Egyéni ügyvéd ideiglenes özvegyi nyugdíja

Kérdés: Valóban nem szerzett további szolgálati időt a felesége halálára tekintettel folyósított ideiglenes özvegyi nyugdíj tartama alatt az az egyéni ügyvéd, aki 2020-ban betöltötte a nyugdíjkorhatárt, de úgy döntött, hogy a nyugdíjnövelés érdekében tovább dolgozik?
Részlet a válaszából: […] Mielőtt a konkrét kérdésre rátérnénk, szenteljünk néhány gondolatot a nyugdíjnövelésnek.A Tny-tv. 21. §-ának (2) bekezdése értelmében aki húsz év szolgálati idővel rendelkezik, és a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után a nyugdíj megállapítása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Egyéni ügyvéd biztosítása

Kérdés: Mi történik a biztosítási jogviszony fennállásával abban az esetben, ha az egyéni ügyvéd a CSED, GYED folyósítása alatt szünetelteti a kamarai tagságát? Az egyéni vállalkozás nem kerül szüneteltetésre.
Részlet a válaszából: […] A CSED tartama alatt az egyéni ügyvéd személyesen nem végezhet munkát, illetve a CSED és a GYED tartama alatt nem terheli minimálisadó- és -járulékfizetési kötelezettség.Ugyanakkor a Tbj. 16. §-ának e) pontja értelmében az egyéni ügyvéd biztosítása abban az esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

GYED alapja második gyermek születése esetén

Kérdés: Milyen jövedelem alapján folyósítható a GYED a második gyermek után az alábbi esetben? Az egyéni ügyvédként dolgozó édesanya 2012. február 28-án szülte meg első gyermekét, a TGYÁS-t nem vette igénybe, az apa GYED-et igényelt, melyet 2014. február 28-ig folyósított a kifizetőhely, közben az apa a GYED folyósítása mellett 2014. január 24-től heti 20 órában visszament dolgozni, és 2014. március 1-jétől GYES-ben részesült. 2014. március 21-én megszületett a második gyermekük, az anya a TGYÁS-t ismét nem vette igénybe, az apa pedig 2014. szeptember 5-től GYED-et igényelt.
Részlet a válaszából: […] 2014. januártól, a gyermek egyéves korát követően a GYED és a GYES folyósítása mellett is korlátlan időben lehet munkát végezni. A gyermekgondozási díj alapját az általános szabályok szerint kell megállapítani, azaz vizsgálni kell, hogy van-e az igénylőnek a jogosultságát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 16.

Egyéni ügyvéd szülése

Kérdés: Kell szüneteltetni az ügyvédi tevékenységet a TGYÁS és a GYED igénybevételének ideje alatt annak az egyéni ügyvédnek az esetében, aki várhatóan 2014. május 9-én fog szülni, de a terhességi-gyermekágyi segélyt már a szülést megelőzően igénybe kívánja venni? Mi történik akkor, ha szünetelteti a tevékenységét az ellátások igénybevétele alatt?
Részlet a válaszából: […] A terhességi-gyermekágyi segély, illetőleg a gyermek egyéves kora előtt igénybe vett gyermekgondozási díj igénybevétele mellett az ügyvédnek a tevékenységét szüneteltetnie kell. Az Eb-tv. ugyanis kizárja a hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenység személyes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 29.

Németországban működő egyéni ügyvéd jogállása

Kérdés: Köteles-e társadalombiztosítási járulékot fizetni az az egyéni ügyvéd, aki Németországban egészségbiztosítottnak és nyugdíjbiztosítottnak minősül, és Magyarországon ügyvédi tevékenységet ténylegesen nem folytat, az ügyvédi kamarába Magyarországon csak azért jelentkezett be, hogy Németországban ügyvédi tevékenységet folytathasson? A németországi biztosítotti jogviszonyt E101-es nyomtatvánnyal igazolni nem tudja, mert törvény értelmében szakmai nyugdíjbiztosítóban (Versorgungswerk der Rechtsanwalte) tag, és ugyancsak törvényi szabályozás lehetőségével élve magán-egészségbiztosítási pénztár biztosítja. Ez utóbbi biztosítószervek azonban a biztosítotti jogviszony fennállásáról adnak igazolást. Amennyiben ezen ügyvédnek gyermeke születik – úgy, hogy kamarai tagsága több mint 180 napon át a szülés előtt már fennállt –, a gyermeket Magyarországon is anyakönyvezték, Magyarországon bejelentett állandó lakhelye van, évente ténylegesen is jelentős időt tölt Magyarországon, jogosult-e a gyermek taj-számra, és az anya a gyermek után GYES-re?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 13. § a) pontja szerint a Tbj-tv. rendelkezéseit aszociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló közösségirendeletekben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 13.

Egyéni ügyvéd járulékminimuma

Kérdés: 2006. júliustól milyen összeg után kell megfizetni a minimumjárulékot annak az egyéni ügyvédnek az esetében, akinek munkájához szükség van szakképzettségre, és már betöltötte az 50. életévét?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 4. § b) pontja 3. alpontja értelmében az egyéniügyvéd társadalombiztosítási szempontból egyéni vállalkozónak minősül, azazbiztosítási és járulékfizetési kötelezettségére az egyéni vállalkozókravonatkozó szabályokat kell alkalmazni, nem a 316/2005. Korm....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 4.

Ügyvéd segítő családtagja

Kérdés: Foglalkoztathatja-e segítő családtagként egy egyéni vállalkozó ügyvéd a feleségét, illetve az anyósát? Változik-e a helyzet akkor, ha az ügyvéd egy iroda tagja?
Részlet a válaszából: […] Segítő családtagnak tekinthető az egyéni vállalkozónak,valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság természetesszemély tagjának az a közeli hozzátartozója, aki az egyéni vállalkozóitevékenység gyakorlásában, illetőleg a társaságban személyesen és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 22.

Evaalany vállalkozó magánszemélyként szerzett jövedelme

Kérdés: Ha egy egyéni vállalkozónak magánszemélyként ingatlan bérbeadásából is származott bevétele, és 2003. január 1-jétől belépett az evahatály alá, a bérleti díj bevétele is az eva szerint adózik? 15 százalék evát, vagy továbbra is 20 százalék szja-t fizet utána?
Részlet a válaszából: […] Az Eva-tv. 2. § (2) bekezdése szerint az egyszerűsített vállalkozói adó alanya az egyéni vállalkozó lehet, magánszemély nem. A 21. § (1) bekezdés 1. ponja szerint az Eva-tv. alkalmazásában egyéni vállalkozónak a vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemély, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. január 27.