Eva hatálya alá tartozó kft. rokkantnyugdíjas tagjának járulékalapja

Kérdés: Fizethet-e a minimálbér többszöröse után nyugdíjjárulékot egy Eva-tv. hatálya alá tartozó kft. rokkantnyugdíjas tagja annak érdekében, hogy a 0,5 százalékos nyugdíjemelés összege is magasabb legyen? Ebben az esetben is tartalmazza-e az eva a személyi jövedelemadót?
Részlet a válaszából: […] Az eva hatálya alá tartozó társas vállalkozójárulékfizetésére a Tbj-tv. nem tartalmaz külön előírásokat, arra az általánosszabályokat kell alkalmazni. Ennek megfelelően az említett kiegészítő tevékenységetfolytató (hiszen rokkantsági nyugdíjasról van szó) társas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 14.

Evás bt. beltagjának nyugdíja

Kérdés: A minimálbér kétszeresét veszik-e majd figyelembe a nyugdíj megállapításakor egy eva hatálya alá tartozó betéti társaság beltagjának esetében, aki a társasági szerződés szerint személyes közreműködésre kötelezett, és a minimálbér kétszerese után megfizeti a nyugdíjjárulékot, valamint az egészségbiztosítási és a vállalkozói járulékot is. A cég a 25 százalékos evát megfizeti, a beltag személyi jövedelemadót nem fizet.
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a fent említett beltag erre az időszakravonatkozóan a nyugdíjjárulékot a minimálbér kétszerese után fizette meg (errőlaz illetékes nyugdíj-biztosítási igazgatóság felé az adatszolgáltatástteljesítenie kell/kellett), a nyugellátás alapjául szolgáló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 30.