Éjszakai pótlék

Kérdés: Jogosult 15 százalékos éjszakai pótlékra az a munkavállaló, aki hétfőtől péntekig mindennap 5.00 órától 7.00 óráig és 16.00 órától 18.00 óráig tartó, azaz osztott munkaidőben dolgozik? A jogszabályban előírt egyórai munkavégzést naponta vagy havonta kell vizsgálni?
Részlet a válaszából: […] ...munkavégzés esetén a munkavállalónak akkor jár éjszakai pótlék, ha műszakpótlékra nem jogosult, és az éjszakai (22.00 és 6.00 óra közötti) időben történő munkavégzés tartama meghaladja az egy órát. A törvény egyértelműen fogalmazza meg, hogy az egy órát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 17.
Kapcsolódó címke:

Éjszakai műszakban dolgozó munkavállaló pótlékai

Kérdés: Milyen mértékű pótlékot kell fizetni egy megszakítás nélkül üzemelő munkáltatónál állandó éjszakai műszakban foglalkoztatott dolgozó részére, akinek a munkaideje 20.00 órától 8.00 óráig tart? Amennyiben ez a dolgozó munkaidő-beosztása szerint december 24-én 20.00 órától 25-én reggel 8.00 óráig dolgozik, akkor jár-e neki a munkaszüneti napi pótlék 25-ére, és ha igen, milyen mértékben? A munkáltatónál több műszakos munkarend van.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 117. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt rendelkezésértelmében több műszakos munkarend: ha a munkáltató napi üzemelési idejemeghaladja a munkavállaló napi teljes munkaidejét, és a munkavállalókidőszakonként rendszeresen, egy napon belül egymást váltva végzik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 25.

Éjszakai pótlék

Kérdés: Az 5:30-tól 6:00-ig tartó időszakra kell-e éjszakai pótlékot fizetni azoknak a dolgozóknak, akik rendszeresen 2 műszakban dolgoznak, az I. műszak 5:30-14:00-ig, a II. műszak 14-22-ig óráig tart?
Részlet a válaszából: […] ...időszakra 30 százalékos mértékűéjszakai műszakpótlék illeti meg.Az állandó jogalkalmazói gyakorlat értelmében a munkavállalóaz éjszakai pótlékra (15 százalékos bérpótlék) és az éjszakai műszakpótlékraegyüttesen, egyidejűleg nem tarthat igényt, mert ezek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. július 19.

Éjszakai pótlék

Kérdés: Hogyan értelmezhető az Mt. 117. § h) pontja az éjszakai pótlék fizetése szempontjából? Figyelembe kell-e venni a h) pontot az éjszakai pótlék elszámolásánál, vagy már egy óra éjszakai munkavégzés esetén is jár a pótlék (eseti éjszakai munka)?
Részlet a válaszából: […] ...munkát végző munkavállalóra vonatkozó fogalmi meghatározás nem irányadó az éjszakai munkavégzés esetén a munkavállalót megillető éjszakai pótlékra vonatkozó rendelkezések alkalmazásánál.A kérdéses esetben az érintett munkavállalót már egy óra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. május 4.
Kapcsolódó címkék:  

Éjszakai munkavégzés díjazása

Kérdés: Jár-e a 15 százalékos bérpótlék a megszakítás nélküli munkarendben dolgozó munkavállalónak az éjszakai műszak után járó 30+10 százalék műszakpótlékon felül?
Részlet a válaszából: […] ...esetében [Mt. 117. § (1) bekezdés d) pontja] a munkavállalót 15 százalékos bérpótlék is megilleti. A rendelkezés értelmében éjszakai pótlék illeti meg a munkavállalót éjszakai munkavégzés esetén. Éjszakai munkavégzésnek minősül a 22.00 óra és 06.00...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. január 27.

Éjszakai pótlék

Kérdés: Egy fuvarozócég gépkocsivezetőinek a munkaideje a fuvaroktól függően alakul. Általában éjszaka 2, illetve 4 órakor kezdik el az autó áruval való megpakolását, és ezután indulnak útnak a szállítmánnyal. A műszakot az út hosszától függően napközben fejezik be. Megilleti-e a dolgozókat a 15 százalékos éjszakai pótlék, illetve a 30 százalékos műszakpótlék, s ha igen, milyen mértékben?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 117. § d)-e) és g)-h) pontjai foglalkoznak a több műszakos munkarend és az éjszakai műszak fogalmával. E szerint "d) éjszakai munka: a huszonkét és hat óra közötti időszakban teljesített munkavégzés;e) több műszakos munkarend: ha a munkáltató napi üzemelési ideje...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. április 22.
Kapcsolódó címke: