Öregségi nyugdíjas személy munkavállalása

Kérdés: Vállalhat munkát egy öregségi nyugdíjas személy, akinek jelenleg 115 000 forint a nyugdíja? Amennyiben igen, milyen összegű jövedelmet vehet fel anélkül, hogy veszélyeztetné az ellátását?
Részlet a válaszából: […] A nyugdíj mellett lehetőség van munkát vállalni. A nyugdíj melletti munkavégzést leginkább korlátozó szabály 2020. július 1-jétől megszűnt. A megszűnt szabály szerint a nyugdíj folyósítását abban az esetben kellett szüneteltetni, ha a nyugdíjas keresete meghaladta a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Biztosítási jogviszony az EU-ban

Kérdés: Hogyan alakul a biztosítási jogviszonya annak a munkavállalónak, akinek az egészségügyi szolgálati jogviszonyában a munkaideje 2022. november 1-jétől heti 1 órára módosul, önkéntes ügyeleti tevékenység ellátása mellett, és mellette Svédországban dolgozik főállásban? Jogosult lesz Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra, tekintettel arra is, hogy a külföldi jogviszony létrejötte ellenére, várhatóan 4 hónapig az állandó lakcíme Magyarországon lesz, életvitelszerűen egyelőre itt lakik?
Részlet a válaszából: […] Mivel az uniós szabályok a kettős biztosítást kizárják, elsődlegesen azt kell meghatározni, hogy Magyarországon vagy Svédországban biztosított-e az érintett.Mivel a főállása Svédországban lesz, a svéd jog hatálya alá fog tartozni. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Végrehajtás fejlesztési foglalkoztatási díjból

Kérdés: Köteles érvényesíteni az illetékes bíróság által a jelenlegi foglalkoztatást megelőzően elrendelt tartásdíjfizetési kötelezettséget a foglalkoztatónak minősülő kifizető egy fejlesztésben részt vevő ellátott fejlesztési foglalkoztatási díjából?
Részlet a válaszából: […] A gyermektartásdíj rendeltetése, hogy a szülők különélése ellenére a gyermek számára biztosított legyen az olyan életminőség, amelyben a szülők közös háztartásban élése esetében része lenne. A kiskorú gyermek tartására a szülő a saját szükséges tartásának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Nyugdíjas személyek munkavállalása a közszférában

Kérdés: Valóban dolgozhatnak ismét közalkalmazotti jogviszonyban az ellátásuk veszélyeztetése nélkül az öregségi nyugdíjban részesülő személyek?
Részlet a válaszából: […] Igen, a 268/2022. Korm. rendelet a közfeladatok folyamatos ellátásának biztosítása érdekében 2022. szeptember 1-jétől 2023. augusztus 31-éig lehetővé teszi az öregségi nyugdíjban, a korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Nyugdíjas személy munkavégzése egészségügyi intézményben

Kérdés: Milyen jogviszonyban láthatja el nyugdíjazása után a nyugellátás szüneteltetése nélkül egy egészségügyi intézmény üzemeltetését egy 1957-ben született férfi, aki a nyugdíjkorhatára betöltésével el szeretne menni nyugdíjba, de a munkáltatója nyugdíjasként is tovább szeretné foglalkoztatni?
Részlet a válaszából: […] Az 1957-ben születettek 2022-ben a 65. életévük betöltésekor szerzik meg a jogosultságot öregségi nyugdíjra, feltéve, ha eddig az időpontig rendelkeznek az öregségi résznyugdíjhoz szükséges legalább tizenöt év, vagy a teljes összegű öregségi nyugdíjhoz legalább húsz év...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Korhatár előtti ellátásban részesülő személy jövedelemkiegészítése

Kérdés: Szüneteltetésre kerül egy korhatár előtti ellátásban részesülő személy jövedelemkiegészítése, amennyiben a keresete eléri a minimálbér 18-szorosát, ha egészségügyi szolgálati jogviszonyban is áll, így a korhatár előtti ellátásának a folyósítása szünetel, és helyette ezen a címen részesül az ellátásával megegyező díjazásban? Az érintettnek megbízási jogviszonyból is származik jövedelme.
Részlet a válaszából: […] Korhatár előtti ellátásban részesülő személyről van szó, aki egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesített, és így a korhatár előtti ellátásának a folyósítása szünetel. Helyette - a korhatár előtti ellátással megegyező összegű - jövedelemkiegészítés illeti meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Járulékkötelezettség nyugdíj folyósításának szünetelése alatt

Kérdés: Kell járulékot vonni a saját cégében fennálló munkaviszonyában egy nyugdíjas főorvostól, akinek jelenleg szünetel a nyugellátása, mert egészségügyi szolgálati jogviszonyban áll? Újra fogják számolni a nyugdíját, amikor megszűnik az egészségügyi szolgálati jogviszonya?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 83/C. §-ának (1) bekezdése alapján az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló nyugdíjas személy nyugellátásának a folyósítását a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Nyugdíjas közalkalmazott munkavégzése

Kérdés: Milyen feltételekkel végezhet munkát egy öregségi nyugdíjban részesülő személy, aki nem szeretné elveszteni az ellátását, de egy nagyon jó ajánlatot kapott a korábbi munkahelyétől, ahol ápolónőként dolgozott?
Részlet a válaszából: […] Ha a nyugdíjas személy a közszférában helyezkedik el, akkor az öregségi nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell. A nyugdíj szüneteltetése szempontjából nem számít a jövedelem nagysága vagy az életkor, de a munkavégzés időtartama sem. Az öregségi nyugdíj folyósítását...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Nyugdíjas keresőtevékenysége

Kérdés: Be kell jelentenie az öregségi nyugdíjas személynek a nyugdíjintézet felé, ha az ellátás folyósítása mellett valamilyen keresőtevékenységet folytat? Befolyásolhatja a munkavállalás a nyugellátására való jogosultságot?
Részlet a válaszából: […] 2020. július 1-jétől megszűnt a nyugdíj melletti keresőtevékenység korlátozására vonatkozó szabály, amely a nyugdíj folyósításának a szüneteltetését helyezte kilátásba, ha a nyugdíjas keresete meghaladta a mindenkori minimálbér tizennyolcszorosát. A nyugdíjasnak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Nyugdíjas orvos egészségügyi szolgálati jogviszonya

Kérdés: Valóban szünetel a nyugellátás folyósítása abban az esetben, ha egy nyugdíjas orvos egészségügyi szolgálati viszonyt létesít? A kérdést az indokolja, hogy a Tny-tv. erre vonatkozóan nem tartalmaz utalást, az érintett orvos viszont ilyen tartalmú tájékoztatást kapott.
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 83/C. §-ának (1) bekezdése sorolja fel azokat a jogviszonyokat, amelyek létesítése esetén az érintett nyugellátásának a folyósítását szüneteltetni kell. És valóban, e felsorolás nem tartalmazza az egészségügyi szolgálati jogviszonyt. Ugyanakkor a 69/2021. Korm....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.
1
2