tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott előleg tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Munkabérelőleg

Kérdés: Keletkezik-e adófizetési kötelezettsége a munkavállalónak, ha a 6 hónapra és a minimálbér ötszörösét meg nem haladó mértékben folyósított munkabér-előleget nem a kifizetést követő hónapban, hanem pl. 5 hónap múlva kezdi levonni a munkáltató a munkabérből?
Részlet a válaszból: […]kifizetőnek kamatkedvezményből származó jövedelem címén adófizetési kötelezettsége akkor, ha a kamatkedvezményből származó jövedelem olyan munkabérelőleg folyósításából keletkezik, amelyet a magánszemélynek legfeljebb hathavi visszafizetési kötelezettség mellett nyújtanak, és összegszerűségében nem haladja meg a folyósítás napján érvényes minimálbér havi összegének ötszörösét. A munkabérelőleg visszafizetését megelőzően folyósított újabb munkabérelőlegre a mentesülési szabály nem alkalmazható.A kérdéses esetben a munkáltató a munkabérelőleg visszavonását nem kezdi meg a folyósítást követő hónapban, hanem csak később. A jogi szabályozás nem tér ki arra, hogy a munkabérelőleget milyen ütemezésben kell visszafizetni, az a munkáltató és a munkavállaló megállapodásán múlik. Az az általános gyakorlat, hogy a munkabérelőleget a munkáltató a folyósítás hónapját követő hónaptól kezdődően, az előírt hat hónapon belül egyenlő részletekben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6431
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Társadalombiztosítási ellátások előlege

Kérdés: Valóban kell előleget fizetnie a kifizetőhelynek a társadalombiztosítási ellátásokra, ha határidőre nem tudja folyósítani a teljes összeget? Milyen összegű előleget kell fizetni ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]§-ának (3) bekezdése, amely szerint: "Ha jogszabály ezt nem zárja ki, az ügyintézési határidőbe nem számít be: a) a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama, b) a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő, c) a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, d) a szakhatóság eljárásának időtartama, e) az eljárás felfüggesztésének időtartama, f) a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama, g) a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama, h) a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő, i) j) a szakértői vélemény elkészítésének időtartama, k) a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama." Ha tehát a pénzbeli ellátás iránti kérelem hiánytalanul beérkezik a kifizetőhelyhez, és teljes mértékben teljesíthető, akkor az ellátást lehetőleg a bérfizetési napon, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő tizennyolc napon belül folyósítani kell a biztosított részére. Ha a kérelem a benyújtáskor rendelkezésre álló adatok alapján nem bírálható el, az ügyintézési határidő harminc nap. Az Eb-tv. új 39/B. §-a szerint pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén, amennyiben a pénzbeli ellátás összege az elbíráláshoz szükséges adatok hiánya miatt - a Ket. 33. §-a (3) bekezdésének figyelmen kívül hagyásával - harminc napon belül nem határozható meg, de megállapítható, hogy a biztosított jogosult pénzbeli ellátásra, a rendelkezésre álló adatok alapján az igénylő részére végzésben előleget kell megállapítani. Abban az esetben, ha nem állapítható meg, hogy a biztosított pénzbeli ellátásra jogosult, úgy előleget sem lehet megállapítani. Erről nem kell külön végzést hozni, hiszen az előleg megállapítására hivatalból kerülne sor, tehát erre irányuló kérelmet nem kell elutasítani. Az előleget a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér alapján kell megállapítani, kivéve ha a rendelkezésre álló adatok alapján az ellátás alapját képező jövedelem összege a minimálbér összegét nem éri el. Ebben az esetben a rendelkezésre álló adatok alapján kell az elő­leget megállapítani. Amikor a hiányzó adatok pótlása megtörténik, és a kérelem elbírálásához minden információ rendelkezésre áll, a pénzbeli[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. szeptember 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3839