Nyugdíjas személy lakcímváltozása

Kérdés: Milyen formában kell bejelenteni a nyugdíjfolyósító szervnek a lakcímváltozást?
Részlet a válaszából: […] A nyugdíjas lakó-, illetőleg a tartózkodási helyének változását írásban, a folyósítási törzsszámra hivatkozással, saját kezű aláírásával ellátva kell bejelenteni a nyugdíjat folyósító szervhez. A folyósító szerv szóbeli bejelentés alapján nem intézkedik.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 22.

Állandó meghatalmazás bejelentése

Kérdés: Hogyan kell bejelenteni a NAV felé az állandó meghatalmazást abban az esetben, ha egy cég az adóügyeit a továbbiakban egy külső vállalkozáshoz szeretné delegálni?
Részlet a válaszából: […] Az adózó/ügyfél nevében az állami adó- és vámhatóság előtt állandó meghatalmazott, illetve egyéb - jogszabályon alapuló - képviselője is eljárhat, azonban ennek előfeltétele, hogy a képviselő képviseleti jogosultságát az állami adó- és vámhatósághoz bejelentsék.Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.

Járulékfizetési kedvezmények

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a magánszemélynek, aki a veszélyhelyzet miatt elvesztette a munkáját, új helyen még nem tudott elhelyezkedni, és emiatt olyan nehéz anyagi helyzetbe került, hogy nem tudja fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot sem?
Részlet a válaszából: […] Ha a magánszemély méltányolható jövedelmi, vagyoni és szociális körülményei miatt nem tudja határidőre befizetni a járulékot, fizetési kedvezményt (részletfizetést, fizetési halasztást, mérséklést) kérhet a NAV-tól, ami azonban csak akkor engedélyezhető, ha annak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 29.

Családi pótlék nagykorú gyermek után

Kérdés: Van valamilyen lehetősége a 18. életévét betöltött gyermeknek, hogy saját jogán igényelje a családi pótlékot abban az esetben, ha szüleivel nagyon megromlott a viszonya, ezért elköltözött otthonról, de az ellátást még mindig a szülők kapják?
Részlet a válaszából: […] A családi pótléknak jelenleg két formája létezik, a nevelési ellátás és az iskoláztatási támogatás.A nevelési ellátás (Cst. 7. §) a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-éig jár az ügyfél részére. Továbbá nevelési ellátásra - a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.

Bértámogatás

Kérdés: Milyen feltételekkel és mely vállalkozások vehetik igénybe a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatást?
Részlet a válaszából: […] 2020. április 16-án lépett életbe a 105/2020. Korm. rendelet, amely szabályozza a veszélyhelyzettel összefüggő gazdasági okból nyújtható támogatás feltételeit.A program hazai és uniós forrásból valósul meg.A program igazából nem a munkaadók, hanem a munkavállalók...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 28.

Egyszemélyes kft.

Kérdés: Van valamilyen járulékkedvezmény abban az esetben, ha egy egyszemélyes kft. bevételei teljesen megszűntek a veszélyhelyzet miatt, és nem tartozik a mentesített ágazatokba?
Részlet a válaszából: […] Kifejezetten az egyszemélyes vállalkozásokra vonatkozóan nincs járulékfizetési kedvezmény. Egyelőre kizárólag a meghatározott mentesített ágazatokban működő társas vállalkozók mentesülhetnek bizonyos közteherfizetési kötelezettségeik alól.A NAV által 2020. március 26-án...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.

Biztosítási jogviszony lekérdezése

Kérdés: Hol tudja megtekinteni a biztosítási jogviszonyait az ügyfélkapuval rendelkező magánszemély? Van valamilyen lehetőség az elektronikus ügyintézésre abban az esetben, ha az érintett úgy gondolja, hogy a nyilvántartás nem tartalmaz minden időszakot, amelyet biztosításban töltött?
Részlet a válaszából: […] A https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu honlapon elérhetők a "Taj-nyilvántartással összefüggő szolgáltatások", amelyen belül azonosítást követően - többek között - a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által nyilvántartott biztosítási jogviszonyokkal kapcsolatos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.

Szolgálati idő I.

Kérdés: Hogyan és mikor kérhető a szolgálati idő megállapítása?
Részlet a válaszából: […] A leendő nyugdíjasok nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő biztosítási jogviszonyainak, a megszerzett és a nyugdíjnál figyelembe vehető kereseteinek elismerése adategyeztetési eljárás keretében történik. Az egyeztetési eljárást a fővárosi/megyei kormányhivatalok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 17.

Cégkapu

Kérdés: Hogyan érinti a cégkapu kötelező használata a foglalkoztatáshoz kapcsolódó bevallások beküldését?
Részlet a válaszából: […] A NAV a gyakran ismételt kérdések alapján kiadott egy részletes tájékoztatót a cégkapu használatára vonatkozó legfontosabb tudnivalókról, amelynek kivonatát az alábbiakban közöljük:Az Eüsz-tv. R. alapján a gazdálkodó szervezetek, valamint meghatározott egyéb személyek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.

Pénzbeli egészségbiztosítási ellátások igénylése

Kérdés: Valóban már csak elektronikus úton küldhető be a társadalombiztosítás pénzbeli ellátásai iránti igény a NEAK-hoz? Használható a továbbiakban erre a célra is az ügyfélkapu, vagy van valamilyen regisztrációs kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] Az igénybejelentéshez, illetve a kifizetői munkához kapcsolódó reform tulajdonképpen már 2017. január 1-jétől megkezdődött, amikor az Eb-tv. 61. §-ának újonnan beiktatott (5a) bekezdése kimondta, hogy a pénzbeli egészségbiztosítási ellátások és a baleseti táppénz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 18.
1
2
3
4