Védőoltás és foglalkozás-egészségügyi vizsgálat

Kérdés: A munkavállalónak vagy a munkáltatónak kell-e megfizetnie az egészségügyi és a szociális szférában dolgozók kötelező hepatitis B elleni oltását, amelynek meglétét az ÁNTSZ ellenőrzi? Amennyiben a munkáltatót terhelik ezek a költségek, milyen közterheket kell megfizetni ez után, hogyan kell nyilvántartani, kinek a nevére és kivel kell felíratni az oltásokat? Milyen előírások vonatkoznak a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat által előírt szakvizsgálatok költségeire? Kötelező-e fizetnie őket a munkáltatónak, és keletkezik-e ezek után valamilyen adófizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […]  A 18/1998. NM rendelet 9. §-a szerint a munkáltató köteles amunkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető biológiai kockázatokat, amunkahelyi expozíciót (veszélyeztetettséget) a külön jogszabályban (61/1999.EüM rendelet) foglaltaknak megfelelően felmérni....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 22.

Egészségügyi könyv költségei

Kérdés: Kötelezhető-e a munkáltató az érvényes egészségügyi könyv megszerzéséhez szükséges egészségügyi vizsgálatok felmerülő költségeinek megtérítésére, vagy a munkavállalónak kell megfizetnie ezt a költséget?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 75. § (2) bekezdésben foglalt rendelkezés értelmébenjogszabály – az Országos Érdekegyeztető Tanács meghallgatásával – az egészségvédelme céljából vagy egyébként közérdekből a munkaviszony létesítésénekfeltételeit e törvény rendelkezésein túlmenően is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 5.