Táppénz egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése esetén

Kérdés: Miért szüntették meg a táppénz folyósítását annak az egyéni vállalkozónak, aki 2023. november 15-től keresőképtelen, 2024. január 1-jétől szünetelteti a tevékenységét, de ettől a naptól a fennálló őstermelői jogviszonyára tekintettel biztosítottá válik? A biztosítás egy napra sem szakad meg, a keresőképtelenség is folyamatos, és előreláthatóan hosszú ideig fog tartani.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett személy egyidejűleg egyéni vállalkozói és mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytat. Ebben az esetben főszabályként egyéni vállalkozóként terheli a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség, mivel őstermelőként - fennálló biztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Határozott idejű munkaszerződés munkavállaló általi felmondása

Kérdés: Hogyan mondhatja fel a munkavállaló a határozott idejű munkaszerződést abban az esetben, ha a munkaviszony tartama alatt a munkáltató felróhatóan járt el?
Részlet a válaszából: […] ...indokok nem alapozzák meg a rendkívüli felmondást: a munkaszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére irányuló ajánlat elutasítása, munkakörbe nem tartozó munka végzésére vonatkozó kérelem ellenére írásba nem foglalt utasítás nem teljesítése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Családi pótlék megosztása

Kérdés: Hogyan változtak a családi pótlék megosztására vonatkozó feltételek a gyermeküket felváltva gondozó elvált szülők esetében? Továbbra is kaphatja ugyanazokkal a feltételekkel az ellátást az anya?
Részlet a válaszából: […] ...amelyre az osztott családi pótlék megállapítását kérelmezik, a kérelem elbírálásakor betöltötte a 18. életévét, akkor a kérelem elutasításának van helye, figyelemmel arra, hogy a gyermek nagykorúsága okán a közös szülői felügyeleti jog egyik szülő esetében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Külképviseleten dolgozó munkavállaló anyasági támogatása

Kérdés:

Milyen feltételekkel és hogyan veheti igénybe az anyasági támogatást gyermeke születésére tekintettel egy külképviseleten dolgozó munkavállaló?

Részlet a válaszából: […] ...hat hónapot követő 45 nap. Ez a határidő az igénylés szempontjából jogvesztő, ezt követően benyújtott kérelmek mérlegelés nélkül elutasításra kerülnek. Az ellátás igénylése személyesen a konzuli feladatot ellátó hivatásos magyar külképviseleteken,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Táppénzfolyósítás megszüntetése, táppénz iránti igény elutasítása

Kérdés:

Megszűnik a keresőképtelenség miatt megállapított táppénzjogosultság abban az esetben, ha a kormányzati intézkedés keretében az álláshely elvonása a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyát megszünteti?

Részlet a válaszából: […] ...ellenére a folyamatba tett egészségbiztosítási pénzbeli ellátás (táppénz), folyósítás közben, a megszűnést követő naptól elutasításra kerül.Az Eb-tv. 46. §-ának (1) bekezdése alapján táppénz a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Szülési szabadságról visszatérő munkavállaló

Kérdés:

Hogyan kell eljárnia a munkáltatónak abban az esetben, ha a szülési szabadságról visszatérő munkavállaló bejelenti, hogy a korábbi feltételekkel már nem tudja vállalni a munkát, a gyermekére tekintettel könnyített feltételeket szeretne? Köteles a munkavállaló megváltoztatni a munkafeltételeket ebben az esetben?

Részlet a válaszából: […] ...munkáltatónak a kérelemre 15 napon belül mindenképpen nyilatkoznia kell, és ezt a kérelmet jogában áll elutasítani, az elutasítást azonban világosan meg kell indokolnia. A kérelem jogellenes elutasítása vagy a nyilatkozat elmulasztása esetén a bíróság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Külföldön élő magyar nemzetiségű személyek gyermekvállalásának támogatása

Kérdés:

Milyen feltételekkel veheti igénybe egy Szerbiában élő magyar nemzetiségű anya a magyar anyasági támogatást?

Részlet a válaszából: […] ...hónapot követő 45 nap. Ez a határidő az igénylés szempontjából jogvesztő, az ezt követően benyújtott kérelmek mérlegelés nélkül elutasításra kerülnek.Az ellátás igénylésére több módon is sor kerülhet. Személyesen a konzuli feladatot ellátó hivatásos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Baleseti táppénz első napja

Kérdés:

Melyik naptól lesz jogosult baleseti táppénzre az a munkavállaló, akinek az orvos által kiállított igazolásán a keresőképtelenség első napjaként a szombati nap szerepel? A dolgozó általános munkarendben dolgozik, így szombaton és vasárnap nem végez munkát.

Részlet a válaszából: […] ...az esetben a betegszabadságra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni [Eb-tv. 55. § (5) bekezdés].A táppénzre való jogosultság elutasítása vagy éppen megállapítása tekintetében az Eb-tv. táppénzre irányuló szabályozása a kiinduló pont, amely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Kivételes rokkantsági ellátás

Kérdés:

Milyen lehetőségei vannak annak a személynek, akinek a rokkantsági ellátás iránti kérelmét azért utasították el, mert 15 nap hiányzik a biztosítási idejéből?

Részlet a válaszából: […] ...fenn, a rehabilitációs vagy rokkantsági ellátás iránti kérelmet a hatóság elutasítja.Ha a rokkantsági ellátás megállapításának elutasítása a biztosítási idő hiánya miatt történt, akkor méltányossági jogkörben sor kerülhet még az ellátás megállapítására....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Nyugdíjas szülő által előterjesztett otthonfelújítási támogatás elutasítása

Kérdés:

Mi lehet a tényleges indok egy nyugdíjas szülő otthonfelújítási támogatásának elutasítása esetén? Az elutasító döntés az 518/2020. Korm. rendelet 3. §-ára hivatkozva több elutasítási okot is felsorol.

Részlet a válaszából: […] Az otthonfelújítási támogatás igénybevételét előíró feltételrendszerben meghatározó jelentőséggel bír a jogalkotó társadalombiztosítási jogviszonnyal szemben megfogalmazott elvárása. Az 518/2020. Korm. rendelet 3. §-ának (3) bekezdése alapján a támogatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.
1
2
3
9