Felhasználási szerződés

Kérdés: Egy ellentmondás feloldásában kérem a segítő magyarázatukat. Miként válhat járulékkötelessé más adózási mód választása esetén egy biztosítási kötelezettséggel nem járó jogviszonyból származó jövedelem? A Tbj-tv. 32. szakasza kimondja, hogy nem járulékalap a felhasználási szerződés alapján a felhasználás vagy hasznosítás jogának ellenértékeként kifizetett díj. Ugyanakkor az ekho szerinti adózás keretében e díjazásból - a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot is magában foglaló - 15 százalékos egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás kerül levonásra.
Részlet a válaszából: […] ...- mégpedig a megbízásra vonatkozó szabályok szerint -, amennyiben a személy munkavégzésére tekintettel is sor kerül kifizetésre.Ekho szerinti adózás választása esetén azonban a felhasználási szerződés alapján fizetett díjazás egésze ekhoalap. Érdemes megjegyezni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Egyéni vállalkozó ekhója

Kérdés: Terheli minimumjárulék-fizetés azt az egyéni vállalkozót, aki munkaviszonyban is áll, de munkabére teljes egészére az ekho szerinti közteherfizetést választja?
Részlet a válaszából: […] ...a heti 36 órát. Annak e tekintetben semmilyen jelentősége sincs, hogy a munkabérét illetően milyen adózási módot választ.Ugyanakkor az ekho választásának a lehetősége kérdéseket vet fel. Az Ekho-tv. 3. §-ának (7) bekezdése értelmében ugyanis munkaviszonyban az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Nyugdíjas magánszemély ekhója

Kérdés: Választhatja az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás fizetését a 2021. november 1-jétől december 31-ig terjedő időtartamra járó megbízási díja után az a magánszemély, aki október 31-ig folyamatosan az ekho szabályai alapján teljesítette a közteherfizetési kötelezettségét, de ettől a naptól megszűnt a munkaviszonya, mert betöltötte a nyugdíjkorhatárt, és öregségi nyugdíjassá vált? Abban az esetben, ha igen, milyen mértékű ekho terheli a magánszemély jövedelmét?
Részlet a válaszából: […] ...ekho szerinti adózás választásának többek között egyik alapfeltétele, hogy a magánszemély az adóévben bármely tevékenységgel összefüggésben munkaviszonyból származó, egyéni vállalkozóként vállalkozói kivét címén, társas vállalkozás tagjaként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Ekho

Kérdés: Kérheti augusztus és szeptember hónapra az ekho szerinti adózást az a magánszemély, aki megbízási szerződés keretében havi 150 ezer forint díjazás ellenében tolmács, fordító tevékenységet végez, amelynek teljes összege után az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást választotta, mivel máshol rendelkezik egy heti 40 órás minimálbéres munkaviszonnyal, ami 2021. július 31-én megszűnt, de október 1-jén újraindul?
Részlet a válaszából: […] ...az említett természetes személy választhatja az ekho szerinti adózást.Az Ekho-tv. 3. §-a (4) bekezdésének a) pontja szerint évi 60 millió forintig vállalható az ekho szerinti adózás, feltéve, hogy a magánszemély éves szinten rendelkezik a minimálbér...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Nyugdíjas személy ekhója

Kérdés: Nyugdíjas személy esetében kell a kifizetőnek ekhót fizetnie? Az ekho szerinti adózás esetében a minimálbér összegénél a 161 ezer forintból vagy a 167 400 forintból kell-e kiindulni?
Részlet a válaszából: […] ...Ekho-tv. 4. §-ának (6) bekezdése értelmében a kifizető nem fizet ekhót - a hivatásos sportoló, a nemzetközi sportszövetség munkavállalója mellett - a saját jogú nyugdíjas részére az e foglalkozása ellenértékeként juttatott bevétel után. Fontos emlékeztetnünk arra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Ekho

Kérdés: Hogyan kell csökkenteni a 17,5 százalékos munkáltatói, illetve a magánszemélyt terhelő 15 százalékos egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást egy sportegyesület által megbízási jogviszonyban foglalkoztatott személyek esetében? Hogyan érvényesíthető a kedvezmény ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A 61/2020. Korm. rendelet értelmében a sport-, szórakoztató-, szabadidős tevékenységet végző kifizető a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében mentesül a szociális hozzájárulási adó megfizetése alól, illetve nem kell megfizetnie a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.

Ekho szerinti adózás

Kérdés: Milyen esetben fordulhat elő, hogy nem kell megfizetni a minimálbér 12-szerese után a normál szabályok szerint a közterheket? A kérdés az Ekho-tv. 3. §-a (4) bekezdésének b) pontja alkalmazásával összefüggésben merült fel.
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben idézett jogszabályi helyről gyakran megfeledkeznek a jogalkalmazók, holott az meglehetősen szélesre tárja az ekho szerinti adózás lehetőségét.Az Ekho-tv. alapesetben évi 60 millió forintos bevételi értékhatárig teszi lehetővé az ekho szerinti adózást - az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.

Nyugdíjas személy ekhója

Kérdés: Módosult az ekho szerinti adózást választó nyugdíjas munkavállaló jogállása, tekintve, hogy továbbra is fizeti az 1,6 százalékos egészségbiztosítási járulékot? Be kell őt jelenteni biztosítottként?
Részlet a válaszából: […] ...nagyon érdekes kérdés, hiszen úgy tűnik, mintha a jogalkotó bizonyos tekintetben megfeledkezett volna az ekho szerinti adózást választó nyugdíjas munkavállalóról, akitől annak ellenére kell továbbra is 11,1 százalékos (tehát az 1,6 százalékos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 26.

Kisadózó egyéni vállalkozó egyéb tevékenysége

Kérdés: Választhatja egy kisadózó egyéni vállalkozó magánszemélyként más tevékenysége vonatkozásában az ekho szerinti adózást?
Részlet a válaszából: […] ...ekho szerinti adózási mód választásának egyik feltétele, hogy a magánszemély nyugdíjasnak minősüljön, vagy rendelkezzen olyan jövedelemmel (ami származhat munkaviszonyból, vállalkozói kivétből, tagi jövedelemből vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból),...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 18.

Ekho szerinti adózás választása

Kérdés: El kell fogadnia a kifizetőnek a megbízási jogviszonyban alkalmazott személy ekho szerinti adózás választására vonatkozó nyilatkozatát abban az esetben, ha kételyei vannak a dolgozó általános szabályok szerint adózott jövedelmének összegét illetően? Amennyiben utólag kiderül, hogy az ekho választása jogszerűtlen volt, büntethető-e emiatt valamilyen formában a cég?
Részlet a válaszából: […] ...hogy a kifizető az ekho szerinti adózás szabályai szerint számolhassa el a magánszemély számára kifizetett jövedelmet, a kifizető szempontjából alapvetően három feltételnek kell teljesülnie:1. az általa végzett tevékenységnek az ekho választására kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 23.
1
2
3