Szülői szabadság tartamára járó távolléti díj

Kérdés: Az Mt. 146. §-ának (5) bekezdése szerint a munkavállaló a szülői szabadság tartamára a távolléti díj 10 százalékára jogosult, amelyet csökkenteni kell az erre az időszakra a munkavállalónak megfizetett, az Eb-tv. 42/A. §-ának (1) bekezdése vagy 42/E. §-ának (1) bekezdése szerinti gyermekgondozási díj, a Cst. 20. §-ának (1) bekezdése szerinti gyermekgondozást segítő ellátás összegével.
A bruttó távolléti díjat kell csökkenteni a nettó (szja- és adóalap-kedvezményekkel és/vagy 10 százalék nyugdíjjárulékkal csökkentett) ellátás összegével vagy más számítási módszer alkalmazása jogszerű? Ha lehet, példával mutassák be a követendő eljárást számszakilag.
Részlet a válaszából: […] ...hogy a nettó összegre gondoljunk, de ez megítélésünk szerint félrevisz. Egyrészt a nettó összeg attól is függ, hogy az érintett az adóelőleg levonásával összefüggésben miként nyilatkozik, másrészt az ellátást terhelő nyugdíjjárulék szintén a munkavállalót...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Munkabér pénzneme

Kérdés: Jogszerűen jár el a munkáltató, ha a több éve fennálló munkaviszony alapján nála dolgozó munkavállalók részére a továbbiakban külföldi fizetőeszközben kívánja fizetni a munkabért arra való hivatkozással, hogy ő is ebben kapja a bevételei nagy részét, és észszerűsíteni kívánja a pénzügyi helyzetét?
A munkáltató egy belső szabályzatban rendelkezett a változásról, és kérte a dolgozóit, hogy adjanak meg másik számlaszámot az utalás érdekében.
Részlet a válaszából: […] ...kell. A munkabér-különbözetet a következő havi munkabérrel egyidejűleg ki kell fizetni. A munkáltató a többletkifizetést az előlegnyújtásból eredő követelésre vonatkozó szabályok szerint levonhatja.Az idézett szakaszok alapján kizárólag magyar forintban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Kedvezményszabály

Kérdés: Vonatkozni fog a kedvezményszabály a 2023. április közepén születendő gyermek jogán járó CSED és a GYED összegének kiszámításakor arra a munkavállalóra, aki a CSED és a GYED lejárta után jelenleg GYES-ben részesül a 2020. november 5-én született gyermeke jogán, a GYED folyósítása mellett 2021. szeptember 1-jétől visszament dolgozni, de a munkaviszonya 2022. november 30-án megszűnt, ezért 2022. december 12-től új munkáltatónál helyezkedett el kevesebb bérért?
Részlet a válaszából: […] ...a CSED és a GYED - összegének kiszámításánál az ellátásra való jogosultság kezdőnapján fennálló biztosítási jogviszonyban az adóelőleg (szja) megállapításához bevallott jövedelmet kell figyelembe venni.Mindezekből következik, hogy majd a második baba...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Ügyvezetés külföldi egyetemi tanulmányok mellett

Kérdés: Mentesül a közteherfizetési kötelezettségek alól egy kft. ügyvezetői teendőket ellátó tagja abban az esetben is, ha Franciaországban folytat egyetemi tanulmányokat? A tag nem rendelkezik más jogviszonnyal, a kft.-ben megbízási jogviszonyban végzi a tevékenységét, amelyért havonta 200 000 forint megbízási díjban részesül.
Részlet a válaszából: […] ...önálló tevékenységek esetében ilyen lehetőség nincs. Ez azt jelenti, hogy a megbízási díj teljes összegéből személyijövedelemadó-előleget kell vonni.A társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettségnek, illetve a járulék alapjának meghatározása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Átalányadózó egyéni vállalkozó 2023-ban

Kérdés: Milyen lehetőségeik vannak azoknak az egyéni vállalkozóknak, akik 2023-ban átalányadózást akarnak választani?
Részlet a válaszából: […] ...korábban az egyéni vállalkozó általi családi járulékkedvezmény érvényesítése esetén az egyéni vállalkozónak havonta kellett adóelőleget bevallania, az Szja-tv. 49. §-ának (6) bekezdése 2023-tól könnyít azzal, hogy ha az egyéni vállalkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

CSED alapja munkahelyváltás esetén

Kérdés: Mi lesz a CSED alapja annak a munkavállalónak az esetében, aki 2021. szeptember 1-jétől 2022. november 20-ig részmunkaidős munkaviszonyban dolgozott, majd 2022. december 1-jétől új, teljes munkaidős munkaviszonyt létesített havi 450 000 forint munkabérrel? Figyelembe kell venni a részmunkaidővel arányos, lényegesen alacsonyabb munkabért is az ellátás megállapítása során, vagy csak a magasabb, teljes munkaidős bért? A szülés várható időpontja 2023. június 23.
Részlet a válaszából: […] ...összegének megállapításánál az ellátásra való jogosultság kezdőnapján fennálló biztosítási jogviszonyban a személyijövedelemadó-előleg megállapításához bevallott jövedelmet kell figyelembe venni. Egyértelmű tehát, hogy a CSED összegének megállapításánál csak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Levonás alól mentes és korlátlanul végrehajtható munkabér

Kérdés: Milyen befolyással bír a levonás alól mentes munkabérrész, illetve a korlátlanul végrehajtás alá vonható munkabér összegére a végrehajtás, így a munkabérletiltás rendszerében bekövetkezett 2023. évi módosítás?
Részlet a válaszából: […] ...azt az összeget kell alapul venni, amely a munkabért terhelő, abból a külön jogszabály szerint levonással teljesítendő adónak (adóelőlegnek), társadalombiztosítási járuléknak, magánnyugdíjpénztári tagdíjnak, továbbá egyéb járuléknak a levonása után fennmarad...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Munkabérletiltás szakképzési munkaszerződés esetén

Kérdés: Érvényesíthető a munkabért terhelő munkabérletiltás a szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott személy munkabéréből, ha személyijövedelemadóelőleg-levonás nem történt?
Részlet a válaszából: […] ...munkaviszonyára vagy annak megszüntetésére, megszűnésére tekintettel kifizetett pénzbeli juttatás, amelyet személyijövedelemadóelőleg--fizetési kötelezettség terhel a magánszemélynél. Ez a minősítés azonban szükségtelenné válik annak ismeretében, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Letiltás munkáltató által nyújtott rezsitámogatásból

Kérdés: Érvényesíthető a munkabérletiltás a munkáltató által a megnövekedett lakossági energiaárak ellentételezésére fizetett rezsitámogatásból, vagy ez a juttatás mentes a végrehajtás alól?
Részlet a válaszából: […] ...kerül.Mentesítő szabályozás hiányában ennek megfelelően a rezsitámogatást célzó kifizetésből a munkáltató személyijövedelemadó-előleg levonására kötelezett.A személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség megalapozza, hogy a Vht. 65. §-ának (4)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Szabadság elszámolása munkaviszony megszűnésekor

Kérdés: Mi az eljárás ebben az esetben, ha egy főfoglalkozású munkavállaló munkaviszonya megszűnik, de a tárgyévben még egyáltalán nem vett ki szabadságot? ?
Részlet a válaszából: […] ...időközben megszüntetésre került, akkor a munkáltató jogosult az utolsó havi bérelszámolást módosítani, és a kifizetett többletet az előlegnyújtásból eredő követelés szabályai szerint levonhatja a munkavállaló munkabéréből. Fontos hangsúlyozni, hogy ebben az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.
1
2
3
74