Családi pótlék visszafizetésének méltányosságból történő elengedése

Kérdés: Van valamilyen lehetőség a családi pótlék visszafizetésének méltányosságból történő elengedésére? Az államkincstár visszafizetésre kötelezte a szülőt arra való hivatkozással, hogy a gyermek már nem tanul.
Részlet a válaszából: […] ...személy rendszeres jövedelmét, az ellátásra jogosult 3 hónapot meghaladó külföldi tartózkodásának tényét, az ellátásra jogosult egyedülállóságának megszűnését, az ellátásra jogosult nevének, fizetési számlaszámának vagy lakcímének megváltozását. Abban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Egyedülálló szülő gyermekápolási táppénze

Kérdés:

Mennyi időre jogosult táppénzre egy egyedülálló édesanya, akinek gyermeke 2023. július 5-én töltötte be a második életévét, augusztus 25-én megbetegedett, és az orvos szerint a kezelése év végéig is elhúzódhat, ezen idő alatt többször is kórházi ápolásra szorul? Az anya a gyermek kétéves koráig GYED-ben részesült, de 2022. júniustól visszament dolgozni.

Részlet a válaszából: […] ...változnak. A születésnaptól kezdődően kell számítani, és évente a következő születésnapot megelőző napig kell figyelembe venni. Egyedülálló szülőnek a kétévesnél idősebb beteg gyermeke ápolása címén 168 napon át jár a táppénz. Amennyiben a szülő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Családi pótlék megosztása

Kérdés: Hogyan változtak a családi pótlék megosztására vonatkozó feltételek a gyermeküket felváltva gondozó elvált szülők esetében? Továbbra is kaphatja ugyanazokkal a feltételekkel az ellátást az anya?
Részlet a válaszából: […] ...pótlék összegének meghatározásánál minden esetben a főigénylő háztartásában lévő gyermekek száma, illetve amennyiben a főigénylő egyedülálló személy, akkor ennek ténye határozza meg az ellátás összegét. Például, amennyiben a főigénylő egyedülálló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

GYÁP egyidejűleg fennálló jogviszonyok esetén

Kérdés: Hány nap gyermekápolási tápénzre lesz jogosult az egyidejűleg fennálló két jogviszonnyal rendelkező biztosított, ha az "A" munkáltatónál 2018. február 1-jétől, a "B" munkáltatónál 2023. május 2-től dolgozik munkaviszony keretében, és a 2020. február 5-én született gyermeke betegsége miatt 2023. szeptember 11-től keresőképtelen? Az érintett az "A" munkáltatónál 2023. március 20-tól 31-ig 12 nap, május 8-tól 23-ig 16 nap gyermekápolási táppénzt már igénybe vett. A biztosított egyedülállóként neveli a gyermekét.
Részlet a válaszából: […] ...azok időtartamát, az ellátás mértékét, összegét mindegyik jogviszonyban külön-külön kell megállapítani. A biztosított egyedülálló anyaként a gyermek születésnapjától a következő születésnapjáig 84 nap gyermekápolási táppénzre jogosult,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Nyugdíj összegének emelése

Kérdés:

Van valamilyen lehetőség az öregségi nyugdíj összegének növelésére, ha az egyedülálló nyugdíjas személynek nincsenek gyermekei, illetve rokonai, és nem tud megélni a jelenlegi ellátásából?

Részlet a válaszából: […] A nyugdíjtörvény nem ad sok lehetőséget a már megállapított öregségi nyugdíj összegének emelésére. A már megállapított nyugdíj összegét havi szinten az évenkénti rendszeres és kiegészítő nyugdíjemelés, a kivételes nyugdíjemelés növeli.Rendszeres nyugdíjemelésre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Időskorúak járadékában részesülő munkavállaló

Kérdés:

Kell társadalombiztosítási járulékot vonni egy kft. újonnan belépett munkavállalójától abban az esetben, ha időskorúak járadékában részesül?

Részlet a válaszából: […] ...alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 85 százalékát,b) az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

GYÁP-napok kiadása

Kérdés:

Változik érdemben az Eb-tv. GYÁP-napokkal kapcsolatos szabályozása 2023. július 1-jétől? A módosítás indokolása szerint az új jogszabály pontosítja az Eb-tv. 46. §-a (1) bekezdésének c)–e) pontjai, illetve a szakasz (1a) bekezdése szerinti, a gyermek születésnapján igénybe vett táppénzes napok számítását, egyértelműsítve (és egységesítve), hogy a gyermekápolásitáppénz-napokat minden életkor esetében a születésnaptól kezdődően kell számítani, és évente a következő születésnapot megelőző napig kell figyelembe venni, a gyakorlatban viszont az eddigi szabályok szerint is így kellett eljárni.

Részlet a válaszából: […] ...születésnaptól tovább jogosult táppénzre a szülő, de a következő születésnapot megelőző napig a táppénzes napok száma már csak 42 (egyedülálló szülő esetében 84). Ezt az eljárást igazolja az is, hogy a gyermek 12. életévének betöltése napjára már nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Gyermekápolás időtartama

Kérdés:

Fegyveres szervek hivatásos szolgálati állományába tartozó szülő 8 éves gyermeke fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményi tartózkodása tartamára nem részesült gyermekápolás jogcímen egészségügyi szabadságban, mert gyermekével egy éven belüli időtartamban már 14 napig keresőképtelen állományban volt. A dolgozó álláspontja szerint azonban a Hszt. két különböző jogcímen is biztosít egészségügyi szabadságot, ezért két jogcímen is megilleti 14-14, mindösszesen 28 naptári nap.

Részlet a válaszából: […] ...naptári napon át,cb) ha háromévesnél idősebb, de hatévesnél fiatalabb gyermekét ápolja, évenként és gyermekenként negyvenkét, egyedülálló esetén nyolcvannégy naptári napon át,cc) ha hatévesnél idősebb, de tizenkét évesnél fiatalabb gyermekét ápolja,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Elköltöző gyermek családi pótléka

Kérdés:

Kérheti a családi pótlék folyósítását a saját címére az a gyermek, aki annyira elhidegül a szüleitől, hogy elköltözik otthonról? Hogyan kell igényelni ebben az esetben a folyósítási cím változtatását?

Részlet a válaszából: […] ...a személy, akinek mindkét szülője, vagy a vele egy háztartásban élő, hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élő, tehát egyedülálló szülője elhunyt.A következő eseteket egyszerre említjük meg, mert mindkét esetben olyan személyről van szó, aki nem a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Átalányadózó egyéni vállalkozó nagyszülői GYED-e

Kérdés: Mentesül a minimumjárulék-fizetési kötelezettség alól egy főfoglalkozású átalányadózó egyéni vállalkozó abban az esetben, ha a lánya helyett, nagyszülőként igényli a GYED-et? Jogosult lehet egyáltalán az ellátásra ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...megelőző két éven belül legalább 365 napon át biztosított volt,b) a gyermek közös háztartásban élő mindkét szülője – egyedülálló alapjogosult esetében az alapjogosult – az ellátás nagyszülő részére történő folyósítása alatt a Tbj-tv. 5....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.
1
2
3
13