tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott egyedülálló tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Beteg gyermeket nevelő egyedülálló édesanya GYES-e

Kérdés: Milyen időtartamra és milyen összegben jogosult gyermekgondozási segélyre egy édesanya, aki betegen született gyermekét egyedül fogja nevelni? Kaphatja az ellátást abban az esetben is, ha munkát vállal?
Részlet a válaszból: […]részére csecsemőgondozási díj került megállapításra, és a biztosítási jogviszonya a csecsemőgondozási díjra való jogosultságának időtartama alatt megszűnt, feltéve hogy a csecsemőgondozási díjra való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett, és a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt. A gyermekgondozási díj a gyermek kétéves korának betöltéséig jár. Ezt követően kell megigényelnie a gyermekgondozási segélyt. Mindez arra az esetre vonatkozik, ha a kérdés feltevője biztosítási jogviszonnyal rendelkezik, ebben az esetben érdemes kihasználni a biztosítás nyújtotta előnyöket, hiszen ezek az ellátásfajták általánosságban magasabb összegűek, mint a gyermekgondozási segély. Biztosítási jogviszony hiányában, illetve ha a fenti feltételekkel a szülő nő nem rendelkezik, a szülés napjától gyermekgondozási segélyre lesz jogosult. Amennyiben a gyermek súlyos fogyatékossággal vagy tartós betegséggel született, abban az esetben az igény bejelentésére szolgáló nyomtatványon felül be kell nyújtani az "Igazolás tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről" elnevezésű nyomtatványt is, melyet az ügyfélszolgálatokon, továbbá a később felsorolásra kerülő kórházakban, klinikákon lehet beszerezni, vagy az internetről letölteni. Ez a nyomtatvány mind az emelt összegű családi pótlék, mind a hosszabb ideig járó gyermekgondozási segély igazolására alkalmas. Kiállítását, kitöltését, benyújtását az 5/2003. EszCsM rendelet szabályozza. Az igazolás kiállítására a gyermekklinika, gyermekszakkórház, kórházi gyermekszakosztály, szak­ambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa jogosult. Az orvos a rendelet mellékletében felsorolt betegségek, fogyatékosságok megállapítása esetén a hozzájuk rendelt betűvel, illetve számmal jelöli meg, valamint feltünteti a betegség BNO-kódját is. A nyomtatványon jelzi továbbá a következő felülvizsgálat időpontját is, mely egy-öt éves időtartam között helyezkedhet el, de dönthet úgy is, hogy a gyermek állapota végleges, ebben az esetben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4853

2. találat: Egyedülálló családi pótlék igénye

Kérdés: Hogyan igényelhető egyedülállóként a családi pótlék?
Részlet a válaszból: […]sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenes ági rokonságban, vagy testvéri, féltestvéri kapcsolatban. Az egyedülálló fogalom szempontjából a különváltan élés, illetve az élettársi kapcsolat hiányának, fennállásának egyértelmű megállapítása okoz gondot a gyakorlat során, így sok esetben bizonyítási eljárást kell lefolytatni a tényállás tisztázása érdekében. Fentiek mellett az említett jogszabály több olyan élethelyzetet is felsorol, melyek bizonyítása esetében a családi pótlék magasabb összegben folyósítható. Többek között egyedülállónak kell tekinteni azt a szülőt, gyámot is, aki saját maga, illetve akinek a házastársa, élettársa közoktatási intézmény tanulója, felsőoktatási intézmény első oklevelet szerző hallgatója, és jövedelme nincs. Ebben az esetben a kérelemhez csatolni kell a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló közoktatási, felsőoktatási intézmény erről szóló igazolását. Családi pótlék folyósítása szempontjából egyedülálló az is, aki vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül, továbbá aki megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül, és egyéb jövedelme nincs. Nagy kört ölel fel azon személyek csoportja, akik nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülnek, ha nyugdíjuknak, ellátásuknak összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és egyéb jövedelmük nincs, ők szintén emelt összegben kérhetik az ellátást egyedülállóság címén. Ezen utóbbi esetekben a kérelemhez csatolni kell a nyugellátás, rehabilitációs járadék, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, balettművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, megváltozott munkaképességű személyek ellátása esetén a nyugdíjfolyósító szerv igazolását a nyugellátás formájáról és havi összegéről. Azok a személyek, akik időskorúak járadékában, rokkantsági járadékban, hadigondozási járadékban részesülnek, és egyéb jövedelmük nincs, illetve akik esetében az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapították, szintén egyedülálló összegben részesülhetnek családi pótlékban. A szociális és egyéb ellátás esetén az ellátás megállapításáról szóló határozat másolatát vagy a folyósító szerv igazolását kell benyújtani a kérelemmel egyidejűleg. Aki nem jogosult rá, de a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és más jövedelme sincs, szintén élhet ezzel a jogosultsággal. Az egyedülálló személy egyedülállóságának tényét, mint azt már leszögeztük, a fentiek szerint igazolni köteles. Ez alól egyetlen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. július 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4803
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Egyedülálló nyugdíjjárulékai

Kérdés: Mi történik az évtizedek alatt levont nyugdíjjárulékkal egy jelenleg 52 éves egyedülálló férfinak az esetében, ha nem alapít családot, és a nyugdíjazása előtt meghal? Köthet-e valamelyik rokonával, vagy bárki mással olyan szerződést, amelyben kedvezményezettként jelöli meg őket? Kaphatnak-e hozzátartozói nyugdíjat a közeli hozzátartozók (pl. testvérek) ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]Magán-nyugdíjpénztári tagság esetén a biztosított a nyugdíjjárulékának alapjából levont - 2010. évben - 9,5 százalék mértékű nyugdíjjárulékból 8 százalékot a magánnyugdíjpénztárba, 1,5 százalékot a társadalombiztosítási nyugdíjba fizet. Azonban 2010. november 1-je és 2011. december 31-e között esedékes, a magán-nyugdíjpénztári tag után fizetendő nyugdíjjárulék mértéke 0 százalék. Amennyiben a Kérdező magánnyugdíjpénztár-tag, úgy természetes személy kedvezményezettet a belépési nyilatkozaton, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban jelölhet meg. Ha magán-nyugdíjpénztári tagként kedvezményezettet nem jelölt meg, akkor a kedvezményezettnek a tag természetes személy örökösét kell tekinteni örökrésze arányában. Ha a tagnak a törvényes öröklés rendje szerint természetes személy örököse nincs, akkor az egyéni számláján lévő összeg a pénztárra száll, és a pénztár fedezeti tartalékán a tagok egyéni számlái és a szolgáltatási tartalékok javára a jóváírás időpontjában fennálló egyenlegek figyelembevételével kell elszámolni. Amennyiben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3187

4. találat: Egyedülállóság bejelentése

Kérdés: Hogyan tudja magát egyedülállóként bejelenteni az az édesanya, aki 2008. december 18-tól egyedül neveli a gyermekét?
Részlet a válaszból: […]támogatásban részesül. Ebben az esetben melléklet csatolására nincs szükség - a jogszabály 2009. szeptember 1-jei változását követően -, mert ezeket az ellátásokat szintén a Magyar Államkincstár folyósítja, ezért az ilyen jellegű adatok rendelkezésre állnak. Egyedülálló még a rokkantsági nyugdíjas, baleseti rokkantsági nyugdíjas, illetve aki rehabilitációs járadékban részesül, és nyugdíjának/járadékának összege nem haladja meg a rokkantsági csoportonként megállapított legkisebb rokkantsági nyugdíj, illetve a legkisebb rehabilitációs járadék összegét, és egyéb jövedelme nincs, továbbá a nyugellátásban, átmeneti járadékban részesül, és nyugdíjának, járadékának összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és egyéb jövedelme nincs. Ez utóbbi esetben a nyugellátás, rehabilitációs járadék, átmeneti járadék esetén a nyugdíjfolyósító szerv igazolását minden év február 28-áig kell benyújtani a nyugellátás formájáról és havi összegéről. Egyedülálló a fentieken kívül az, aki időskorúak járadékában, rendszeres szociális segélyben, rendszeres szociális járadékban, rokkantsági járadékban, hadigondozási járadékban részesül, és egyéb jövedelme nincs, illetve aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és jövedelme nincs. A szociális és egyéb ellátás esetén az ellátás megállapításáról szóló határozat másolatát vagy a folyósító szerv igazolását kell mellékelni, utóbbi esetben pedig a családi pótlék iránti kérelemhez csatolni kell a jövedelemnyilatkozatot is. Miután tisztáztuk az egyedülállók körét, nézzük az ilyen esetben az igénylőt megillető családi pótlék összegét! Annak a személynek, aki egyedülállóként igényli a családi pótlékot, magasabb összegű ellátásra nyílik meg a jogosultsága. Amennyiben egy gyermeket nevel 13 700 forint, két gyermek esetén 14 800 forint, három vagy több gyermek esetén 17 000 forint illeti meg gyermekenként. A kérelem benyújtásának technikai feltételei a következők: A családi pótlék bejelentésekor kitöltendő nyomtatvány tartalmaz olyan sort, ahol az egyedülállóságról lehet nyilatkozni. Ezt a nyomtatványt mind a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságain, mind az önkormányzatok ügyfélszolgálatain be lehet szerezni. Aki az igénylés benyújtását követően szeretne nyilatkozni egyedülállósága ügyében, megteheti egy egyszerű nyilatkozat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. szeptember 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2733
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Egyedülállóság bejelentése családi pótlék igénylése esetén

Kérdés: Milyen nyomtatványon lehet bejelenteni az egyedülállóságot a családi pótlék kapcsán? Hogyan szerezhetők be a szükséges nyomtatványok?
Részlet a válaszból: […]felsőoktatási intézmény erről szóló igazolását is. A tanulói jogviszony esetén minden év szeptember 30-áig, hallgatói jogviszony esetén minden év október 31-éig kell megismételni az igazolás benyújtását. Egyedülállónak kell tekinteni azt is, aki vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül. Ilyenkor a járadék vagy támogatás megállapításáról szóló határozat másolatát, vagy a folyósító szervnek a járadék folyósításáról szóló igazolását kell mellékelni. Egyedülállónak minősül még a rokkantsági nyugdíjas, baleseti rokkantsági nyugdíjas, illetve rehabilitációs járadékban részesülő, ha nyugdíjának/járadékának összege nem haladja meg a rokkantsági csoportonként megállapított legkisebb rokkantsági nyugdíj, illetve a legkisebb rehabilitációs járadék összegét, és egyéb jövedelme nincs. Nyugellátásban, átmeneti járadékban részesülő személy abban az esetben számít egyedülállónak, ha nyugdíjának, járadékénak összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és egyéb jövedelme nincs. Ilyen esetekben is szükséges igazolás, mégpedig a nyugdíjfolyósító szervtől, mely tartalmazza a nyugellátás formáját és havi összegét. Ezt az igazolást minden év február 28-áig kell benyújtani. Aki időskorúak járadékában, rendszeres szociális segélyben, rendszeres szociális járadékban, rokkantsági járadékban, hadigondozási járadékban részesül, és egyéb jövedelme nincs, szintén egyedülállónak minősül, amennyiben csatolja az ellátás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. március 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2125
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Egyedülállóság GYÁP esetén

Kérdés: A GYÁP-ra való jogosultság szempontjából egyedülállónak minősül-e az anya, ha férje már több mint egy éve kórházban van?
Részlet a válaszból: […]az egyedülállók körét az Eb-tv. tételesen felsorolja. A felsorolás szerint ma már nem tekinthető egyedülállónak
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. november 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1261
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: Egyedülálló családi pótléka

Kérdés: Hogyan kaphat egyedülállóként családi pótlékot az az édesanya, akinek a munkahelyén működő kifizetőhelynél az élettársa nyújtotta be a gyermekápolási táppénz iránti igényét?
Részlet a válaszból: […]él, és nincs élettársa. Továbbá egyedülállónak kell tekinteni azt a szülőt, akinek a férje, élettársa sorkatonai, polgári szolgálatot teljesít, vagy házastársa, élettársa közoktatási intézmény tanulója, felsőoktatási intézmény első oklevelet szerző hallgatója, és jövedelme nincs stb. (Cst. 13. §). Erre vonatkozóan a családi pótlékban részesülőnek nyilatkoznia kellett. A családi pótlékban részesülőnek bejelentési kötelezettsége van az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. június 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 694
Kapcsolódó tárgyszavak: ,