tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott egészségkárosodás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Rehabilitációs hatóság döntése

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a személynek, aki nagyon súlyos betegségekkel küzd, de a rehabilitációs hatóság döntése értelmében az egészségkárosodása nem éri el azt a mértéket, amely alapján jogosult lenne ellátásra?
Részlet a válaszból: […]rehabilitációs hatóság döntésével, jogorvoslat érdekében a lakóhely szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságon közigazgatási pert indíthat. A perindításhoz szükséges keresetlevelet a rehabilitációs szervként eljáró kormányhivatalhoz kell benyújtani, amely azokat a benyújtástól számított huszonegy napon belül továbbítja a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy 2020. április 1-jétől a közigazgatási és munkaügyi bíróságok beolvadtak a törvényszékekbe, így a közigazgatási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6493

2. találat: Leszázalékolás üzemi baleset után

Kérdés: Mikor kell elindítania a leszázalékolási eljárást annak a munkavállalónak, aki 2010-ben munkahelyi balesetet szenvedett, több mint fél éve táppénzben részesül, és a háziorvos tájékoztatása szerint a leszázalékolása elkerülhetetlen? Leszázalékolás esetén számít-e, hogy a munkaképesség-csökkenése üzemi baleset miatt keletkezett? Mik a munkavállaló lehetőségei?
Részlet a válaszból: […]alapján megállapított baleseti járadék legfeljebb két éven át, a 20 százalékot meghaladó az egészségkárosodás időtartamára időbeli korlátozás nélkül jár.) A baleseti járadék igény elbírálása is a rehabilitációs szakértő szerv vizsgálatán alapul. A baleseti járadék iránti igényt az üzemi baleset bekövetkezésének a napjától számított három éven belül, illetve a foglalkozási megbetegedés megállapítását követő egy éven belül lehet érvényesíteni. A baleseti járadékot írásban, az erre a célra rendszeresített ONYF. 3515-274. jelű vagy a K05. számú formanyomtatványon kell igényelni a lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal nyugdíj-biztosítási igazgatóságánál. Az igénybejelentéshez csatolni kell a baleseti táppénz megállapítására jogosult szerv üzemi baleset tényéről hozott döntését. Amennyiben az egészségkárosodása legalább 50 százalékos mértékű, és túlnyomóan üzemi balesetből ered, baleseti rokkantsági nyugdíjra szerezhet jogosultságot, ha - a rehabilitációs szakértő szerv szakvéleménye alapján nem rehabilitálható, - keresőtevékenységet nem folytat, vagy ha folytat, jövedelme legalább 30 százalékkal alacsonyabb az egészségkárosodást[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. március 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3329

3. találat: Betéti társaság beltagjának egészségkárosodása

Kérdés: Érdemes-e fellebbezést benyújtania annak a munkavállalónak, akinek 40 százalékos egészségkárosodása van, de az átmeneti járadékra vonatkozó igényét elutasították keresőtevékenységre hivatkozással, mivel egy betéti társaság beltagjaként a társaság üzletvezetői tevékenységét látja el?
Részlet a válaszból: […]jövedelmének havi átlaga nem haladja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegének 80 százalékát. Ugyanezen törvény határozza meg a keresőtevékenység fogalmát úgy, hogy ilyen tevékenység az Flt. 58. §-a (5) bekezdésének e) pontja szerinti tevékenység, függetlenül attól, hogy annak folytatására a Magyar Köztársaság területén vagy más olyan államban kerül-e sor, ahol a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló közösségi rendeleteket és a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezményeket alkalmazni kell, Az Flt. 58. § (5) bekezdésének e) pontja értelmében pedig keresőtevékenység: minden olyan munkavégzés, amelyért díjazás jár, továbbá keresőtevékenységet folytatónak kell tekinteni azt a személyt is, aki külön törvény szerint egyéni vállalkozónak minősül, valamint aki gazdasági társaság tevékenységében személyes közreműködés vagy mellékszolgáltatás keretében történő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. március 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3283