Egyéni vállalkozó nyugdíjazása

Kérdés: Vissza kell adnia az egyéni vállalkozói igazolványát egy átalányadózó egyéni vállalkozónak abban az esetben, ha hamarosan eléri az öregségi nyugdíjkorhatárát, és igényelni szeretné az ellátást?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíjassá váláshoz életkori feltételnek kell megfelelni, és a szolgálati idő tartamának kell elérnie a nyugdíjtörvényben előírt mennyiséget.A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára annak, akia) 1952. január 1-je...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Szolgálati idő heti 36 órás munkaviszony mellett fennálló egyéni vállalkozói jogviszony esetén

Kérdés:

Figyelembe fogják venni bármilyen formában az egyéni vállalkozói jogviszonyt a nyugdíj megállapítása során abban az esetben, ha a vállalkozó rendelkezik egy heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal, és vállalkozóként nem számol el kivétet?

Részlet a válaszából: […] A nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset meghatározása során csak azok a jövedelmek kerülnek figyelembevételre, amelyeket nyugdíjjárulék vagy társadalombiztosítási járulék terhel.Így, amennyiben a heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban álló egyéni vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Átalányadózó egyéni vállalkozó nyugdíjazása

Kérdés: Ki kell jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon azt a volt kisadózó egyéni vállalkozót, aki 2022. szeptember 1-jétől az átalányadót választotta, de 2022. október 17-től nyugdíjas lesz, és emellett folytatja tovább a vállalkozását? Terheli ebben az esetben egész hónapra a minimálbér utáni járulékfizetési kötelezettség, ha a nyugdíjazás napjáig nem érkezett bevétele?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett egyéni vállalkozó biztosítási jogviszonya október 16-án megszűnt, hiszen október 17-től már kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül. A biztosítás megszűnését a 'T1041-es nyomtatványon be kell jelentenie.Ami a minimumjárulék-fizetését illeti:...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Átalányadózó egyéni vállalkozó nyugdíjazása

Kérdés: Módosítani kell visszamenőlegesen az átalányadó alapját annak az egyéni vállalkozónak, akinek 2017. október hónapban lesz meg a 40 év jogosultsági ideje, és élni is szeretne a nyugdíjjogosultságával, így nyugdíjasként kiegészítő tevékenységet folytató átalányadózó egyéni vállalkozóként a költséghányada 40 helyett 25 százalék lesz? Amennyiben igen, akkor hogyan befolyásolja ez a nyugdíja összegét, hiszen magasabb lesz az átalányadó alapja, és önellenőrzés után – többek között – nyugdíjjárulékot is be kell még fizetnie?
Részlet a válaszából: […] Az átalányadó alapja és az egyéni vállalkozó társadalombiztosítási kötelezettségei között valóban szoros kapcsolat van, hisz a biztosított, többes jogviszonyban nem álló vállalkozó a – minimális adó- és járulékfizetésre vonatkozó szabályok figyelembevételével – az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 24.

Ápolási díjban részesülő egyéni vállalkozó nyugdíjazása

Kérdés: Megszűnik az ápolási díjra való jogosultsága annak az egyéni vállalkozói tevékenységet folytató személynek, aki emellett részesül a díjban, és ebben az évben betölti a nyugdíjkorhatárt? Amennyiben nem, akkor kiegészítő tevékenységű vállalkozóként terheli az egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] Ápolási díjra a Ptk. szerinti hozzátartozó jogosult, ha állandó és tartós gondozásra szoruló, súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi. Jelenleg hozzátartozónak minősül a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 11.

Nyugdíjas átalányadózó egyéni vállalkozó nyugdíjjáruléka

Kérdés: Kell nyugdíjjárulékot fizetnie egy nyugdíjas átalányadózó egyéni vállalkozónak? Ha igen, akkor mi ennek az alapja?
Részlet a válaszából: […]

A kiegészítő tevékenységű átalányadózó a Tbj-tv. 37. §-a értelmében az egészségügyi szolgáltatási járulék mellett 10 százalékos nyugdíjjárulék fizetésére is kötelezett, melynek alapja az átalányadó alapját képező jövedelem.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 21.

Evaadózó egyéni vállalkozó nyugdíjalapja

Kérdés: Van valamilyen lehetősége magasabb összegű nyugdíjjárulék-fizetésre egy nyugdíjkorhatárhoz közelítő evaadózó egyéni vállalkozónak a magasabb nyugellátási alap megszerzése érdekében anélkül, hogy a többi közteher alapja is megemelkedne?
Részlet a válaszából: […] A biztosított, többes jogviszonyban nem álló evás egyéni vállalkozó a minimálbér (vagy garantált bérminimum alapján) után köteles havonta 10 százalékos nyugdíjjárulékot, a minimálbér 150 százaléka után 8,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 29.

1953-ban született személy

Kérdés: Meg kell szüntetnie az egyéni vállalkozását egy 1953-ban született személynek, aki 2016. november hónapban nyugdíjba kíván vonulni? Folytathatja a vállalkozási tevékenységet nyugdíjasként, és ha igen, akkor milyen feltételekkel?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésekor az öregségi nyugdíj megállapítására akkor kerülhet sor, ha az igénylő rendelkezik az öregségi teljes nyugdíjhoz minimálisan megkívánt húsz, a résznyugdíjhoz tizenöt év szolgálati idővel, és nem áll biztosítási jogviszonyban....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 25.

Rehabilitációs ellátásban részesülő kisadózó nyugdíjazása

Kérdés: Milyen összeget kell szerepeltetni nyugdíjjárulék-köteles jövedelemként, illetve befizetett járulékként annak a rehabilitációs ellátásban részesülő kisadózó egyéni vállalkozónak, aki benyújtotta a nyugdíjigényét, és a nyugdíjbiztosítás kérte tőle a 2015-2016. évi foglalkoztatói igazolásokat? A vállalkozó megfizette a havi 25 ezer forintos tételes adót.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben – legalábbis a havi 25 ezer forintos kata-összegre történő utalás erre enged következtetni – nem főállású kisadózóról van szó. Ez rehabilitációs ellátás alapján csak akkor lehetséges, ha az érintett rokkantsági nyugdíja módosult 2012-től rehabilitációs...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 12.

Kisadózó vállalkozó nyugdíjazása

Kérdés: Igénybe veheti a nyugdíjat az a kisadózó vállalkozó, aki 2016. január 6-án fogja betölteni a nyugdíjkorhatárt, de a törvény szerint január hónapra még meg kell fizetnie az 50 ezer forint összegű tételes adót, ami lényegében azt jelenti, hogy a hónap folyamán még biztosított lesz?
Részlet a válaszából: […] Valóban, a Kata-tv. 8. §-ának (4) bekezdése értelmében a bejelentett kisadózók után a bejelentés hatálya alatt megkezdett minden naptári hónapra a tételes adó egészét meg kell fizetni azzal, hogy amennyiben a kisadózó a tárgyhónap bármelyik napján főállású...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. december 15.
1
2
3