Nyugdíjelőleg

Kérdés: Mikor kapja meg a végleges nyugdíját az a személy, aki 2024. február 24-től igényelte meg az ellátást, és kapott egy végzést, amelynek értelmében nyugdíjelőleget állapítottak meg részére?
Részlet a válaszából: […] ...mértékeinek szorzata.A 2024. évi kezdőnaptól megállapítható nyugdíjakhoz, korhatár előtti ellátáshoz, átmeneti bányászjáradékhoz és táncművészeti életjáradékhoz a 2022-ben vagy azt megelőzően szerzett kereseteket a 2023-as szintre kell valorizálni az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Nagyszülői GYES

Kérdés: Jogosult nagyszülőként gyermekgondozást segítő ellátás igénybevételére a munkavállaló? A munkáltató felvilágosította, hogy az anya dolgozhat az ellátás mellett, de a dolgozó ragaszkodik a GYES igénybevételéhez.
Részlet a válaszából: […] ...esetében az ellátás havi összege megegyezik a szociális vetítési alap összegének és az ikergyermekek számának szorzatával. Töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincadrésze jár. Jelenleg a GYES teljes havi bruttó összege 28 500 forint. A GYES...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Ekhós megbízott

Kérdés: Összegtől függetlenül le kell vonni a 15 százalékos, illetve nyugdíjas esetén a 9,5 százalékos ekhót, vagy vizsgálni kell, hogy eléri-e a minimálbér 30 százalékát a megbízási díj összege abban az esetben, ha a megbízott rendelkezik egy heti 40 órás főállású munkaviszonnyal, és a megbízási szerződéssel összefüggésben az ekhós közteherfizetésről nyilatkozott?
Részlet a válaszából: […] ...Ekho-tv. 4. §-ának (2) bekezdése egyértelműen rögzíti, hogy az ezt az adózási módot választó magánszemély az ekhoalap összegéből 15 százalék ekhót fizet.Ettől eltérően, ha a magánszemély saját jogú nyugdíjas, vagy más EGT-tagállamban biztosított, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Egyéni vállalkozó ekhója

Kérdés: Választhatja a heti 20 órás munkaviszonyában az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alkalmazását egy átalányadózó egyéni vállalkozó, akinek a vállalkozói bevétele nem érte el az adóköteles összeget, ezért minimumjárulék-fizetést teljesít? Választhatja az ekho szerinti közteherfizetést egy kisadózó egyéni vállalkozó a munkaviszonyában? Az egyéb feltételeknek mindkét érintett megfelel.
Részlet a válaszából: […] ...Ekho-tv. 3. §-ának (7) bekezdése értelmében, ha a magánszemély munkaviszonyban folytat ekho választására jogosító tevékenységet, az ellenértéket kifizető munkáltató a tevékenység adott havi ellenértékeként kifizetett összegnek a hónap első napján érvényes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

Külföldi személy ekhója

Kérdés: Választhatják az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerinti közteherfizetést a Magyarországon forgatott filmek külföldi színészei, akik között uniós és harmadik országbeli állampolgárok is vannak? Ha igen, milyen igazolásokra van szükség?
Részlet a válaszából: […] ...Ekho-tv. 3. §-ának (1) bekezdése értelmében ekhóval teljesíthető a közterhek megfizetése, ha magánszemély, ideértve az EGT-állam olyan polgárát is, aki a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Munkaidő csökkentésének hatása ekhós jövedelemre

Kérdés: Befolyásolja egy másik foglalkoztatónál fennálló megbízási szerződés díjának ekho szerinti adózását, ha egy munkavállaló heti 40 órás munkaviszonya heti 20 órára csökken? Hogyan hat a megbízási jogviszony a munkaviszonyra? Hatással van valamilyen módon a közteherfizetésre az ekhós jövedelem?
Részlet a válaszából: […] ...foglalkoztatásra, illetve a közterhek fizetésére, de nem zárja ki az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alkalmazását.Az Ekho-tv. 3. §-ának (1) bekezdése értelmében ekhóval teljesíthető a közterhek megfizetése – többek között – akkor is, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

25 év alatti munkavállaló ekhós jövedelme

Kérdés: 15 százalék vagy 5,5 százalék ekhót kell levonnia a kifizetőnek a 25 év alatti munkavállalótól, aki a munkabére minimálbért meghaladó részére az ekho szerinti adózást választotta?
Részlet a válaszából: […] ...jövedelemadó alól.Ugyanakkor ez a kedvezmény csak az Szja-tv. szerinti adózás alá eső munkabérrészre érvényesíthető. Munkabérének az Ekho-tv. szerint adózó hányadát nem érinti, így abból – az Ekho-tv. 4. §-ának (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Ekho választása

Kérdés: Választhatja az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást a munkaviszonyából származó jövedelmére egy kisvállalati adó hatálya alá tartozó cég munkavállalója, ha a tevékenysége megfelel a feltételeknek? Amennyiben igen, akkor hogyan befolyásolja ez a választás a kiva alapját?
Részlet a válaszából: […] ...kiva hatálya alá tartozó munkáltató munkavállalójának ekho szerinti adózására nem vonatkoznak az általánostól eltérő szabályok.Tehát a tevékenységi feltétel mellett az Ekho-tv. 3. §-a (7) bekezdésének előírásaira tekintettel kell lenni, miszerint, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Teljesítménybér, jutalék, prémium és bónusz

Kérdés:

Mi a különbség a teljesítménybér, a jutalék, a prémium és a bónusz között?

Részlet a válaszából: […] ...(Mfv.II.10.016/2000).A prémium mértékét és kifizetési feltételeit szintén a munkáltató határozza meg, és – hasonlóan a jutalékhoz – ez is a munkabéren felül jár(hat) a munkavállalónak, ugyanakkor a prémium jellemzően nem egy százalékos mérték az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Gyermeknevelési támogatás

Kérdés:

Járhat óvodába a legkisebb, 3. életévét betöltött gyermek abban az esetben, ha az anya három gyermekére tekintettel gyermeknevelési támogatásban részesül? A másik két gyermek 5, illetve 15 éves.

Részlet a válaszából: […] ...gyermeknevelési támogatás havi összege – függetlenül a gyermekek számától – azonos a szociális vetítési alap összegével, töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincadrésze jár. A 613/2022. Korm. rendelet 15. §-a szerint 2023-ban a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.
1
2
3
13