Fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló I.

Kérdés: Meg kell fizetnie a munkáltatónak az egészségügyi szolgáltatási járulékot a fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállalója után abban az esetben is, ha a dolgozó egyébként egyéni vállalkozóként biztosított, és így egészségügyi szolgáltatásra is jogosultságot szerzett? Milyen összeggel veszik figyelembe ezt az időszakot a nyugdíjszámítás során?
Részlet a válaszából: […] ...veszik igénybe) szünetel a biztosítás.A biztosítás szünetelésének a tartama alatt az érintett nem jogosult e jogviszonya alapján egészségügyi szolgáltatásra sem, és ha egyéb jogcímen nem illeti meg őt az egészségügyi szolgáltatás, akkor a fizetés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Jogosultság egészségügyi szolgáltatásra

Kérdés: Megilleti további 10 hónapra az egészségügyi szolgáltatás azt a kilépő munkavállalót, aki munkaviszonya megszűnésével összefüggésben 10 havi végkielégítést kapott, amelyből mind a pénzbeli, mind a természetbeni egészségbiztosítási járulék levonásra került, vagy elhelyezkedéséig köteles lesz megfizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot?
Részlet a válaszából: […] ...a Tbj-tv. 7. §-ának (2) bekezdése, közel 20 éve hatályát vesztette.A biztosítási jogviszony megszűnésével egy időben azonban az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság nem szűnik meg automatikusan, hanem további 45 napig (illetve, ha ennél rövidebb volt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 10.

Távoktatás keretében tanuló egyetemi hallgató egészségügyi szolgáltatása

Kérdés: Jogosult egészségügyi szolgáltatásra az a 2018 júniusában érettségizett diák, aki szeptembertől távoktatás keretében kezdi meg egyetemi tanulmányait, vagy fizetnie kell az orvosi ellátásért?
Részlet a válaszából: […] ...i) pontja szerint a hallgatói, tanulói jogviszonyban folytatott tanulmányok kizárólag nappali rendszerű képzés esetén jogosítanak egészségügyi szolgáltatásra. A távoktatás nem minősül nappali rendszerű képzésnek, ezért az ebben részt vevő hallgató nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 28.

Özvegyi nyugdíjban részesülő személy egészségügyi szolgáltatásra jogosultsága

Kérdés: Kötelezett egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére az a személy, aki ideiglenes özvegyi nyugdíjban részesül, még nem töltötte be a rá irány­adó öregségi nyugdíjkorhatárt, és semmi más jogviszonnyal nem rendelkezik? Kaphat majd özvegyi nyugdíjat az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után abban az esetben, ha legfeljebb 15 év szolgálati ideje lesz?
Részlet a válaszából: […] ...b) pontja értelmében a hozzátartozói nyugellátásban részesülő személy - e körbe tartozik az özvegyi nyugdíj is - jogosult egészségügyi szolgáltatásra, tehát az ellátás folyósításának tartama + 45 nap alatt nem kell egészségügyi szolgáltatási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 12.

Egészségügyi szolgáltatás tanulói jogviszony megszűnése után

Kérdés: Meddig veheti igénybe térítésmentesen az egészségügyi szolgáltatást a tanulói jogviszony megszűnése után egy nappali tagozatos középiskolai tanuló? Mikortól kell fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot?
Részlet a válaszából: […] ...§-a szolgáltatja, mely szerint a tanuló a tanulói jogviszony kezdetétől a diák­igazolványra való jogosultság megszűnéséig jogosult egészségügyi szolgáltatásra, ideértve a tanulói jog­viszony szünetelésének időtartamát is. A diákigazolványra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 24.

Magánszemély egészségügyi szolgáltatásra jogosultsága

Kérdés: Milyen módon tud tb-t kötni a saját részére egy magánszemély?
Részlet a válaszából: […] ...feltételezhetően az egészségügyi szolgáltatásravaló jogosultságát kívánja rendezni. A Tbj-tv. 39. §-a (2) bekezdésénekrendelkezéséből fakadóan azok a magánszemélyek, akik nem rendelkeznekbiztosítási jogviszonnyal, és egészségügyi szolgáltatásra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 10.

Változások az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak körében és az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésének kötelezettségében

Kérdés: Milyen változások következtek be 2009. évben az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak körében és az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésének kötelezettségében?
Részlet a válaszából: […] ...Tbj-tv. 16. §-a határozza meg, hogy kik jogosultakegészségügyi szolgáltatásra. A Tbj-tv. 16. § (1) bekezdés h) pontja szerint azegészségügyi szolgáltatásra jogosultak köre kibővült, és a jogosulti körbebekerültek azok a személyek, akik rendelkezésre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 7.

Ideiglenes lakcímmel rendelkező személy jogosultsága egészségügyi szolgáltatásra

Kérdés: Hol és milyen módon válhat biztosítottá Magyarországon egy Ausztriában élő és állandó lakcímmel rendelkező személy, aki Magyarországon csak ideiglenes lakcímmel rendelkezik. Ausztriában igazolnia kellene a magyar biztosítását és az egészségügyi ellátásra jogosultságát.
Részlet a válaszából: […] ...egészségügyi szolgáltatásra "alanyi jogon" (Tbj-tv. 16.§-a) nem jogosult személy egészségügyi szolgáltatásra - biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonylétesítésével, vagy- erre vonatkozó megállapodás megkötésével vagy- az egészségügyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 27.

Egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy alkalmi munkavállalása

Kérdés: Milyen jelentési kötelezettsége van a munkáltatónak, illetve a munkavállalónak a Tbj-tv. 16. § (1) bekezdés a)-p) és s)-t) pontja alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy alkalmi munkavállalása esetén, illetve hogyan jelenti és fizeti meg a munkavállaló - vagy átvállalás esetén a munkáltató - a napi 145 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot?
Részlet a válaszából: […] ...egy félreértést kell tisztáznunk: az alkalmimunkavállalónak alapesetben nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékotfizetnie, csak akkor, ha ennek fizetésére egyébként is kötelezett. Az érintettdolgozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 8.

Angliában élő egyéni vállalkozó közterhei és egészségügyi ellátása

Kérdés: Kötelezett-e vállalkozása után itthon is járulékfizetésre az az egyéni vállalkozó, aki 2005 óta hivatalosan Angliában dolgozik orvos vállalkozóként, ahova családostul tartósan kitelepült, ott adózik jövedelme után, és járulékot is fizet, de a magyar vállalkozását megtartotta? A vállalkozó évente mindössze 15-20 napot tölt Magyarországon, jövedelme nincs. Az angliai járulékfizetés alapján jogosult-e itthoni tartózkodása alatt egészségügyi ellátásra, és milyen feltételekkel?
Részlet a válaszából: […] Magyarország uniós csatlakozása óta a közösségi koordinációsszabályokat kell alkalmazni a munkavállalók saját tagállamuktól eltérőtagállamban történő foglalkoztatása esetén is. A koordináció egyik alapelve azegy tagállam joghatósága alá tartozás elve, ami főszabály...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 8.
1
2
3