Költségelszámolások tárolása

Kérdés: Történhet elektronikus formában a dolgozói költségelszámolások tárolása, vagy más munkajogi iratokhoz hasonlóan kötelező a papíralapú tárolás? Az 1/2018. ITM rendelet szabályozza, hogy a megőrzési kötelezettséggel járó iratokat miként lehet digitális formában őrizni, és ezzel összhangban az Art. is tartalmaz rendelkezéseket. A Tny-tv. viszont magának az okiratnak az őrzését írja elő, amiből esetlegesen arra lehet következtetni, hogy az eredeti – papíralapú – okiratot kell megőrizni. A 451/2016. Korm. rendelet rendelkezése szerint hiteles elektronikus másolat: valamely nem elektronikus dokumentumról e rendelet szabályai szerint készült, azzal képileg vagy tartalmilag egyező, joghatás kiváltására alkalmas elektronikus eszköz útján értelmezhető adategyüttes. Melyik szabályt kell alkalmazni a költségelszámolások esetében?
Részlet a válaszából: […] A munkaügyi iratok megőrzésével kapcsolatban a Tny-tv. tartalmaz rendelkezéseket, azonban csak a társadalombiztosítási szempontokból releváns iratokkal kapcsolatban, így a 99/A. § rendelkezik a biztosított (munkavállaló) keresetéről, jövedelméről adatot tartalmazó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

CSED megállapítása több jogviszony esetén

Kérdés: Ki az illetékes a CSED megállapításában abban az esetben, ha az érintett kismamának van egy társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető munkáltatója, ahol 2020. február 1. óta folyamatosan fennáll a munkaviszonya, és emellett 2018. február 2. óta egyéni vállalkozó is? A szülés várható időpontja 2023. november 8., a munkavállaló szeptember 15-től CSED-igényt nyújtott be. Továbbítania kell az igényt a kormányhivatal részére a kifizetőhelynek, tekintettel arra, hogy az egyéni vállalkozásban is jogosult lesz ellátásra, vagy mindkét jogviszonyban a kifizetőhelynek kell elszámolnia az ellátást? Mi a helyes eljárás ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A CSED a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra járó ellátás. Az anyát egybefüggő 24 hét szülési szabadság illeti meg. A szülési szabadságot, annak kiadását az Mt. szabályozza. A CSED-re való jogosultság első napja a szülés várható időpontját megelőző négy hét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Külföldről hazatérő személy tajszáma

Kérdés: Mikor érvényesítik újra a korábban külföldön biztosított személy tajszámát, ha hazaérkezése után bejelentette a külföldi biztosítási jogviszony megszűnését, de az Eb-tv.-ben előírt igazolásokat nem tudta bemutatni, így annak hivatalból történő beszerzése jelenleg folyamatban van? Igénybe tudja venni az egészségügyi ellátásokat az eljárás lezárása előtt?
Részlet a válaszából: […] A más uniós tagállamban létrejött biztosítást és annak megszűnését is 15 napon belül be kell jelenteni az egészségbiztosítás ellátásaira jogosultakról vezetett nyilvántartásba az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Nyugdíjas személy lakcímváltozása

Kérdés: Milyen formában kell bejelenteni a nyugdíjfolyósító szervnek a lakcímváltozást?
Részlet a válaszából: […] A nyugdíjas lakó-, illetőleg a tartózkodási helyének változását írásban, a folyósítási törzsszámra hivatkozással, saját kezű aláírásával ellátva kell bejelenteni a nyugdíjat folyósító szervhez. A folyósító szerv szóbeli bejelentés alapján nem intézkedik.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 22.

Állandó meghatalmazás bejelentése

Kérdés: Hogyan kell bejelenteni a NAV felé az állandó meghatalmazást abban az esetben, ha egy cég az adóügyeit a továbbiakban egy külső vállalkozáshoz szeretné delegálni?
Részlet a válaszából: […] Az adózó/ügyfél nevében az állami adó- és vámhatóság előtt állandó meghatalmazott, illetve egyéb – jogszabályon alapuló – képviselője is eljárhat, azonban ennek előfeltétele, hogy a képviselő képviseleti jogosultságát az állami adó- és vámhatósághoz bejelentsék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.

Járulékfizetési kedvezmények

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a magánszemélynek, aki a veszélyhelyzet miatt elvesztette a munkáját, új helyen még nem tudott elhelyezkedni, és emiatt olyan nehéz anyagi helyzetbe került, hogy nem tudja fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot sem?
Részlet a válaszából: […] Ha a magánszemély méltányolható jövedelmi, vagyoni és szociális körülményei miatt nem tudja határidőre befizetni a járulékot, fizetési kedvezményt (részletfizetést, fizetési halasztást, mérséklést) kérhet a NAV-tól, ami azonban csak akkor engedélyezhető, ha annak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 29.

Családi pótlék nagykorú gyermek után

Kérdés: Van valamilyen lehetősége a 18. életévét betöltött gyermeknek, hogy saját jogán igényelje a családi pótlékot abban az esetben, ha szüleivel nagyon megromlott a viszonya, ezért elköltözött otthonról, de az ellátást még mindig a szülők kapják?
Részlet a válaszából: […] A családi pótléknak jelenleg két formája létezik, a nevelési ellátás és az iskoláztatási támogatás.A nevelési ellátás (Cst. 7. §) a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-éig jár az ügyfél részére. Továbbá nevelési ellátásra – a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.

Bértámogatás

Kérdés: Milyen feltételekkel és mely vállalkozások vehetik igénybe a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatást?
Részlet a válaszából: […] 2020. április 16-án lépett életbe a 105/2020. Korm. rendelet, amely szabályozza a veszélyhelyzettel összefüggő gazdasági okból nyújtható támogatás feltételeit.A program hazai és uniós forrásból valósul meg.A program igazából nem a munkaadók, hanem a munkavállalók...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 28.

Egyszemélyes kft.

Kérdés: Van valamilyen járulékkedvezmény abban az esetben, ha egy egyszemélyes kft. bevételei teljesen megszűntek a veszélyhelyzet miatt, és nem tartozik a mentesített ágazatokba?
Részlet a válaszából: […] Kifejezetten az egyszemélyes vállalkozásokra vonatkozóan nincs járulékfizetési kedvezmény. Egyelőre kizárólag a meghatározott mentesített ágazatokban működő társas vállalkozók mentesülhetnek bizonyos közteherfizetési kötelezettségeik alól.A NAV által 2020. március 26-án...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.

Biztosítási jogviszony lekérdezése

Kérdés: Hol tudja megtekinteni a biztosítási jogviszonyait az ügyfélkapuval rendelkező magánszemély? Van valamilyen lehetőség az elektronikus ügyintézésre abban az esetben, ha az érintett úgy gondolja, hogy a nyilvántartás nem tartalmaz minden időszakot, amelyet biztosításban töltött?
Részlet a válaszából: […] A https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu honlapon elérhetők a "Taj-nyilvántartással összefüggő szolgáltatások", amelyen belül azonosítást követően – többek között – a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által nyilvántartott biztosítási jogviszonyokkal kapcsolatos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.
1
2
3
5