Részvényjuttatás külföldi anyavállalattól

Kérdés: Milyen személyi jövedelemadó, társadalombiztosítási járulék és egyéb adókötelezettség terheli a foglalkoztatót, illetve a magánszemélyeket, ha egy magyarországi leányvállalat munkavállalói a külföldi anyavállalattól részvényjuttatásban részesülnek? Ki minősül ebben az esetben kifizetőnek? Átvállalhatja a munkáltató a dolgozókat terhelő adófizetési kötelezettséget, és juttathatja nettó értékben a részvényeket annak érdekében, hogy a jogosultaknak ne keletkezzen adófizetési kötelezettsége? Kell valamilyen külön nyilatkozatot kérni a munkavállalóktól ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 77/A. §-ának (1) bekezdése értelmében a magánszemély által értékpapír formájában megszerzett vagyoni érték esetében jövedelemnek minősül az értékpapírnak a megszerzése időpontjára megállapított szokásos piaci értékéből az a rész, amely meghaladja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adója

Kérdés: Helyesen gondolja egy egyéni vállalkozó, hogy nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnie, tekintettel arra, hogy a heti 40 órás munka-viszonyában évi 7,2 millió forintot, azaz a minimálbér 24-szeresénél magasabb összegű munkabért keres?
Részlet a válaszából: […] ...hozzájárulási adót fizetni. A vállalkozói osztalékalapon kívül ebbe a körbe tartozik még a vállalkozásból kivont jövedelem, az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem, az osztalék, az árfolyamnyereségből származó jövedelem, valamint az Szja-tv. 1/B...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Szerbiában született magyar gyermek életkezdési támogatása

Kérdés: Valóban igényelhet Magyarországon babakötvényt a 2024. január 7-én született gyermekének egy Szerbiában élő szerb-magyar kettős állampolgár házaspár? Amennyiben igen, milyen feltételekkel?
Részlet a válaszából: […] ...Ezenfelül a gyermek családi pótlékra jogosult szülője, törvényes képviselője vagy a gyermek hozzátartozója Kincstári Start-értékpapírszámlát nyithat a gyermek részére. Ebben az esetben nincs különbség Magyarországon vagy külföldön élő család között....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

EU-ban biztosított személy osztaléka, árfolyamnyeresége

Kérdés:

Alkalmazható a Szocho-tv. 5. §-ának (4) bekezdése alapján a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló rendelkezések hatálya alá tartozó, másik tagállamban vagy az Európai Unió Intézményei által biztosított személy jövedelme után fennálló szociálishozzájárulásiadó-mentesség a természetes személy által megszerzett osztalékból, illetve árfolyamnyereségből származó jövedelmekre is abban az esetben, ha az érintett a Németországban fennálló biztosítási jogviszonyát igazolással igazolja?

Részlet a válaszából: […] ...bekezdésének a) pontja értelmében a Tbj-tv. szerint külföldinek minősülő személy által megszerzett vállalkozásból kivont jövedelmet, értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelmet, osztalékot, vállalkozói osztalékalapot, illetve árfolyamnyereségből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Munkavállalók részére nyújtott kölcsön

Kérdés:

Hogyan tud kedvezményes kamatozású, illetve néhány esetben kamatmentes kölcsönt nyújtani egy vállalkozás a munkavállalóinak? Mire kell figyelni ebben az esetben, illetve milyen jogszabályok szabályozzák ezt az eljárást?

Részlet a válaszából: […] ...(kamatkedvezmény). A kamatkedvezményt a kifizető követelése révén a magánszemélyt terhelő kötelezettség összegére – ha a követelés értékpapír-kölcsönzésből származik, akkor az értékpapírnak a szerződés megkötésének napjára megállapított szokásos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Egyéb jogcímen szerzett jövedelemmé minősített osztalékelőleg

Kérdés: Kell szociális hozzájárulási adót és szakképzési hozzájárulást fizetnie a cégnek abban az esetben, ha az adóhatóság a jogkövetési vizsgálat során 2021-re fizetett osztalékelőleget egyéb jogcímen szerzett jövedelemmé minősítette át? Az érintett tag/munkavállaló bére a minimálbér 24-szeresét meghaladta.
Részlet a válaszából: […] ...maximumalap ugyanis csak a jogszabály 1. §-ának (5) bekezdésében meghatározott jövedelmekre (a vállalkozásból kivont jövedelem, értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem, osztalék vállalkozói osztalékalapból, árfolyamnyereség, az Szja-tv. 1/B....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Osztalék

Kérdés: Hogyan kell figyelembe venni a szociális hozzájárulási adóra megállapított maximumösszeget egy kft. tulajdonosa és egyben ügyvezetője esetében, aki munkaviszonyban látja el a feladatait a kft.-ben, más jogviszonya nincs, és megváltozott munkaképességére tekintettel a cég szociális-hozzájárulásiadó-kedvezményben részesül utána? A bruttó munkabért vagy a ténylegesen megfizetett adót kell figyelembe venni abban az esetben, ha az érintett fel kívánja venni a 2021. évi osztalékot? A bruttó bére eléri a minimálbér kétszeresét, de a ténylegesen megfizetett adó – a kedvezmény miatt – nem éri el a minimálbér kétszeresét.
Részlet a válaszából: […] ...csökkenti.Az 1. § (5) bekezdésében említett jövedelmek a következők:a) a vállalkozásból kivont jövedelem (Szja-tv. 68. §),b) az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem (Szja-tv. 65/A. §),c) az osztalék (Szja-tv. 66. §), vállalkozói...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Fiatalok életkezdési támogatása

Kérdés: Milyen feltételei vannak a fiatalok életkezdési támogatása igénylésének, hol lehet leadni az igényt, és ki bírálja el a jogosultságot?
Részlet a válaszából: […] ...a gyermek családi pótlékra jogosult szülője, törvényes képviselője vagy a gyermek hozzátartozója Kincstári Start-értékpapírszámlát nyithat a gyermek részére. Ebben az esetben nincs különbség Magyarországon vagy külföldön élő család között....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Átalányadózó egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adója

Kérdés: Kötelezett továbbra is szociális hozzá-járulási adó fizetésére az átalányadózó egyéni vállalkozó abban az esetben, ha a jövedelme eléri a minimálbér 24-szeresét, vagy ez is tekinthető úgy, mint az osztalék, és a jövedelmet nem terheli tovább a 15,5 százalékos adó?
Részlet a válaszából: […] ...1. §-ának (5) bekezdésében foglalt jövedelmekre, nevezetesen– a vállalkozásból kivont jövedelemre (Szja-tv. 68. §),– az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelemre (Szja-tv. 65/A. §),– az osztalékra (Szja-tv. 66. §),...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 5.

Elhunyt munkavállaló járandóságai

Kérdés: Számfejtenie kell a társadalombiztosítási kifizetőhelynek a hosszú betegség után elhunyt munkavállaló táppénzét abban az esetben, ha a hiányzó időszakra kiállított orvosi igazolásokat a családtagok adták le? Helyesen jár el a munkáltató, ha a táppénzt, illetve a szabadságmegváltást csak a hagyatéki végzés bemutatása után fizeti ki az örökösnek, tekintettel arra, hogy a munkavállalóval nem élt senki egy háztartásban? Kell határozatot hoznia a kifizetőhelynek a fizetés elhalasztásáról? A tárgyhavi bevallásokban, illetve statisztikában kell szerepeltetni a járandóságokat, vagy a kifizetés hónapjában? Hogyan tudja a közjegyző tudomására hozni a cég a járandóságok összegét?
Részlet a válaszából: […] ...a Ptk. bírósági és közjegyzői letétre irányadó 6:53-56. §-a. E szabályok értelmében a kötelezett a pénz fizetésére, értékpapír vagy más okirat kiadására irányuló kötelezettségét bírósági letétbe vagy közjegyzőnél történő letétbe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.
1
2
3
6