Kórházi ápolás költségei

Kérdés: Valóban meg kell fizetnie a kórházi ápolás költségeit annak a magánszemélynek, aki 2018-ban érettségizett, nem vették fel az egyetemre, ezért rövid időre Angliában vállalt munkát, 2019 januárjában hazajött, de a felvételije idén sem sikerült, munkát vállalni nem tudott, és 2019. július 25-én kórházba került? A kórház tájékoztatása szerint biztosítás hiányában minden költséget meg kell téríteni.
Részlet a válaszából: […] ...köteles fizetni. A közöltek értelmében a nagykorú gyermek után a tételes egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni, mivel az egészségügyi ellátásokra nem jogosult. A fizetendő járulék 2018. évben havi 7320 forint (napi 244 forint), 2019. évben pedig havi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 27.

Külföldön tanuló diák egészségügyi ellátása

Kérdés: Milyen feltételekkel jogosult a magyarországi egészségügyi ellátásokra az EGT tagállamaiban tanuló magyar állampolgárságú diák?
Részlet a válaszából: […] ...tanulmányai idejére szünetelteti a magyarországi tanulmányait, akkor továbbra is jogosult - járulékfizetés nélkül - a magyarországi egészségügyi ellátásokra. Ezen jogosultsága alapján kiállítható számára az EU-kártya.A külföldön tanuló és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 16.

EGT-tagállamban biztosított személy egészségügyi ellátása

Kérdés: A tajt vagy az EU-kártyát kell használnia a magyar állampolgárnak abban az esetben, ha EGT-tagországban (nem Magyarországon) biztosított, és hazalátogatása során egészségügyi ellátást vesz igénybe? A taj használata esetén a rendszer jelzi, hogy nincs jogviszonya, az egészségügyi szolgáltatók viszont nem fogadják el az EU-kártyát. Meg kell fizetni ebben az esetben az elmaradt egészségügyi szolgáltatási járulékot annak ellenére, hogy külföldön mindent megfizetett?
Részlet a válaszából: […] ...rendelet alapján az egyik tagállamban biztosított személy Magyarországon való ideiglenes tartózkodása alatt az orvosilag szükséges egészségügyi ellátásokra jogosult, a tartózkodás tervezett idejére és az egészségi állapotra való tekintettel. Az ellátásokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 7.

Szlovák állampolgárságú ingázó munkavállaló egészségügyi ellátása

Kérdés: Szlovák állampolgár Magyarországon dolgozik, itt kap bért, be van jelentve, állandó lakása Pozsony, ideiglenes lakása saját tulajdonú családi ház Magyarországon. Itt van biztosítása, EU-kártyával rendelkezik, ingázói státusa decemberig van. Szeretné az állandó lakóhelye szerinti kezelőorvosát továbbra is igénybe venni, és Magyarországon csak a sürgősségi ellátásra tart igényt. Van-e erre lehetősége, ha december után beteg lesz, orvoshoz kell mennie? Van-e valamilyen megállapodás a két ország között? Mi a helyzet, ha ez a dolgozó újra ingázóvá válik, de hazánkban marad biztosított, mert csak itt kap munkabért? Hol és mikor lesz potyautas? A helyzet tisztázásához szükséges nyomtatványok megjelölését is kérjük!
Részlet a válaszából: […] Az unió állampolgárainak más tagállamban folytatottmunkavégzésével, társadalombiztosítási hovatartozásával kapcsolatos szabályokataz 1408/71/EGK rendelet tartalmazza. A kérdésbeli szlovák állampolgárságúszemélyre az említett közösségi koordinációs rendelet előírásai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 10.

Egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy alkalmi munkavállalása

Kérdés: Milyen jelentési kötelezettsége van a munkáltatónak, illetve a munkavállalónak a Tbj-tv. 16. § (1) bekezdés a)-p) és s)-t) pontja alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy alkalmi munkavállalása esetén, illetve hogyan jelenti és fizeti meg a munkavállaló - vagy átvállalás esetén a munkáltató - a napi 145 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt egy félreértést kell tisztáznunk: az alkalmimunkavállalónak alapesetben nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékotfizetnie, csak akkor, ha ennek fizetésére egyébként is kötelezett. Az érintettdolgozó egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 8.

Egészségügyi ellátás és a jogviszony-ellenőrzés

Kérdés: Hová fordulhat az ingyenes orvosi ellátás érdekében az a magánszemély, aki az orvosnál tudta meg, hogy nem jogosult egészségügyi ellátásra, de erről semmilyen hivatalos értesítést nem kapott az egészségbiztosítási pénztártól?
Részlet a válaszából: […] ...válik orvosi ellátásra.Felhívjuk a figyelmet, hogy a jogviszony-ellenőrzéseredményétől függetlenül mindenki megkapja a szükséges egészségügyi ellátást.Amennyiben tehát az ellenőrzés eredményeként kiderül, hogy a beteg nem szerepelaz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 20.

Angliában élő egyéni vállalkozó közterhei és egészségügyi ellátása

Kérdés: Kötelezett-e vállalkozása után itthon is járulékfizetésre az az egyéni vállalkozó, aki 2005 óta hivatalosan Angliában dolgozik orvos vállalkozóként, ahova családostul tartósan kitelepült, ott adózik jövedelme után, és járulékot is fizet, de a magyar vállalkozását megtartotta? A vállalkozó évente mindössze 15-20 napot tölt Magyarországon, jövedelme nincs. Az angliai járulékfizetés alapján jogosult-e itthoni tartózkodása alatt egészségügyi ellátásra, és milyen feltételekkel?
Részlet a válaszából: […] ...lenne, ha az itthonivállalkozásában változatlan feltételek mellett jövedelmet realizálna (pl.alkalmazott útján). A kérdésbeli személy egészségügyi ellátásával kapcsolatosanfőszabályként elmondható, hogy abban a tagállamban jogosult az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 8.

Őstermelő egészségügyi ellátása

Kérdés: Egy munkanélkülinek letelt a segélyre jogosultsága 2007 novemberében. Van őstermelői igazolványa, csak a betétlap nincs meghosszabbítva. A továbbiakban őstermelőként szeretne járulékot fizetni. Mikortól kell bejelentkeznie, és mi után kell járulékot fizetnie, ha 2007. évben már nem volt bevétele, vagy csak nagyon minimális? Biztosított lesz-e ez alapján, és jogosulttá válik-e egészségügyi ellátásra?
Részlet a válaszából: […] A mezőgazdasági őstermelőre a Tbj-tv. 5. § (1) bekezdés i)pontja alapján kiterjed a biztosítás, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárighátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év, és- nem kiskorú, - egyéb jogcímen nem biztosított (ide...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 12.

Egészségügyi ellátás költségei

Kérdés: Hol tudhatja meg a beteg az orvos által a társadalombiztosítástól igényelt elszámolt kezelési költségeit?
Részlet a válaszából: […] Valamennyi magánszemély a lakóhelye szerinti önkormányzatihivatalnál igényelheti az ún. "ügyfélkapus" bejelentkezést. A továbbiakban azügyfélkapun át intézheti ügyeit az államigazgatási szerveknél,önkormányzatoknál stb. Az ügyfélkapu a www.magyarorszag.hu oldalon érhető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 31.

Részmunkaidős munkavállaló egészségügyi szolgáltatása

Kérdés: Jogosult-e teljes egészségügyi ellátásra egy 4 órás munkaviszonyban, havi 32 750 forint bruttó bérrel bejelentett dolgozó, vagy valamilyen kiegészítő díjat kell fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...egészségügyi ellátásra (szolgáltatásra) a Tbj-tv. szerintbiztosított személyek jogosultak [Eb-tv. 6. § (1) bekezdése]. A munkaviszonykeretében foglalkoztatott személyre a biztosítási kötelezettség minden továbbifeltétel nélkül kiterjed, így akkor is, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 5.
1
2