Nyugdíjas személyek munkavállalása a közszférában

Kérdés: Valóban dolgozhatnak ismét közalkalmazotti jogviszonyban az ellátásuk veszélyeztetése nélkül az öregségi nyugdíjban részesülő személyek?
Részlet a válaszából: […] Igen, a 268/2022. Korm. rendelet a közfeladatok folyamatos ellátásának biztosítása érdekében 2022. szeptember 1-jétől 2023. augusztus 31-éig lehetővé teszi az öregségi nyugdíjban, a korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Nyugdíjas személy munkavégzése egészségügyi intézményben

Kérdés: Milyen jogviszonyban láthatja el nyugdíjazása után a nyugellátás szüneteltetése nélkül egy egészségügyi intézmény üzemeltetését egy 1957-ben született férfi, aki a nyugdíjkorhatára betöltésével el szeretne menni nyugdíjba, de a munkáltatója nyugdíjasként is tovább szeretné foglalkoztatni?
Részlet a válaszából: […] Az 1957-ben születettek 2022-ben a 65. életévük betöltésekor szerzik meg a jogosultságot öregségi nyugdíjra, feltéve, ha eddig az időpontig rendelkeznek az öregségi résznyugdíjhoz szükséges legalább tizenöt év, vagy a teljes összegű öregségi nyugdíjhoz legalább húsz év...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Korhatár előtti ellátásban részesülő személy jövedelemkiegészítése

Kérdés: Szüneteltetésre kerül egy korhatár előtti ellátásban részesülő személy jövedelemkiegészítése, amennyiben a keresete eléri a minimálbér 18-szorosát, ha egészségügyi szolgálati jogviszonyban is áll, így a korhatár előtti ellátásának a folyósítása szünetel, és helyette ezen a címen részesül az ellátásával megegyező díjazásban? Az érintettnek megbízási jogviszonyból is származik jövedelme.
Részlet a válaszából: […] Korhatár előtti ellátásban részesülő személyről van szó, aki egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesített, és így a korhatár előtti ellátásának a folyósítása szünetel. Helyette - a korhatár előtti ellátással megegyező összegű - jövedelemkiegészítés illeti meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Járulékkötelezettség nyugdíj folyósításának szünetelése alatt

Kérdés: Kell járulékot vonni a saját cégében fennálló munkaviszonyában egy nyugdíjas főorvostól, akinek jelenleg szünetel a nyugellátása, mert egészségügyi szolgálati jogviszonyban áll? Újra fogják számolni a nyugdíját, amikor megszűnik az egészségügyi szolgálati jogviszonya?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 83/C. §-ának (1) bekezdése alapján az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló nyugdíjas személy nyugellátásának a folyósítását a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Nyugdíjas közalkalmazott munkavégzése

Kérdés: Milyen feltételekkel végezhet munkát egy öregségi nyugdíjban részesülő személy, aki nem szeretné elveszteni az ellátását, de egy nagyon jó ajánlatot kapott a korábbi munkahelyétől, ahol ápolónőként dolgozott?
Részlet a válaszából: […] Ha a nyugdíjas személy a közszférában helyezkedik el, akkor az öregségi nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell. A nyugdíj szüneteltetése szempontjából nem számít a jövedelem nagysága vagy az életkor, de a munkavégzés időtartama sem. Az öregségi nyugdíj folyósítását...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Nyugdíjas keresőtevékenysége

Kérdés: Be kell jelentenie az öregségi nyugdíjas személynek a nyugdíjintézet felé, ha az ellátás folyósítása mellett valamilyen keresőtevékenységet folytat? Befolyásolhatja a munkavállalás a nyugellátására való jogosultságot?
Részlet a válaszából: […] 2020. július 1-jétől megszűnt a nyugdíj melletti keresőtevékenység korlátozására vonatkozó szabály, amely a nyugdíj folyósításának a szüneteltetését helyezte kilátásba, ha a nyugdíjas keresete meghaladta a mindenkori minimálbér tizennyolcszorosát. A nyugdíjasnak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Nyugdíjas orvos egészségügyi szolgálati jogviszonya

Kérdés: Valóban szünetel a nyugellátás folyósítása abban az esetben, ha egy nyugdíjas orvos egészségügyi szolgálati viszonyt létesít? A kérdést az indokolja, hogy a Tny-tv. erre vonatkozóan nem tartalmaz utalást, az érintett orvos viszont ilyen tartalmú tájékoztatást kapott.
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 83/C. §-ának (1) bekezdése sorolja fel azokat a jogviszonyokat, amelyek létesítése esetén az érintett nyugellátásának a folyósítását szüneteltetni kell. És valóban, e felsorolás nem tartalmazza az egészségügyi szolgálati jogviszonyt. Ugyanakkor a 69/2021. Korm....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Öregségi nyugdíjas személy foglalkoztatása

Kérdés: Kell társadalombiztosítási járulékot vonni a díjazásból, illetve be kell jelenteni egy 66 éves öregségi nyugdíjas személyt abban az esetben, ha egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesít, ami miatt szünetel nyugellátásának folyósítása? Az öregségi nyugellátás folyósításának szüneteltetéséről szóló határozat azt tartalmazza, hogy továbbra is nyugdíjasnak minősül.
Részlet a válaszából: […] Valóban, a Tny-tv. 83/C. szakaszának - amely arról rendelkezik, hogy meghatározott szolgálati jogviszonyok esetén a nyugellátás folyósítását szüneteltetni kell - (3) bekezdése rögzíti, hogy az öregségi nyugdíj szüneteltetésének időtartama alatt az érintett nyugdíjasnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 27.