Kiegészítő nyugdíjemelés, 2023

Kérdés: Mikor érkezik a kiegészítő nyugdíjemelés 2023-ban? Kik jogosultak az emelésre?
Részlet a válaszából: […] ...táncművészeti életjáradékban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban, bányászok egészségkárosodási járadékában, fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, a Magyar Alkotóművészeti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Külföldi kiküldetés

Kérdés: Mire kell figyelnie a munkáltatónak a külföldi kiküldetés során, milyen kötelezettségek terhelik, illetve milyen korlátjai vannak?
Részlet a válaszából: […] ...illetve személyesen gondozza, valamint ha a munkavállaló tekintetében a rehabilitációs szakértői szerv legalább 50 százalékos mértékű egészségkárosodását megállapította. A hozzá-tartozó gondozása esetén az ápolásra szorult hozzátartozó kezelőorvosának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Fogyatékossági támogatás és emelt összegű családi pótlék

Kérdés: Igényelhető a fogyatékossági támogatás egy 18. életévét betöltött, önellátásra képtelen személy után abban az esetben, ha emelt összegű családi pótlékot is kap? Folyósítható egyidejűleg a két ellátás?
Részlet a válaszából: […] ...a 18. életévének betöltése előtt a munkaképességét legalább 67 százalékban elvesztette, illetve legalább 50 százalékos mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapot már legalább egy éve fennáll, vagy előreláthatólag egy évig még fennáll,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Baleset megítélése

Kérdés: Balesetnek, ezen túl üzemi balesetnek minősül, ha a munkavállaló a munkahelyén epilepsziás roham következtében rosszul lesz, elesik, megsérül az arca, és ennek következtében keresőképtelen állományba kerül? A rosszullét előtt a dolgozót sem fizikai, sem egyéb külső hatás nem érte.
Részlet a válaszából: […] ...külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy rövid idő alatt következik be, és sérülést, mérgezést, más egészségkárosodást vagy halált okoz. A balesetet előidéző külső hatás lehet mechanikai erő általi, elektromos, vegyi és hőhatás....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Beteg gyermek miatti leszázalékoltatás

Kérdés: Van valamilyen lehetősége a szülőnek a pszichiátriai beteg gyermeke részére ellátás igénylésére, tekintettel arra, hogy a betegsége miatt a gyermek nem tud munkát találni? Elindítható a leszázalékoltatás ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...a rokkantsági járadék jelenthet. Az említett ellátások igénybevételének egyik alapfeltétele a jogszabályban meghatározott mértékű egészségkárosodás, melyet a rehabilitációs hatóság véleményez.A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira, azaz -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Nyugdíj összegének meghatározása

Kérdés: Mi az oka annak, hogy az öregségi nyugdíj megállapítása során figyelmen kívül hagyták a rehabilitációs ellátás időszakát, annak ellenére, hogy az ellátásból levonásra került a nyugdíjjárulék?
Részlet a válaszából: […] ...díj, a prémiumévek program, illetve különleges foglalkoztatási állomány keretében járó juttatás összege, a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés, a rendvédelmi egészségkárosodási járadék, a honvédelmi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Egészségkárosodási járadékban részesülő egyéni vállalkozó

Kérdés: Meg kell fizetnie a minimális járulékot és szociális hozzájárulási adót annak az átalányadózó egyéni vállalkozónak, aki eddig a katasztrófavédelemnél fennálló hivatásos szolgálati jogviszonya alapján folytatta a tevékenységét, most azonban - egészségi állapotára tekintettel - egészségkárosodási járadékra vált jogosulttá? A járadékból nyugdíjjárulék kerül levonásra.
Részlet a válaszából: […] A Hszt. alapján megállapításra kerülő ellátás folyósítása esetén az érintett szolgálati jogviszonya megszűnik. Ebből következően a továbbiakban nem rendelkezik heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal, a járadéka viszont nem minősül nyugdíjnak, így egyéni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Rehabilitációs ellátás

Kérdés: Megállapítható a rehabilitációs ellátás annak a személynek, aki nem végez munkát, de tiszteletdíjat kap egy gazdasági társaság felügyelőbizottságának tagjaként?
Részlet a válaszából: […] ...megállapításának együttes feltételei, hogy a kérelmező- legalább 15 éves legyen, és- rendelkezzen 60 százalékos vagy kisebb mértékű egészségkárosodással, és- igazoljon az igény benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 3 év, vagy 10 éven belül legalább 7 év...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Korkedvezmény

Kérdés: Mikor mehet nyugdíjba az az 1964-ben született férfi, aki 5 év 63 nap korkedvezményre jogosító időt szerzett, és 40 év szolgálati idővel rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] ...járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, a gyermeknevelési támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a közszolgálati járadék, valamint a szociális biztonsági tárgyú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Kivételes rokkantsági ellátás

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a személynek, akinek a rokkantsági ellátás iránti kérelmét azért utasították el, mert 15 nap hiányzik a biztosítási idejéből?
Részlet a válaszából: […] ...mennyiségén múlik. Ahhoz kell továbbá, hogy a kérelmező töltse be a 15. életévét, rendelkezzen legalább negyvenszázalékos mértékű egészségkárosodással, továbbá keresőtevékenységet ne végezzen, és ne részesüljön rendszeres pénzellátásban. Amennyiben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.
1
2
3
31