft.-ben végzett ügyvezetői tevékenysége mellett?
Részlet a válaszából: […] A Ptk. 3:112. §-a alapján a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása szerint - megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el.A Tbj-tv. 4. §-ának 21.5 pontja értelmében társas vállalkozónak minősül a betéti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.
1
2
3
68