Egyéni ügyvéd ideiglenes özvegyi nyugdíja

Kérdés: Valóban nem szerzett további szolgálati időt a felesége halálára tekintettel folyósított ideiglenes özvegyi nyugdíj tartama alatt az az egyéni ügyvéd, aki 2020-ban betöltötte a nyugdíjkorhatárt, de úgy döntött, hogy a nyugdíjnövelés érdekében tovább dolgozik?
Részlet a válaszából: […] ...nap után az öregségi nyugdíj 0,5 százaléka.A növelés egyik fontos feltétele tehát a további szolgálati idő szerzése. Ez a feltétel az egyéni ügyvéd esetében akkor teljesül, ha biztosított, és az őt terhelő társadalombiztosításijárulék-fizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.
Kapcsolódó címkék:  

Egyéni ügyvéd biztosítása

Kérdés: Mi történik a biztosítási jogviszony fennállásával abban az esetben, ha az egyéni ügyvéd a CSED, GYED folyósítása alatt szünetelteti a kamarai tagságát? Az egyéni vállalkozás nem kerül szüneteltetésre.
Részlet a válaszából: […] ...CSED tartama alatt az egyéni ügyvéd személyesen nem végezhet munkát, illetve a CSED és a GYED tartama alatt nem terheli minimálisadó- és -járulékfizetési kötelezettség.Ugyanakkor a Tbj. 16. §-ának e) pontja értelmében az egyéni ügyvéd biztosítása abban az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.
Kapcsolódó címke:

Németországban működő egyéni ügyvéd jogállása

Kérdés: Köteles-e társadalombiztosítási járulékot fizetni az az egyéni ügyvéd, aki Németországban egészségbiztosítottnak és nyugdíjbiztosítottnak minősül, és Magyarországon ügyvédi tevékenységet ténylegesen nem folytat, az ügyvédi kamarába Magyarországon csak azért jelentkezett be, hogy Németországban ügyvédi tevékenységet folytathasson? A németországi biztosítotti jogviszonyt E101-es nyomtatvánnyal igazolni nem tudja, mert törvény értelmében szakmai nyugdíjbiztosítóban (Versorgungswerk der Rechtsanwalte) tag, és ugyancsak törvényi szabályozás lehetőségével élve magán-egészségbiztosítási pénztár biztosítja. Ez utóbbi biztosítószervek azonban a biztosítotti jogviszony fennállásáról adnak igazolást. Amennyiben ezen ügyvédnek gyermeke születik - úgy, hogy kamarai tagsága több mint 180 napon át a szülés előtt már fennállt -, a gyermeket Magyarországon is anyakönyvezték, Magyarországon bejelentett állandó lakhelye van, évente ténylegesen is jelentős időt tölt Magyarországon, jogosult-e a gyermek taj-számra, és az anya a gyermek után GYES-re?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 13. § a) pontja szerint a Tbj-tv. rendelkezéseit aszociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló közösségirendeletekben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 13.
Kapcsolódó címkék:  

Egyéni ügyvéd járulékminimuma

Kérdés: 2006. júliustól milyen összeg után kell megfizetni a minimumjárulékot annak az egyéni ügyvédnek az esetében, akinek munkájához szükség van szakképzettségre, és már betöltötte az 50. életévét?
Részlet a válaszából: […] ...hónap első napján érvényes minimálbér után kell megfizetnie ajárulékokat.Ettől eltérően a kezdő egyéni vállalkozó (egyéni ügyvédesetében a kamarai tagság kezdetétől az adott év december 31. napjáig) aminimálbér alapulvételével, míg a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 4.
Kapcsolódó címkék: