tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése alatt értékesített tárgyi eszköz

Kérdés: Milyen jövedelemmegállapítási szabályok vonatkoznak egy egyszerűsített vállalkozási adó hatálya alá tartozó egyéni vállalkozóra abban az esetben, ha 2015 óta folyamatosan szünetelteti a tevékenységét, és a vállalkozásban 100 százalékban elszámolt tehergépjárművét ez idő alatt, 2017-ben értékesítette? Az szja-kötelezettségen felül terheli egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség is a jövedelmet? Amennyiben igen, akkor alkalmazható a 82 százalékos adóalapszabály?
Részlet a válaszból: […]vállalkozó tevékenységének folytatása során a szünetelésig keletkezett és azt követően esedékessé váló fizetési kötelezettségeit a szünetelés ideje alatt is köteles teljesíteni.A tevékenység szüneteltetésének megkezdését követően - nem közvetlen tevékenységéből - befolyt bevételeket (különösen jóváírt bankkamat, kártérítés, adó-visszatérítés) az Szja-tv. rendelkezései szerint önálló tevékenységből származó bevételnek kell tekinteni. Ettől eltérően, a szünetelés időszaka alatt értékesített tárgyi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5693

2. találat: Nyugdíjas egyéni vállalkozó tevékenységének szüneteltetése

Kérdés: Kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie a nyugdíjas egyéni vállalkozónak a tevékenység szüneteltetése alatt 2012-ben, illetve 2013-ban?
Részlet a válaszból: […]egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni arra az időtartamra, amely alatt egyéni vállalkozói tevékenysége szünetel. Mivel ez a szabály már 2010. január 1-je óta változatlan tartalommal van hatályban, ezért sem 2012-ben, sem 2013-ban nem áll fenn az egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3997

3. találat: Munkaviszony megszüntetése a foglalkoztató tevékenységének szüneteltetése esetén

Kérdés: Meg kell szüntetni a TGYÁS-ban részesülő munkavállaló munkaviszonyát abban az esetben, ha a foglalkoztató egyéni vállalkozó szünetelteti a tevékenységét? Amennyiben igen, milyen dátummal kell kiléptetni? Milyen jogviszonyban szerepel a továbbiakban az alkalmazott az egészségbiztosítási nyilvántartásban?
Részlet a válaszból: […]tartozik,e) törvényben meghatározott más esetben.A 64. § (1) bekezdése alapján a munkaviszony megszüntethetőa) közös megegyezéssel,b) felmondással,c) azonnali hatályú felmondással.A 65. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a munkaviszonyt mind a munkavállaló, mind a munkáltató felmondással megszüntetheti. E paragrafus (3) bekezdésének c) pontja szerint a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §, 130. §) időtartama alatt. Mindez azt jelenti, hogy az egyéni vállalkozás szüneteltetése miatt sem a törvény erejénél fogva nem szűnik meg, továbbá felmondással[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3864

4. találat: Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése

Kérdés: Hol és milyen formában kezdeményeztetheti a szüneteltetés bejelentését egy idényjellegű munkát végző nyugdíjas egyéni vállalkozó? Korlátozott-e a szüneteltetés ideje, illetve év közben bármikor kérhető-e, vagy csak meghatározott időpontokban? Megszűnik-e a járulékfizetési kötelezettség a szüneteltetés ideje alatt?
Részlet a válaszból: […]kattintva pedig a nyomtatvány részletes kitöltési útmutatója olvasható: http://www.nyilvantarto.hu/kekkh/letoltes/evig_ kitoltesi_adatvaltozas.pdf. Az egyéni vállalkozói tevékenységet legalább egy hónapig és legfeljebb öt évig lehet szüneteltetni. Nincs behatárolva, hogy milyen gyakorisággal szüneteltethető a tevékenység, csupán annak minimális, illetve maximális időtartamára nézve szab korlátot a törvény. Ez azt jelenti, hogy az adott éven belül többször is lehetséges a szüneteltelés, de egy-egy alkalommal legalább egy hónapra kell szólnia. A szünetelés bejelentését követően, annak időtartama alatt egyéni vállalkozói tevékenység nem végezhető, az egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultság nem szerezhető, és új kötelezettség sem vállalható. A tevékenység folytatása során a szünetelésig keletkezett és azt követően esedékessé váló fizetési kötelezettségeket a szünetelés ideje alatt is teljesíteni kell. A szüneteltetett egyéni vállalkozói tevékenység ugyancsak az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapon benyújtott, az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására vonatkozó bejelentésével bármikor folytatható. A bejelentésben nyilatkozni kell arról, hogy az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására előírt feltételeknek továbbra is megfelel. Amennyiben a kérdésbeli nyugdíjas egyéni vállalkozó vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik, a tevékenysége szüneteltetésének az is a feltétele, hogy az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. február 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3247

5. találat: Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése

Kérdés: Van-e valamilyen korlát, vagy minden évben szüneteltetheti a tevékenységét az az építőipari egyéni vállalkozó, akinek télen két-három hónapig nem szokott munkája lenni? Elveszíti-e az evajogosultságát a szüneteltetés miatt? Mi a teendő ebben az időszakban az alkalmazottakkal, ki kell-e jelenteni őket, vagy van valami más megoldás erre az esetre?
Részlet a válaszból: […]tevékenységét télen szüneteltesse, és ennek megfelelően mentesüljön a járulékfizetés alól. Az alkalmazottak kérdése már problematikusabb. Tény, hogy a tevékenység szüneteltetésének a tartama alatt a vállalkozás tevékenységet nem folytathat, és nyilvánvalóan alkalmazottat sem foglalkoztathat. Ennek megfelelően a szüneteltetés előtt az alkalmazottak jogviszonyát meg kell szüntetni. Szóba jöhet esetleg a fizetés nélküli szabadság vagy a határozott idejű jogviszony. Kétségtelen, hogy a jogszabály, illetve az ezzel kapcsolatos magyarázatok adósak e kérdés megoldásával.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. március 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2889