Kiegészítő tevékenységű evás egyéni vállalkozó jövedelme, járulékai

Kérdés: Van-e kötelező járulékfizetése 2011-ben egy eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozónak, aki 2011-től saját jogú nyugdíjasnak minősül, vagy csak a havi 5100 forint összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie? Van-e valamilyen jelentősége a vállalkozói kivét nagyságának, illetve vonatkozik-e rá a jövedelemkorlát?
Részlet a válaszából: […] Az eva hatálya alá tartozó kiegészítő tevékenységet folytatóegyéni vállalkozó az általános szabályoknak (Tbj-tv. 37. és 37/A. §)megfelelően havi 5100 forintos egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésérekötelezett, illetve 10 százalékos nyugdíjjárulék-fizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 1.

Kiegészítő tevékenységű evás vállalkozó nyugdíjának szüneteltetése

Kérdés: Milyen esetben kerül sor az öregségi nyugdíjas evás kiegészítő tevékenységet folytató öregségi nyugdíjas személy nyugdíjának szüneteltetésére? Milyen jövedelmet kell az érintett személy esetében figyelni?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 83/B. §-ának (1) bekezdése értelmében azelőrehozott öregségi nyugdíj szüneteltetésének vizsgálata során a fizetendőnyugdíjjárulék alapját szükséges figyelembe venni. A Tbj-tv. 37. §-ának (2) bekezdése alapján az egyszerűsítettvállalkozói adózást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 7.

Eva hatálya alá tartozó kft. rokkantnyugdíjas tagjának járulékalapja

Kérdés: Fizethet-e a minimálbér többszöröse után nyugdíjjárulékot egy Eva-tv. hatálya alá tartozó kft. rokkantnyugdíjas tagja annak érdekében, hogy a 0,5 százalékos nyugdíjemelés összege is magasabb legyen? Ebben az esetben is tartalmazza-e az eva a személyi jövedelemadót?
Részlet a válaszából: […] Az eva hatálya alá tartozó társas vállalkozójárulékfizetésére a Tbj-tv. nem tartalmaz külön előírásokat, arra az általánosszabályokat kell alkalmazni. Ennek megfelelően az említett kiegészítő tevékenységetfolytató (hiszen rokkantsági nyugdíjasról van szó) társas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 14.

Evás bt. beltagjának nyugdíja

Kérdés: A minimálbér kétszeresét veszik-e majd figyelembe a nyugdíj megállapításakor egy eva hatálya alá tartozó betéti társaság beltagjának esetében, aki a társasági szerződés szerint személyes közreműködésre kötelezett, és a minimálbér kétszerese után megfizeti a nyugdíjjárulékot, valamint az egészségbiztosítási és a vállalkozói járulékot is. A cég a 25 százalékos evát megfizeti, a beltag személyi jövedelemadót nem fizet.
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a fent említett beltag erre az időszakravonatkozóan a nyugdíjjárulékot a minimálbér kétszerese után fizette meg (errőlaz illetékes nyugdíj-biztosítási igazgatóság felé az adatszolgáltatástteljesítenie kell/kellett), a nyugellátás alapjául szolgáló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 30.

Többes jogviszonyú evás vállalkozó nyugdíjazása

Kérdés: Mi a teendője a vállalkozásával kapcsolatban annak az 1951-ben született, többes jogviszonyban álló evás vállalkozónak, aki ősztől korengedményes nyugdíjba szeretne menni a munkahelyéről? Mennyit dolgozhat a nyugdíj mellett, hogy ne kelljen szüneteltetni az ellátás folyósítását, tekintettel arra, hogy a kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozók esetében 10 százalék a járulékalapot képező jövedelem?
Részlet a válaszából: […] A 2008. január 1-jétől életbe lépett szabályok értelmében a62 évesnél fiatalabb nyugdíjigénylő – tehát aki előrehozott öregségi nyugdíjat,korkedvezményes, korengedményes nyugdíjat vagy bányásznyugdíjat, illetőlegegyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 3.