Kiegészítő tevékenységű evás vállalkozó nyugdíjának szüneteltetése

Kérdés: Milyen esetben kerül sor az öregségi nyugdíjas evás kiegészítő tevékenységet folytató öregségi nyugdíjas személy nyugdíjának szüneteltetésére? Milyen jövedelmet kell az érintett személy esetében figyelni?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 83/B. §-ának (1) bekezdése értelmében azelőrehozott öregségi nyugdíj szüneteltetésének vizsgálata során a fizetendőnyugdíjjárulék alapját szükséges figyelembe venni. A Tbj-tv. 37. §-ának (2) bekezdése alapján az egyszerűsítettvállalkozói adózást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 7.

Eva hatálya alá tartozó kft. rokkantnyugdíjas tagjának járulékalapja

Kérdés: Fizethet-e a minimálbér többszöröse után nyugdíjjárulékot egy Eva-tv. hatálya alá tartozó kft. rokkantnyugdíjas tagja annak érdekében, hogy a 0,5 százalékos nyugdíjemelés összege is magasabb legyen? Ebben az esetben is tartalmazza-e az eva a személyi jövedelemadót?
Részlet a válaszából: […] Az eva hatálya alá tartozó társas vállalkozójárulékfizetésére a Tbj-tv. nem tartalmaz külön előírásokat, arra az általánosszabályokat kell alkalmazni. Ennek megfelelően az említett kiegészítő tevékenységetfolytató (hiszen rokkantsági nyugdíjasról van szó) társas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 14.

Evás bt. beltagjának nyugdíja

Kérdés: A minimálbér kétszeresét veszik-e majd figyelembe a nyugdíj megállapításakor egy eva hatálya alá tartozó betéti társaság beltagjának esetében, aki a társasági szerződés szerint személyes közreműködésre kötelezett, és a minimálbér kétszerese után megfizeti a nyugdíjjárulékot, valamint az egészségbiztosítási és a vállalkozói járulékot is. A cég a 25 százalékos evát megfizeti, a beltag személyi jövedelemadót nem fizet.
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a fent említett beltag erre az időszakravonatkozóan a nyugdíjjárulékot a minimálbér kétszerese után fizette meg (errőlaz illetékes nyugdíj-biztosítási igazgatóság felé az adatszolgáltatástteljesítenie kell/kellett), a nyugellátás alapjául szolgáló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 30.

Rokkantsági nyugdíjas evás egyéni vállalkozó irányadó keresete

Kérdés: Hogyan kell kiszámolni az irányadó keresetet egy rokkantsági nyugdíjas evás egyéni vállalkozónál? A vállalkozó jelenleg 55 éves, 2001 óta rokkantnyugdíjas, a megrokkanás idején, 1988-2000 között a havi átlagkeresete 94 709 forint volt.
Részlet a válaszából: […] Ez év elejétől megváltoztak a "most már"egészségkárosodáson, korábban munkaképesség-csökkenésen alapuló ellátásokmelletti keresőtevékenységre vonatkozó szabályok. A 2008. január 1-jét megelőzőidőponttól rokkantsági, illetőleg baleseti rokkantsági nyugdíjban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 17.

Többes jogviszonyú evás vállalkozó nyugdíjazása

Kérdés: Mi a teendője a vállalkozásával kapcsolatban annak az 1951-ben született, többes jogviszonyban álló evás vállalkozónak, aki ősztől korengedményes nyugdíjba szeretne menni a munkahelyéről? Mennyit dolgozhat a nyugdíj mellett, hogy ne kelljen szüneteltetni az ellátás folyósítását, tekintettel arra, hogy a kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozók esetében 10 százalék a járulékalapot képező jövedelem?
Részlet a válaszából: […] A 2008. január 1-jétől életbe lépett szabályok értelmében a62 évesnél fiatalabb nyugdíjigénylő – tehát aki előrehozott öregségi nyugdíjat,korkedvezményes, korengedményes nyugdíjat vagy bányásznyugdíjat, illetőlegegyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 3.

Evás bt. rokkantnyugdíjas beltagja

Kérdés: Kell-e fizetni a 4350 forintos egészségügyi szolgáltatási járulékot, és milyen egyéb járulékot kell megfizetni egy eva hatálya alá tartozó betéti társaság rokkantnyugdíjas beltagja után, ha személyesen nem vesz részt a társaság tevékenységében, kizárólag osztalékot kap? A társaságnak van egy másik beltagja.
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 4. § d) pontja értelmében a betéti társaságbeltagját akkor kell társas vállalkozónak tekinteni, ha a társaságtevékenységében ténylegesen és személyesen közreműködik, és ezt nem megbízásijogviszonyban teszi. Ez vonatkozik a kiegészítő tevékenységet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 8.

Nyugdíjas beltag közterhei

Kérdés: Keletkezik-e valamilyen járulékfizetési kötelezettsége a tagnak, illetve az eva hatálya alá tartozó betéti társaságnak abban az esetben, ha a nyugdíjas beltag semmilyen tevékenységet nem végez a cégben, nem vesz fel jövedelmet, kizárólag osztalékot kap?
Részlet a válaszából: […] Ebben az esetben egy beltag az érintett, aki valószínűlegüzletvezetésre jogosult, de ezért nem kap jövedelmet, és ennek megfelelőensemmiféle jogviszonya sem keletkezik.Az említett tag személyesen munkát nem végez a társaságban,ennek megfelelően nem minősül társas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 11.

Eva hatálya alá tartozó bt. ehója

Kérdés: Fennáll-e az eho-fizetési kötelezettség egy eva hatálya alá tartozó társas vállalkozásnál abban az esetben, ha a beltag nyugdíjas?
Részlet a válaszából: […] A probléma tisztázása érdekében mindenekelőtt az említettbeltag társaságban történő személyes közreműködését kell vizsgálnunk, hiszen azEho-tv. 6. § (3) bekezdés b) pontja egyértelműen rendelkezik: tételesegészségügyi hozzájárulást a fennálló tagi jogviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 10.