Teljesítménybér, jutalék, prémium és bónusz

Kérdés: Mi a különbség a teljesítménybér, a jutalék, a prémium és a bónusz között?
Részlet a válaszából: […] ...(Mfv.II.10.016/2000).A prémium mértékét és kifizetési feltételeit szintén a munkáltató határozza meg, és - hasonlóan a jutalékhoz - ez is a munkabéren felül jár(hat) a munkavállalónak, ugyanakkor a prémium jellemzően nem egy százalékos mérték az eladások...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Gyermeknevelési támogatás

Kérdés: Járhat óvodába a legkisebb, 3. életévét betöltött gyermek abban az esetben, ha az anya három gyermekére tekintettel gyermeknevelési támogatásban részesül? A másik két gyermek 5, illetve 15 éves.
Részlet a válaszából: […] ...gyermeknevelési támogatás havi összege - függetlenül a gyermekek számától - azonos a szociális vetítési alap összegével, töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincadrésze jár. A 613/2022. Korm. rendelet 15. §-a szerint 2023-ban a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Ekhós többes jogviszonyú társas vállalkozó

Kérdés: Mentesül a társas vállalkozónak minősülő tulajdonos utáni havi minimálisadó- és -járulékfizetési kötelezettség alól egy kft. abban az esetben, ha az érintett tagja a munkaviszonyában az ekho szerinti adózást választja, vagy ebben az esetben meg kell fizetnie a minimumközterheket?
Részlet a válaszából: […] ...jelentősége annak, hogy az érintett a munkabére után az Szja-tv. és a Tbj-tv. előírásainak megfelelően rója le a közterheket, avagy az Ekho-tv. szabályai szerint adózást választja.Ugyanakkor emlékeztetnünk kell az Ekho-tv. 3. §-a (7) bekezdésének előírásaira...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Korhatár előtti ellátásban részesülő munkavállaló kereseti korlátja

Kérdés: Helyesen kalkulál a munkáltató és a magánszemély az alábbi esetben? Egy korhatár előtti ellátásban részesülő munkavállaló 2022. augusztus 31-ig havi 300 ezer forint munkabért kapott, szeptember 1-jétől a munkabére havi 500 ezer forintra nőtt, amiből 400 000 forintra az ekho szerinti adózást választotta (a munkaköre megfelel a jogszabályban foglaltaknak). A munkáltató számításai szerint a 400 000 forintból 200 000 forint ellátási alapja keletkezik, így továbbra is csak havi 300 000 forint lesz a kereseti korlátja, tehát nem lépi túl a 3 600 000 forintot.
Részlet a válaszából: […] ...a kérdésre nemmel kell válaszolnunk.Az Ekho-tv. 3. §-ának (7) bekezdése értelmében amennyiben a magánszemély munkaviszonyban folytat ekho választására jogosító tevékenységet, az ellenértéket kifizető munkáltató a tevékenység adott havi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Jogosultság álláskeresési járadékra

Kérdés: Jogosult álláskeresési járadékra az a személy, aki egy évet meghaladóan szakképzési munkaszerződéssel került foglalkoztatásra?
Részlet a válaszából: […] ...folytatásánakidőtartamával.A kérdés tehát tulajdonképpen úgy is feltehető, hogy munkaviszonynak - és ezzel az álláskeresési járadékhoz jogszerző időnek - minősül-e a szakképzési munkaszerződés alapján létrejött jogviszony.A Szak-tv. 83. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Ekhós művész járuléka

Kérdés: Milyen összeg után kell járulékot fizetnie egy napi 4 órás munkaviszonyban álló művésznek, aki a továbbiakban ekho szerinti adózással szeretné felvenni a jövedelmét? Elegendő a minimálbér feléig megfizetni, ha másutt nincs főállása?
Részlet a válaszából: […] ...Ekho-tv. 3. §-ának (7) bekezdése értelmében, ha a magánszemély munkaviszonyban folytat ekho választására jogosító tevékenységet, az ellenértéket kifizető munkáltató a tevékenység adott havi ellenértékeként kifizetett összegnek a hónap első napján érvényes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Ekhós munkaviszonnyal rendelkező társas vállalkozó minimumközterhei

Kérdés: Mentesül a minimumjárulék-fizetési kötelezettség alól egy társas vállalkozó abban az esetben, ha mellette két 20 órás munkaviszonnyal rendelkezik, de az egyikben a munkabérét teljes egészében ekhósan veszi ki?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 42. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint nincs minimumjárulék-fizetési kötelezettsége a társas vállalkozónak, amennyiben az egyéni vállalkozó, a társas vállalkozó legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban is áll. Mindehhez az említett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

ÖCSG-tag ekhója

Kérdés: Választhatja 2022. szeptember 1-jétől az ekho szerinti adózást egy korhatár előtti ellátásban részesülő egyéni vállalkozó, aki meg kívánja szüntetni a vállalkozását, és a továbbiakban megbízási jogviszonyban folytatná a tevékenységét? A tevékenység alapján az ekho választása nem kizárt. Az érintett adózó őstermelői tevékenységet is végez egy családi gazdaság tagjaként, amelyből kb. évi 10 millió forint bevétele származik.
Részlet a válaszából: […] ...szeptember 1-jétől az ekho szerinti adózás kedvezőbbé vált, hiszen a 297/2022. Korm. rendelet alapján a kifizető mentesül a 13 százalékos ekho megfizetése alól az Ekho-tv. szerint teljesítő magánszemély részére a foglalkozása ellenértékeként juttatott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Munkaviszony és vállalkozás

Kérdés: Végezhet ugyanannak a munkáltatónak egyéni vállalkozóként is munkát egy ekho választásáról nyilatkozó főfoglalkozású munkavállaló abban az esetben, ha vállalkozóként a munkaviszonyára előírt feladataitól eltérő tevékenységet végez?
Részlet a válaszából: […] Nincs olyan jogszabály, amely tiltaná, hogy a munkaviszonyban álló dolgozó a munkáltatójánál egyéni vállalkozóként is végezzen munkát. Ennek azonban természetesen feltétele, hogy a vállalkozási szer-ződés más tevékenységre irányuljon, mint a munka-szerződés, tehát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Jogosultság ekho választására

Kérdés: Valóban választhatja az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást egy korábbi főfoglalkozású kisadózó egyéni vállalkozó, aki több cégnek is számláz, ezért 2022. szeptember 1-jétől már nem lehet kataalany?
Részlet a válaszából: […] ...Korm. rendelet hatálybalépésével a 2022. évre valóban megszűnt az a korábbi korlátozás, amely szerint nem alkalmazható a közterhek ekho szerinti megfizetése, ha az egyéni vállalkozó az adóévben a kisadózást választotta, így a lehetőség elvben nyitva áll.Az Ekho-tv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.
1
2
3
13