Munkahelyi étkeztetés

Kérdés: Hogyan valósulhat meg a béren kívüli juttatásnak minősülő munkahelyi étkeztetés 2012. január 1-jétől a munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen abban az esetben, ha az étterem üzemeltetője nem bocsát ki utalványt? Minden egyes magánszemélynek kérnie kell egy cégnévre szóló számlát az étteremtől?
Részlet a válaszából: […]  Az Szja-tv. 71. §-a (1) bekezdésének ba) pontja alapjánbéren kívüli juttatásnak minősül a "munkahelyi (üzemi) étkeztetésnek minősülőszolgáltatás keretében a munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen megvalósulóételfogyasztás formájában juttatott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Béren kívüli juttatások több jogviszony esetén

Kérdés:

Kaphat-e étkezési utalványt mindkét munkahelyén az a munkavállaló, aki a heti 36 órás főfoglalkozású munkahelye mellett másodállásban is munkaviszonyban áll egy másik munkáltatónál? Kell-e nyilatkoztatni a munkavállalót valamelyik munkahelyén, illetve a juttatások megállapítása során figyelembe kell-e venni a másik munkáltatótól kapott juttatásokat?

Részlet a válaszából: […]   Az Szja-tv. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján béren kívüli juttatásnak minősül – ha a juttató a munkáltató – a munkavállalónak étkezőhelyi vendéglátásnak, munkahelyi étkeztetésnek vagy közétkeztetésnek minősülő szolgáltatás keretében megvalósuló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

Kiegészítő tevékenységű tag természetbeni juttatása

Kérdés: Kaphat-e étkezési utalványt egy társaság kiegészítő tevékenységű tagja?
Részlet a válaszából: […] Igen, feltéve hogy a kiegészítő tevékenységű tag a társaságtevékenységében személyesen közreműködik.2010. január 1-jétől az Szja-tv. 70. § (2) bekezdés b)pontja alapján a társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja részéremelegétkeztetés formájában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 23.

Keresőképtelen munkavállalók természetbeni juttatásai

Kérdés: Kell-e személyi jövedelemadót, illetve társadalombiztosítási járulékot fizetni abban az esetben, ha a cég belső szabályzata szerint a keresőképtelen állományban lévő dolgozók is megkapják a melegétel-utalványt?
Részlet a válaszából: […] Nem. A természetbeni juttatások adómentességét, vagy 2010.évtől kedvezményes adózását nem a munkavégzés, hanem a munkaviszony tényehatározhatja meg. Ennek megfelelően adómentes, illetve kedvezményes adózásútermészetbeni juttatás annak a munkavállalónak is adható, aki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 15.

Részmunkaidős munkavállaló étkezési jegye

Kérdés: Jogosult-e étkezési utalványra egy négyórás részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló? A teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi 6000 forintos étkezési utalványt kapnak.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján "amunkáltató által a munkavállaló részére (ideértve az Mt. előírásai szerint amunkáltatóhoz kirendelt munkavállalót is) vagy étkezőhelyi vendéglátás,munkahelyi étkeztetés, közétkeztetés nyújtása (biztosítása)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 7.

Étkezési utalvány közterhei

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetnie a cégnek és a magánszemélynek abban az esetben, ha az ügyintéző melegétkezési utalvány helyett havi 12 000 forint összegben hidegétkezési utalványt osztott ki a dolgozóknak?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.17 pontja alapjánadómentes "a munkáltató által a munkavállaló részére (ideértve az Mt. előírásaiszerint a munkáltatóhoz kirendelt munkavállalót is) vagy étkezőhelyivendéglátás, munkahelyi étkeztetés, közétkeztetés nyújtása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 25.

Étkezési utalvány juttatása többes jogviszony esetében

Kérdés: Összevonható-e a két különböző munkahelytől kapott étkezési utalvány annak a nyugdíjas munkavállalónak az esetében, aki egy részvénytársaságnál heti 32 órában dolgozik, ahol havi 9000 forint összegű étkezési utalvány kap, egy másik munkahelyen heti 18 órában dolgozik, és ott is kap étkezési utalványt? Ha igen, akkor melyik munkahelyen lesz adóköteles jövedelme, milyen járulékok terhelik az adóköteles részt, ki és hogyan fizeti a közterheket?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján adómentesjövedelem a következő: a munkáltató által a munkavállaló részére (ideértve azMt. előírásai szerint a munkáltatóhoz kirendelt munkavállalót is) vagyétkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi étkeztetés,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 21.

Étkezési költségtérítés

Kérdés: Egy cég néhány dolgozójának 8000 forint összegű melegétkeztetési utalványt ad, a többiek a cég nevére kiállított, melegétkezési előfizetésre szóló számlát adnak le, amely általában magasabb összegű. Elszámolható-e adómentesen ez a juttatás, vagy csak utalvány formájában adható?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének az étkezéshez nyújthatóadómentes munkáltatói juttatás adómentességét szabályozó 8.17. pontja azértékhatárok tekintetében változott, mégpedig úgy, hogy a "melegétkezés" 8000forint, a "hidegétkezés" 4000 forint értékben adómentes. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 8.

Étkezési hozzájárulás

Kérdés: Egy cég munkavállalói étkezőhelyi vendéglátás keretében veszik igénybe az étkezési hozzájárulást (havi 6000 forint). Szabályozott-e, hogy egy munkanapon csak egyszeri alkalommal fogyasztható meleg étel?
Részlet a válaszából: […] Nem. Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja szerint adómentes jövedelem a munkáltató által a munkavállaló részére étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi étkeztetés, közétkeztetés nyújtása révén juttatott bevételnek a havi 6000 forintot meg nem haladó része.Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. október 12.

Tanulószerződéssel nem rendelkező tanulók foglalkoztatása

Kérdés: Egy cég egy szakképző iskolával kötött megállapodás alapján szorgalmi időben 3 napos gyakorlati képzést tart tanulószerződéssel nem rendelkező szakképző iskolai tanulók részére. A tanév végén ugyanezek a tanulók összefüggő nyári szakmai gyakorlatukat is itt töltik. Milyen díjazás illeti meg őket ezekre az időszakokra? Milyen közterheket kell fizetni, ha a nyári gyakorlat idejére havi 18 000 forint összegű díjazást kapnak a diákok?
Részlet a válaszából: […] Az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól a 4/2002. OM rendelet intézkedik.Ennek rendelkezései szerint, ha a szakképző iskola tanulószerződéssel nem rendelkező tanulóval létesít tanulói jogviszonyt, akkor a szorgalmi idő befejezését követő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. augusztus 31.
1
2