Vállalkozás rokkantsági ellátás mellett

Kérdés: Összeegyeztethető a rokkantsági ellátás egy vállalkozás indításával, vagy meg fog szűnni a folyósítás ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...járadékban, növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátásban, bányászok egészségkárosodási járadékában, rokkantsági járadékban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai GYES mellett

Kérdés: Jogosult lehet rehabilitációs ellátásra az a kismama, aki jelenleg GYES-t kap kétéves gyermekére tekintettel, de most egészségromlást állapítottak meg nála, és leszázalékolták? Veszélyeztetheti az egyéb ellátás a GYES-jogosultságot?
Részlet a válaszából: […] ...továbbá a rehabilitációs járadékban, rokkantsági járadékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, a bányászok egészségkárosodási járadékában részesül. Látható, hogy a felsorolás tartalmazza a megváltozott munkaképességű személyek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Ellátás állapotjavulás esetén

Kérdés: Van valamilyen teendője annak a személynek, aki megváltozott munkaképessége miatt özvegyi nyugdíjban részesül, a felülvizsgálat során állapotjavulást állapítottak meg, és megszüntették az ellátást, amit ennek ellenére továbbra is folyósítanak a részére? Le kell mondania valahol az ellátást, vagy automatikusan történik a megszüntetés?
Részlet a válaszából: […] ...ellátásokat, így az özvegyi nyugdíjat, az árvaellátást, a baleseti járadékot, a rokkantsági járadékot, valamint a bányászok egészségkárosodási járadékát változatlanul tovább folyósítja még abban az esetben is, ha az egészségi állapot javulása miatt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Rokkantsági ellátás újraszámítása

Kérdés: Valóban kérheti a rokkantsági ellátás összegének újraszámítását a 180 napot elérő jövedelme alapján az a személy, aki 2015. december 1. napjától jelenleg is rokkantsági ellátásban részesül, össz-szervezeti egészségkárosodása 60 százalékos, és 2021. október 1-jétől munkaviszonyt létesített napi 8 órában, garantált bérminimumon, ami várhatóan június 30-ig tart? A komplex minősítés időbeli hatálya végleges egészségi állapotú, a felülvizsgálat alól mentesül a személy, mivel az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő időtartam a 10 évet nem haladja meg. Amennyiben kérhető az újraszámítás, mi az eljárás menete? Milyen időszak jövedelmét veszik figyelembe az ellátás megállapítása során?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolását azzal kezdjük, hogy a 2011. évi CXCI. tv. nem teszi lehetővé a rokkantsági ellátás összegének újraszámítását. Ugyanakkor az újraszámítás igénye joggal merül fel az igénylőben. De mégis hogyan érhető el magasabb összegű ellátás a magasabb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Nyugdíjemelés

Kérdés: Pontosan mikorra és milyen összegben várható az ismételt nyugdíjemelés? Kik lesznek jogosultak az emelésre?
Részlet a válaszából: […] ...táncművészeti életjáradékban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban, bányászok egészségkárosodási járadékában, fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, mezőgazdasági szövetkezeti öregségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Vállalkozás bányász dolgozók részére járó keresetkiegészítés mellett

Kérdés: Egyéni vállalkozása megindítása után kaphatja továbbra is a korábban bányászként megszerzett keresetkiegészítést a magánszemély?
Részlet a válaszából: […] ...bánya, néhány éve még előfordult, hogy a korábban föld alatti munkakörben dolgozó bányász munkája során olyan mértékű egészségkárosodást szenvedett, hogy a nehéz fizikai munkáját a továbbiakban nem tudta ellátni, ezért más, szintén fontos, de a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Társadalombiztosítási megállapodások

Kérdés: Milyen szabályok vonatkoznak 2022-ben a társadalombiztosítási ellátásokkal kapcsolatos megállapodáskötés díjaira?
Részlet a válaszából: […] ...a megállapodást megkötni kívánó személy egészségi állapotának felmérése, amelynek során megállapított, fennálló betegséggel, egészségkárosodással összefüggő egészségügyi szolgáltatásra a megállapodás nem terjedhet ki. Az állapotfelmérés díjköteles,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Családi pótlék összegének csökkentése

Kérdés: Mi lehet az oka annak, hogy lecsökkentik a családi pótlék összegét? Hogyan fellebbezhet a jogosult, ha nem kapott semmilyen értesítést a csökkentésről, és nem ért egyet a döntéssel?
Részlet a válaszából: […] ...meghatározott betegségben, a 18 évesnél idősebb pedig a 18. életévének betöltését megelőzően keletkezett, 50 százalékot elérő egészségkárosodásban szenved, a családi pótlék e gyermek, fiatal személy után a következő összegben jár: 18 évesnél fiatalabb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

13. havi nyugdíj

Kérdés: Valóban 100 százalékos mértékű 13. havi nyugdíjat kapnak a jogosultak 2022-ben?
Részlet a válaszából: […] ...táncművészeti életjáradékban,5. rokkantsági ellátásban,6. rehabilitációs ellátásban,7. baleseti járadékban,8. bányászok egészségkárosodási járadékában,9. fogyatékossági támogatásban,10. vakok személyi járadékában,11. rokkantsági járadékban,12....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Rokkantsági ellátás minimális összege

Kérdés: Mennyi a rokkantsági ellátás minimális összege 2022-ben?
Részlet a válaszából: […] ...55 százaléka, 62 106 forint, ugyanakkor maximum az alapösszeg 150 százaléka, 169 380 forint, ha a megváltozott munkaképességű személy egészségkárosodása jelentős, és önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes.Ha a rokkantsági ellátásban részesülő személy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.
1
2
3
29