Ekhós megbízott

Kérdés: Összegtől függetlenül le kell vonni a 15 százalékos, illetve nyugdíjas esetén a 9,5 százalékos ekhót, vagy vizsgálni kell, hogy eléri-e a minimálbér 30 százalékát a megbízási díj összege abban az esetben, ha a megbízott rendelkezik egy heti 40 órás főállású munkaviszonnyal, és a megbízási szerződéssel összefüggésben az ekhós közteherfizetésről nyilatkozott?
Részlet a válaszából: […] ...Ekho-tv. 4. §-ának (2) bekezdése egyértelműen rögzíti, hogy az ezt az adózási módot választó magánszemély az ekhoalap összegéből 15 százalék ekhót fizet.Ettől eltérően, ha a magánszemély saját jogú nyugdíjas, vagy más EGT-tagállamban biztosított, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Egyéni vállalkozó ekhója

Kérdés: Választhatja a heti 20 órás munkaviszonyában az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alkalmazását egy átalányadózó egyéni vállalkozó, akinek a vállalkozói bevétele nem érte el az adóköteles összeget, ezért minimumjárulék-fizetést teljesít? Választhatja az ekho szerinti közteherfizetést egy kisadózó egyéni vállalkozó a munkaviszonyában? Az egyéb feltételeknek mindkét érintett megfelel.
Részlet a válaszából: […] ...Ekho-tv. 3. §-ának (7) bekezdése értelmében, ha a magánszemély munkaviszonyban folytat ekho választására jogosító tevékenységet, az ellenértéket kifizető munkáltató a tevékenység adott havi ellenértékeként kifizetett összegnek a hónap első napján érvényes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

Külföldi személy ekhója

Kérdés: Választhatják az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerinti közteherfizetést a Magyarországon forgatott filmek külföldi színészei, akik között uniós és harmadik országbeli állampolgárok is vannak? Ha igen, milyen igazolásokra van szükség?
Részlet a válaszából: […] ...Ekho-tv. 3. §-ának (1) bekezdése értelmében ekhóval teljesíthető a közterhek megfizetése, ha magánszemély, ideértve az EGT-állam olyan polgárát is, aki a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Munkaidő csökkentésének hatása ekhós jövedelemre

Kérdés: Befolyásolja egy másik foglalkoztatónál fennálló megbízási szerződés díjának ekho szerinti adózását, ha egy munkavállaló heti 40 órás munkaviszonya heti 20 órára csökken? Hogyan hat a megbízási jogviszony a munkaviszonyra? Hatással van valamilyen módon a közteherfizetésre az ekhós jövedelem?
Részlet a válaszából: […] ...foglalkoztatásra, illetve a közterhek fizetésére, de nem zárja ki az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alkalmazását.Az Ekho-tv. 3. §-ának (1) bekezdése értelmében ekhóval teljesíthető a közterhek megfizetése - többek között - akkor is, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

25 év alatti munkavállaló ekhós jövedelme

Kérdés: 15 százalék vagy 5,5 százalék ekhót kell levonnia a kifizetőnek a 25 év alatti munkavállalótól, aki a munkabére minimálbért meghaladó részére az ekho szerinti adózást választotta?
Részlet a válaszából: […] ...jövedelemadó alól.Ugyanakkor ez a kedvezmény csak az Szja-tv. szerinti adózás alá eső munkabérrészre érvényesíthető. Munkabérének az Ekho-tv. szerint adózó hányadát nem érinti, így abból - az Ekho-tv. 4. §-ának (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Ekho választása

Kérdés: Választhatja az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást a munkaviszonyából származó jövedelmére egy kisvállalati adó hatálya alá tartozó cég munkavállalója, ha a tevékenysége megfelel a feltételeknek? Amennyiben igen, akkor hogyan befolyásolja ez a választás a kiva alapját?
Részlet a válaszából: […] ...kiva hatálya alá tartozó munkáltató munkavállalójának ekho szerinti adózására nem vonatkoznak az általánostól eltérő szabályok.Tehát a tevékenységi feltétel mellett az Ekho-tv. 3. §-a (7) bekezdésének előírásaira tekintettel kell lenni, miszerint, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Teljesítménybér, jutalék, prémium és bónusz

Kérdés: Mi a különbség a teljesítménybér, a jutalék, a prémium és a bónusz között?
Részlet a válaszából: […] ...(Mfv.II.10.016/2000).A prémium mértékét és kifizetési feltételeit szintén a munkáltató határozza meg, és - hasonlóan a jutalékhoz - ez is a munkabéren felül jár(hat) a munkavállalónak, ugyanakkor a prémium jellemzően nem egy százalékos mérték az eladások...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Gyermeknevelési támogatás

Kérdés: Járhat óvodába a legkisebb, 3. életévét betöltött gyermek abban az esetben, ha az anya három gyermekére tekintettel gyermeknevelési támogatásban részesül? A másik két gyermek 5, illetve 15 éves.
Részlet a válaszából: […] ...gyermeknevelési támogatás havi összege - függetlenül a gyermekek számától - azonos a szociális vetítési alap összegével, töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincadrésze jár. A 613/2022. Korm. rendelet 15. §-a szerint 2023-ban a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Ekhós többes jogviszonyú társas vállalkozó

Kérdés: Mentesül a társas vállalkozónak minősülő tulajdonos utáni havi minimálisadó- és -járulékfizetési kötelezettség alól egy kft. abban az esetben, ha az érintett tagja a munkaviszonyában az ekho szerinti adózást választja, vagy ebben az esetben meg kell fizetnie a minimumközterheket?
Részlet a válaszából: […] ...jelentősége annak, hogy az érintett a munkabére után az Szja-tv. és a Tbj-tv. előírásainak megfelelően rója le a közterheket, avagy az Ekho-tv. szabályai szerint adózást választja.Ugyanakkor emlékeztetnünk kell az Ekho-tv. 3. §-a (7) bekezdésének előírásaira...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Korhatár előtti ellátásban részesülő munkavállaló kereseti korlátja

Kérdés: Helyesen kalkulál a munkáltató és a magánszemély az alábbi esetben? Egy korhatár előtti ellátásban részesülő munkavállaló 2022. augusztus 31-ig havi 300 ezer forint munkabért kapott, szeptember 1-jétől a munkabére havi 500 ezer forintra nőtt, amiből 400 000 forintra az ekho szerinti adózást választotta (a munkaköre megfelel a jogszabályban foglaltaknak). A munkáltató számításai szerint a 400 000 forintból 200 000 forint ellátási alapja keletkezik, így továbbra is csak havi 300 000 forint lesz a kereseti korlátja, tehát nem lépi túl a 3 600 000 forintot.
Részlet a válaszából: […] ...a kérdésre nemmel kell válaszolnunk.Az Ekho-tv. 3. §-ának (7) bekezdése értelmében amennyiben a magánszemély munkaviszonyban folytat ekho választására jogosító tevékenységet, az ellenértéket kifizető munkáltató a tevékenység adott havi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.
1
2
3
13