tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

25 találat a megadott ekho tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Ekho

Kérdés: Kérheti augusztus és szeptember hónapra az ekho szerinti adózást az a magánszemély, aki megbízási szerződés keretében havi 150 ezer forint díjazás ellenében tolmács, fordító tevékenységet végez, amelynek teljes összege után az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást választotta, mivel máshol rendelkezik egy heti 40 órás minimálbéres munkaviszonnyal, ami 2021. július 31-én megszűnt, de október 1-jén újraindul?
Részlet a válaszból: […]minimálbér 12-szeresét elérő, általános szabályok szerint adózott jövedelemmel. Amennyiben e jövedelme nem éri el a minimálbér 12-szeres összegét, akkor ez az éves összeghatár 60 millió forintnak olyan hányada, amilyen arányt e jövedelem összege az év első napján érvényes havi minimálbér 12-szereséhez viszonyítva képvisel. A kérdésben foglaltak alapján a magánszemély munkaviszonyból származó éves jövedelme 161 000 + 9×167 400 = 1 667 600 forint. Ez a 161 000×12 = 1 930 000 forintnak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6884
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Nyugdíjas személy ekhója

Kérdés: Nyugdíjas személy esetében kell a kifizetőnek ekhót fizetnie? Az ekho szerinti adózás esetében a minimálbér összegénél a 161 ezer forintból vagy a 167 400 forintból kell-e kiindulni?
Részlet a válaszból: […]özvegyi nyugdíjban részesül.A jogszabály 3. §-a (4) bekezdésének a) pontja értelmében az e törvény szerinti adózást - a további feltételek fennállása esetén - évi 60 millió forintos összegig akkor választhatja az érintett, ha az adóévben rendelkezik a tárgyév első napján érvényes minimálbér 12-szeresét elérő általános szabályok szerint adózott jövedelemmel. Tehát e tekintetben 2021-ben a január havi 161 000 forintos minimálbér értékből kell kiindulni.Ugyanakkor, ha a magánszemély munkaviszonyban folytat az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás választására jogosító tevékenységet, az ellenértéket kifizető munkáltató - főszabályként - a tevékenység adott havi ellenértékeként kifizetett összegnek a hónap első napján érvényes havi minimálbért meghaladó részére veheti figyelembe a magánszemély ekho választására vonatkozó nyilatkozatát. Kivéve, ha a magánszemély-[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6730
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Ekho

Kérdés: Hogyan kell csökkenteni a 17,5 százalékos munkáltatói, illetve a magánszemélyt terhelő 15 százalékos egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást egy sportegyesület által megbízási jogviszonyban foglalkoztatott személyek esetében? Hogyan érvényesíthető a kedvezmény ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]hozzájárulási adó megfizetése alól, illetve nem kell megfizetnie a szakképzési hozzájárulást sem.A járulékkedvezmények ugyancsak a munkaviszonyban foglalkoztatott személyekre vonatkoznak a nyugdíjjárulék, illetve a pénzbeli egészségbiztosítási járulék, valamint a munkaerőpiaci járulék tekintetében.A kormányrendelet nem tartalmaz semmilyen kedvezményt a megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottakra, illetve az egyszerűsített közteherviselést[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6393
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Ekho szerinti adózás

Kérdés: Milyen esetben fordulhat elő, hogy nem kell megfizetni a minimálbér 12-szerese után a normál szabályok szerint a közterheket? A kérdés az Ekho-tv. 3. §-a (4) bekezdésének b) pontja alkalmazásával összefüggésben merült fel.
Részlet a válaszból: […]12-szeresét.Azonban aki ennél alacsonyabb összegű "normál módon" adózott jövedelemmel rendelkezik, szintén nincs kizárva a lehetőségből, esetében mindössze az éves értékhatár csökken, mégpedig olyan arányban, ahogy az említett jövedelme aránylik a minimálbér 12-szereséhez. Így például, ha a magánszemély 2019-ben mindössze januárban rendelkezett 149 ? 000 forintos munkabérrel, akkor 60 millió/12 = évi 5 millió forintig választhatja az ekho szerinti adózást. Tulajdonképpen ezt a rendelkezést tartalmazza az Ekho-tv.A jogszabály 3. §-ának (7) bekezdése egyedül a munkaviszonyból származó jövedelemre vonatkozó ekho-nyilatkozat esetében várja el a nem nyugdíjas munkavállalótól, hogy az adott hónapon belül rendelkezzék a minimálbérnek megfelelő általános szabályok szerint adózott jövedelemmel. A munkaviszonyban álló magánszemélyek esetében az ellátásokra való jogosultság folyamatossága érdekében lényeges, hogy minden hónapban szerezzenek olyan jövedelmet, mely után a közterhek megfizetése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6153

5. találat: Nyugdíjas személy ekhója

Kérdés: Módosult az ekho szerinti adózást választó nyugdíjas munkavállaló jogállása, tekintve, hogy továbbra is fizeti az 1,6 százalékos egészségbiztosítási járulékot? Be kell őt jelenteni biztosítottként?
Részlet a válaszból: […]1-jétől munkaviszonyban állóként már nem minősül biztosítottnak, és semmilyen egyéni járulékot nem fizet.Ez annak ellenére így van, hogy a társadalombiztosítási jogállása ezeknek a foglalkoztatottaknak is változott, hiszen az Ekho-tv. 13. §-ának (7) bekezdése szerint az ekhót fizető magánszemély biztosítási jogviszonyára és e jogviszonyával összefüggő nyilvántartási, adatszolgáltatási, a járulékfizetési kötelezettség teljesítésére, valamint jogosultságaira az e törvényben meghatározott eltéréssel a Tbj-tv. rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.A Tbj-tv. vonatkozó szabálya pedig jelen esetben az 5. § (1) bekezdésének a) pontja, ami alapján az ekho szerinti adózást választó, Mt. szerinti munkaviszonyban álló nyugdíjas[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6002

6. találat: Kisadózó egyéni vállalkozó egyéb tevékenysége

Kérdés: Választhatja egy kisadózó egyéni vállalkozó magánszemélyként más tevékenysége vonatkozásában az ekho szerinti adózást?
Részlet a válaszból: […]nyugdíjas, tehát ha csak a kisadózó vállalkozásából származik jövedelme, amelyben nem az általános szabályok szerint történik a közterhek fizetése, nem felel meg az említett feltételnek.Az Ekho-tv. 3. §-ának (2) bekezdése szerint egyébként a közterhek e törvény szerinti megfizetését a törvényben említett foglalkozású magánszemély azon bevételére választhatja, amely az adóévben Magyarország törvényes fizetőeszközében történő kifizetéssel (folyósítással)a) munkaviszonyban vagy társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjaként illeti meg, feltéve hogy e bevételt eredményező jogviszonyában kizárólag a foglalkozása szerinti tevékenységet folytat, és/vagyb) a foglalkozása szerinti tevékenységére kötöttba) vállalkozási szerződés és/vagybb) megbízási szerződésalapján illeti meg.A témával kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy 2018. január 1-jétől az Ekho-tv. 3. §-a egy új bekezdéssel (2a) bővül, amely arról rendelkezik, hogy nem alkalmazható a közterhek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. július 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5447
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Ekho szerinti adózás választása

Kérdés: El kell fogadnia a kifizetőnek a megbízási jogviszonyban alkalmazott személy ekho szerinti adózás választására vonatkozó nyilatkozatát abban az esetben, ha kételyei vannak a dolgozó általános szabályok szerint adózott jövedelmének összegét illetően? Amennyiben utólag kiderül, hogy az ekho választása jogszerűtlen volt, büntethető-e emiatt valamilyen formában a cég?
Részlet a válaszból: […]azt elfogadni? Általánosságban azt válaszolhatjuk, hogy igen, ami alól a jogszabály két kivételt tesz.Egyrészt a 3. § (6) bekezdése értelmében nem tehet az adóévben az ekho választására vonatkozó nyilatkozatot a magánszemély azt követően, ha az "ekhózott" éves jövedelme már elérte az erre vonatkozó [ugyanezen paragrafus (4) bekezdésében meghatározott] éves összeghatárt. Értelemszerűen ezt a kifizető csak a saját kifizetései vonatkozásában tudja figyelemmel kísérni, nincs módja számba venni a más kifizetőtől származó jövedelmeket.Másrészt amennyiben a magánszemély munkaviszonyban folytat ekho választására jogosító tevékenységet, az ellenértéket kifizető munkáltató a tevékenység adott havi ellenértékeként kifizetett összegnek a hónap első napján érvényes havi minimálbért meghaladó részére veheti csak figyelembe az érintett nyilatkozatát, kivéve ha a munkavállaló- nyugdíjas;- a munkáltatóval fennálló más jogviszonyában legalább a hónap első napján érvényes havi minimálbér alapulvételével a közteher-viselési kötelezettség teljesítése az általános szabályok szerint megtörténik;- igazolja, hogy az adott hónapban legalább a havi minimálbérnek megfelelő olyan jövedelmet szerzett, amely után a közteher-viselési kötelezettség teljesítése az általános szabályok szerint történik.Mindezek figyelembevételével a kifizető köteles elfogadni a magánszemély nyilatkozatát, melyet, ha nem jogszerűen tett meg, a következmények őt terhelik.Az Ekho-tv. 6. §-ának (1) bekezdése szerint, amennyiben a magánszemély a kifizetőnek tett nyilatkozata alapján bármely ok miatt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4757
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás bevételi értékhatárai

Kérdés: Valóban változtak az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás bevételi értékhatárai? Ha igen, hogyan?
Részlet a válaszból: […]bevételre alkalmazhatja az ekhót a korábbi 25 millió forint helyett. A 60 millió forintos bevételi értékhatár alkalmazandó továbbá az ekho választására szintén jogosult sportszervezőre, -irányítóra, sportmunkatársra és a sportszervezettel, sportszövetséggel fennálló jogviszonya keretében sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetve feladatot ellátó magánszemélyre is.A fentiektől eltérően a korábbi 100, illetve 50 millió forintról évi 125 millió forintra emelkedik a bevételi értékhatár azoknak a magánszemélyeknek az esetében, akik az adóévben az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség első osztályú versenyrendszerében induló sportszervezet hivatásos sportolói, valamint országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség első osztályú versenyrendszerében induló sportszervezet edzői, vagy az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség edzői, válogatott vezetőedzői (szövetségi kapitányai).Változatlanul megmaradt az a szabály, hogy amennyiben az általános szabályok szerint adózó jövedelem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4647

9. találat: Jogosultság ekho választására

Kérdés: Választhatja az ekho szerinti adózást az a megbízási jogviszonyban álló magánszemély, aki rendelkezik ugyan máshol munkaviszonnyal, de ebben a munkaviszonyában munkabére havonta nem éri el a minimálbér összegét? A 25 milliós ekho maximum arányosítását alkalmazza, vagy figyelmen kívül kell hagyni az ekhóra tett nyilatkozatát a minimálbér hiánya miatt?
Részlet a válaszból: […]vállalkozónak nem minősülő magánszemélyként vállalkozási, megbízási jogviszony alapján a minimálbér 12-szeresét elérő olyan jövedelmet szerez, amely után a közteher-viselési kötelezettségek (EGT-államban biztosított személy esetében a személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség) teljesítése az általános szabályok szerint történik.Mindehhez az Ekho-tv. ugyanezen szakasza (4) bekezdésének b) pontja annyit fűz, hogy a 25 millió forintos éves felső határ összege olyan arányban csökken, ahogy az általános szabályok szerint adózott jövedelem aránylik a minimálbér 12-szereséhez.Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy aki munkaviszonyában a minimálbérnél alacsonyabb összegű jövedelmet ér el, minden további nélkül vállalhatja az ekho szerinti adózást megbízási jogviszony keretében azzal, hogy ezáltal csökken a 25 milliós felső határa.Például ha egy munkavállaló a munkaviszonyában 2014-ben 600 0000 forintnyi munkabérben részesül, akkor 2014-ben 600 000 / (12 x 101 500) x 25 000 000 = 12 315 271 forintos bevételi összeghatárig[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4616
Kapcsolódó tárgyszavak:

10. találat: Megbízott ekhója

Kérdés: Választhatja november-december hónapokra az ekho szerinti adózást a fennálló megbízási jogviszonyára tekintettel az a foglalkoztatott, akinek a munkaviszonya 2014. október 31-én megszűnt?
Részlet a válaszból: […]vállalkozónak nem minősülő magánszemélyként vállalkozási, megbízási jogviszony alapján a minimálbér 12-szeresét elérő olyan jövedelmet szerez, amely után a közteher-viselési kötelezettségek (EGT-államban biztosított személy esetében a személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség) teljesítése az általános szabályok szerint történik.Mindehhez az Ekho-tv. ugyanezen szakasza (4) bekezdésének b) pontja annyit fűz, hogy a 25 millió forintos éves felső határ összege olyan arányban csökken, ahogy az általános szabályok szerint adózott jövedelem aránylik a minimálbér 12-szereséhez.Mit jelent mindez a gyakorlatban?Például ha egy magánszemélynek október 31-én megszűnt a munkaviszonya, de január 1-jétől október 31-ig munkaviszonyában 800 000 forintnyi munkabért szerzett, akkor 2014-ben 800 000 / (12 x 101 500) x 25 000 000 = 16 420 361 forintos bevételi összeghatárig vállalhatja az ekho szerint adózást. Más megközelítésben, noha munkaviszonya már nem áll fenn, november, december havi megbízási jogviszonya esetén[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. december 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4602
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 25 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést