GYÁP-napok kiadása

Kérdés: Változik érdemben az Eb-tv. GYÁP--napokkal kapcsolatos szabályozása 2023. július 1-jétől? A módosítás indokolása szerint az új jogszabály pontosítja az Eb-tv. 46. §-a (1) bekezdésének c)-e) pontjai, illetve a szakasz (1a) bekezdése szerinti, a gyermek születésnapján igénybe vett táppénzes napok számítását, egyértelműsítve (és egységesítve), hogy a gyermekápolásitáppénz--napokat minden életkor esetében a születésnaptól kezdődően kell számítani, és évente a következő születésnapot megelőző napig kell figyelembe venni, a gyakorlatban viszont az eddigi szabályok szerint is így kellett eljárni.
Részlet a válaszából: […] ...születésnaptól tovább jogosult táppénzre a szülő, de a következő születésnapot megelőző napig a táppénzes napok száma már csak 42 (egyedülálló szülő esetében 84). Ezt az eljárást igazolja az is, hogy a gyermek 12. életévének betöltése napjára már nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Gyermekápolás időtartama

Kérdés: Fegyveres szervek hivatásos szolgálati állományába tartozó szülő 8 éves gyermeke fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményi tartózkodása tartamára nem részesült gyermek-ápolás jogcímen egészségügyi szabadságban, mert gyermekével egy éven belüli időtartamban már 14 napig keresőképtelen állományban volt. A dolgozó álláspontja szerint azonban a Hszt. két különböző jogcímen is biztosít egészségügyi szabadságot, ezért két jogcímen is megilleti 14-14, mindösszesen 28 naptári nap.
Részlet a válaszából: […] ...naptári napon át,cb) ha háromévesnél idősebb, de hatévesnél fiatalabb gyermekét ápolja, évenként és gyermekenként negyvenkét, egyedülálló esetén nyolcvannégy naptári napon át,cc) ha hatévesnél idősebb, de tizenkét évesnél fiatalabb gyermekét ápolja,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Elköltöző gyermek családi pótléka

Kérdés: Kérheti a családi pótlék folyósítását a saját címére az a gyermek, aki annyira elhidegül a szüleitől, hogy elköltözik otthonról? Hogyan kell igényelni ebben az esetben a folyósítási cím változtatását?
Részlet a válaszából: […] ...a személy, akinek mindkét szülője, vagy a vele egy háztartásban élő, hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élő, tehát egyedülálló szülője elhunyt.A következő eseteket egyszerre említjük meg, mert mindkét esetben olyan személyről van szó, aki nem a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Átalányadózó egyéni vállalkozó nagyszülői GYED-e

Kérdés: Mentesül a minimumjárulék-fizetési kötelezettség alól egy főfoglalkozású átalányadózó egyéni vállalkozó abban az esetben, ha a lánya helyett, nagyszülőként igényli a GYED-et? Jogosult lehet egyáltalán az ellátásra ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...születését megelőző két éven belül legalább 365 napon át biztosított volt,b) a gyermek közös háztartásban élő mindkét szülője - egyedülálló alapjogosult esetében az alapjogosult - az ellátás nagyszülő részére történő folyósítása alatt a Tbj-tv. 5....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Mesterképzésben részt vevő gyermek

Kérdés: Beszámítható a kisebb gyermek után folyósítandó családi pótlék összegébe a mesterképzésben részt vevő nagyobb gyermek?
Részlet a válaszából: […] ...szerv részére benyújt a kérelmező. Az ellátás összege egygyermekes család esetén továbbra is 12 200 forint, egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13 700 forint. Kétgyermekes család esetén gyermekenként 13 300 forint, két gyermeket nevelő egyedülálló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Méltányosság keresőképtelenség esetén

Kérdés: Jogosulttá válhat valamilyen módon ellátásra az a munkavállaló, aki 2022. július 11-től áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, 2022. július 26-tól daganatos betegsége miatt műteni fogják? A dolgozó korábbi, 20 éves munkaviszonya 2022. május 31-én szűnt meg, ezért 14 nap után a kifizetőhelynek meg kell szüntetnie a táppénz folyósítását, a keresőképtelensége viszont előreláthatóan hosszú ideig fog tartani. Az érintett munkavállaló egyedülálló, gyermeke nincs, és egyéb támaszra sem számíthat.
Részlet a válaszából: […] A táppénz a biztosítási jogviszony fennállása alatt a keresőképtelenség időtartamára jár, a keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző folyamatos biztosításban töltött napoknak megfelelő számú napokra (Eb-tv. 46. §). A biztosítási idő akkor folyamatos, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Családi pótlék összegének csökkentése

Kérdés: Mi lehet az oka annak, hogy lecsökkentik a családi pótlék összegét? Hogyan fellebbezhet a jogosult, ha nem kapott semmilyen értesítést a csökkentésről, és nem ért egyet a döntéssel?
Részlet a válaszából: […] ...gyermekenként 16 000 forint.A család összetétele szempontjából alapvető kérdés, hogy a szülő egyedül neveli a gyermekét, vagy sem. Egyedülállónak minősül a jogosult, ha nőtlen, hajadon, özvegy, elvált, vagy házastársától külön él, és nincs élettársa....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

GYÁP-jogosultság

Kérdés: Hány napra folyósítható az egyedülálló anya részére a gyermekápolási táppénz a 2009. szeptember 22-én született gyermekére tekintettel, ha az orvosi igazolás szerint a beteg gyermek ápolása miatti keresőképtelenség 2021. szeptember 14-től szeptember 24-ig tart? Az édesanya 2021. március 18-tól március 26-ig 5 napra már részesült gyermekápolási táppénzben.
Részlet a válaszából: […] ...neveli. A GYÁP-napok a gyermek életkorától függően eltérő napszámmal járnak, melyet még befolyásol az is, hogy a szülő egyedülálló vagy nem egyedülálló.A leírtak szerint az anyának a beteg gyermeke ápolása címén huszonnyolc naptári napon át jár GYÁP....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.

Családi pótlék visszafizetése

Kérdés: Kérhető valamilyen méltányos elbírálás abban az esetben, ha a szülő családi pótlék visszafizetésére vonatkozó határozatot kapott, mert a gyermeke már nem jár iskolába? A család nagyon nehéz anyagi helyzetben van, jelenleg nem tudják visszafizetni az ellátást.
Részlet a válaszából: […] ...személy rendszeres jövedelmét, az ellátásra jogosult 3 hónapot meghaladó külföldi tartózkodásának tényét, az ellátásra jogosult egyedülállóságának megszűnését, az ellátásra jogosult nevének, fizetési számlaszámának vagy lakcímének megváltozását. Abban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.

Ellátások gyermek születésekor

Kérdés: Hogyan fogják megállapítani a gyermek születésére tekintettel járó ellátások összegét annak a 2017 óta folyamatos munkaviszonyban álló nőnek, aki eddig 8 órás munkaidőben dolgozott, amelyet 2021 februárjában napi 4 órára csökkentettek? A munkavállaló el kíván helyezkedni egy másik cégnél is, szintén napi 4 órás munkaviszonyban. A két munkaviszonyban elért kereset alapján összevontan vagy külön-külön kerülnek megállapításra ezen ellátások? Hogyan kell benyújtani az igénylést, ha egyik munkáltató sem társadalombiztosítási kifizetőhely?
Részlet a válaszából: […] ...nyolcvannégy napon át, háromévesnél idősebb, de hatévesnél fiatalabb gyermek ápolása esetén évenként és gyermekenként negyvenkettő, egyedülálló szülőnek nyolcvannégy napon át, hat-évesnél idősebb, de tizenkét évesnél fiatalabb gyermek ápolása esetén évenként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.
1
2
3
12