tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott egyenlőtlen munkaidő-beosztásban dolgozó munkavállaló tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Részmunkaidős munkavállaló szabadsága

Kérdés: Hogyan kell elszámolni annak a munkavállalónak a szabadságát, aki heti 4, nyolcórás munkanapot, azaz hetente 32 órát dolgozik? Helyesen jár el a munkáltató, ha ebben az esetben órában tartja nyilván a szabadságot? Az éves szabadság órában számított mértéke megállapítható oly módon, hogy az éves szabadságnapok számát szorozza 6,4 órával, és amikor a dolgozó kivesz 8 munkaóra szabadságot, akkor az éves keretösszeget 8 munkaórával kell csökkenteni, tehát olyan, mintha 1,25 nap szabadságot vett volna ki?
Részlet a válaszból: […]órát kell dolgoznia, hanem azt is, hogy melyek a pihenőnapjai és az ún. kiegyenlítő szabadnapjai. Ennek egyebek mellett a szabadság kiadásakor is jelentősége lehet.Az általános szabály szerint a szabadságot a munkaidő-beosztás szerinti munkanapokra kell kiadni. Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén e szabályt úgy kell alkalmazni, hogy a hét minden napja munkanapnak számít, kivéve a munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapot és a munkaszüneti napot. E módszer alkalmazása esetén a munkanapban meghatározott szabadság kiadását is munkanapban kell nyilvántartani, és a kiadott szabadságnapokra járó távolléti díjat a munkavállalóra irányadó napi munkaidővel kell elszámolni.Meg kell említeni, hogy az egyenlőtlen munkaidő--beosztásban foglalkoztatottak szabadságának kiadása tekintetében fenti szabály alkalmazása számos számítási és elszámolási problémát, nehézséget vet fel mind a kiadásra kerülő szabadságnapok meghatározása, mind a munkaidőkeretben ledolgozandó munkaidő beosztása tekintetében. Amennyiben a munkavállaló részére teljes hétre kerül a szabadság kiadásra, akkor a beosztás szerinti munkanapjainak számától függetlenül 5 nap szabadságot kell kiadni, és a szabadságnapokra a rá irányadó napi munkaidő mértékére járó távolléti díjat kell elszámolni. Amikor a munkavállaló csak egy-egy napot vesz ki, és a szabadság napján a beosztás szerinti munkaideje magasabb vagy kevesebb, mint a rá irányadó napi munkaidő, akkor a rá irányadó napi munkaidőre kell elszámolni a távolléti díját, ugyanakkor a munkaidő további beosztása során figyelemmel kell lenni, hogy a munkaidőkeretben ledolgozandó idő tartama csökkent, vagy nőtt a szabadságnapra eső beosztás szerinti munkaidő és a munkavállalóra irányadó napi munkaidő különbözetével. Fenti problémák kiküszöbölésére az Mt. lehetőséget biztosít arra, hogy egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a munkáltató adott naptári évben a szabadságot úgy is kiadhatja, hogy a munkavállaló a munkaidő-beosztással azonos tartamra mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettsége alól, és a szabadságot a munkavégzés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6686

2. találat: Betegszabadság egyenlőtlen munkaidő-beosztásban dolgozó munkavállalók esetében

Kérdés: Hogyan kell elszámolni azoknak a munkavállalóknak a betegszabadságát, akik napi 12 órás munkaidőben dolgoznak 2 nap munka, 2 nap szabad munkarendben? A munkáltató órában tartja nyilván a szabadságokat. Betegszabadság esetén úgy kell számítani, mintha 5/2 munkarendben dolgoznának, és 15 munkanapra napi 8 órát, azaz 120 órát kell fizetni a számukra, vagy azokra a napokra, amikor dolgoznak, 12 órával kell számolni, és 15 napra 12 órát, vagyis 180 órát kell megfizetni?
Részlet a válaszból: […]napot.Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a fentiektől eltérően a szabadság (betegszabadság) az adott naptári évben úgy is kiadható, hogy a munkavállaló a munkaidő-beosztással azonos tartamra mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettsége alól. Utóbbi esetén a szabadságot a munkavégzés alóli mentesülés tartamával egyező óraszámban kell nyilvántartani. Ez azt jelenti, hogy a munkáltató a szabadságot (betegszabadságot) ugyan napokban állapítja meg, de a kiadás módjára tekintettel a gyakorlatban átszámolja órákra. Pl. egy napi nyolcórás (általános teljes) munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló esetén 8 óra x 15 = 120 óra lesz az órákra átszámított kiadható betegszabadság, ha a munkavállaló munkaviszonya nem év közben kezdődött. A kérdésbeli esetben ez azt eredményezi, hogy a kiadásra kerülő betegszabadság összesen 10 napi 12 órás beosztás szerinti munkanapra esik.Abban az esetben, ha a munkáltató a betegszabadságot egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén úgy adja ki, hogy a munkavállaló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. február 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4323