Cukorbeteg munkavállaló kedvezménye

Kérdés:

Kérdés: Valóban jogosultak magasabb bérbesorolásra azok a munkavállalók, akik szövődményes cukorbetegként munkát végeznek? Amennyiben igen, milyen jogszabályok alapján? Milyen igazolást fogadhat el a munkáltató ebben az esetben? Egy cég munkavállalói az interneten olvastak a jogosultságról, és erre hivatkozva kérték a béremelést.

Részlet a válaszából: […] ...a beteg jogosulttá válik az adókedvezményre:I. típusú diabetesE10 Inzulindependens cukorbetegségE100 Inzulin-dependens cukorbetegség comávalE101 Inzulin-dependens cukorbetegség ketoacidosissalE102 Inzulin-dependens cukorbetegség veseszövődményekkelE103...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 17.

Magyar munkavállaló külföldi munkavégzése

Kérdés: Milyen összegű bért kell számfejteni a magyar munkavállaló részére abban az esetben, ha a magyar foglalkoztatója által elvállalt munkát Ausztriában kell elvégeznie? Be kell jelenteni a külföldi munkavállalást?
Részlet a válaszából: […] ...ZKO3 kiküldetésbejelentőhöz, valamint az esetleges változásbejelentőhöz kapcsolódóan rendelkezni kell az A1/E101 dokumentumokkal, amennyiben a kiküldött munkavállaló után Ausztriában társadalombiztosítási kötelezettség nem merül fel, vagy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 20.

Külföldi ügyvezető járulékai

Kérdés: Hogyan kell eljárni a külföldi ügyvezetők esetében, ha nem tartózkodnak Magyarországon, de tagjai a társaságnak, és nem tudnak egyéb jogviszonyt igazolni? Mi a különbség az uniós és a harmadik állam polgárai között?
Részlet a válaszából: […] ...biztosított (ott fizet járulékot), és erről megfelelőigazolással (uniós viszonylatban A1-es igazolás, EFTA-tagállam és Svájc eseténE101-es igazolás) rendelkezik, nálunk ügyvezetőként nem keletkezikjárulékfizetése. Abban az esetben viszont, ha egyéb jogviszonyt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 13.

Kiküldetés idejének meghosszabbítása

Kérdés: Van-e valamilyen tennivalója a kiküldő foglalkoztatónak abban az esetben, ha kiküldött munkavállalóinak 12 hónapos kiküldetési ideje hamarosan lejár, de szeretnék 24 hónapra meghosszabbítani? A cég úgy értesült, hogy megváltoztak az erre vonatkozó rendelkezések.
Részlet a válaszából: […] ...a jelenleg kint lévőmunkavállalókra is, de nem automatikusan, azaz a regionális egészségbiztosításipénztárnál kérni kell a lejárt E101-es igazolások meghosszabbítását. Afennmaradó időszakra viszont már A1-es igazolást fog a REP kiállítani...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 10.

Kiküldetés igazolásának szabályai

Kérdés: Milyen szabályokat kell alkalmaznia annak a cégnek, amely 2010. július hónaptól Hollandiában létesített telephelyére küldi a dolgozók egy részét munkavégzésre, melynek időtartama előreláthatólag fél, illetőleg egy év lesz? A cég értesülései szerint megváltoztak a kiküldetés igazolásának szabályai, és szeretnék, ha a dolgozóik kiküldetését a hollandiai hatóságok is elfogadnák.
Részlet a válaszából: […] ...az E 101 igazolás érvényessége lejár, de a tevékenységváltozatlan körülmények mellett folytatódik, a REP a munkáltató kérelmére az E101 lejáratát követő naptól A1 jelű igazolást ad ki. Ennek érvényessége 24hónap, amely kérelemre további 24 hónapra újabb A1...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 20.

Külföldi anyavállalat dolgozóinak magyarországi kirendelése

Kérdés: Jogosan járt-e el az APEH az alábbi esetben? Egy németországi anyavállalat dolgozói kirendelés keretében végeztek munkát egy magyar leányvállalatnál 2006-ban. A cég ezek után a – többségében török állampolgárságú – dolgozók után Magyarországon járulékot és adót nem fizetett, mert azt az anyacég fizette be Németországban. Magyarországon a kirendelt külföldi munkavállalók díjazásban nem részesültek, munkabérüket közvetlenül az anyacégtől kapták, aki azt a németországi folyószámlájukra utalta. A dolgozók bérét és egyéb költségeket az anyacég a magyar leányvállalatnak kiszámlázta. Az APEH-ellenőrzés arra hivatkozva, hogy a munkavállalók nem rendelkeztek E101-es igazolással, illetve hogy a német-magyar szociális egyezmény 6. és 7. cikkei alapján a dolgozókra a magyar jogszabályokat kell alkalmazni, a magyar céget akarja a kirendelt munkavállalók után járulékfizetésre kötelezni.
Részlet a válaszából: […] ...munkavállalók egy évig, hosszabbítás esetén még egy éviga kirendelő ország (esetünkben Németország) joghatósága alá tartoznak, ezt E101és E102 igazolással tanúsíthatják. Abban az esetben, ha a kirendeltek nemtartoztak a német joghatóság alá (mert nem rendelkeznek az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 29.

Romániában is foglalkoztatott magyar állampolgár biztosítási kötelezettsége

Kérdés: Melyik államban lesz biztosított az a magyar állampolgár, aki Romániában áll határozott idejű munkaviszonyban 2008. december 1-jétől 2010. november 31-ig havi 150 000 forint munkabérért, de 2010. február 17-től Magyarországon is ellátja egy cég ügyvezetői teendőit havi 470 000 forint tiszteletdíj ellenében? A dolgozó Romániában is rendelkezik állandó lakóhellyel.
Részlet a válaszából: […] ...szabályait- a munkavállalóra Romániában terjed ki a biztosítás.Magyarországon fennálló jogviszonyában ez alapján – aromániai E101-es igazolás bemutatásával – nem terjed ki rá a biztosítás, ígytiszteletdíja után járulékfizetési kötelezettség nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

Kirendelés külföldi leányvállalathoz

Kérdés: Mentesül-e a magyarországi járulékfizetés alól az a magyarországi székhelyű cég, amelyik munkavállalóját franciaországi leányvállalatához küldi ki dolgozni 3 vagy 4 heti munkavégzésre, és Franciaországban végzett munkája után a dolgozó ott részesül munkabérben?
Részlet a válaszából: […] ...12 hónap lehet, amelyet egyszer – újabb 12 hónappal – meg lehethosszabbítani. A kiküldetés igazolására szolgáló nyomtatvány (E101) igazolja amunkavégzés helye szerinti ország hatóságai számára, esetünkben a franciahatóságoknak, hogy az adott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 9.

Szlovák állampolgárok jogviszonya

Kérdés: Mi a helyes megoldás az alábbi esetben? Egy foglalkoztató szlovák állampolgárokat kíván foglalkoztatni közalkalmazotti jogviszonyban, akik Szlovákiában fizetés nélküli szabadságon vannak, de az egészségbiztosítási járulékot fizetik maguk után. Emiatt az OEP nem hajlandó taj-számot kiadni nekik, a munkáltatónak viszont járulékfizetési kötelezettsége van, mivel a dolgozóknak nem állítanak ki E101-es igazolást, tekintettel arra, hogy csak egészségbiztosítási szempontból biztosítottak. Az OEP álláspontja, hogy a munkáltatónak a szlovák társadalombiztosítónak kellene fizetnie a járulékot. Az APEH szerint járulékköteles a bérük, de mivel az OEP nem ad taj-számot, nem tudják bevallani.
Részlet a válaszából: […] ...körülmény, hogy a szlovák társadalombiztosítási szervsem tekinti az érintett személyeket Szlovákiában biztosítottnak, és nem adja kiaz E101 jelű nyomtatványt, alátámasztja az álláspontunkat és az APEHálláspontját is, mely szerint Magyarországon keletkezik a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 13.

Olasz állampolgárságú beltag közterhei

Kérdés: Keletkezik-e járulék- vagy eho-fizetési kötelezettség egy kizárólag olasz tulajdonosokkal működő magyarországi betéti társaság üzletvezetésre jogosult olasz állampolgárságú beltagja után, aki Olaszországban rendelkezik biztosítással?
Részlet a válaszából: […] ...beltag egyidejűlegOlaszországban biztosított, és rendelkezik az olasz társadalombiztosítási szerverre vonatkozóan kiadott igazolásával (E101 nyomtatvány), akkor Magyarországonmár nem tartozik a kötelező társadalombiztosítás hatálya alá. A másik ok, hogyaz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 7.
1
2
3
4