Apa ellátásai

Kérdés: Milyen ellátásokra és kedvezményekre jogosult az apa gyermeke születése esetén?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. értelmező rendelkezései alapján apai szabadságra az jogosult, aki szülői felügyeleti joggal rendelkezik, és apai jogállással rendelkezik vagy örökbefogadó.Az Mt. 118. §-ának (4) bekezdése alapján apasági szabadság jogcím alatt az apa a gyermek születése esetén a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

A Kit. hatálya alatt álló kormányzati tisztviselő visszafizetni rendelt végkielégítésének pénzintézeti végrehajtása

Kérdés: Álláshely elvonása következményeként végkielégítésben részesülő, azonban ismételten kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítő kormánytisztviselő a végkielégítés meghatározott részét a 185/2022. Korm. rendelet alapján a korábban kifizető foglalkoztató részére köteles visszafizetni. Azonban az ellene folyamatban lévő végrehajtási eljárásban a bankszámlájára kiadott beszedési megbízással azt a végrehajtó leemelte, a pénzintézet pedig teljesítette. A végkielégítés visszafizetésére így már nem rendelkezik elegendő fedezettel. Melyek a jogkövető eljárásnak az egyes lépései, és miként járjon el ebben a helyzetben?
Részlet a válaszából: […] Az álláshelyállomány elvonásának közvetlen és közvetett hátrányait, illetve a kormányzati szolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatottak számára a jogalkalmazással okozott nehézséget szemlélteti érintett olvasónk megfogalmazott kérdése. A munkavégzés feltételeit...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

ChatGPT használata végrehajtási eljárás során

Kérdés: Beépíthető a végrehajtási eljárás folyamatába a ChatGPT használata, illetve kiváltható teljesen az ügyintéző munkája a csetrobot által?
Részlet a válaszából: […] Ebben az esztendőben nem nyitható meg úgy hírportál, hogy ne szembesítsen a ChatGPT kifejezéssel, ami kétségtelenül az egyik legnagyobb újítás az amúgy is rohamosan fejlődő IT-szektorban. A ChatGPT egy mesterségesintelligencia-alapú csetrobot, amellyel bárki beszélgethet,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Munkahelyi baleset

Kérdés: Jogosan járt el a munkáltató, amikor nem ismerte el a baleset üzemiségét a következő esetben? A munkavállaló a napi munkavégzés befejezését követően a munkáltatói öltözőből kilépett, megbotlott, és a jobb bokája kifordult, de nem voltak fájdalmai, ezért az eseményről aktualitásában nem tett bejelentést a munkáltató képviselőjének, napokkal ezután azonban fájdalmai lettek, ezért felkereste a szakrendelést, ahol a kezelőorvosa a boka rándulását és húzódását állapította meg? Az igazolás birtokában a sérült munkavállaló indítványozta a baleset kivizsgálását, és annak üzemi jellegének megállapítását.
Részlet a válaszából: […] Meglehetősen elhamarkodott lenne a válasz az üzemi baleset szimpla definíciója ismeretében. Üzemi baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben éri. Üzeminek minősül az a baleset is, amelyet a biztosított munkába vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 30.

Letiltás kamatai

Kérdés: Kötelezheti a bírósági végrehajtó a munkáltatót arra, hogy a munkavállaló bérét terhelő levonások esetén a hátralék után fizetendő kamatot saját maga számítsa ki és vonja le? A bírósági végrehajtó a határozatában egy bizonyos időpontig kiszámolta a kamat összegét, és arra hivatkozik, hogy a további időszakra a munkáltató köteles kiszámítani, és a munkavállaló béréből levonni a dolgozó tartozása utáni kamatot. Sok esetben a határozatban még a kamat mértékét sem, valamint a kamatszámítási időszakot sem határozza meg pontosan.
Részlet a válaszából: […] A Vht. külön fejezetrészben "A munkáltatónak a letiltással kapcsolatos kötelessége" címmel szabályozza azokat megkerülhetetlen és a normaszöveg kötelező erejéből fakadó ellátandó feladatokat, mellyel a munkáltató elősegíti a végrehajtási eljárás eredményességét. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 14.

Munkaviszony megszüntetése keresőképtelenség alatt

Kérdés: Megszüntethető felmondással a jelenleg keresőképtelen állományban lévő munkavállaló munkaviszonya abban az esetben, ha hónapok óta semmilyen módon nem érhető el, nem adta le a keresőképtelenségről szóló igazolásait, és a munkavállaló tudomása szerint az elmúlt időszakban alkalmi munkavállalóként több helyen is dolgozott?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 65. §-ának rendelkezései értelmében a munkaviszonyt mind a munkavállaló, mind a munkáltató felmondással megszüntetheti.A munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyta) a várandósság,b) a szülési szabadság,c) a gyermek gondozása céljából igénybe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 5.

Sztrájk

Kérdés: Szünetel a biztosítása annak a munkavállalónak, aki nem veszi fel a munkát, mert részt vesz egy jogszerű sztrájkban, amelynek ideje alatt díjazásban (munkabérben) nem részesül?
Részlet a válaszából: […] A kérdést a Sztrájk-tv., valamint az Mt. szabályai egyértelműen rendezik. Azonban mielőtt erről ejtenénk szót, röviden ismertetjük a sztrájkra vonatkozó legfontosabb jogi előírásokat.A dolgozókat a gazdasági és szociális érdekeik biztosítása érdekében illeti meg a sztrájk...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 26.

Közeli hozzátartozó halála

Kérdés: A halotti anyakönyvi kivonaton szereplő elhalálozási időtől számítva mennyi ideig köteles kiadni a munkáltató a közeli hozzátartozó halála miatt a dolgozót megillető 2 nap fizetett távollétet? Minden esetben el kell fogadni a munkavállaló kérését, vagy dönthet a munkáltató is a pótszabadság kiadásáról?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. több olyan, változatos jellegű időtartamot meghatároz, amikor a munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól. Ezek egy részére távolléti díj jár (idetartozik a közeli hozzátartozó halálakor járó 2 nap is),...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 26.

Adózók minősítése

Kérdés: Valóban minősíti az adózókat a NAV? Ki minősül megbízható, illetve kockázatos adózónak, és lesz-e valamilyen következménye ennek a minősítésnek a későbbiekben?
Részlet a válaszából: […] Valóban az Art. 2016. január 1-jén bevezetett új szabályai alapján az adózók minősítését az első negyedév utolsó napján fennálló adatok alapján áprilisban elvégzi a NAV, és mivel május elsejétől hatályba lép az új rendszer, a besorolásnak megfelelő státuszok is ettől...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 10.

Felmondási tilalom emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés időtartama alatt

Kérdés: Hogyan változott az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés időtartama mint felmondási tilalom az új Mt. szabályozásának tükrében?
Részlet a válaszából: […] A régi Mt. 2005. július 3-i hatállyal módosított 90. §-a (1) bekezdésének d) pontja értelmében a munkáltató nem szüntethette meg rendes felmondással a munkaviszonyt a külön törvény szerinti emberi reproduk­ciós eljárással összefüggő kezelés időtartama alatt.Külön...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 24.
1
2
3
4