Nyugdíjas munkavállaló bejelentési kötelezettsége

Kérdés: Köteles-e bejelenteni a munkáltatójánál a munkavállaló azt a tényt, hogy nyugdíjassá vált? Folyamatos-e azoknak a munkavállalóknak a közalkalmazotti jogviszonyuk, akik nem jelentették be nyugdíjas státuszukat?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. 3. §-a szerinti együttműködési kötelezettségébőladódóan a munkavállaló köteles minden olyan tényről, körülményről, illetőlegennek változásáról tájékoztatni a munkáltatót, amely a jogok gyakorlása és akötelezettségek teljesítése szempontjából...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 9.