Többletmunkaidő elszámolása

Kérdés: Alkalmazhatja-e egy egészségügyi alapellátást biztosító betéti társaság a Tny-tv. 43/A. §-ában foglalt adatszolgáltatást az önként vállalt többletmunkaidőről abban az esetben, ha a munkavállalói 1 hétvégi 24 órás és 1 vagy 2 hétközi 16 órás ügyeletet látnak el a napi teendőkön felül, amelyért munkabért kapnak? Hogyan lehet ezt dokumentálni, illetve hogyan működik az adatszolgáltatás ebben az esetben? Hogyan kell figyelembe venni azt, hogy az ügyelet miatt a dolgozók szabadnapot kapnak?
Részlet a válaszából: […] ...egészségügyi ügyelet elrendelésére háromféle lehetőségevan a munkáltatónak. Egyik lehetőség, amikor a munkáltató a munkavállaló rendesmunkaideje terhére rendeli el az egészségügyi ügyeletet. A rendes munkaidőterhére elrendelt ügyeletről a feleknek írásban meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 1.