Álláskeresési járadék

Kérdés: Mikor jár az álláskeresési járadék, és mi történik abban az esetben, ha a munkavállaló a folyósítás időtartamának lejárta előtt talál munkát?
Részlet a válaszából: […] Az álláskeresési járadékra való jogosultság megállapításához három feltétel együttes fennállása szükséges, amely feltételeket az Flt. 25. §-nak (1) bekezdése határozza meg. E szerint álláskeresési járadékra jogosult az, aki álláskereső, az álláskeresővé...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.

Egészségbiztosítási és családtámogatási ellátások meghosszabbítása

Kérdés: Mely esetekben és mikortól alkalmazható pontosan az egészségbiztosítási és családtámogatási ellátások meghosszabbítására vonatkozó rendelkezés? Kérelmezni kell a hosszabbítást, vagy automatikusan hosszabbodik meg a jogosultság?
Részlet a válaszából: […] A világjárvány soron következő hullámaival sújtott gyermeket nevelő/gondozó családok nehézségei ellensúlyozása érdekében a jogalkotó egyes egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultságok meghosszabbításáról rendelkezett a 128/2021. Korm....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 27.

Kereseti korlát elérése

Kérdés: Kell bejelentést tennie a nyugdíjfolyósító felé egy nők kedvezményes nyugdíjában részesülő, korhatárt még be nem töltött nőnek, ha az éves nyugdíjjárulék-köteles megbízási díja előreláthatóan a december havi összeggel (januári kifizetés) haladja meg a kereseti korlátot? Vissza kell fizetnie a december havi nyugellátást ebben az esetben? Érdemes esetleg a megbízási díj egy részének kifizetését február hónapra halasztani?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 97. §-ának (5) bekezdése valóban úgy rendelkezik, hogy a nyugellátásban részesülő személy tizenöt napon belül köteles bejelenteni a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely a nyugellátásra jogosultságát vagy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 29.

Családi kedvezmény érvényesítéséhez szükséges adatok

Kérdés: Szükséges a gyermek tajszámának megadása a családi kedvezmények rögzítéséhez? Jogosult lehet a dolgozó a kedvezményre abban az esetben, ha megtagadja ennek az azonosítónak a megadását, mert úgy gondolja, hogy az felesleges?
Részlet a válaszából: […] A kérdésfeltevés azon alapul, hogy egyes számfejtési rendszerek számára elengedhetetlen a rögzített gyermek adatainak társadalombiztosítási azonosító jelhez kapcsolása. Ugyanakkor az érintett munkavállalók általában az adóhatóság honlapján publikált útmutatóra hivatkoznak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 26.

Külföldön élő személy családi pótléka

Kérdés: Van valamilyen teendője annak a személynek, aki már hosszabb ideje külföldön él, de a családi pótlékot még mindig kapja Magyarországról, és ez alatt az idő alatt semmilyen igazolást nem kért tőle a folyósító? Hibás ez az eljárás, illetve követett el valamilyen hibát a kérelmező?
Részlet a válaszából: […] Az ügy teljes ismerete nélkül, minden kétséget kizáróan nem lehet megmondani, hogy mi történt, de nagy a valószínűsége annak, hogy vagy a kérelmező, vagy a folyósító szerv hibázott. Ebből egyenesen következik az is, hogy a szerv vagy az igénylő anyagi felelősséggel tartozik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 26.

Megváltozott munkaképességű személy szociálishozzájárulásiadó- kedvezménye

Kérdés: Milyen teendői vannak annak a múlt hónap végéig rehabilitációs ellátásban részesült személynek, aki az ellátás mellett napi 8 órás munkaviszonyban dolgozott a saját kft.-jében, de most megtudta, hogy csak napi 4 órában tehette volna ezt? Milyen szankcióra számíthat a dolgozó, illetve a munkaadó egy esetleges ellenőrzés esetén? Hogyan kell eljárni a vele kapcsolatban igénybe vett szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel? Igénybe vehető utána a 100 százalékos szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény, ha 2016. május 10-től rokkantsági ellátásban fog részesülni, és a minimálbér 150 százaléka alatt lesz a bruttó bére? Beleszámít a jövedelemkorlátba az osztalék, valamint a lakás bérbeadásából származó jövedelem?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CXCI. tv. 7. §-ának (4) bekezdése a rehabilitációs ellátásban részesülő személy keresőtevékenységével összefüggésben egyértelműen fogalmaz, miszerint az ellátás folyósítását szüneteltetni kell arra az időtartamra, amikor az ellátott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 10.

Korhatár előtti ellátásban részesülő kisadózó egyéni vállalkozó

Kérdés: Figyelembe kell venni a havonta fizetett tételes adót egy korhatár előtti ellátásban részesülő kisadózó egyéni vállalkozó keresetének vizsgálata során?
Részlet a válaszából: […] A korhatár előtti ellátás folyósítását az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgy­év december 31-éig szüneteltetni kell, ha az ellátott a tárgyévben a Tbj-tv. 5. §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyban áll, illetve egyéni vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 10.

Családipótlék-visszafizetési határozat

Kérdés: Van valamilyen esély arra, hogy elengedik a tartozását annak a szülőnek, akit családi pótlékkal kapcsolatban visszafizetésre köteleztek?
Részlet a válaszából: […] Abban az esetben, ha az ellátásban részesülőt jogalap nélküli ellátás kifizetése miatt kötelezte a kincstár valamely szerve az ellátás visszafizetésére, az a javaslatunk, hogy vizsgálja meg pontosan, mennyiben volt hibás a folyósított családi pótlék felvételében. Jogalap...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. május 13.

Szolgálati járandóságban részesülő személy jövedelemkorlátja

Kérdés: Érdemes fellebbeznie annak a szolgálati járandóságban részesülő személynek, aki 2014. október havi megbízási díját 2014 decemberében kapta meg, és mivel ezzel az összeggel az éves jövedelme meghaladta a minimálbér 18-szorosát, bejelentést tett a nyugdíjfolyósítóhoz, illetve december havi ellátását visszafizette a jövedelemkorlát túllépése miatt, ezt követően pedig határozatot kapott a november-december havi járandósága visszafizetésére vonatkozóan is, mivel a NAV adatszolgáltatása alapján az került megállapításra, hogy a jövedelemkorlátot már október hónapban elérte?
Részlet a válaszából: […] Kezdjük a téma szempontjából legfontosabb jogszabályi hellyel, a Tny-tv. 83/B. §-ával, melyet a 2011. évi CLXVII. tv. 11. §-a értelmében a korhatár előtti ellátásban, illetve a szolgálati járandóságban részesülő munkavállaló esetében is megfelelően alkalmazni kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 29.

Külföldön élő igénylő családi pótléka

Kérdés: Milyen következményei lehetnek annak, ha egy évek óta külföldön dolgozó és élő szülő most vette észre, hogy a gyermeke után folyamatosan kapja a családi pótlékot a folyószámlájára? Az elmúlt időszakban sem iskolalátogatási, sem egyéb igazolást nem kértek tőle. Felelőssé tehető-e az igénylő a hibáért, vagy nem is történt hiba?
Részlet a válaszából: […] Kezdjük a válasz a lényeggel, amely a kérdéshalmaz végéntalálható. Történt-e hiba a folyósítás, illetve a folyósított ellátás felvételesorán? Az ügy teljes ismerete nélkül, minden kétséget kizáróan ezt nem lehetmegmondani, de nagy a valószínűsége annak, hogy vagy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 9.
1
2