tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

18 találat a megadott egészségügyi ellátás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Kórházi ápolás költségei

Kérdés: Valóban meg kell fizetnie a kórházi ápolás költségeit annak a magánszemélynek, aki 2018-ban érettségizett, nem vették fel az egyetemre, ezért rövid időre Angliában vállalt munkát, 2019 januárjában hazajött, de a felvételije idén sem sikerült, munkát vállalni nem tudott, és 2019. július 25-én kórházba került? A kórház tájékoztatása szerint biztosítás hiányában minden költséget meg kell téríteni.
Részlet a válaszból: […]tanulóként - a diákigazolványra való jogosultsága megszűnéséig állt fenn. 2019. évben a külföldről történő hazajöveteltől kell fizetni a járulékot. A befizetés alapján a magánszemélyt megilletik a természetbeni egészségügyi szolgáltatások (pl. a kórházi ellátás, gyógyszertámogatás, orvosi ellátás).Javasoljuk, hogy az érintett személy a kórházi költségek megfizetésének elkerülése érdekében a NAV-nál minél előbb rendezze a járulékfizetési kötelezettségét.A belföldi magánszemélynek egyébként a jogosultsága megszűnését követő 15 napon belül be kell jelentkeznie az állami adó- és vámhatósághoz a 19T1011 Adat- és változásbejelentő lapon, mely elektronikusan letölthető, vagy papíralapon is beszerezhető bármely NAV-ügyfélszolgálaton. Az adatlap benyújtható személyesen, postai úton, ügyfélkapun keresztül (előzetes regisztrációt követően), illetve 2019. január 1-jétől online módon a NAV honlapján, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) segítségével is. Amennyiben a magánszemély rendelkezik PIN-kóddal, akkor a NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszerének használatával telefonon is bejelentkezhet a 06 (80) 20-21-22-es telefonszámon. Természetesen az utólagos bejelentést is az említett módok valamelyikével kell megtenni.Az egészségügyi szolgáltatási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6183

2. találat: Külföldön tanuló diák egészségügyi ellátása

Kérdés: Milyen feltételekkel jogosult a magyarországi egészségügyi ellátásokra az EGT tagállamaiban tanuló magyar állampolgárságú diák?
Részlet a válaszból: […]akkor továbbra is jogosult - járulékfizetés nélkül - a magyarországi egészségügyi ellátásokra. Ezen jogosultsága alapján kiállítható számára az EU-kártya.A külföldön tanuló és Magyarországon hallgatói jogviszonyban nem álló diák a külföldi hallgatói jogviszonyára tekintettel nem jogosult Magyarországon az egészségügyi szolgáltatásokra. Amennyiben a külföldön tanuló diáknak az állandó lakóhelye Magyarországon van, akkor - egyéb jogosultság hiányában - 7500 forint (napi 250 forint) egészségügyi szolgáltatási járulékot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6135

3. találat: EGT-tagállamban biztosított személy egészségügyi ellátása

Kérdés: A tajt vagy az EU-kártyát kell használnia a magyar állampolgárnak abban az esetben, ha EGT-tagországban (nem Magyarországon) biztosított, és hazalátogatása során egészségügyi ellátást vesz igénybe? A taj használata esetén a rendszer jelzi, hogy nincs jogviszonya, az egészségügyi szolgáltatók viszont nem fogadják el az EU-kártyát. Meg kell fizetni ebben az esetben az elmaradt egészségügyi szolgáltatási járulékot annak ellenére, hogy külföldön mindent megfizetett?
Részlet a válaszból: […]illetve a Kártyahelyettesítő formanyomtatványt, amennyiben az ellátás orvosilag szükséges volt. A szükségesség megítélése orvosszakmai kérdés. Az Európai Egészségbiztosítási Kártyával, vagy az azt helyettesítő formanyomtatvánnyal igénybe vett ellátásokat az egészségügyi szolgáltató ún. "E" térítési kategóriában jelenti az OEP felé. Az OEP ezen ellátásokat ugyanúgy finanszírozza, mintha a szolgáltató egy Magyarországon biztosított személyt látott volna el, azzal a különbséggel, hogy ezen ellátásokra nem vonatkoznak a teljesítménykorlátozások. Az így kifizetett összegeket az OEP elszámolja a kártyát/formanyomtatványt kiállító külföldi biztosítóval.A biztosítottnak abban az esetben kell fizetnie:- amennyiben nem volt ún. orvosilag szükséges az egészségügyi ellátás,- amennyiben nem szerződött szolgáltatónál vették igénybe az ellátást,- amennyiben nem mutatta be a kártyát, illetve a kártyahelyettesítő nyomtatványt.Amennyiben a külföldön biztosított betegnek ki kell fizetnie a számlát (pl. nem mutatta be az Európai Egészségbiztosítási Kártyáját), az EU-kártyát kiállító biztosítójától kérhet visszatérítést. Ebben az esetben a külföldi biztosító keresi meg az egészségügyi ellátás helye szerint területileg illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervet annak érdekében, hogy tájékoztatást kapjon az OEP által finanszírozott összeg nagyságáról.Az OEP az összes szolgáltatót tájékoztatta ellátási kötelezettségeiről, az erre vonatkozó tájékoztató szöveg az OEP honlapján is megtalálható.Tervezett (gyógykezelési szándékú hazautazás esetén) ellátást a külföldi biztosító által kiadott előzetes engedély (S2) alapján lehet igénybe venni. Az engedély kiadásának feltételeiről az illetékes - külföldi?- biztosító nyújt felvilágosítást. Az engedélyt tartalmazó igazolás felhasználása érdekében a beteg és a szolgáltató közötti előzetes egyeztetés szükséges.Amennyiben egy EGT-tagállam területén dolgozó, és ott biztosított magyar állampolgárnak Magyar-országon van az állandó lakóhelye, akkor az illetékes -?külföldi?- biztosító által kiállított igazoló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5831

4. találat: Szlovák állampolgárságú ingázó munkavállaló egészségügyi ellátása

Kérdés: Szlovák állampolgár Magyarországon dolgozik, itt kap bért, be van jelentve, állandó lakása Pozsony, ideiglenes lakása saját tulajdonú családi ház Magyarországon. Itt van biztosítása, EU-kártyával rendelkezik, ingázói státusa decemberig van. Szeretné az állandó lakóhelye szerinti kezelőorvosát továbbra is igénybe venni, és Magyarországon csak a sürgősségi ellátásra tart igényt. Van-e erre lehetősége, ha december után beteg lesz, orvoshoz kell mennie? Van-e valamilyen megállapodás a két ország között? Mi a helyzet, ha ez a dolgozó újra ingázóvá válik, de hazánkban marad biztosított, mert csak itt kap munkabért? Hol és mikor lesz potyautas? A helyzet tisztázásához szükséges nyomtatványok megjelölését is kérjük!
Részlet a válaszból: […]alkalmazó vállalkozás ugyanannak a tagállamnak más részére vagy egy másik tagállamba küld ki, négy hónapot meg nem haladó időtartamon keresztül határ menti munkavállalónak kell tekinteni még akkor is, ha ebben az időszakban akadályoztatott abban, hogy lakóhelyére naponta vagy legalább hetente visszatérjen. Kérdezőnk részleteket nem közölt a munkavégzéssel kapcsolatosan, de az ismertetett szabályok alapján már így is eldönthető a szlovák munkavállaló kötelező biztosításának helye. A közösségi rendelet alkalmazásával az ingázó tagállami munkavállalók abban az államban lesznek biztosítottak, ahol munkát végeznek, jelen esetben a szlovák állampolgár Magyarországon, a magyar társadalombiztosítás keretében tartozik biztosítási kötelezettség alá. Ugyanez egyébként a helyzet akkor is, ha az előbbi szabályok alapján netalán mégsem minősül ingázónak, mivel az EU-tagállam polgára, aki csak egy tagállam területén végzi a munkáját, ott lehet biztosított, ahol a keresőtevékenységét folytatja, jelen esetben ugyancsak Magyarországon. Az ingázó az egészségügyi szolgáltatásokat (ideértve az egészségbiztosítás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. február 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2483

5. találat: Egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy alkalmi munkavállalása

Kérdés: Milyen jelentési kötelezettsége van a munkáltatónak, illetve a munkavállalónak a Tbj-tv. 16. § (1) bekezdés a)-p) és s)-t) pontja alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy alkalmi munkavállalása esetén, illetve hogyan jelenti és fizeti meg a munkavállaló - vagy átvállalás esetén a munkáltató - a napi 145 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot?
Részlet a válaszból: […]hanem azért, mert nem illeti meg az egészségügyi szolgáltatás, és ezt a jogosultságot az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatása sem biztosítja a számára. (Az alkalmi munkavállaló csak baleseti egészségügyi szolgáltatásra, baleseti táppénzre, illetve szolgálati időre szerez jogosultságot.) Visszatérve a konkrét kérdésre: az említett jogszabályi helyek alá tartozó személyeknek jár az egészségügyi szolgáltatás, így nekik alkalmi munkavállalói könyv alapján történő foglalkoztatás esetén sem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetniük. A Tbj-tv. 39. § (4) bekezdése valóban lehetővé teszi, hogy a járulékfizetést a kötelezett helyett annak hozzájárulásával más személy vagy szerv[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. július 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2248

6. találat: Egészségügyi ellátás és a jogviszony-ellenőrzés

Kérdés: Hová fordulhat az ingyenes orvosi ellátás érdekében az a magánszemély, aki az orvosnál tudta meg, hogy nem jogosult egészségügyi ellátásra, de erről semmilyen hivatalos értesítést nem kapott az egészségbiztosítási pénztártól?
Részlet a válaszból: […]magyar állampolgár, valamint az a külföldi állampolgár, aki nemzetközi szerződés vagy az oktatásért felelős miniszter által adományozott ösztöndíj alapján létesített tanulói, hallgatói jogviszonyban áll, - a megváltozott munkaképességű, illetve egészségkárosodást szenvedett, és munkaképesség-változásának mértéke az 50 százalékot, illetve egészségkárosodásának mértéke a 40 százalékot eléri, és az illetékes hatóság erre vonatkozó igazolásával rendelkezik, - aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, és jövedelme nem éri el a minimálbér 30 százalékát, - a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező kiskorú személy, - személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézményben elhelyezett személy (ide nem értve a külföldi állampolgárt), a gyermekvédelmi rendszerben utógondozási ellátásban részesülő 18-24 éves fiatal felnőtt, továbbá az illetékes magyar hatóság által ideiglenes hatállyal elhelyezett, otthont nyújtó ellátás keretében átmeneti és tartós nevelésbe vett külföldi kiskorú személy, - fogvatartott, - a Szoc-tv. alapján szociálisan rászorult személy, és erről a települési önkormányzat polgármestere hatósági bizonyítványt állított ki, - egészségügyi szolgáltatás megszerzése érdekében kötött megállapodás alapján jogosult, - nevelőszülői tevékenységet folytat, és az e tevékenységéből származó tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme nem éri el a minimálbér 30 százalékát, naptári napokra annak harmincadrészét, - hajléktalan. Akit sem biztosítottként, sem pedig az említett jogszabályi hely alapján sem illet meg az egészségügyi szolgáltatás, az adóhatósághoz kell bejelentkeznie a Tbj-tv. 39. § (2) bekezdésében meghatározott havi 4350 forintos egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése érdekében, ami alapján jogosulttá válik orvosi ellátásra. Felhívjuk a figyelmet, hogy a jogviszony-ellenőrzés eredményétől függetlenül mindenki megkapja a szükséges egészségügyi ellátást. Amennyiben tehát az ellenőrzés eredményeként kiderül, hogy a beteg nem szerepel az OEP jogviszony-nyilvántartásában, az OEP által finanszírozott ellátást akkor sem tagadhatja meg az egészségügyi szolgáltató, és nem téríttetheti meg a beteggel az ellátás (gyógyszer, segédeszköz stb. teljes árát), költségét. Viszont a szolgáltató köteles egy, az OEP honlapjáról letöltött értesítő átadásával a betegnek tájékoztatást adni a jogviszony hiányáról. Az értesítés nem része a betegdokumentációnak, és nem kell aláíratni a beteggel. Az írásban is megkapott tájékoztató alapján a betegnek haladéktalanul fel kell keresnie a lakóhelye szerint illetékes Megyei Egészségbiztosítási Pénztárat (MEP), és kezdeményeznie kell jogviszonyának rendezését. Abban az esetben, ha eltérés van saját élethelyzete és a rá vonatkozó adat között, többféle módon kezdeményezheti a jogviszony rendezését: - az OEP honlapján lévő adateltérési nyilatkozat le-, kitöltésével és megküldésével a megyei egészségbiztosítási pénztárnak, - interneten a kormányzati portál - www.magyarorszag.hu[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. május 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2201

7. találat: Angliában élő egyéni vállalkozó közterhei és egészségügyi ellátása

Kérdés: Kötelezett-e vállalkozása után itthon is járulékfizetésre az az egyéni vállalkozó, aki 2005 óta hivatalosan Angliában dolgozik orvos vállalkozóként, ahova családostul tartósan kitelepült, ott adózik jövedelme után, és járulékot is fizet, de a magyar vállalkozását megtartotta? A vállalkozó évente mindössze 15-20 napot tölt Magyarországon, jövedelme nincs. Az angliai járulékfizetés alapján jogosult-e itthoni tartózkodása alatt egészségügyi ellátásra, és milyen feltételekkel?
Részlet a válaszból: […]egyidejűleg több tagállamban vállalkozói engedéllyel/tagsági viszonnyal rendelkezik, annak az államnak a jogszabályait kell alkalmazni, ahol lakik, ha ott is végez munkát. Jelen esetben az angliai lakóhelyére és az ott végzett munkájára tekintettel a magyar orvos kizárólag az angol társadalombiztosítás hatálya alatt áll, melynek következtében a magyarországi egyéni vállalkozásában nem minősül biztosítottnak, és így járulékfizetésre sem kötelezett. Ez akkor is így lenne, ha az itthoni vállalkozásában változatlan feltételek mellett jövedelmet realizálna (pl. alkalmazott útján). A kérdésbeli személy egészségügyi ellátásával kapcsolatosan főszabályként elmondható, hogy abban a tagállamban jogosult az egészségügyi ellátás igénybevételére, ahol a járulékokat fizeti. Ilyenkor Magyarországon, illetve más tagállamban az orvosilag szükséges ellátást úgy veheti igénybe, ha a biztosítása szerinti tagállamban, a lakóhelye szerinti illetékes egészségbiztosítótól igényli az ún. Európai Egészségbiztosítási Kártyát. Általánosságban elmondható, hogy az Európai Egészségbiztosítási Kártya az orvosilag szükséges betegellátásra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. április 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2154

8. találat: Őstermelő egészségügyi ellátása

Kérdés: Egy munkanélkülinek letelt a segélyre jogosultsága 2007 novemberében. Van őstermelői igazolványa, csak a betétlap nincs meghosszabbítva. A továbbiakban őstermelőként szeretne járulékot fizetni. Mikortól kell bejelentkeznie, és mi után kell járulékot fizetnie, ha 2007. évben már nem volt bevétele, vagy csak nagyon minimális? Biztosított lesz-e ez alapján, és jogosulttá válik-e egészségügyi ellátásra?
Részlet a válaszból: […]reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem töltötte be. A kérdésben említett őstermelő 2007 novemberétől - álláskeresési támogatása megszűnése után - ebbe a kategóriába tartozik, tehát őstermelőként biztosított. Igen ám, de jelen esetben tekintettel kell lenni a Tbj-tv. 8. § 3. alpontjának d) pontjára is, amely szerint szünetel az őstermelő biztosítása arra az időtartamra, amelyre az őstermelői igazolvánnyal rendelkező mezőgazdasági őstermelő értékesítési betétlapja nem érvényes. Tehát biztosítása ténylegesen csak az értékesítési betétlap meghosszabbításától él. 2008. évi járulékfizetési kötelezettsége: a 2007. évi bevétele a 20 százalékának a tizenketted része, amely után 9,5 százalékos nyugdíjjárulékot és 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. február 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2078

9. találat: Egészségügyi ellátás költségei

Kérdés: Hol tudhatja meg a beteg az orvos által a társadalombiztosítástól igényelt elszámolt kezelési költségeit?
Részlet a válaszból: […]bejelentkezést. A továbbiakban az ügyfélkapun át intézheti ügyeit az államigazgatási szerveknél, önkormányzatoknál stb. Az ügyfélkapu a www.magyarorszag.hu oldalon érhető el. Itt az állampolgárok számára feltett adatbázisból az egészségbiztosításra vonatkozóan
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. július 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1857

10. találat: Részmunkaidős munkavállaló egészségügyi szolgáltatása

Kérdés: Jogosult-e teljes egészségügyi ellátásra egy 4 órás munkaviszonyban, havi 32 750 forint bruttó bérrel bejelentett dolgozó, vagy valamilyen kiegészítő díjat kell fizetni?
Részlet a válaszból: […]munkaviszony keretében foglalkoztatott személyre a biztosítási kötelezettség minden további feltétel nélkül kiterjed, így akkor is, ha a foglalkoztatása csak napi 4 órában, a minimálbért el nem érő munkabér mellett történik [Tbj-tv. 5. § (1) bekezdése]. Tehát a kérdésben említett
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. június 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1818
| 1 - 10 | 11 - 18 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést