30 év alatti anyák kedvezményének igénybevétele

Kérdés:

Jogosult lesz a 30 év alatti anyák kedvezményének igénybevételére az a munkavállaló, aki egy éve dolgozik jelenlegi munkáltatójánál, laktózintoleranciájára tekintettel jogosult személyi kedvezményre, 2023. április 7-én tölti be a 25. életévét, és bejelentette, hogy 2023. február 10-én elérte a várandóssága 91. napját? A munkavállalónak ez lesz az első gyermeke. Jogosult lehet egy időben az életkora alapján járó kedvezményekre és a személyi kedvezményre is?

Részlet a válaszából: […] A 30 év alatti anyáknak járó adóalap-kedvezmény 2023. január 1-jétől vehető igénybe. Jelenleg egy átmeneti szabályról beszélhetünk, hiszen a kedvezmény csak a 424/2022. Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet fennállásának ideje alatt alkalmazható, a vonatkozó feltételeket...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Főfoglalkozású átalányadózó egyéni vállalkozó járulékalapja

Kérdés: A minimálbér, a garantált bérminimum vagy a tényleges adóalap figyelembevételével kell megállapítania a társadalombiztosítási járulék és a szociális hozzájárulási adó alapját annak a főfoglalkozású átalányadózó egyéni vállalkozónak, aki év közben nem vesz ki jövedelmet a vállalkozásból? A vállalkozó fordítói, valamint tolmácsolási tevékenységet végez, és alkalmanként nyelvvizsgára felkészítés céljából vállal tanítványokat is. A kibocsátott számlák összege havonta változik, a munkák megoszlása miatt előfordulhatnak olyan hónapok is, amikor egyáltalán nem bocsát ki számlát.
Részlet a válaszából: […] A választ egy általános félreértés eloszlatásával kell kezdeni. Az átalányadózó egyéni vállalkozó közterhei-re ugyanis – szinte – semmilyen hatással nincs az, hogy a vállalkozó mikor és milyen formában veszi ki ténylegesen a jövedelmét. Az átalányadózás lényege –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Kedvezmények érvényesítése a 2020. évi személyijövedelemadó- bevallásban

Kérdés: Hogyan érvényesíthető a személyijövedelemadó-bevallási tervezetben a családi kedvezmény, az első házasok kedvezménye vagy a súlyos fogyatékosságra vonatkozó kedvezmény? Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha az adózónak csak az év egy részében volt munkaviszonya? Ebben az esetben a kedvezmények csak arányosan vehetők igénybe a bevallásban?
Részlet a válaszából: […] A 2020. évi személyijövedelemadó-bevallás benyújtásának és az adó megfizetésének határideje 2021. május 20.A NAV a nyilvántartásában szereplő adatok alapján valamennyi adózó részére automatikusan elkészíti a magánszemélyek adóbevallási tervezetét. A NAV adatbázisa a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 13.

Online adóelőleg-nyilatkozat

Kérdés: Hogyan juttathatja el legegyszerűbben az adóelőleg-nyilatkozatot a bérszámfejtést végző vállalkozás részére a munkavállaló abban az esetben, ha az alkalmazására online módon került sor, a munkavégzés az otthonában történik, a munkáltatójánál személyes ügyintézésre nincs lehetőség? Hitelesnek fogadható el ebben az esetben az e-mailen megküldött nyilatkozat?
Részlet a válaszából: […] A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2020-tól az online adóelőleg-nyilatkozat bevezetésével nyújt segítséget a magánszemélyeknek és a kifizetőknek. Az új lehetőség mindenki számára elérhető, és segítségével csökkennek az adminisztrációs terhek, rövidül a nyilatkozatok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 29.

Családi kedvezmény és első házasok kedvezménye

Kérdés: Milyen feltételekkel lesz jogosult az apa a családi kedvezményre, illetve mennyi ideig jár együttesen az első házasok és a családi kedvezmény abban az esetben, ha a várandósság 91. napja 2016. március 20., a házasságkötés ideje pedig 2016. június 25.?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 29/A. §-a (3) bekezdésének b) és (4) bekezdésének b) pontja teszi lehetővé, hogy a várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa a magzat után már a várandósság időszakában, annak 91. napjától családi adókedvezményt érvényesítsen. Ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 20.

Első házasok kedvezménye családikedvezmény-jogosultság megszűnése után

Kérdés: Jogosult lesz ismételten az első házasok kedvezményére az a személy, aki már érvényesítette a kedvezményt, majd a várandóssága 91. napjától családi kedvezményre vált jogosulttá, de a gyermekét a várandósság alatt elvesztette?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 29/C. §-ának (4) bekezdése alapján az első házasok kedvezménye a házasságkötést követő hónaptól legfeljebb 24 hónapig jár, azonban a kedvezmény utoljára abban a hónapban érvényesíthető, amelyet követően a magánszemély magzatra vagy gyermekre tekintettel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 9.

Családi kedvezmény utólagos érvényesítése adóelőleg megállapítása során

Kérdés: Alkalmazható visszamenőlegesen a családi kedvezmény? Amennyiben érvényesíthető, akkor szükséges a '08-as bevallást önrevízióval rendezni az előző hónapokra, vagy elég a változás időpontját megadni? Hogyan jár el helyesen a munkáltató abban az esetben, ha a munkavállaló áprilisban adja le a családi kedvezményt, és januárra visszamenőlegesen kéri a kedvezmény megadását?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolásához célszerű tanulmányozni az Szja-tv. adóelőleg-megállapításának szabályait, különösen azok a részek érdekesek, amelyek a családi kedvezmény érvényesítésére vonatkoznak, nevezetesen az Szja-tv. 49. §-ának (1) és (3) bekezdései. Az Szja-tv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 24.

Kft. ügyvezetőjének közterhei

Kérdés: Milyen összegű levonások terhelik egy kft. megbízási jogviszonyban foglalkoztatott ügyvezetője részére kifizetett díjat abban az esetben, ha a díj nem éri el a minimálbér 30 százalékát, és az ügyvezető egyéni vállalkozóként a minimálbért meghaladó havi vállalkozói kivétje után fizeti meg a közterheket? Milyen közteherfizetési kötelezettség terheli ebben az esetben a társaságot? Igénybe vehetők az adó- és járulékkedvezmények? Mennyiben változna a fizetési kötelezettség, ha a tag főállású munkaviszonyban látná el a feladatait, havi 300 000 forint munkabér ellenében, és egyéni vállalkozását emellett továbbra is folytatná?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből hiányzik egy lényeges információ, mégpedig az, hogy a kft. ügyvezetője tagja-e a társaságnak, vagy sem. Ugyanis teljesen eltérő szabályok vonatkoznak rá annak függvényében, hogy a társaság ügyvezetését tulajdonosként vagy üzletrésszel nem rendelkező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 23.

Kft. munkaviszonyban álló tagjai

Kérdés: Milyen címen és milyen összegben terhelik levonások egy kft. főfoglalkozású munkaviszony keretében foglalkoztatott tagjai részére kifizetett havi 200 000 forint összegű munkabért? Milyen címen és milyen összegben keletkezik közteherfizetési kötelezettsége a cégnek? Igénybe vehetők ebben az esetben az adó- és járulékkedvezmények? Az egyik tag munkaköre nem igényel szakképzettséget.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben szereplő kft. munkaviszony keretében foglalkoztatott tagjai után teljesítendő adó- és járulékkötelezettségek nem térnek el azon munkavállalók utáni kötelezettségektől, akik a munkaadó társaságnak nem tagjai. Tehát a kérdésbeli kft. az általános szabályok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 23.