tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott éjszakai pótlék tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Éjszakai pótlék

Kérdés: Jogosult 15 százalékos éjszakai pótlékra az a munkavállaló, aki hétfőtől péntekig mindennap 5.00 órától 7.00 óráig és 16.00 órától 18.00 óráig tartó, azaz osztott munkaidőben dolgozik? A jogszabályban előírt egyórai munkavégzést naponta vagy havonta kell vizsgálni?
Részlet a válaszból: […]A törvény egyértelműen fogalmazza meg, hogy az egy órát meg kell haladnia az éjszakai időben történő munkavégzésnek. Így nem jár éjszakai pótlék az egy órát elérő, de azt meg nem haladó munkavégzés után. Az éjszakai pótlékra jogosultság megállapításánál a teljesített napi munkavégzés idejére vonatkozik az egy órát meghaladó éjszakai időben történő munkavégzés, mint feltétel. Tehát az éjszakai időben történő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4272
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Éjszakai műszakban dolgozó munkavállaló pótlékai

Kérdés: Milyen mértékű pótlékot kell fizetni egy megszakítás nélkül üzemelő munkáltatónál állandó éjszakai műszakban foglalkoztatott dolgozó részére, akinek a munkaideje 20.00 órától 8.00 óráig tart? Amennyiben ez a dolgozó munkaidő-beosztása szerint december 24-én 20.00 órától 25-én reggel 8.00 óráig dolgozik, akkor jár-e neki a munkaszüneti napi pótlék 25-ére, és ha igen, milyen mértékben? A munkáltatónál több műszakos munkarend van.
Részlet a válaszból: […]biztosítható, vagy b) a munkaköri feladatok jellege ezt indokolja. Az Mt. 146. § (1) bekezdésben foglalt rendelkezés értelmében éjszakai munkavégzés esetén [117. § (1) bekezdés d) pont] a munkavállalót 15 százalékos bérpótlék is megilleti. Az Mt. 146. § (2) bekezdése értelmében a több műszakos munkaidő-beosztásban [117. § (1) bekezdés e) pont], illetve a megszakítás nélküli munkarendben [118. § (2) bekezdés] foglalkoztatott munkavállalónak - a (3) bekezdésben meghatározottak szerint - délutáni, illetőleg éjszakai műszakpótlék jár. Az Mt. 146. § (3) bekezdése értelmében a délutáni műszakban történő munkavégzés [117. § (1) bekezdés f) pont] esetén a műszakpótlék mértéke 15 százalék, az éjszakai műszakban történő munkavégzés [117. § (1) bekezdés g) pont] esetén a műszakpótlék mértéke 30 százalék. A megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott munkavállalókat a délutáni műszak után további 5, az éjszakai műszak után további 10 százalék műszakpótlék illeti meg. A műszakpótlék mértékének meghatározásakor a 145. § rendelkezése megfelelően irányadó. Az állandó ítélkezési gyakorlat értelmében a több műszakos, illetve megszakítás nélküli munkarend keretében üzemelő munkáltatónál csak az a munkavállaló minősül műszakos munkaidő-beosztású munkavállalónak, akinek a műszakbeosztása időszakonként változik. Ha a munkavállaló több műszakos munkakörben úgy dolgozik, hogy a műszakbeosztása állandó, a több műszakos munkarend egyik törvényi feltétele - a műszakbeosztás rendszeres váltakozása - hiányában műszakpótlékra nem jogosult. A kérdéses esetben érintett munkavállaló a rendelkezésre álló adatok alapján állandó éjszakai műszakban dolgozik, amelyre figyelemmel őt éjszakai műszakpótlék nem illeti meg. Az éjszakai munkavégzésre figyelemmel őt az Mt. 146. § (1) bekezdése értelmében 22.00-06.00 óra közötti időtartamra 15 százalékos bérpótlék illeti meg. Az Mt. 117. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés értelmében napi munkaidő: az egy naptári napra eső, vagy 24 órás megszakítás nélküli időszakba tartozó munkaidő. A munkaszüneti napi pótlékra vonatkozó előírásokat az Mt. 149. §-ában foglalt rendelkezések tartalmazzák. E rendelkezések értelmében a munkaszüneti napon a munkaidő-beosztás alapján munkát végző havidíjas munkavállaló - a havi munkabérén[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. március 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2141

3. találat: Éjszakai pótlék

Kérdés: Az 5:30-tól 6:00-ig tartó időszakra kell-e éjszakai pótlékot fizetni azoknak a dolgozóknak, akik rendszeresen 2 műszakban dolgoznak, az I. műszak 5:30-14:00-ig, a II. műszak 14-22-ig óráig tart?
Részlet a válaszból: […]rendelkezés értelmében éjszakai munka: a 22:00 és 06:00 óra közötti, időszakban teljesített munkavégzés. Az Mt. 146. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében a több műszakos munkaidő-beosztásban [117. § (1) bekezdés e) pont], illetve a megszakítás nélküli munkarendben [Mt. 118. § (2) bekezdés] foglalkoztatott munkavállalónak - a (3) bekezdésben meghatározottak szerint - délutáni, illetőleg éjszakai műszakpótlék jár. Az Mt. 146. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében a délutáni műszakokban történő munkavégzés [Mt. 117. § (1) bekezdés f) pont] esetén a műszakpótlék mértéke 15 százalék, az éjszakai műszakban történő munkavégzés [Mt. 117. § (1) bekezdés g) pont] esetén a műszakpótlék mértéke 30 százalék. A megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott munkavállalót a délutáni műszak után további 5, az éjszakai műszak után további 10 százalék műszakpótlék illeti meg. Az Mt. 146. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében éjszakai munkavégzés esetén [117. § (1) bekezdés d) pont] a munkavállalót 15 százalékos bérpótlék is megilleti. A kérdéses esetben, ha az érintett munkáltató napi üzemelési ideje meghaladja az érintett munkavállalók napi teljes munkaidejét, illetve az érintett munkavállalók rendszeresen, egy napon belül egymást váltva végzik azonos tevékenységüket, a több műszakos munkarend megállapítható. A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. július 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1115

4. találat: Éjszakai pótlék

Kérdés: Hogyan értelmezhető az Mt. 117. § h) pontja az éjszakai pótlék fizetése szempontjából? Figyelembe kell-e venni a h) pontot az éjszakai pótlék elszámolásánál, vagy már egy óra éjszakai munkavégzés esetén is jár a pótlék (eseti éjszakai munka)?
Részlet a válaszból: […]értelmében éjszakai munkavégzés esetén [117. § (1) bekezdés d) pont] a munkavállalót 15 százalékos bérpótlék is megilleti. Az Mt. 121. § (2) bekezdése értelmében a 117. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott munkavállaló részére a munkáltató a munkába lépést megelőzően, illetve a munkaviszony fennállása alatt rendszeres időközönként köteles biztosítani az egészségügyi alkalmassági vizsgálatot. Ha az orvosi vizsgálat megállapítja, hogy az éjszakai munkavégzés a munkavállaló egészségi állapotát veszélyeztetheti, vagy megbetegedése az éjszakai munkavégzéssel áll okozati összefüggésben, a munkavállalót nappali munkára kell beosztani. Az Mt. 117. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezés az Mt. 121. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéssel összefüggésben értelmezhető és alkalmazható. Az éjszakai munkát végző munkavállalóra vonatkozó fogalmi meghatározás nem irányadó az éjszakai munkavégzés esetén a munkavállalót megillető éjszakai[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. május 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 624
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Éjszakai munkavégzés díjazása

Kérdés: Jár-e a 15 százalékos bérpótlék a megszakítás nélküli munkarendben dolgozó munkavállalónak az éjszakai műszak után járó 30+10 százalék műszakpótlékon felül?
Részlet a válaszból: […]munkarendben foglalkoztatott munkavállalónak délutáni, illetve éjszakai műszakpótlék jár. Az éjszakai műszakban történő munkavégzés esetén [Mt. 117. § (1) bekezdés g) pont] a műszakpótlék mértéke 30 százalék. A megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott munkavállalót az éjszakai műszak után további 10 százalék műszakpótlék illeti meg. A műszakpótlék mértékének meghatározásakor az Mt. 145. §-ában foglalt rendelkezés megfelelően irányadó. Az idézett rendelkezések alapján megállapítható, hogy a megszakítás nélküli munkarend esetében a munkavállalót az éjszakai műszakban 40 százalék műszakpótlék illeti meg. A kérdező további 15 százalékos bérpótlékot is említ. Az Mt. 146. § (1) bekezdése értelmében éjszakai munkavégzés esetében [Mt. 117. § (1) bekezdés d) pontja] a munkavállalót 15 százalékos bérpótlék is megilleti. A rendelkezés értelmében éjszakai pótlék illeti meg a munkavállalót éjszakai munkavégzés esetén. Éjszakai munkavégzésnek minősül a 22.00 óra és 06.00 óra között végzett munka. Az irányadó jogalkalmazói gyakorlat értelmében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. január 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 506

6. találat: Éjszakai pótlék

Kérdés: Egy fuvarozócég gépkocsivezetőinek a munkaideje a fuvaroktól függően alakul. Általában éjszaka 2, illetve 4 órakor kezdik el az autó áruval való megpakolását, és ezután indulnak útnak a szállítmánnyal. A műszakot az út hosszától függően napközben fejezik be. Megilleti-e a dolgozókat a 15 százalékos éjszakai pótlék, illetve a 30 százalékos műszakpótlék, s ha igen, milyen mértékben?
Részlet a válaszból: […]munkavállaló: az a munkavállaló, aki ha) a munkarendje szerint rendszeresen éjszakai műszakban, vagy hb) az éves munkaidejének legalább egynegyedében éjszakai munkát végez;" Az Mt. rendelkezései értelmében a kollektív szerződés a fentiekben foglaltaktól eltérhet azzal, hogy az éjszakai munkának minősülő időszak hét óránál rövidebb nem lehet, és ebbe a huszonnégy és öt óra közötti időtartamot be kell számítani. E témában 2002. szeptember 1-jétől módosultak az Mt. rendelkezései. A jelenlegi szabályozás a következőket határozza meg: Az éjszakai munkavégzés esetén a munkavállalót 15 százalékos bérpótlék illeti meg. Ettől eltérően alakul a több műszakos, illetve megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott munkavállalók pótléka: délutáni műszakpótlék (14-22 óráig) 15 százalék, éjszakai műszakpótlék (22-6 óráig) 30 százalék, megszakítás nélküli munkarendben dolgozónak 20 százalék délutáni műszakpótlék jár, megszakítás nélküli munkarendben dolgozónak 40 százalék éjszakai műszakpótlék jár. A délutáni és az éjszakai műszakpótlék,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. április 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 212
Kapcsolódó tárgyszavak: