Baleseti táppénz első napja

Kérdés: Melyik naptól lesz jogosult baleseti táppénzre az a munkavállaló, akinek az orvos által kiállított igazolásán a keresőképtelenség első napjaként a szombati nap szerepel? A dolgozó általános munkarendben dolgozik, így szombaton és vasárnap nem végez munkát.
Részlet a válaszából: […] ...az esetben a betegszabadságra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni [Eb-tv. 55. § (5) bekezdés].A táppénzre való jogosultság elutasítása vagy éppen megállapítása tekintetében az Eb-tv. táppénzre irányuló szabályozása a kiinduló pont, amely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Kivételes rokkantsági ellátás

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a személynek, akinek a rokkantsági ellátás iránti kérelmét azért utasították el, mert 15 nap hiányzik a biztosítási idejéből?
Részlet a válaszából: […] ...fenn, a rehabilitációs vagy rokkantsági ellátás iránti kérelmet a hatóság elutasítja.Ha a rokkantsági ellátás megállapításának elutasítása a biztosítási idő hiánya miatt történt, akkor méltányossági jogkörben sor kerülhet még az ellátás megállapítására....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Nyugdíjas szülő által előterjesztett otthonfelújítási támogatás elutasítása

Kérdés: Mi lehet a tényleges indok egy nyugdíjas szülő otthonfelújítási támogatásának elutasítása esetén? Az elutasító döntés az 518/2020. Korm. rendelet 3. §-ára hivatkozva több elutasítási okot is felsorol.
Részlet a válaszából: […] Az otthonfelújítási támogatás igénybevételét előíró feltételrendszerben meghatározó jelentőséggel bír a jogalkotó társadalombiztosítási jogviszonnyal szemben megfogalmazott elvárása. Az 518/2020. Korm. rendelet 3. §-ának (3) bekezdése alapján a támogatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Otthonfelújítási támogatás

Kérdés: Van lehetőség a pályázat ismételt benyújtására, és ezzel a támogatásra annak az igénylőnek, akinek az otthonfelújítási támogatás iránt előterjesztett kérelme azért került elutasításra, mert a kérelem benyújtását megelőző nappal az öt évet meghaladó folyamatos munkaviszonya megszűnt, majd két nap elteltével újra munkába állt egy új helyen?
Részlet a válaszából: […] A kérdés problematikáját érintett olvasónk rendkívül előnytelen pillanatnyi helyzete jelenti, mert az 518/2020. Korm. rendelet 8. §-ának (1) bekezdése alapján a támogatás korábbi formájában, a felújítással kapcsolatos tevékenységekre igényelhető támogatás teljes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Otthonfelújítási támogatás

Kérdés: Jogszerű az otthonfelújítási kérelem elutasítása abban az esetben, ha a kérelmező passzív jogon részesül gyermekgondozási díjban? A kérelmező úgy vélte, hogy a GYED időszaka alatt fennáll a biztosítási jogviszonya, majd az erre vonatkozó elutasítás után azzal érvelt, hogy ismételt kérelmet nem kell előterjesztenie, és immár nem a feltételezett biztosítási jogviszonya, hanem a részére megállapított gyermekgondozási díj alapján kérte a támogatás odaítélését. Álláspontját a kérelem elbírálására jogosult Magyar Államkincstár nem osztotta, és ismét elutasította a kérelmet.
Részlet a válaszából: […] A megfogalmazott kérdés megfelelően szemlélteti, hogy a jogalkalmazás számtalan esetben látszólag kiszámíthatónak és tervezhetőnek tűnő élethelyzetben is nem várt, rendkívül kedvezőtlen irányt vehet. Az érintett igénylő a támogatási igény benyújtása időpontjában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

GYET-jogosultság

Kérdés: Jogosult lehet főállású anyaságra az a szülő, aki élettársával 3 gyermeket nevel, akik közül egy közös, egy-egy gyermek pedig a pár korábbi kapcsolataiból született?
Részlet a válaszából: […] ...is - alapját is képezheti. Amennyiben a felsorolt élethelyzetek közül egyik sem áll fenn, a gyermeknevelési támogatásra benyújtott igény elutasításra kerülhet, mivel az élettárs gyermekeinek beszámítása nem lehetséges, vér szerint pedig csupán két gyermeket nevel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Ukrán menekültek foglalkoztatásának támogatása

Kérdés: Milyen feltételek mellett jár a támogatás az ukrajnai menekültek hazai foglalkoztatása esetén?
Részlet a válaszából: […] ...kormányhivatal 8 napon belül megvizsgálja a kérelmet, és határozatban dönt a támogatás nyújtásáról vagy a támogatás iránti kérelem elutasításáról.(Kéziratzárás: 2022. 05....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Baleset elbírálása

Kérdés: Minősítheti úti balesetnek a kifizetőhely, ha reggel munkába menet a dolgozó kiállt az autóval az udvarról, visszament a kapun belülre, az udvarra azért, hogy bezárja a kerítést, ezután a kiskapuhoz ment, ahol kiállt egy vasdarab a földből, amibe belelépett, és olyan súlyosan megsérült, hogy hosszú ideig keresőképtelen lesz? Jogosult lesz üzemi baleseti táppénzre a dolgozó ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...bérlőjére, használójára is.Mint kifizetőhelynek a baleset üzemiségét el kell bírálnia, és annak elismeréséről, illetve jelen esetben elutasításáról határozatban kell dönteni.Ha a munkavállaló (biztosított) e baleset következtében keresőképtelen, részére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Munkahelyi baleset

Kérdés: Jogosan járt el a munkáltató, amikor nem ismerte el a baleset üzemiségét a következő esetben? A munkavállaló a napi munkavégzés befejezését követően a munkáltatói öltözőből kilépett, megbotlott, és a jobb bokája kifordult, de nem voltak fájdalmai, ezért az eseményről aktualitásában nem tett bejelentést a munkáltató képviselőjének, napokkal ezután azonban fájdalmai lettek, ezért felkereste a szakrendelést, ahol a kezelőorvosa a boka rándulását és húzódását állapította meg? Az igazolás birtokában a sérült munkavállaló indítványozta a baleset kivizsgálását, és annak üzemi jellegének megállapítását.
Részlet a válaszából: […] ...végzett munka, illetve dolgozói rendbontás jelen ügyben kizárható, a körülmények teljes ismeretének hiányában a döntés, nevezetesen az elutasítás a munkáltató rendelkezésére álló körülmények ismeretében megalapozottnak tűnik.A munkajog általános...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 30.

Külföldön született magyar gyermek

Kérdés: Valóban megilleti a magyar anyasági támogatás a Romániában élő magyar szülőket gyermekük születésekor?
Részlet a válaszából: […] ...hat hónapot követő 45 nap. Ez a határidő az igénylés szempontjából jogvesztő, ezt követően benyújtott kérelmek mérlegelés nélkül elutasításra kerülnek. Az ellátás igénylése személyesen a konzuli feladatot ellátó hivatásos magyar külképviseleteken,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.
1
2
3
8