EU-ban biztosított személy osztaléka, árfolyamnyeresége

Kérdés: Alkalmazható a Szocho-tv. 5. §-ának (4) bekezdése alapján a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló rendelkezések hatálya alá tartozó, másik tagállamban vagy az Európai Unió Intézményei által biztosított személy jövedelme után fennálló szociálishozzájárulásiadó-mentesség a természetes személy által megszerzett osztalékból, illetve árfolyamnyereségből származó jövedelmekre is abban az esetben, ha az érintett a Németországban fennálló biztosítási jogviszonyát igazolással igazolja?
Részlet a válaszából: […] ...bekezdésének a) pontja értelmében a Tbj-tv. szerint külföldinek minősülő személy által megszerzett vállalkozásból kivont jövedelmet, értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelmet, osztalékot, vállalkozói osztalék-alapot, illetve árfolyamnyereségből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Munkavállalók részére nyújtott kölcsön

Kérdés: Hogyan tud kedvezményes kamatozású, illetve néhány esetben kamatmentes kölcsönt nyújtani egy vállalkozás a munkavállalóinak? Mire kell figyelni ebben az esetben, illetve milyen jogszabályok szabályozzák ezt az eljárást?
Részlet a válaszából: […] ...(kamatkedvezmény). A kamatkedvezményt a kifizető követelése révén a magánszemélyt terhelő kötelezettség összegére - ha a követelés értékpapír-kölcsönzésből származik, akkor az értékpapírnak a szerződés megkötésének napjára megállapított szokásos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Egyéb jogcímen szerzett jövedelemmé minősített osztalékelőleg

Kérdés: Kell szociális hozzájárulási adót és szakképzési hozzájárulást fizetnie a cégnek abban az esetben, ha az adóhatóság a jogkövetési vizsgálat során 2021-re fizetett osztalékelőleget egyéb jogcímen szerzett jövedelemmé minősítette át? Az érintett tag/munkavállaló bére a minimálbér 24-szeresét meghaladta.
Részlet a válaszából: […] ...maximumalap ugyanis csak a jogszabály 1. §-ának (5) bekezdésében meghatározott jövedelmekre (a vállalkozásból kivont jövedelem, értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem, osztalék vállalkozói osztalékalapból, árfolyamnyereség, az Szja-tv. 1/B....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Osztalék

Kérdés: Hogyan kell figyelembe venni a szociális hozzájárulási adóra megállapított maximumösszeget egy kft. tulajdonosa és egyben ügyvezetője esetében, aki munkaviszonyban látja el a feladatait a kft.-ben, más jogviszonya nincs, és megváltozott munkaképességére tekintettel a cég szociális-hozzájárulásiadó-kedvezményben részesül utána? A bruttó munkabért vagy a ténylegesen megfizetett adót kell figyelembe venni abban az esetben, ha az érintett fel kívánja venni a 2021. évi osztalékot? A bruttó bére eléri a minimálbér kétszeresét, de a ténylegesen megfizetett adó - a kedvezmény miatt - nem éri el a minimálbér kétszeresét.
Részlet a válaszából: […] ...csökkenti.Az 1. § (5) bekezdésében említett jövedelmek a következők:a) a vállalkozásból kivont jövedelem (Szja-tv. 68. §),b) az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem (Szja-tv. 65/A. §),c) az osztalék (Szja-tv. 66. §), vállalkozói...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Fiatalok életkezdési támogatása

Kérdés: Milyen feltételei vannak a fiatalok életkezdési támogatása igénylésének, hol lehet leadni az igényt, és ki bírálja el a jogosultságot?
Részlet a válaszából: […] ...a gyermek családi pótlékra jogosult szülője, törvényes képviselője vagy a gyermek hozzátartozója Kincstári Start-értékpapírszámlát nyithat a gyermek részére. Ebben az esetben nincs különbség Magyarországon vagy külföldön élő család között....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Átalányadózó egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adója

Kérdés: Kötelezett továbbra is szociális hozzá-járulási adó fizetésére az átalányadózó egyéni vállalkozó abban az esetben, ha a jövedelme eléri a minimálbér 24-szeresét, vagy ez is tekinthető úgy, mint az osztalék, és a jövedelmet nem terheli tovább a 15,5 százalékos adó?
Részlet a válaszából: […] ...Szocho-tv. 1. §-ának (5) bekezdésében foglalt jövedelmekre, nevezetesen- a vállalkozásból kivont jövedelemre (Szja-tv. 68. §),- az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelemre (Szja-tv. 65/A. §),- az osztalékra (Szja-tv. 66. §),...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 5.

Elhunyt munkavállaló járandóságai

Kérdés: Számfejtenie kell a társadalombiztosítási kifizetőhelynek a hosszú betegség után elhunyt munkavállaló táppénzét abban az esetben, ha a hiányzó időszakra kiállított orvosi igazolásokat a családtagok adták le? Helyesen jár el a munkáltató, ha a táppénzt, illetve a szabadságmegváltást csak a hagyatéki végzés bemutatása után fizeti ki az örökösnek, tekintettel arra, hogy a munkavállalóval nem élt senki egy háztartásban? Kell határozatot hoznia a kifizetőhelynek a fizetés elhalasztásáról? A tárgyhavi bevallásokban, illetve statisztikában kell szerepeltetni a járandóságokat, vagy a kifizetés hónapjában? Hogyan tudja a közjegyző tudomására hozni a cég a járandóságok összegét?
Részlet a válaszából: […] ...a Ptk. bírósági és közjegyzői letétre irányadó 6:53-56. §-a. E szabályok értelmében a kötelezett a pénz fizetésére, értékpapír vagy más okirat kiadására irányuló kötelezettségét bírósági letétbe vagy közjegyzőnél történő letétbe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Babakötvény

Kérdés: Hol és milyen formában kérheti a Baba-kötvényt a külföldön élő szülő a közelmúltban született magyar állampolgárságú gyermeke után? Mindenki jogosult erre a juttatásra, vagy különleges feltételek teljesülése esetén jár?
Részlet a válaszából: […] ...Ezenfelül a gyermek családi pótlékra jogosult szülője, törvényes képviselője vagy a gyermek hozzátartozója Kincstári Start-értékpapírszámlát nyithat a gyermek részére. Ebben az esetben nincs különbség Magyarországon vagy külföldön élő család között....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 12.

Kamerák felszerelése

Kérdés: Joga van a munkáltatónak kamerákat elhelyezni a munkaterületen, és azon keresztül megfigyelni a dolgozók munkavégzését, vagy ehhez szükség van a munkavállalók beleegyezésére is?
Részlet a válaszából: […] ...tevő formája az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, a veszélyes anyagok őrzése, az üzleti, fizetési, bank- és értékpapírtitok védelme, valamint vagyonvédelem érdekében alkalmazható, ha a megbízás teljesítése során fennálló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 16.

GDPR

Kérdés: Hogyan érintette a GDPR hatálybalépése a társadalombiztosítási kifizetőhelyek, illetve a jövedelem-számfejtő helyek feladatainak ellátását? Melyek azok az adatkezelési előírások, amelyekre különösen figyelni kell a foglalkoztatottakat érintő végrehajtási cselekmények során?
Részlet a válaszából: […] ...(egyéni vállalkozására), jövedelmére és a végrehajtás alá vonható vagyontárgyaira (ingó, ingatlan vagyon, fizetési számla, betét, értékpapír, érdekeltség gazdasági társaságban stb.) vonatkozó adatokat.A végrehajtó megkeresheti az adósra és vagyonára...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 18.
1
2
3
6