Beltag közterhei

Kérdés: Milyen közteherfizetési kötelezettsége keletkezik egy betéti társaságnak a beltag után abban az esetben, ha az ügyvezetést a kültag látja el, a beltag semmilyen módon nem működik közre a társaságban, és eddig rendelkezett főfoglalkozású munkaviszonnyal, ami 2024. július hónap végén megszűnik?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben foglaltak szerint a beltag semmilyen formában nem működik közre a társaságban, és az ügyvezetést sem látja el. Feltételezve, hogy a társasági szerződés sem ír elő számára személyes közreműködési kötelezettséget, vele kapcsolatban a társaságnak – az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 25.

Egyéni vállalkozó minimumjárulékai középiskolai tanulmányok befejezése után

Kérdés:

Mentesül a minimumjárulékok megfizetése alól a nyári időszakra egy egyéni vállalkozó abban az esetben, ha tanulói jogviszonya június 30-án megszűnik, de a diákigazolványa még október 31-ig érvényes, ősztől pedig megkezdi az egyetemi tanulmányait nappali tagozaton?

Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 42. §-ának (1) bekezdése értelmében az egyéni vállalkozó mentesül a minimális járulékfizetési kötelezettség alól (és ezt a szabályt a minimumadó tekintetében a Szocho-tv. vonatkozó jogszabályi helye is átveszi) abban az esetben is, ha– a Köznev-tv. hatálya...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Rehabilitációs ellátás

Kérdés: Milyen feltételekkel válhat jogosulttá rehabilitációs ellátásra a munkavállaló, illetve hogyan kell megigényelni az ellátást? Meg kell szüntetni a munkaviszonyt az ellátásra való jogosultság érdekében?
Részlet a válaszából: […] A megváltozott munkaképességű személyek ellátása a 15. életév betöltésétől 60 százalékos vagy kisebb mértékű egészségi állapot és kellő mennyiségű biztosítási idő mellett állapítható meg, ha a kérelmező rendszeres pénzellátásban nem részesül.A megváltozott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Járulékfizetés egyéni vállalkozás szüneteltetése alatt

Kérdés:

Van bármilyen járulékfizetési kötelezettsége április hónapra annak az egyéni vállalkozónak, aki heti 40 órás munkaviszony mellett folytatta a tevékenységét, amit április 10-től szüneteltet, de időközben április 20-án a munkaviszonya is megszűnt? A vállalkozó kivétet nem számolt el.

Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett egyéni vállalkozó április 20-ig többes jogviszonyban állt, heti 36 órás munkaviszonyára tekintettel mentesült a minimális adó- és járulékfizetési kötelezettség alól. Ez a mentesség azonban április 21-től megszűnt, hiszen ezen időponttól már nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Angliából hazaköltöző magyar állampolgár tajszáma

Kérdés: Hogyan tudja újra érvényesíteni a tajszámát az a magyar állampolgár, aki már 7 éve Angliában él és dolgozik, de a munkaszerződése április 30-án lejár, és ezután szeretne visszaköltözni Magyarországra? Milyen nyomtatványt kell beadnia és melyik hatóság részére annak érdekében, hogy minél előbb rendeződhessen az ügye, tekintettel arra, hogy július hónapban szülni fog?
Részlet a válaszából: […] ...járulékot kell fizetnie, amelynek összege havi 11.300 forint (napi 380 forint). A fizetés érdekében az érintettnek be kell jelentkeznie az egészségügyi-szolgáltatásijárulék-fizetés hatálya alá. A bejelentkezés a 'T1011U jelű adatlap kitöltésével tehető meg személyesen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 9.

Szüléshez kapcsolódó ellátások két munkaviszony esetén

Kérdés: Elválasztható egymástól a szülési szabadság mint munkajogi fogalom és a CSED mint társadalombiztosítási ellátás annak a biztosítottnak az esetében, aki 2024. május közepére várja a 3. gyermekét, jelenleg két munkaviszonya van párhuzamosan, amelyek közül az "A" jogviszonya 2016. szeptember 12-e óta folyamatosan fennáll, így ott megvannak a jogosultsági feltételei a CSED-hez, a "B" jogviszonya azonban csak 2023. szeptember 1-jén kezdődött, így ebben a jogviszonyában nem lesz meg neki a szülés előtt szükséges 365 nap biztosításban töltött idő? A kismama a "B" munkaviszonyában lehet csak szülési szabadságon CSED folyósítása nélkül? Ha igen, az biztosításban töltött időnek minősül, így akár jogosultságot szerezhet a 169. naptól esetleg a GYED-re? Ha nem lehetséges szülési szabadságon lenni CSED nélkül, akkor mik a lehetőségei?
Részlet a válaszából: […] A szülési szabadság mint munkajogi fogalom és a CSED mint társadalombiztosítási ellátás elválaszthatók, ami azt jelenti, hogy a munkavállalónak nem kötelező ellátásban részesülnie ahhoz, hogy igénybe vehesse a 168 nap szülési szabadságot. Az ellátás nélküli időszak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 9.

Balesetitáppénz-jogosultság lejárta

Kérdés:

Hogyan alakul a továbbiakban a társadalombiztosítási jogviszonya egy egyszemélyes kft. tagjának, aki főfoglalkozású (heti 40 órás) munkaviszonyában 2022 márciusában üzemi balesetet szenvedett, kétéves táppénze a napokban jár le, de továbbra is keresőképtelen, és a leszázalékolása folyamatban van? Az érintett a munkaviszonytól teljesen eltérő tevékenységet végző társas vállalkozásban nem vett igénybe táppénzt.

Részlet a válaszából: […] A baleseti táppénzre való jogosultság megszűnését követően munkaviszonyában – keresőképtelenségére tekintettel – mentesül a munkavégzési kötelezettség alól, de mivel nem jár számára díjazás, szünetel a biztosítása.Társas vállalkozóként viszont biztosított, így...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Ideiglenesen Angliába költöző biztosított

Kérdés:

Mi a helyes eljárás abban az esetben, ha egy Magyarországon biztosított nő Angliába utazik a férjével, aki ott kapott munkát? Az érintett nő Magyarországon biztosított, jelenleg GYED-ben részesül, és a Magyar Államkincstárral, valamint a NEAK-kal történt telefonos egyeztetéseket követően a NEU 70 formanyomtatványon bejelentette a külföldi tartózkodását, és a magyar jogviszonnyal kapcsolatos nyilatkozat után kapott egy határozatot a tajszám felfüggesztéséről. Helyesen járt el az érintett nő ebben az esetben? Valóban fel kell függeszteni a tajszámot ebben az esetben? Hogyan tudja helyreállítani a magyar biztosítási jogviszonyát, illetve milyen módon lesz jogosult orvosi ellátásra Magyarországon, illetve Angliában?

Részlet a válaszából: […] A tajszámmal rendelkező személynek bejelentési kötelezettsége van a külföldön létrejött biztosításáról és annak megszűnéséről. A bejelentést a magyarországi lakóhely szerinti illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási feladatkörében eljáró megyeszékhelyen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Jogviszonyok

Kérdés:

Milyen jogviszonyban foglalkoztatható a legkedvezőbben egy kivaalany kft. tulajdonos-ügyvezetője, aki jelenleg "0" forintos megbízási jogviszonyban látja el a tevékenységét, illetve a felesége, aki nem tagja a társaságnak, és ugyancsak megbízás alapján havi 60.000 forintos díjazás ellenében végzi a jövedelemszerző tevékenységet a cégben? Jelenleg mindketten rendelkeznek főállású munkaviszonnyal, ami azonban rövidesen megszűnik.

Részlet a válaszából: […] Kezdjük a nem tag munkavállalóval, aki havi 60.000 forintos megbízási díjért végez munkát a cégben.A havi 60.000 forintból származó jövedelem (60.000× 90% = 54.000 forint) havi szinten nem éri el a minimálbér 30 százalékát, tehát nem keletkeztet biztosítási és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése

Kérdés: Hogyan kell értelmezni az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésére vonatkozó új járulékszabályt? Miként érinti ez az egészségügyi szolgáltatást és az egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési kötelezettséget?
Részlet a válaszából: […] Az Ev-tv. 18. §-ának (1) bekezdése értelmében az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb két évig szüneteltetheti. A szünetelés bejelentésére alapvetően az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentésére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.
1
2
3
71