Nyugdíjas egészségügyi dolgozó továbbfoglalkoztatása

Kérdés: Szüneteltetésre kerül az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött orvos nyugdíjának folyósítása abban az esetben, ha tovább dolgozik egy állami fenntartású kórházban?
Részlet a válaszából: […] Az általános szabályok szerint, a Tny-tv. 83/C. §-a alapján az öregségi nyugdíj folyósítását – az öregségi nyugdíj kezdő időpontjától, öregségi nyugdíjasként létesített jogviszony esetén pedig a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.