Beteg gyermeket nevelő egyedülálló édesanya GYES-e

Kérdés: Milyen időtartamra és milyen összegben jogosult gyermekgondozási segélyre egy édesanya, aki betegen született gyermekét egyedül fogja nevelni? Kaphatja az ellátást abban az esetben is, ha munkát vállal?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből sajnos nem derül ki, hogy olvasónk rendelkezik-e biztosítási jogviszonnyal. Amennyiben megfelelő időtartamú biztosítással rendelkezik, akkor gyermeke születését követően csecsemőgondozási díjra lesz jogosult. Ezt a fajta ellátást legfeljebb a gyermek várható...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 22.

Egyedülálló családi pótlék igénye

Kérdés: Hogyan igényelhető egyedülállóként a családi pótlék?
Részlet a válaszából: […] ...azt kell tisztázni, hogy a Cst. alapján ki számít egyedülállónak, hiszen az említett jogszabály nem másik normára hivatkozik, amikor kifejti a fenti fogalom mibenlétét. Másrészt érdemes tudni azt is, hogy milyen jogai és kötelezettségei vannak azoknak a személyeknek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 28.
Kapcsolódó címkék:  

Egyedülálló nyugdíjjárulékai

Kérdés: Mi történik az évtizedek alatt levont nyugdíjjárulékkal egy jelenleg 52 éves egyedülálló férfinak az esetében, ha nem alapít családot, és a nyugdíjazása előtt meghal? Köthet-e valamelyik rokonával, vagy bárki mással olyan szerződést, amelyben kedvezményezettként jelöli meg őket? Kaphatnak-e hozzátartozói nyugdíjat a közeli hozzátartozók (pl. testvérek) ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A magyar társadalombiztosítási nyugdíjrendszerfelosztó-kirovó jellegű, ebből a jellegéből adódóan minden generáció az előttelévő generáció nyugdíját fizeti. Nyugdíjrendszerünk nem ismeri az öröklés, az engedményezésvagy az átruházás intézményét, ezért a befizetett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 7.

Egyedülállóság bejelentése

Kérdés: Hogyan tudja magát egyedülállóként bejelenteni az az édesanya, aki 2008. december 18-tól egyedül neveli a gyermekét?
Részlet a válaszából: […] ...arra, hogy nem tudjuk pontosan, hogy azegyedülállóság milyen jellegű, miből adódik, ezért minden lehetőséget számbavéve válaszolunk a kérdésre. Először is azt kell tisztáznunk, hogy ki az aszemély, aki a családtámogatási ellátások...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 29.

Egyedülállóság bejelentése családi pótlék igénylése esetén

Kérdés: Milyen nyomtatványon lehet bejelenteni az egyedülállóságot a családi pótlék kapcsán? Hogyan szerezhetők be a szükséges nyomtatványok?
Részlet a válaszából: […] ...a személynek, aki egyedülállóként igényli a családipótlékot, magasabb összegű ellátásra nyílik meg a jogosultsága. Amennyiben egygyermeket nevel, 13 700 forint, két gyermek esetén 14 800 forint,három vagy több gyermek esetén 17 000 forint illeti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 11.
Kapcsolódó címkék:  

Egyedülállóság GYÁP esetén

Kérdés: A GYÁP-ra való jogosultság szempontjából egyedülállónak minősül-e az anya, ha férje már több mint egy éve kórházban van?
Részlet a válaszából: […]

A gyermekápolási táppénzre való jogosultsághoz az egyedülállók körét az Eb-tv. tételesen felsorolja. A felsorolás szerint ma már nem tekinthető egyedülállónak az, akinek házastársa kórházi ápolásban részesül.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 22.
Kapcsolódó címkék:    

Egyedülálló családi pótléka

Kérdés: Hogyan kaphat egyedülállóként családi pótlékot az az édesanya, akinek a munkahelyén működő kifizetőhelynél az élettársa nyújtotta be a gyermekápolási táppénz iránti igényét?
Részlet a válaszából: […] ...azt kell tisztázni, hogy a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából a Cst. alapján ki minősül egyedülállónak. Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él, és nincs élettársa....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 22.
Kapcsolódó címkék: