Felhasználási szerződés

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a felhasználási szerződés alapján kifizetett díjazás utáni járulék, illetve szociális hozzájárulási adó összegét abban az esetben, ha a díj meghaladja a minimálbér 30 százalékát? Kell szociális hozzájárulási adót fizetni a nyugdíjas személy után ebben az esetben? Milyen kódot kell alkalmazni, ha fennáll a biztosítási kötelezettség, tekintettel arra, hogy a 'T1041-es nyomtatvány és a '08-as nyomtatvány között e tekintetben eltérés mutatkozik?
Részlet a válaszából: […] ...használati szerződés (a továbbiakban együtt: felhasználási szerződés) alapján a szerzői jogi védelem alatt álló mű szerzője, előadója (előadóművész) személyes közreműködésre is kötelezett, e tevékenységet a megbízásra vonatkozó szabályok szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 19.

Partnertalálkozó

Kérdés: Milyen címen kell figyelembe venni egy kft. által a viszonteladói részére szervezett partnertalálkozón biztosított étel- és italfogyasztást, illetve a felmerült egyéb kiadásokat (bérleti díj, fellépő előadók díjazása)? A programok során a legjobb partnerek és képviselők ajándékként serlegeket, illetve okleveleket is kapnak. Reprezentációnak, üzleti ajándéknak, esetleg egyes meghatározott juttatásnak vagy csekély értékű ajándéknak számítanak ezek a juttatások? Dokumentálni kell a résztvevőket valamilyen módon? Milyen közterheket kell megfizetni a fentiekhez kapcsolódóan?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. egyes más meghatározott juttatásként adóztatja azokat az élethelyzeteket, amikor a juttató magánszemélyeket vendégül lát, számukra programot biztosít, illetve ajándékot ad.Az Szja-tv. 70. §-a (6) bekezdésének b) pontja szerint egyes más meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.

Közhasznú alapítvány által szervezett rendezvény

Kérdés: Veszélyezteti egy vállalat által a saját nyugdíjas dolgozói természetbeni és pénzbeli segélyezésére létrehozott alapítvány közhasznú státuszát, ha az alapító okiratba bekerül egy olyan kiegészítés, amelynek értelmében az alapítvány közhasznú tevékenységének minősül a továbbiakban a nyugdíjas-találkozó szervezése és menedzselése is? Ez konkrétan azt jelenti, hogy az alapítvány a nyugdíjasokat évente egyszeri alkalommal vendégül látja, amelynek keretében a rendezvényt megszervezi, a tárgyi és személyi feltételeket biztosítja, a költségeket viseli, beleértve az esetleges előadók költségeinek és tiszteletdíjának fizetését. Van valamilyen adóvonzata, és ha igen, mennyi a nyugdíjas-találkozó évenkénti megrendezésének?
Részlet a válaszából: […] Az alapítvány közhasznúságának megítéléséhez a Civil-tv. 2. §-ának 20. pontját kell segítségül hívnunk, mert ez határozza meg a közhasznú tevékenység fogalmát, ami egyik feltétele a közhasznú jogállás megszerzésének. A törvényi fogalom szerint közhasznú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Felhasználói szerződés

Kérdés: Hogyan kell elbírálni a biztosítási kötelezettséget nyugdíjas személyek esetében annál a cégnél, amely felhasználói szerződés alapján alkalmaz munkatársakat? A szerződésben meghatározott díjazás 30 százaléka kerül a személyes munkavégzésért kifizetésre, a 70 százalék jogdíj, amelyet a biztosítási kötelezettség elbírálása során természetesen figyelmen kívül hagynak.
Részlet a válaszából: […] ...hasznosítására irányuló felhasználási, hasznosítási, használati szerződés alapján a szerzői jogi védelem alatt álló mű szerzője, előadója (előadóművész) személyes közreműködésre is kötelezett, e tevékenységet a megbízásra vonatkozó szabályok szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 29.

Járulékfizetési kedvezmények

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a magánszemélynek, aki a veszélyhelyzet miatt elvesztette a munkáját, új helyen még nem tudott elhelyezkedni, és emiatt olyan nehéz anyagi helyzetbe került, hogy nem tudja fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot sem?
Részlet a válaszából: […] ...családtag ellátásával kapcsolatos többletköltségeket.A fizetési kedvezményi kérelem elbírálása során a NAV mérlegeli a kérelemben előadott információkat, a hivatalból rendelkezésére álló, valamint a külső szervek nyilvántartásaiból elérhető adatokat,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 29.

Koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése

Kérdés: Milyen gazdaságvédelmi intézkedéseket hozott a kormány a veszélyhelyzetre tekintettel annak érdekében, hogy a kisvállalkozások nehéz helyzetét segítse?
Részlet a válaszából: […] ...(TEÁOR és TESZOR 8690),5. villanyszerelés (TEÁOR és TESZOR 4321),6. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9604),7. előadó-művészet (TEÁOR és TESZOR 9001),8. víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés (TEÁOR és TESZOR 4322),9....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.

Jogviszony bejelentésének ellenőrzése

Kérdés: Hogyan tudja ellenőrizni egy munka-viszonyban álló magánszemély, hogy a foglalkoztatója bejelentette, illetve hogy megfizette utána a kötelező közterheket? Lehetséges az, hogy a cég nem tesz eleget a kötelezettségeinek, és a munkavállaló emiatt nem lesz jogosult orvosi ellátásra?
Részlet a válaszából: […] ...egyike vagy a hitelesítő személy az okirat aláírójának megmagyarázta.Felhívjuk a figyelmet, hogy az ügyfélszolgálaton szóban előadott kérelem esetén csak szóbeli tájékoztatás nyújtható a nyilvántartott adatokra vonatkozóan.Amennyiben a jogviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 13.

Vállalkozó által igénybe vett magán egészségügyi szolgáltatás

Kérdés: Helyesen járt el a könyvelő, amikor a legmagasabb, 43,66 százalékos közteherrel számolta el egy vállalkozó által igénybe vett magán egészségügyi szolgáltatás költségeit? A szolgáltatás keretében fogimplantátum beültetésére került sor.
Részlet a válaszából: […] ...törvény kivételként fogalmazza meg.Ilyen kivételt fogalmaz meg például az Szja-tv. 11. számú mellékletének I. fejezet 26. pontja, mely az előadó-művészeti tevékenységet folytató vállalkozók színpadi megjelenéséhez kapcsolódó esztétikai szolgáltatásokra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 1.

Gazdaságiigazgató-helyettesi kinevezés

Kérdés: Egy költségvetési szervként működő előadó-művészeti szervezetben a gazdaságiigazgató-helyettes közalkalmazotti jogviszonya 2016. május végén megszűnik, az új gazdaságiigazgató-helyettes 2016. május hónap elején kíván munkába állni. Állhat fenn egy időben azonos időszakban két gazdaságiigazgató-helyettesi vezetői megbízás (a régi vezető szeretné betanítani az újat), illetve gazdaságiigazgató-helyettesi vezetői megbízás betöltésére kiírt pályázat keretében a pályázatot elnyerő közalkalmazott határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszonyának kezdő időpontja időben elválhat-e a gazdaságiigazgató-helyettesi megbízás kezdő időpontjától?
Részlet a válaszából: […] ...költségvetési szerv formájában működő előadó-művészeti szervezet szervezeti és működési szabályzatának szervezeti ábrájából, illetve egyéb rendelkezéseiből állapítható meg, hogy az előadó-művészeti szervezet egy vagy több gazdaságiigazgató-helyettesi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 24.

Nyugdíjas munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése

Kérdés: Milyen jogcímen szüntethető meg annak a munkavállalónak a munkaviszonya, aki 2013. március hónaptól a nők kedvezményes öregségi nyugdíjában részesül, és 2013. szeptember hónaptól kezdődően határozatlan időtartamú munkaviszonyt létesített takarító munkakörben teljes munkaidős foglalkoztatás keretében? Milyen jogcímen és milyen mértékű juttatások illetik meg az érintett munkavállalót a munkaviszonya megszüntetésével összefüggésben? Az érintett munkavállaló egyebekben munkabérelőleg címén 80 000 forint összeget vett fel 8 hónapos részletekben történő visszafizetési kötelezettség mellett, amely munkabérelőlegből 40 000 forint összeget fizetett vissza, a fennálló hátraléka tehát 40 000 forint. Levonhatja a munkáltató a munkavállaló tartozását a munkabéréből, ha igen, milyen jogcímen, milyen mértékig?
Részlet a válaszából: […] ...ha a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnés időpontjában nyugdíjasnak minősül.A fentiekben előadott és részletezett jogszabályi rendelkezések összevetése, értelmezése alapján megállapítható, hogy az érintett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 12.
1
2
3
9