Rokkantsági járadékban és fogyatékossági támogatásban részesülő munkavállaló

Kérdés:

Helyesen jár el a munkáltató, amikor egy rokkantsági ellátásban és fogyatékossági támogatásban részesülő munkavállaló díjazásából levonják a társadalombiztosítási járulékot, illetve érvényesítik az emelt összegű családi kedvezményt és a személyi kedvezményt? Figyelembe veheti a cég vele kapcsolatban a kivaalap-kedvezményt? Vonatkozik rá bármilyen kereseti korlát?

Részlet a válaszából: […] ...Mm-tv. szerinti rokkantsági ellátásról.Rokkantsági járadékra az a személy jogosult, akinek 25. életéve betöltése előtt keletkezett egészségkárosodása legalább 70 százalékos mértékű.A járadék megállapításának nem akadálya, ha az érintett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Jogosultság rehabilitációs ellátásra keresőképtelenség ideje alatt

Kérdés: Mi a helyes eljárás az alábbi esetben annak érdekében, hogy az érintett vállalkozó mindenben eleget tegyen a törvényi előírásoknak, és a számára legkedvezőbb módon lehessen jogosult az őt megillető ellátásokra is? Egy főállású kisadózó egyéni vállalkozó 2023. október 25. óta folyamatosan kórházi ápolás alatt áll, és ez az állapot előreláthatóan még hosszú ideig fennáll, időközben azonban 85 százalékos egészségkárosodást állapítottak meg nála, így rehabilitációs ellátásra is jogosulttá vált. Meg kell szüntetnie vagy szüneteltetnie kell az egyéni vállalkozást annak érdekében, hogy ne legyen jogosult táppénzre, és így megigényelhesse a rehabilitációs ellátást? A rehabilitációs ellátás igénylése során az ügyintéző azt a felvilágosítást adta, hogy ameddig a kórház kiállítja a keresőképtelenségről szóló igazolást, és a táppénzjogosultság fennáll, addig az ellátás nem igényelhető.
Részlet a válaszából: […] Az Mm-tv. 2. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás egyik jogosultsági feltétele valóban az, hogy az érintett ne részesüljön rendszeres pénzellátásban. E körbe tartozik a táppénz is, azzal, hogy az ellátás megállapítása után...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Megváltozott munkaképességű munkavállaló két munkaviszonya

Kérdés:

Figyelembe veheti mindkét vállalkozás a rehabilitációs hozzájárulás megállapítása során azt a megváltozott munkaképességű munkavállalót, aki egyidejűleg kettő – azonos tulajdonosi körrel rendelkező – kft.-nél áll heti 20-20 órás munkaviszonyban? Élhet vele kapcsolatban mindkét vállalkozás a szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel?

Részlet a válaszából: […] ...állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, vagyb) aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik, az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Rokkantsági ellátás 2024

Kérdés: Mennyi a rokkantsági ellátás maximális összege 2024-ben?
Részlet a válaszából: […] ...55 százaléka, 75.710 forint, ugyanakkor maximum az alapösszeg 150 százaléka, 206.485 forint, ha a megváltozott munkaképességű személy egészségkárosodása jelentős, és önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes.Ha a rokkantsági ellátásban részesülő személy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Kiegészítő nyugdíjemelés, 2023

Kérdés:

Mikor érkezik a kiegészítő nyugdíjemelés 2023-ban? Kik jogosultak az emelésre?

Részlet a válaszából: […] ...táncművészeti életjáradékban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban, bányászok egészségkárosodási járadékában, fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, a Magyar Alkotóművészeti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Külföldi kiküldetés

Kérdés:

Mire kell figyelnie a munkáltatónak a külföldi kiküldetés során, milyen kötelezettségek terhelik, illetve milyen korlátjai vannak?

Részlet a válaszából: […] ...illetve személyesen gondozza, valamint ha a munkavállaló tekintetében a rehabilitációs szakértői szerv legalább 50 százalékos mértékű egészségkárosodását megállapította. A hozzátartozó gondozása esetén az ápolásra szorult hozzátartozó kezelőorvosának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Fogyatékossági támogatás és emelt összegű családi pótlék

Kérdés: Igényelhető a fogyatékossági támogatás egy 18. életévét betöltött, önellátásra képtelen személy után abban az esetben, ha emelt összegű családi pótlékot is kap? Folyósítható egyidejűleg a két ellátás?
Részlet a válaszából: […] ...a 18. életévének betöltése előtt a munkaképességét legalább 67 százalékban elvesztette, illetve legalább 50 százalékos mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapot már legalább egy éve fennáll, vagy előreláthatólag egy évig még fennáll,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Baleset megítélése

Kérdés: Balesetnek, ezen túl üzemi balesetnek minősül, ha a munkavállaló a munkahelyén epilepsziás roham következtében rosszul lesz, elesik, megsérül az arca, és ennek következtében keresőképtelen állományba kerül? A rosszullét előtt a dolgozót sem fizikai, sem egyéb külső hatás nem érte.
Részlet a válaszából: […] ...külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy rövid idő alatt következik be, és sérülést, mérgezést, más egészségkárosodást vagy halált okoz. A balesetet előidéző külső hatás lehet mechanikai erő általi, elektromos, vegyi és hőhatás....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Beteg gyermek miatti leszázalékoltatás

Kérdés:

Van valamilyen lehetősége a szülőnek a pszichiátriai beteg gyermeke részére ellátás igénylésére, tekintettel arra, hogy a betegsége miatt a gyermek nem tud munkát találni? Elindítható a leszázalékoltatás ebben az esetben?

Részlet a válaszából: […] ...a rokkantsági járadék jelenthet. Az említett ellátások igénybevételének egyik alapfeltétele a jogszabályban meghatározott mértékű egészségkárosodás, melyet a rehabilitációs hatóság véleményez.A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira, azaz –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Nyugdíj összegének meghatározása

Kérdés: Mi az oka annak, hogy az öregségi nyugdíj megállapítása során figyelmen kívül hagyták a rehabilitációs ellátás időszakát, annak ellenére, hogy az ellátásból levonásra került a nyugdíjjárulék?
Részlet a válaszából: […] ...díj, a prémiumévek program, illetve különleges foglalkoztatási állomány keretében járó juttatás összege, a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés, a rendvédelmi egészségkárosodási járadék, a honvédelmi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.
1
2
3
31