Egészségkárosodási járadékban részesülő egyéni vállalkozó

Kérdés: Meg kell fizetnie a minimális járulékot és szociális hozzájárulási adót annak az átalányadózó egyéni vállalkozónak, aki eddig a katasztrófavédelemnél fennálló hivatásos szolgálati jogviszonya alapján folytatta a tevékenységét, most azonban - egészségi állapotára tekintettel - egészségkárosodási járadékra vált jogosulttá? A járadékból nyugdíjjárulék kerül levonásra.
Részlet a válaszából: […] A Hszt. alapján megállapításra kerülő ellátás folyósítása esetén az érintett szolgálati jogviszonya megszűnik. Ebből következően a továbbiakban nem rendelkezik heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal, a járadéka viszont nem minősül nyugdíjnak, így egyéni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Rehabilitációs ellátás

Kérdés: Megállapítható a rehabilitációs ellátás annak a személynek, aki nem végez munkát, de tiszteletdíjat kap egy gazdasági társaság felügyelőbizottságának tagjaként?
Részlet a válaszából: […] ...megállapításának együttes feltételei, hogy a kérelmező- legalább 15 éves legyen, és- rendelkezzen 60 százalékos vagy kisebb mértékű egészségkárosodással, és- igazoljon az igény benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 3 év, vagy 10 éven belül legalább 7 év...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Korkedvezmény

Kérdés: Mikor mehet nyugdíjba az az 1964-ben született férfi, aki 5 év 63 nap korkedvezményre jogosító időt szerzett, és 40 év szolgálati idővel rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] ...járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, a gyermeknevelési támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a közszolgálati járadék, valamint a szociális biztonsági tárgyú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Kivételes rokkantsági ellátás

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a személynek, akinek a rokkantsági ellátás iránti kérelmét azért utasították el, mert 15 nap hiányzik a biztosítási idejéből?
Részlet a válaszából: […] ...mennyiségén múlik. Ahhoz kell továbbá, hogy a kérelmező töltse be a 15. életévét, rendelkezzen legalább negyvenszázalékos mértékű egészségkárosodással, továbbá keresőtevékenységet ne végezzen, és ne részesüljön rendszeres pénzellátásban. Amennyiben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Rendszeres pénzellátás

Kérdés: Mi minősül rendszeres pénzellátásnak az Mm-tv. alapján?
Részlet a válaszából: […] ...ellátás akkor állapítható meg, ha a kérelmező rendelkezik a szükséges biztosítási idővel és legalább negyvenszázalékos mértékű egészségkárosodással, a 15. életévét betöltötte, továbbá keresőtevékenységet nem végez, és nem részesül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Elköltöző gyermek családi pótléka

Kérdés: Kérheti a családi pótlék folyósítását a saját címére az a gyermek, aki annyira elhidegül a szüleitől, hogy elköltözik otthonról? Hogyan kell igényelni ebben az esetben a folyósítási cím változtatását?
Részlet a válaszából: […] ...tizen-nyolcadik életévének betöltése előtt munkaképességét legalább 67 százalékban elveszítette, illetőleg 50 százalékos mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapot egy éve tart, vagy előreláthatólag egy évig fennáll. Tartósan beteg, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Rokkantsági ellátás összege

Kérdés: 2023-ban mekkora a rokkantsági ellátás legmagasabb összege?
Részlet a válaszából: […] ...55 százaléka, 71 423 forint, ugyanakkor maximum az alapösszeg 150 százaléka, 194 790 forint, ha a megváltozott munkaképességű személy egészségkárosodása jelentős, és önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes.Ha a rokkantsági ellátásban részesülő személy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Gondozói munkaidő-kedvezmény

Kérdés: Jogosult lesz jövedelemre a munkavállaló abban az esetben, ha igénybe veszi az új gondozói szabadságot? Biztosítottnak minősül a munkavállaló ezeken a napokon?
Részlet a válaszából: […] ...mely európai uniós irányelvek alapján került bele a magyar jogrendszerbe, mivel az idősödő népesség, az életkorral összefüggő egészségkárosodások gyakoriságának egyidejű növekedése miatt a gondozási igények növekedése várható. Az irányelv szerint az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Külföldi rokkantnyugdíjban részesülő személy egészségügyi ellátása

Kérdés: Mit kell tennie egy Magyarországon élő, 55 éves magyar állampolgárnak, aki rokkantnyugdíjban részesül Ausztriából, annak érdekében, hogy igénybe tudja venni az egészségügyi szolgáltatást? Az érintettnek Magyarországon 25 százalékos mértékű egészségkárosodást állapítottak meg, így itthon ellátásban nem részesül. Osztrák rokkantnyugdíjasként jogosult lehet Magyarországon egészségügyi ellátásra?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett személy a magyar jogszabályok szerint nem minősül megváltozott munkaképességű személynek, és nem tekinthető nyugdíjasnak sem. Mivel belföldi, nem biztosított személyről van szó, a Tbj-tv. 43. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján egészségügyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Nyugdíjemelés több ellátás esetén

Kérdés: Jogosult lesz mindkét ellátás után a november havi visszamenőleges emelésre az a személy, aki saját jogú öregségi nyugdíjban és özvegyi nyugdíjban is részesül?
Részlet a válaszából: […] ...táncművészeti életjáradékban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban, bányászok egészségkárosodási járadékában, fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, az 52/2011. Korm. rendelet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.
1
2
3
30